Politechnika Warszawska

Architektura jako narracja znaczeniowa

Architektura jako narracja znaczeniowa
Architektura jako narracja znaczeniowa
Celem pracy jest poszerzenie badań narracyjnych na polu badań architektury znaczeniowej - przestrzeni kultu religijnego, miejsc medytacji, miejsc pamięci i przestrzeni domu jako pierwszej przestrzeni sakralnej. SPIS TREŚCI: WSTĘP 9 Cel pracy 11 Zakre...

Dostępność: dostępne

Cena: 48,00 zł
egz.

Architektura ziemi. Tradycja i współczesność

Architektura ziemi. Tradycja i współczesność
Architektura ziemi. Tradycja i współczesność
Praca opisuje historię liczącą wiele tysięcy lat, przybliża znajomość odwiecznych technik, prezentuje najnowsze doświadczenia w dziedzinie budownictwa z surowej ziemi. Zawiera więc kompendium wiedzy o ziemi — materiale budowlanym i kulturotwórczym. P...

Dostępność: dostępne

Cena: 55,00 zł
egz.

Budowle i roboty ziemne

Budowle i roboty ziemne
Budowle i roboty ziemne
Opracowanie zawiera zbiór informacji, zaleceń i warunków technicznych projektowania i realizacji komunikacyjnych budowli ziemnych, wynikający z aktualnie obowiązujących norm tego obszaru inżynierii. Przedstawione specyfikacje i założenia technik wyko...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 22,00 zł
egz.

Budowle urządzeń technicznych dróg i ulic

Budowle urządzeń technicznych dróg i ulic
Budowle urządzeń technicznych dróg i ulic
Opracowanie zawiera podstawowe zasady projektowania i realizacji budowli stałych urządzeń technicznych wyposażenia dróg i ulic występujących w obszarze pasa drogowego. Omówiono współczesne wymagania konstrukcyjne i właściwości użytkowe takich grup bu...

Dostępność: dostępne

Cena: 25,00 zł
egz.

Budownictwo z surowej ziemi. Idea i realizacja

Budownictwo z surowej ziemi. Idea i realizacja
Budownictwo z surowej ziemi. Idea i realizacja
Praca dotyczy niektórych zagadnień budownictwa z surowej ziemi. Na kanwie wielowiekowej tradycji architektury ziemi i jej ewolucji przedstawiony jest proces powstawania budynku doświadczalnego przy zastosowaniu zmodernizowanej techniki budownictwa z ...

Dostępność: dostępne

Cena: 55,00 zł
egz.

Budynki wysokie

Budynki wysokie
Budynki wysokie
Książka jest poświęcona kształtowaniu nowych form oraz systemów konstrukcyjnych budynków wysokich. Omawia systemy konstrukcyjno-materiałowe jako funkcję wysokości budynków. Przedstawia problemy techniczne (np. wychylenia wierzchołków) oraz specyfikac...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 57,00 zł
egz.

Dwory w Albumach Inwentaryzacji Wsi (1921-1939)

Dwory w Albumach Inwentaryzacji Wsi (1921-1939)
Dwory w Albumach Inwentaryzacji Wsi (1921-1939)
Dwory w Albumach Inwentaryzacji Wsi Zakładu Architektury Polskiej Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (1921-1939) Jedną z części zbiorów zachowanych w Zakładzie Architektury Polskiej, która jak się wydaje ciągle pozostaje nie w pełni wyko...

Dostępność: dostępne

Cena: 57,00 zł
egz.

Elementy budownictwa ochrony środowiska

Elementy budownictwa ochrony środowiska
Elementy budownictwa ochrony środowiska
Podręcznik jest kompleksowym opracowaniem na temat obiektów budowlanych, wpływających na ochronę środowiska. Omówiono w nim wybrane budowle, takie jak: budowle piętrzące wodę i zabezpieczające przed powodziami, składowiska odpadów komunalnych, oczysz...

Dostępność: dostępne

Cena: 35,00 zł
egz.

Elementy strategii rozwoju jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego w Polsce

Elementy strategii rozwoju jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego w Polsce
Elementy strategii rozwoju jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego w Polsce
Doświadczenia autora po wielu latach projektowania i realizowania budynków w technologii szkieletu drewnianego zmobilizowały go do podzielenia się nimi a efektem tego jest zaprezentowana w pracy koncepcja społecznych jednostek osiedleńczych i mieszka...

Dostępność: dostępne

Cena: 49,00 zł
egz.

Fundamentowanie dla inżynierów budownictwa wodnego

Fundamentowanie dla inżynierów budownictwa wodnego
Fundamentowanie dla inżynierów budownictwa wodnego

W podręczniku omówiono: nową klasyfikację gruntów (zgodną z PN-EN ISO 14688:2006), badania podłoża gruntowego dla celów fundamentowania, fundamenty bezpośrednie i głębokie, ścianki szczelne i szczelinowe oraz mury oporowe i kotwy. Dużo miejsca poświę...

Dostępność: dostępne

Cena: 59,00 zł
egz.

Geoinżynieria. Metody modyfikacji podłoża gruntowego

Geoinżynieria. Metody modyfikacji podłoża gruntowego
Geoinżynieria. Metody modyfikacji podłoża gruntowego

W publikacji omówiono główne metody ulepszania podłoża gruntowego, tj. zagęszczanie, wymianę, prekonsolidację, cementację i stabilizację oraz zbrojenie i umocnienia biotechniczne zboczy i skarp. Podręcznik stanowi znaczące uzupełnienie literatury dot...

Dostępność: dostępne

Cena: 41,00 zł
egz.

Gospodarka nieruchomościami i kataster. Wybrane problemy

Gospodarka nieruchomościami i kataster. Wybrane problemy
Gospodarka nieruchomościami i kataster. Wybrane problemy
Gospodarka nieruchomościami i kataster stanowią istotne i dynamiczne zmieniające się zagadnienia w szeroko pojętej geodezji. Zmiany te wynikają z potrzeby rozwiązywania aktualnych problemów, a obejmują aspekty techniczne, proceduralne i prawne. Preze...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 29,00 zł
egz.

Gospodarowanie zasobami środowiska. Podstawy ekonomiki środowiska

Gospodarowanie zasobami środowiska. Podstawy ekonomiki środowiska
Gospodarowanie zasobami środowiska. Podstawy ekonomiki środowiska
Skrypt przeznaczony jest dla studiujących na wszystkich wydziałach wyższych uczelni, których programy nauczania zawierają treści z zakresu ekonomiki ochrony środowiska, ale dla których ta dyscyplina nie stanowi głównego kierunku nauczania. Celem jaki...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 31,00 zł
egz.

Graficzny i komputerowy zapis konstrukcji + 2CD

Graficzny i komputerowy zapis konstrukcji + 2CD
Graficzny i komputerowy zapis konstrukcji + 2CD
Podręcznik składa się z pięciu bloków tematycznych, w których omówiono podstawy odwzorowań przestrzennych na płaszczyźnie za pomocą rzutów równoległych i prostokątnych oraz teorię zapisu konstrukcji mechanicznych i elektrotechnicznych Przedstawiono n...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 58,00 zł
egz.

Grunty nasypowe. Właściwości geotechniczne i metody ich badania

Grunty nasypowe. Właściwości geotechniczne i metody ich badania
Grunty nasypowe. Właściwości geotechniczne i metody ich badania

W publikacji omówiono właściwości geotechniczne i metody ich badań wybranych gruntów nasypowych: mineralnych, odpadów powęglowych, odpadów hutniczych i paleniskowych, odpadów komunalnych, budowlanych i organicznych oraz gruntów stabilizowanych różnym...

Dostępność: dostępne

Cena: 47,00 zł
egz.

Gzell: Wykłady o współczesnej urbanistyce

Gzell: Wykłady o współczesnej urbanistyce
Gzell: Wykłady o współczesnej urbanistyce
Szerokością spojrzenia i formą narracji „ Wykłady o współczesnej urbanistyce ” nawiązują do dobrej tradycji opublikowanych wykładów wygłaszanych przez naukowe autorytety i intelektualistów tego formatu co Roman Ingarden czy Michel Foucault. To podręc...

Dostępność: dostępne

Cena: 45,00 zł
egz.

Kierunki rozwoju polskiego katastru na tle rozwiązań światowych

Kierunki rozwoju polskiego katastru na tle rozwiązań światowych
Kierunki rozwoju polskiego katastru na tle rozwiązań światowych
Przedstawiona monografia ma na celu zwrócenie uwagi na różne koncepcje dotyczące funkcjonowania i rozwoju systemów katastralnych w ujęciu chronologicznym oraz aktualne wymagania stawiane katastrom. W opracowaniu przedstawiono ocenę obecnego stanu kat...

Dostępność: dostępne

Cena: 35,00 zł
egz.

Komputerowe wspomaganie projektowania. Podstawy i przykłady

Komputerowe wspomaganie projektowania. Podstawy i przykłady
Komputerowe wspomaganie projektowania. Podstawy i przykłady
W książce przedstawiono pojęcia niezbędne do zrozumienia pracy z systemami komputerowego wspomagania pracy inżyniera oraz pokazano jak modelować obiekty budowlane w systemach ArchiCAD i AutoCAD. Książka składa się z dwóch części – Podstaw teoretyczny...

Dostępność: dostępne

Cena: 48,00 zł
egz.

Mechanika gruntów

Mechanika gruntów
Mechanika gruntów

W publikacji omówiono właściwości gruntów, zagadnienia konsolidacji i filtracji gruntów, rozkład naprężeń w gruncie pod wpływem obciążeń itd. SPIS TREŚCI: Przedmowa 1. WSTĘP 1.1. Określenie mechaniki gruntów 1.2. Krótki rys historyczny 1.3. Zadania m...

Dostępność: dostępne

Cena: 42,00 zł
egz.

Metoda elementów skończonych w mechanice konstrukcji

Metoda elementów skończonych w mechanice konstrukcji
Metoda elementów skończonych w mechanice konstrukcji
Praca zawiera monograficzne ujęcie metody elementów skończonych w aspekcie zastosowań w zakresie szeroko rozumianej mechaniki konstrukcji. Omówione są podstawy teoretyczne metody elementów skończonych - uniwersalnej, sprawdzonej metody modelowania, a...

Dostępność: dostępne

Cena: 55,00 zł
egz.

Modelowanie 3D dla potrzeb iluminacji obiektów

Modelowanie 3D dla potrzeb iluminacji obiektów
Modelowanie 3D dla potrzeb iluminacji obiektów
Niniejsze opracowanie może służyć jako podstawowa instrukcja zarówno do obsługi starszych wersji, obecnych, jak i – przypuszczalnie – tych przyszłych programu Autodesk 3D Studio. Adresowane jest głównie do studentów studiów inżynierskich i magistersk...

Dostępność: dostępne

Cena: 39,00 zł
egz.

Nasypy budowlane

Nasypy budowlane
Nasypy budowlane

Dostępność: dostępne

Cena: 49,00 zł
egz.
  • nowość

Nawierzchnie drogowe

Nawierzchnie drogowe
Nawierzchnie drogowe
Przegląd konstrukcji nawierzchni drogowych. Omówiono także zasady projektowania nawierzchni oraz metody ich diagnostyki i wzmacniania. Publikacja jest przeznaczona dla studentów specjalizujących się w budownictwie drogowym na różnych uczelniach. SPIS...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 33,00 zł
egz.

Nośność graniczna konstrukcji prętowych

Nośność graniczna konstrukcji prętowych
Nośność graniczna konstrukcji prętowych

Niniejsze opracowanie książkowe dotyczące nośności granicznej konstrukcji prętowych jest trzecim z rzędu opracowaniem przeznaczonym nośności granicznej. Dwa uprzednio wydane dotyczyły nośności płyt i powłok. W opracowaniu zamieszczono podstawy teoret...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 49,00 zł
egz.

Nośność graniczna płyt

Nośność graniczna płyt
Nośność graniczna płyt
Opracowanie monograficzne dotyczące zastosowania metod teorii plastyczności do analizy płyt cienkich o prawie dowolnych kształtach - izotropowych i anizotropowych. Podano m.in. podstawy teorii nośności granicznej konstrukcji, podstawowe równania płyt...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 42,00 zł
egz.

Nowoczesne mieszkanie

Nowoczesne mieszkanie
Nowoczesne mieszkanie

Dostępność: dostępne

Cena: 99,00 zł
egz.

Odzyskiwanie ciepła w wybranych technologiach inżynierii środowiska

Odzyskiwanie ciepła w wybranych technologiach inżynierii środowiska
Odzyskiwanie ciepła w wybranych technologiach inżynierii środowiska
Opracowanie z zakresu odzyskiwania ciepła i wilgoci w wybranych układach stosowanych w inżynierii środowiska. Porusza zagadnienia ważne dla oszczędności energii i zmniejszenia obciążenia środowiska, co jest ważne w budownictwie i technologiach przemy...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 28,00 zł
egz.

Oprawy oświetleniowe. Kształtowanie rozsyłu strumienia świetlnego i luminancji

Oprawy oświetleniowe. Kształtowanie rozsyłu strumienia świetlnego i luminancji
Oprawy oświetleniowe. Kształtowanie rozsyłu strumienia świetlnego i luminancji
W pracy omówiono nie tylko zagadnienia pomocne przy projektowaniu i obliczeniach układu optycznego opraw. Zawarto w niej także wiele innych aspektów związanych ze sprzętem oświetleniowym — podano różne klasyfikacje opraw oświetleniowych, omówiono róż...

Dostępność: dostępne

Cena: 66,00 zł
egz.

Osadnictwo wiejskie

Osadnictwo wiejskie
Osadnictwo wiejskie
W publikacji uwzgledniono problemy pojawiające się w trakcie obecnej transformacji rolnictwa, m.in. uporządkowanie zabudowy pozostałej po państwowych gospodarstwach rolnych. Określono wpływ, który terytorialny podział kraju wywiera na funkcje i kompo...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 37,00 zł
egz.

Oskara Sosnowskiego świat architektury. Twórczość i dzieła

Oskara Sosnowskiego świat architektury. Twórczość i dzieła
Oskara Sosnowskiego świat architektury. Twórczość i dzieła

Publikacja ma charakter monografii naukowej. Wybitna twórczość architektoniczna, plastyczna i naukowa Oskara Sosnowskiego, profesora Politechniki Warszawskiej w latach 1919-1939, została opracowana przez naukowców z Wydziału Architektury PW i trzech ...

Dostępność: dostępne

Cena: 69,00 zł
egz.

Oświetlenie ulic

Oświetlenie ulic
Oświetlenie ulic

Dostępność: dostępne

Cena: 39,00 zł
egz.

Plac jako zagadnienie urbanistyczne

Plac jako zagadnienie urbanistyczne
Plac jako zagadnienie urbanistyczne

Dostępność: dostępne

Cena: 53,00 zł
egz.

Podstawy analizy energetycznej obiektów budowlanych

Podstawy analizy energetycznej obiektów budowlanych
Podstawy analizy energetycznej obiektów budowlanych
W podręczniku rozpatrywane są problemy zużycia energii pierwotnej przez obiekt budowlany w pełnym cyklu jego istnienia, to znaczy począwszy od projektowania poprzez wytwarzanie materiałów, procesy wznoszenia i użytkowania oraz rozbiórkę. W rozdziałac...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 56,00 zł
egz.

Podstawy geotechniki. Zadania według Eurokodu 7

Podstawy geotechniki. Zadania według Eurokodu 7
Podstawy geotechniki. Zadania według Eurokodu 7

W skrypcie przedstawiono zadania dotyczące klasyfikacji gruntów i ich charakterystyk według nowych norm PN-EN ISO 14688-1:2006 i PN-EN ISO 14688-2:2006. W dalszej części przedstawiono obliczenia stanów granicznych nośności i stanu granicznego użytkow...

Dostępność: dostępne

Cena: 41,00 zł
egz.

Polsko-angielski, angielsko-polski słownik terminów z zakresu geodezji, map i nieruchomości. Nowe wydanie

Polsko-angielski, angielsko-polski słownik terminów z zakresu geodezji, map i nieruchomości. Nowe wydanie
Polsko-angielski, angielsko-polski słownik terminów z zakresu geodezji, map i nieruchomości. Nowe wydanie

Słownik polsko-angielski i angielsko-polski terminów z zakresu geodezji, map, planów i nieruchomości jest rozszerzoną wersją edycji z 1997 roku. Aktualna edycja słownika zawiera około 35 tysięcy haseł z 17 specjalistycznych działów. Będzie pomocna ni...

Dostępność: dostępne

Cena: 69,00 zł
egz.

Prawodawstwo w ochronie środowiska z elementami ocen oddziaływania na środowisko

Prawodawstwo w ochronie środowiska z elementami ocen oddziaływania na środowisko
Prawodawstwo w ochronie środowiska z elementami ocen oddziaływania na środowisko
W podręczniku przedstawiono zasady i przepisy prawne w ochronie środowiska. Prawodawstwo jest rozumiane jako "zbiór praw" obowiązujących aktualnie w tej dziedzinie, ale zostały także omówione podstawy prawodawstwa w znaczeniu "ustanawianie praw" w Un...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 39,00 zł
egz.

Procedury prawno-geodezyjne w gospodarce gruntami na obszarach rolnych

Procedury prawno-geodezyjne w gospodarce gruntami na obszarach rolnych
Procedury prawno-geodezyjne w gospodarce gruntami na obszarach rolnych
Skrypt zawiera omówienie najważniejszych aktów i procedur prawnych stosowanych w gospodarce nieruchomościami na obszarach wiejskich, włączając w nie tereny leśne, oraz materiały kartograficzne wykorzystywane w gospodarowaniu na tych terenach. Do prac...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 35,00 zł
egz.

Proces inwestycyjny. Studium przypadku

Proces inwestycyjny. Studium przypadku
Proces inwestycyjny. Studium przypadku
Treść skryptu wiąże się merytorycznie z treścią podręcznika "Proces inwestycyjny dla architektów" tegoż Autora. Praca przybliża i konkretyzuje teoretyczne zagadnienia omawiane w podręczniku. Przebieg symulowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego został...

Dostępność: dostępne

Cena: 29,00 zł
egz.

Projektowanie oświetlenia wnętrz

Projektowanie oświetlenia wnętrz
Projektowanie oświetlenia wnętrz
Skrypt stanowi wprowadzenie w problematykę projektowania oświetlenia wnętrz. Omówiono w nim: proces projektowania oświetlenia, kryteria projektowania, strategie oświetleniowe, obliczenia oświetlenia i komputerowe wspomaganie projektowania oświetlenia...

Dostępność: dostępne

Cena: 37,00 zł
egz.

Scalenia i wymiany gruntów w rozwoju obszarów wiejskich

Scalenia i wymiany gruntów w rozwoju obszarów wiejskich
Scalenia i wymiany gruntów w rozwoju obszarów wiejskich
Szeroko rozumiana problematyka scaleń i wymian gruntów została przedstawiona na tle zagadnień rozwoju obszarów wiejskich. Opisano zarówno poszczególne etapy procesu scaleniowego, z uwzględnieniem jego aspektów ekologicznych i ekonomicznych, jak i sze...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 15,00 zł
egz.

Stałe urządzenia techniczne dróg. Materiały do wykładów i ćwiczeń

Stałe urządzenia techniczne dróg. Materiały do wykładów i ćwiczeń
Stałe urządzenia techniczne dróg. Materiały do wykładów i ćwiczeń
W skrypcie zawarto ogólne warunki, jakim powinny odpowiadać budowle stałych urządzeń wyposażenia dróg oraz zasady budowy, wymagania konstrukcyjne i właściwości funkcjonowania urządzeń technicznych stałych (takich jak: ekrany przeciwhałasowe, ekrany a...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 22,00 zł
egz.

Sztuka budowania. Współczesny paradygmat

Sztuka budowania. Współczesny paradygmat
Sztuka budowania. Współczesny paradygmat
Celem tej pracy jest osadzenie współczesnej architektury w continuum cywilizacji, dlatego autor pozostaje przy renesansowym terminie: sztuka budowania - res aedificatoria. Stawia tezę o istnieniu współczesnego paradygmatu, który pozwala porozumiewać ...

Dostępność: dostępne

Cena: 49,00 zł
egz.

Środowiskowe uwarunkowania procesu inwestycyjnego

Środowiskowe uwarunkowania procesu inwestycyjnego
Środowiskowe uwarunkowania procesu inwestycyjnego
Opracowanie jest uzupełnieniem i rozszerzeniem wiedzy z obszaru funkcjonowania budowlanego procesu inwestycyjnego i jego związków z ekologią oraz środowiskiem naturalnym. Publikacja stanowi podstawę, dla kontynuowania nauczania z zakresu środowiska z...

Dostępność: dostępne

Cena: 25,00 zł
egz.

Technologia materiałów i nawierzchni asfaltowych

Technologia materiałów i nawierzchni asfaltowych
Technologia materiałów i nawierzchni asfaltowych
W podręczniku omówiono najnowsze metody badań kruszyw, wypełniaczy, asfaltów drogowych, asfaltów modyfikowanych oraz emulsji asfaltowych stosowanych do budowy dróg. Przedstawiono różne rodzaje mieszanek mineralno-asfaltowych. Omówiono skład, właściwo...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 42,00 zł
egz.

Technologia robót budowlanych

Technologia robót budowlanych
Technologia robót budowlanych
W książce przedstawiono podano definicje, systematykę i elementy re­alizacji związane z ogólnymi pojęciami występującymi w technologii robót bu­dowlanych oraz w najpopularniejszych zastosowaniach przy wykonywaniu robót stanu surowego. Pozycja przezna...

Dostępność: dostępne

Cena: 44,00 zł
egz.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Realizacja: N4K.eu
Sklep internetowy Shoper.pl