Oprawy oświetleniowe. Kształtowanie rozsyłu strumienia świetlnego i luminancji

Dostępność: dostępne
Wysyłka w: 24 godziny
Cena: 66,00 zł 66.00
ilość egz.

towar niedostępny

dodaj do schowka

Opis

W pracy omówiono nie tylko zagadnienia pomocne przy projektowaniu i obliczeniach układu optycznego opraw. Zawarto w niej także wiele innych aspektów związanych ze sprzętem oświetleniowym — podano różne klasyfikacje opraw oświetleniowych, omówiono różne konstrukcje i zastosowania opraw, wyjaśniono podstawy geometryczne tworzenia układów optycznych. Cenną pomocą dla czytelników jest również próba zmierzenia się z zagadnieniem wykorzystania diod elektroluminescencyjnych w konstrukcji opraw oświetleniowych. W tym zakresie zaprezentowano oryginalne ujęcie i systematykę zagadnienia.

Książka została napisana z myślą o czytelnikach posiadających podstawową wiedzę z zakresu techniki świetlnej, głównie studentach i doktorantach specjalizujących się w tej dziedzinie. Stanowi także cenne źródło wiedzy dla osób zawodowo zajmujących się projektowaniem i konstruowaniem opraw oświetleniowych, które coraz częściej podejmują się w Polsce tych niełatwych zagadnień. Ze względu na kompleksowe przedstawienie problematyki monografia może być również przydatna osobom zawodowo wykorzystującym oprawy oświetleniowe — projektantom wnętrz, architektom, projektantom oświetlenia drogowego i ulicznego.
 
SPIS TREŚCI:

Wykaz ważniejszych oznaczeń

1. Wstęp

2. Wiadomości wstępne
2.1. Pojęcie oprawy oświetleniowej i jej zadania
2.2. Budowa opraw oświetleniowych
2.2.1. Źródła światła
2.2.2. Odbłyśniki
2.2.3. Szyba rozpraszająca 
2.2.4. Osłona promieniowania bezpośredniego
2.2.5. Raster
2.2.6. Klosz 
2.2.7. Filtr barwny
2.2.8. Korpus
2.2.9. Oprawka źródła światła
2.2.10. Dławica
2.2.11. Uchwyt mocujący

3. Klasyfikacja opraw oświetleniowych
3.1. Kryterium pierwotnej funkcji oprawy
3.2. Kryterium podstawowej przestrzeni zastosowania
3.3. Kryterium użytego źródła światła
3.4. Kryterium odporności na czynniki zewnętrzne
3.4.1. Klasyfikacja IP
3.4.2. Klasyfikacja IK — wytrzymałość na uderzenia
3.5. Kryterium rodzaju symetrii bryły fotometrycznej
3.5.1. Oprawy oświetleniowe o obrotowo-symetrycznej bryle fotometrycznej
3.5.2. Oprawy oświetleniowe o dwóch wzajemnie prostopadłych płaszczyznach symetrii bryły fotometrycznej
3.5.3. Oprawy o asymetrycznej bryle fotometrycznej 
3.5.4. Oprawy o niesymetrycznej bryle fotometrycznej
3.6. Kryterium podziału przestrzennego strumienia świetlnego emitowanego z oprawy
3.7. Kryterium charakteru bryły fotometrycznej
3.8. Kryterium miejsca i sposobu zamocowania oraz ukierunkowania oprawy

4. Właściwości refleksyjno-transmisyjne materiałów stosowanych do budowy układu optycznego opraw oświetleniowych
4.1. Charakterystyka cech refleksyjnych materiał.w na elementy układu optycznego
4.2. Cechy transmisyjnych materiałów używanych na elementy układu optycznego opraw
4.3. Analityczny opis cech refleksyjnych materiałów 

5. Wpływ geometrii i cech refleksyjno-transmisyjnych układu optycznego oraz właściwości świetlnych źródła światła na bryłę fotometryczną oprawy oświetleniowej
5.1. R.żne aspekty doboru źródła światła do konstrukcji oprawy oświetleniowej
5.2. Wpływ geometrii układu optycznego
5.3. Wpływ właściwości refleksyjno-transmisyjnych materiał.w konstrukcyjnych układu optycznego oprawy na jej bryłę fotometryczną

6. Podstawy geometryczne kształtowania bryły fotometrycznej opraw oświetleniowych
6.1. Parabola jako podstawowy profil odbłyśnika zwierciadlanego. Istniejące rozwiązania odbłyśników o profilu parabolicznym
6.2. Eliptyczny profil odbłyśnika zwierciadlanego
6.3. Zwierciadło sferyczne
6.4. Zwierciadło hiperboliczne
6.5. Właściwości skupiające niekonwencjonalnych form odbłyśników
6.6. Wielokrzywiznowe układy odbłyśników zwierciadlanych
6.7. Geometryczne podstawy kształtowania rozsyłu strumienia świetlnego w następstwie przepuszczania światła
6.7.1. Sfera jako podstawowa forma powierzchni granicznej kształtującej bryłę fotometryczną światła przepuszczonego kierunkowo

7. Obliczenia fotometryczne opraw oświetleniowych
7.1. Istota obliczeń fotometrycznych
7.2. Podstawy analityczne obliczeń fotometrycznych opraw oświetleniowych
7.3. Charakterystyczne rozkłady luminancji na powierzchni wyjściowej oprawy oświetleniowej
7.3.1. Dyskretyzacja powierzchni układu optycznego opraw oświetleniowych
7.3.2. Figura jasnych punktów 
7.3.3. Obraz powierzchni wyjściowej oprawy oświetleniowej o rozpraszających cechach układu optycznego 
7.4. Światłość oprawy oświetleniowej jako funkcja założenia stałej luminancji powierzchni wyjściowej
7.4.1. Założenie stałej luminancji wewnątrz FJP
7.4.2. Założenie stałej luminancji rozpraszającej powierzchni wyjściowej
7.5. Metody obliczeń opraw oświetleniowych
7.5.1. Obliczenie rozkładu luminancji na powierzchni wyjściowej metodą promieni odwrotnych
7.5.2. Obliczenie rozkładu luminancji na powierzchni wyjściowej metodą Monte Carlo
7.6. Uproszczone obliczenia fotometryczne opraw oświetleniowych
7.6.1. Wyznaczanie trapezowego wykresu rozsyłu strumienia świetlnego reflektorów i projektor.w soczewkowych
7.6.2. Obliczenia układ.w odbłyśnik.w z lustrzaną makrostrukturą powierzchni odbijającej
7.6.3. Uproszczone obliczenia opraw oświetleniowych o rozpraszających właściwościach refleksyjno-transmisyjnych układu optycznego
7.6.4. Obliczanie odbłyśników rozpraszających o symetrii obrotowej układu optycznego
7.6.5. Obliczanie walcowych odbłyśników rozpraszających ze źr.dłem liniowym

8. Metody i przykłady projektowania układów opraw oświetleniowych
8.1. Metoda modyfikacji klasycznych rozwiązań
8.1.1. Definiowanie wymagań fotometrycznych dla oprawy oświetleniowej
8.1.2. Poszukiwanie układu optycznego o bryle fotometrycznej podobnej do wymaganej
8.2. Projektowanie odbłyśnik.w facetkowych
8.3. Metoda zapełniania krzywej światłości przez wykresy strefowe

9. Kształtowanie rozsyłu strumienia świetlnego przez oprawy z elektroluminescencyjnymi źródłami światła
9.1. Ocena obecnych i prognoza przyszłych zastosowań oświetleniowych diod elektroluminescencyjnych
9.1.1. Podstawa oceny źródła światła i jego aplikacji oświetleniowych
9.1.2. Cechy elektryczne i fotometryczne LED-ów istotne z punktu widzenia budowy opraw oświetleniowych
9.1.3. Właściwości LED-ów istotne dla urządzeń oświetleniowych
9.2. Sposoby kształtowania bryły fotometrycznej LED-ów
9.2.1. Model bryły świecącej diod elektroluminescencyjnych
9.2.2. Pierwotne układy optyczne diod elektroluminescencyjnych
9.2.3. Wtórne układy optyczne LED-ów
9.3. Kształtowanie przestrzennego rozsyłu strumienia świetlnego opraw ze źr.dłami elektrolumi nescencyjnymi
9.3.1. Wieloźródłowe oprawy LED z płaską matrycą powielającą
9.3.2. Wieloźródłowe oprawy LED z przestrzenną matrycą kształtującą

10.Kształtowanie bryły fotometrycznej i rozkładu luminancji lamp sygnałowych
10.1.Podstawy teoretyczne sygnalizacji świetlnej
10.1.1. Cechy rozróżnialności sygnałów świetlnych
10.1.2. Progowe poziomy intensywności sygnałów świetlnych
10.1.3. Widoczność meteorologiczna 
10.1.4. Widoczność geometryczna sygnałów świetlnych
10.1.5. Zasady doboru barw sygnałowych
10.2. Kształtowanie rozsyłu światłości lamp sygnałowych
10.2.1. Charakterystyka wymagań fotometrycznych lamp sygnałowych
10.2.2. R.żne rozwiązania układu optycznego lamp sygnałowych
10.2.3. Olśnienie powodowane przez lampy sygnałowe
10.3. Kształtowanie rozkładu luminancji na powierzchni wyjściowej lamp sygnałowych
10.3.1. Rozkład luminancji na powierzchni klosza jako cecha fotometryczna, użytkowa i estetyczna
10.3.2. Możliwości kształtowania rozkładu luminancji powierzchni wyjściowej kloszy lamp sygnałowych

Literatura
Skorowidz
Wykaz ważniejszych oznaczeń

1. Wstęp

2. Wiadomości wstępne
2.1. Pojęcie oprawy oświetleniowej i jej zadania
2.2. Budowa opraw oświetleniowych
2.2.1. Źródła światła
2.2.2. Odbłyśniki
2.2.3. Szyba rozpraszająca 
2.2.4. Osłona promieniowania bezpośredniego
2.2.5. Raster
2.2.6. Klosz 
2.2.7. Filtr barwny
2.2.8. Korpus
2.2.9. Oprawka źródła światła
2.2.10. Dławica
2.2.11. Uchwyt mocujący

3. Klasyfikacja opraw oświetleniowych
3.1. Kryterium pierwotnej funkcji oprawy
3.2. Kryterium podstawowej przestrzeni zastosowania
3.3. Kryterium użytego źródła światła
3.4. Kryterium odporności na czynniki zewnętrzne
3.4.1. Klasyfikacja IP
3.4.2. Klasyfikacja IK — wytrzymałość na uderzenia
3.5. Kryterium rodzaju symetrii bryły fotometrycznej
3.5.1. Oprawy oświetleniowe o obrotowo-symetrycznej bryle fotometrycznej
3.5.2. Oprawy oświetleniowe o dwóch wzajemnie prostopadłych płaszczyznach symetrii bryły fotometrycznej
3.5.3. Oprawy o asymetrycznej bryle fotometrycznej 
3.5.4. Oprawy o niesymetrycznej bryle fotometrycznej
3.6. Kryterium podziału przestrzennego strumienia świetlnego emitowanego z oprawy
3.7. Kryterium charakteru bryły fotometrycznej
3.8. Kryterium miejsca i sposobu zamocowania oraz ukierunkowania oprawy

4. Właściwości refleksyjno-transmisyjne materiałów stosowanych do budowy układu optycznego opraw oświetleniowych
4.1. Charakterystyka cech refleksyjnych materiał.w na elementy układu optycznego
4.2. Cechy transmisyjnych materiałów używanych na elementy układu optycznego opraw
4.3. Analityczny opis cech refleksyjnych materiałów 

5. Wpływ geometrii i cech refleksyjno-transmisyjnych układu optycznego oraz właściwości świetlnych źródła światła na bryłę fotometryczną oprawy oświetleniowej
5.1. R.żne aspekty doboru źródła światła do konstrukcji oprawy oświetleniowej
5.2. Wpływ geometrii układu optycznego
5.3. Wpływ właściwości refleksyjno-transmisyjnych materiał.w konstrukcyjnych układu optycznego oprawy na jej bryłę fotometryczną

6. Podstawy geometryczne kształtowania bryły fotometrycznej opraw oświetleniowych
6.1. Parabola jako podstawowy profil odbłyśnika zwierciadlanego. Istniejące rozwiązania odbłyśników o profilu parabolicznym
6.2. Eliptyczny profil odbłyśnika zwierciadlanego
6.3. Zwierciadło sferyczne
6.4. Zwierciadło hiperboliczne
6.5. Właściwości skupiające niekonwencjonalnych form odbłyśników
6.6. Wielokrzywiznowe układy odbłyśników zwierciadlanych
6.7. Geometryczne podstawy kształtowania rozsyłu strumienia świetlnego w następstwie przepuszczania światła
6.7.1. Sfera jako podstawowa forma powierzchni granicznej kształtującej bryłę fotometryczną światła przepuszczonego kierunkowo

7. Obliczenia fotometryczne opraw oświetleniowych
7.1. Istota obliczeń fotometrycznych
7.2. Podstawy analityczne obliczeń fotometrycznych opraw oświetleniowych
7.3. Charakterystyczne rozkłady luminancji na powierzchni wyjściowej oprawy oświetleniowej
7.3.1. Dyskretyzacja powierzchni układu optycznego opraw oświetleniowych
7.3.2. Figura jasnych punktów 
7.3.3. Obraz powierzchni wyjściowej oprawy oświetleniowej o rozpraszających cechach układu optycznego 
7.4. Światłość oprawy oświetleniowej jako funkcja założenia stałej luminancji powierzchni wyjściowej
7.4.1. Założenie stałej luminancji wewnątrz FJP
7.4.2. Założenie stałej luminancji rozpraszającej powierzchni wyjściowej
7.5. Metody obliczeń opraw oświetleniowych
7.5.1. Obliczenie rozkładu luminancji na powierzchni wyjściowej metodą promieni odwrotnych
7.5.2. Obliczenie rozkładu luminancji na powierzchni wyjściowej metodą Monte Carlo
7.6. Uproszczone obliczenia fotometryczne opraw oświetleniowych
7.6.1. Wyznaczanie trapezowego wykresu rozsyłu strumienia świetlnego reflektorów i projektor.w soczewkowych
7.6.2. Obliczenia układ.w odbłyśnik.w z lustrzaną makrostrukturą powierzchni odbijającej
7.6.3. Uproszczone obliczenia opraw oświetleniowych o rozpraszających właściwościach refleksyjno-transmisyjnych układu optycznego
7.6.4. Obliczanie odbłyśników rozpraszających o symetrii obrotowej układu optycznego
7.6.5. Obliczanie walcowych odbłyśników rozpraszających ze źr.dłem liniowym

8. Metody i przykłady projektowania układów opraw oświetleniowych
8.1. Metoda modyfikacji klasycznych rozwiązań
8.1.1. Definiowanie wymagań fotometrycznych dla oprawy oświetleniowej
8.1.2. Poszukiwanie układu optycznego o bryle fotometrycznej podobnej do wymaganej
8.2. Projektowanie odbłyśnik.w facetkowych
8.3. Metoda zapełniania krzywej światłości przez wykresy strefowe

9. Kształtowanie rozsyłu strumienia świetlnego przez oprawy z elektroluminescencyjnymi źródłami światła
9.1. Ocena obecnych i prognoza przyszłych zastosowań oświetleniowych diod elektroluminescencyjnych
9.1.1. Podstawa oceny źródła światła i jego aplikacji oświetleniowych
9.1.2. Cechy elektryczne i fotometryczne LED-ów istotne z punktu widzenia budowy opraw oświetleniowych
9.1.3. Właściwości LED-ów istotne dla urządzeń oświetleniowych
9.2. Sposoby kształtowania bryły fotometrycznej LED-ów
9.2.1. Model bryły świecącej diod elektroluminescencyjnych
9.2.2. Pierwotne układy optyczne diod elektroluminescencyjnych
9.2.3. Wtórne układy optyczne LED-ów
9.3. Kształtowanie przestrzennego rozsyłu strumienia świetlnego opraw ze źr.dłami elektrolumi nescencyjnymi
9.3.1. Wieloźródłowe oprawy LED z płaską matrycą powielającą
9.3.2. Wieloźródłowe oprawy LED z przestrzenną matrycą kształtującą

10.Kształtowanie bryły fotometrycznej i rozkładu luminancji lamp sygnałowych
10.1.Podstawy teoretyczne sygnalizacji świetlnej
10.1.1. Cechy rozróżnialności sygnałów świetlnych
10.1.2. Progowe poziomy intensywności sygnałów świetlnych
10.1.3. Widoczność meteorologiczna 
10.1.4. Widoczność geometryczna sygnałów świetlnych
10.1.5. Zasady doboru barw sygnałowych
10.2. Kształtowanie rozsyłu światłości lamp sygnałowych
10.2.1. Charakterystyka wymagań fotometrycznych lamp sygnałowych
10.2.2. R.żne rozwiązania układu optycznego lamp sygnałowych
10.2.3. Olśnienie powodowane przez lampy sygnałowe
10.3. Kształtowanie rozkładu luminancji na powierzchni wyjściowej lamp sygnałowych
10.3.1. Rozkład luminancji na powierzchni klosza jako cecha fotometryczna, użytkowa i estetyczna
10.3.2. Możliwości kształtowania rozkładu luminancji powierzchni wyjściowej kloszy lamp sygnałowych

Literatura
Skorowidz
Dane techniczne

Autor Wojciech Żagan
Wydanie 2012
Liczba stron 260
Ilustracje liczne kolorowe i czarno-białe
Okładka miękka
Format 210 x 270 mm

Tytuły polecane

Koszty dostawy
Paczkomaty InPost Kwota zakupów Koszt przesyłki przedpłata
  powyżej 450 zł 0 zł
  do 250 zł 6,5 zł
  do 250 zł 13 zł

Kurier DPD Przedpłata Płatność za pobraniem
  11 zł 15 zł
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Realizacja: N4K.eu
Sklep internetowy Shoper.pl