Prawodawstwo w ochronie środowiska z elementami ocen oddziaływania na środowisko

Dostępność: ostatnie egzemplarze
Wysyłka w: 24 godziny
Cena: 39,00 zł 39.00
ilość egz.

towar niedostępny

dodaj do schowka

Opis

W podręczniku przedstawiono zasady i przepisy prawne w ochronie środowiska. Prawodawstwo jest rozumiane jako "zbiór praw" obowiązujących aktualnie w tej dziedzinie, ale zostały także omówione podstawy prawodawstwa w znaczeniu "ustanawianie praw" w Unii Europejskiej oraz w Rzeczypospolitej Polskiej. Opracowanie ma przystępną formę redakcyjną, z licznymi piktogramami, podkreśleniami i pogrubieniami, ułatwiającymi analizowanie tekstu i przyswajanie informacji.

SPIS TREŚCI:

Przedmowa
Wykaz ważniejszych skrótów i skrótowców
Objaśnienia piktogramów

CZĘŚĆ PIERWSZA:
CELE, ZASADY I ŹRÓDŁA PRAWA W UNII EUROPEJSKIEJ I W POLSCE (W TYM
PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA)
I.1. Prawo Unii Europejskiej
I.1.1. Instytucje i organy UE
I.1.2. Źródła powszechnie obowiązującego prawa w UE
I.1.2.1. Akty prawa pierwotnego
I.1.2.2. Prawo wtórne
I.1.2.3. Umowy międzynarodowe
I.1.3. Procedura ustawodawcza
I.1.4. Publikacja aktów prawnych
I.1.5. Ochrona środowiska w prawie UE - cele i zasady
I.2. Prawo Rzeczpospolitej Polskiej
I.2.1. Organy administracji publicznej
I.2.1.1. Administracja rządowa
I.2.1.2. Administracja samorządowa
I.2.2. Źródła powszechnie obowiązującego prawa w Rzeczpospolitej Polskiej
I.2.2.1. Konstytucja
I.2.2.2. Ratyfikowane umowy międzynarodowe
I.2.2.3. Ustawy
I.2.2.4. Rozporządzenia
I.2.2.5. Akty prawa miejscowego
I.2.2.6. Decyzje administracyjne
I.2.3. Publikacja aktów prawnych
I.2.3.1. Ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych
I.2.3.2. Dostęp do aktów prawnych
I.2.4. Ochrona środowiska w prawie polskim
I.2.4.1. Konstytucyjne fundamenty ochrony środowiska
I.2.4.2. Historia prawa ochrony środowiska w Polsce
I.2.4.3. Umowy i konwencje międzynarodowe
I.2.4.4. Acquis w prawodawstwie polskim
I.2.4.5. Podstawowe definicje i ogólne zasady ochrony środowiska w prawie polskim
I.3. Zasady prowadzenia postępowań administracyjnych
I.3.1. Zakres obowiązywania KPA
I.3.2. Zasada dwuinstancyjności
I.3.3. Postępowanie
I.3.3.1. Decyzje
I.3.3.2. Postanowienia
I.3.3.3. Odwołania i zażalenia

CZĘŚĆ DRUGA
WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA W POLSCE
II.1. Polityka ochrony środowiska
II.1.1. Realizacja polityki ochrony środowiska - strategie rozwoju
II.1.2. Realizacja polityki ochrony środowiska - programy ochrony środowiska
II.2. Ochrona zasobów środowiska
II.2.1. Ochrona powietrza
II.2.2. Ochrona wód
II.2.3. Ochrona powierzchni ziemi
II.2.4. Ochrona przed hałasem
II.2.5. Ochrona przed polami elektromagnetycznymi
II.2.6. Ochrona kopalin
II.2.7. Ochrona zwierząt i roślin
II.3. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom - pozwolenia środowiskowe
II.3.1. Przepisy ogólne
II.3.2. Pozwolenia zintegrowane
II.3.3. Pozwolenia sektorowe
II.3.3.1. Pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
II.3.3.2. Pozwolenia wodnoprawne
II.3.3.3. Pozwolenia na wytwarzanie odpadów
II.3.4. Zgłaszanie instalacji, która nie wymaga pozwolenia
II.4. Inne sposoby przeciwdziałania zanieczyszczeniom
II.4.1. Właściwe zasady eksploatacji instalacji
II.4.1.1. Zasada nieprzekraczania standardów emisyjnych
II.4.1.2. Zasada nieprzekraczania standardów jakości środowiska
II.4.2. Właściwa gospodarka odpadami
II.4.2.1. Przepisy ogólne ustawy o odpadach
II.4.2.2. Zasady gospodarowania odpadami
II.4.2.3. Plany gospodarki odpadami
II.5. Organy administracji oraz instytucje ochrony środowiska
II.5.1. Organy administracji do spraw środowiska
II.5.2. Inspekcja ochrony środowiska
II.5.2.1. Zadania IOŚ
II.5.2.2. Kontrole wykonywane przez IOŚ
II.6. Środki finansowo-prawne
II.6.1. Opłaty za korzystanie ze środowiska
II.6.2. Administracyjne kary pieniężne
II.6.3. Odraczanie, zmniejszanie oraz umarzanie opłat podwyższonych i kar
II.7. Finansowanie ochrony środowiska
II.8. Państwowy monitoring środowiska
II.9. Zapobieganie szkodom w środowisku

CZĘŚĆ TRZECIA
HISTORYCZNE I PRAWNE ASPEKTY OCEN ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
III.1. Procedura OOŚ - czym jest, jaki jest jej cel i jaka powinna być
III.1.1. Klasyczna OOŚ
III.1.2. Ocena siedliskowa - badanie oddziaływania na obszary Natura 2000
III.1.3. Różnice między klasyczną OOŚ a oceną siedliskową
III.2. Krótka historia ocen środowiskowych
III.2.1. OOŚ na świecie
III.2.2. OOŚ w Polsce
III.2.2.1. Okres od początku lat 70. do końca 2000 roku
III.2.2.2. Okres od stycznia 2001 roku do listopada 2008 roku
III.2.2.3. Okres od 15 listopada 2008 roku - przepisy aktualnie obowiązujące
III.3. Postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko - główne przepisy ustawy OOŚ2
III.3.1. Zakres ustawy
III.3.2. Organy administracji środowiskowej
III.3.2.1. Zadania GDOŚ
III.3.2.2. Zadania RDOŚ
III.3.2.3. Zadania komisji ds. OOŚ
III.3.3. Udostępnianie informacji o środowisku
III.3.4. Udział społeczeństwa w ochronie środowiska
III.3.5. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko
III.3.6. Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko i obszary Natura 2000
III.3.6.1. Przedsięwzięcia wymagające oceny
III.3.6.2. Karta informacyjna przedsięwzięcia i raport OOŚ
III.3.6.3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
III.3.6.4. Ponowne przeprowadzenie OOŚ
III.3.6.5. Ocena oddziaływania na obszar Natura 2000
III.3.7. Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko
III.3.7.1. Postępowanie w sprawie TOŚ z terytorium Polski
III.3.7.2. Postępowanie w sprawie TOŚ spoza terytorium Polski

Wykaz źródeł i bibliografia
Informacja o autorach

Dane techniczne

Autor Agnieszka Bugajska, Andrzej Kulig
Wydanie 2015
Liczba stron 278
Okładka miękka
Format B5

Tytuły polecane

Koszty dostawy
Paczkomaty InPost Kwota zakupów Koszt przesyłki przedpłata
  powyżej 450 zł 0 zł
  do 250 zł 6,5 zł
  do 250 zł 13 zł

Kurier DPD Przedpłata Płatność za pobraniem
  11 zł 15 zł
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Realizacja: N4K.eu
Sklep internetowy Shoper.pl