NOWOŚCI

Anatomia drewna

Anatomia drewna
Anatomia drewna

Dostępność: dostępne

Cena:

57,00 zł

egz.
 • nowość

BUNT a tradycje grafiki w Polsce i Niemczech

BUNT a tradycje grafiki w Polsce i Niemczech
BUNT a tradycje grafiki w Polsce i Niemczech

Twórczość malarska grupy Bunt zachowała się do naszych czasów tylko w nikłym stopniu.

Dostępność: dostępne

Cena:

49,00 zł

egz.
 • nowość
 • nowość
 • nowość

Brakujący element Wątki ezoteryczne w sztuce współczesnej

Brakujący element Wątki ezoteryczne w sztuce współczesnej
Brakujący element Wątki ezoteryczne w sztuce współczesnej

Obecność wątków ezoterycznych w sztuce współczesnej jest od dawna publiczną tajemnicą...

Dostępność: dostępne

Cena:

47,00 zł

egz.
 • nowość

Modyfikacja materiałowa betonu

Modyfikacja materiałowa betonu
Modyfikacja materiałowa betonu

Dostępność: dostępne

Cena:

97,00 zł

egz.
 • nowość

Beton Technologie i metody badań

Beton Technologie i metody badań
Beton Technologie i metody badań

Dostępność: dostępne

Cena:

179,00 zł

egz.
 • nowość

Nowe Tychy Osiedle A, czyli pierwsze

Nowe Tychy Osiedle A, czyli pierwsze
Nowe Tychy Osiedle A, czyli pierwsze

Dostępność: dostępne

Cena:

39,00 zł

egz.
 • nowość

Od planów generalnych do masterplanów Sztuka kształtowania nowych struktur miejskich na obrzeżach miast

Od planów generalnych do masterplanów Sztuka kształtowania nowych struktur miejskich na obrzeżach miast
Od planów generalnych do masterplanów Sztuka kształtowania nowych struktur miejskich na obrzeżach miast

Praca została poświęcona sposobom kształtowania struktur przestrzennych realizowanych na obrzeżach miast Polski, tak by były one bardziej miejskie, kompletne, zrównoważone...

Dostępność: dostępne

Cena:

77,00 zł

egz.
 • nowość

Projektowanie w środowisku zabytkowym

Projektowanie w środowisku zabytkowym
Projektowanie w środowisku zabytkowym

Treścią niniejszej publikacji objęto propedeutycznie problemy ochrony, adaptacji i modernizacji zabytków architektury, których znajomość jest – zdaniem autora – niezbędna dla architektów przy projektowaniu w środowisku kulturowym, w partnerskim dialogu z konserwatorami zabytków, historykami sztuki, mykologami, konstruktorami i w zależności od potrzeb – innych branż

Dostępność: dostępne

Cena:

59,00 zł

egz.
 • nowość

Architektura w Polsce 1945-1989

Architektura w Polsce 1945-1989
Architektura w Polsce 1945-1989

Dostępność: dostępne

Cena:

79,00 zł

egz.
 • nowość

System do mieszkania. Perspektywy rozwoju dostępnego budownictwa mieszkaniowego

System do mieszkania. Perspektywy rozwoju dostępnego budownictwa mieszkaniowego
System do mieszkania. Perspektywy rozwoju dostępnego budownictwa mieszkaniowego

Dyskusja o kwestii mieszkaniowej − wobec powszechnego problemu ilości, jakości i dostępności mieszkań w obliczu zmieniających się stylów życia, modeli zamieszkiwania i struktury gospodarstw domowych − wymaga dziś „przewietrzenia” poglądów i wyznaczenia nowych horyzontów.

Dostępność: dostępne

Cena:

119,00 zł

egz.
 • nowość

Rektyfikacja wychylonych budynków na terenach pogórniczych

Rektyfikacja wychylonych budynków na terenach pogórniczych
Rektyfikacja wychylonych budynków na terenach pogórniczych

Monografia jest pierwszym monotematycznym wydawnictwem zwartym ujmującym zagadnienia teoretyczne i technologiczne rektyfikacji budynków wychylonych od pionu.

Dostępność: dostępne

Cena:

87,00 zł

egz.
 • nowość

Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju zielonych przestrzeni miejskich

Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju zielonych przestrzeni miejskich
Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju zielonych przestrzeni miejskich

Publikacja stanowi element dyskursu o wartości zielonych przestrzeni oraz zasobów wodnych w aglomeracjach aspirujących do statusu miast przyszłości...

Dostępność: dostępne

Cena:

49,00 zł

egz.
 • nowość

Jak mieszkał magnat w Warszawie za Sasów. Architektura rezydencjonalna Warszawy w pierwszej połowie XVIII wieku

Jak mieszkał magnat w Warszawie za Sasów. Architektura rezydencjonalna Warszawy w pierwszej połowie XVIII wieku
Jak mieszkał magnat w Warszawie za Sasów. Architektura rezydencjonalna Warszawy w pierwszej połowie XVIII wieku

Pięknie wydana monografia o warszawskiej architekturze rezydencjonalnej pierwszej połowy XVIII wieku...

Dostępność: dostępne

Cena:

96,00 zł

egz.
 • nowość
 • nowość
 • nowość

Ochrona drewna surowca i materiału wyd. III uzupełnione i poprawione

Ochrona drewna surowca i materiału wyd. III uzupełnione i poprawione
Ochrona drewna surowca i materiału wyd. III uzupełnione i poprawione

Podręcznik ten powstał z potrzeby zbiorczego ujęcia i aktualizacji zagadnień dotyczących ochrony drewna, będącego surowcem na składnicach oraz wyrobionym materiałem w konstrukcjach i innych obiektach. Konieczność lapidarnego ujęcia wielu kwestii spow...

Dostępność: dostępne

Cena:

59,00 zł

egz.
 • nowość

Nowosielski na Śląsku. Sztuka sakralna

Nowosielski na Śląsku. Sztuka sakralna
Nowosielski na Śląsku. Sztuka sakralna

Dostępność: dostępne

Cena:

149,00 zł

egz.
 • nowość

Ogrody przyszłości. Czas na zmianę.

Ogrody przyszłości. Czas na zmianę.
Ogrody przyszłości. Czas na zmianę.

Dostępność: dostępne

Cena:

87,00 zł

egz.
 • nowość

Zastosowanie metody sztywnych elementów skończonych do oceny charakterystyk dynamicznych płytowo-belkowych układów konstrukcyjnych

Zastosowanie metody sztywnych elementów skończonych do oceny charakterystyk dynamicznych płytowo-belkowych układów konstrukcyjnych
Zastosowanie metody sztywnych elementów skończonych do oceny charakterystyk dynamicznych płytowo-belkowych układów konstrukcyjnych

Płytowo-belkowe układy konstrukcyjne są powszechnie stosowane w przypadku, gdy kluczowym czynnikiem decydującym o ostatecznej formie ustroju jest jego ciężar. Takie rozwiązania konstrukcyjne znajdują zastosowanie w branży budowlanej, przemyśle okrętowym, lotniczym czy w sektorze kosmicznym. W kubaturowych obiektach budownictwa przemysłowego, mieszkaniowego oraz użyteczności publicznej płyty usztywnione belkami pełnią rolę stropów pomiędzy kondygnacjami budynków. W budownictwie mostowym płyty usztywnione wykorzystywane są jako płyty jezdne pomostu lub środniki blachownicowe dźwigarów mostowych usztywnionych pionowymi i poziomymi żebrami. Nowe rozwiązania technologiczno-materiałowe umożliwiają konstruowanie coraz lżejszych obiektów. Do rozwiązań takich należą między innymi kolejne generacje stalowo-betonowych konstrukcji zespolonych, szczególnie jeśli do wykonania płyty wykorzystano betony bazujące na lekkim kruszywie. Konstrukcje o zredukowanej masie są bardziej narażone na wpływy oddziaływań o charakterze dynamicznym, w związku z czym o ostatecznym kształcie projektowanych obiektów decydują coraz częściej nie względy wytrzymałościowe, lecz warunki określane stanem granicznym użytkowalności. Przekroczenie warunków tego stanu w odniesieniu do konstrukcji stropów w budynkach lub obiektów mostowych, w tym kładek dla pieszych, ujawnia się w postaci np. nadmiernych ugięć lub nadmiernej wrażliwości układu na drgania. Od kilku lat zagadnienie drgań jest coraz częściej uwzględniane w analizach i projektach obiektów budowlanych. Jest to efekt większej świadomości właścicieli obiektów, którzy obawiają się, że występujące w otoczeniu budynków źródła drgań mogą doprowadzić do uszkodzeń budowli, jej przyspieszonego zużycia. Rosną również wymagania użytkowników obiektów, dla których nadmierny poziom drgań narusza warunki komfortu w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego pobytu. Źródła drgań w otoczeniu istniejących oraz projektowanych budowli mają różne pochodzenie i często zaliczane są do tzw. oddziaływań parasejsmicznych. Spośród nich wyróżnia się tzw. drgania komunikacyjne, które generowane są przejazdami różnego rodzaju pojazdów, jak również powstają podczas robót drogowych, jeśli stosowane są maszyny będące źródłem drgań, np. walce wibracyjne, wibromłoty itp. W wielu sytuacjach projektowych i diagnostycznych wpływ drgań na ludzi miewa decydujące znaczenie w ocenie poprawności przyjętych rozwiązań. Poziom progu odczuwalności drgań przez ludzi jest na ogół znacznie niżej usytuowany niż granica odczuwalności drgań przez konstrukcję budynku. Drgania mogą być również wzbudzane zarówno przez ruch osób, tj. pieszych lub użytkowników pomieszczeń,

Dostępność: dostępne

Cena:

49,00 zł

egz.
 • nowość

Analiza naturalnych i wymuszonych przepływów powietrza w tunelach drogowych

Analiza naturalnych i wymuszonych przepływów powietrza w tunelach drogowych
Analiza naturalnych i wymuszonych przepływów powietrza w tunelach drogowych

Celem monografii jest poszerzenie wiedzy o naturalnych i wymuszonych przepływach powietrza w tunelach drogowych oraz identyfikacja czynników mających wpływ na te przepływy. W monografii przedstawiono własne badania przepływów powietrza w rzeczywistych tunelach drogowych z systemem wentylacji wzdłużnej.

Dostępność: dostępne

Cena:

47,00 zł

egz.
 • nowość

Budowa konstrukcji gruntowo-powłokowych

Budowa konstrukcji gruntowo-powłokowych
Budowa konstrukcji gruntowo-powłokowych

Konstrukcje gruntowo-powłokowe jako obiekty komunikacyjne pod względem wyglądu i sposobu użytkowania są podobne do klasycznych mostów. Elewacje obiektów wykonanych z powłok o kształcie parabolicznym są zbliżone do klasycznych mostów sklepionych. W przypadku powłoki z blach falistych o kształcie skrzynkowym obiekty te nawiązują zasadami ich pracy do mostów zintegrowanych.
Zasadnicza część książki poświęcona jest powłokom z blach falistych, ale w wielu przykładach podano analogię ich budowy do obiektów wykonanych z powłok betonowych. W pracy analizuje się problemy wykonawcze konstrukcji gruntowo-powłokowych o dużej rozpiętości, a nie przepustów, czyli obiektów komunikacyjnych o małej rozpiętości.
Porównując tytuł książki i jej treść można dostrzec wieloznaczność słowa „budowa”.
Zasadnicza część książki dotyczy obliczeń powłok w fazie budowania obiektu, czyli układania zasypki gruntowej. W wielu przypadkach w czasie budowy następuje faktyczne sprawdzenie nośności obiektu, które ma podobne znaczenie, jak badanie odbiorowe mostu.
Drugie znaczenie słowa „budowa” jest związane z kształtowaniem konstrukcji obiektu. W tym zakresie przedstawiono możliwości projektowania powłok z blach falistych odpowiednio do ich projektowej geometrii. Określono graniczne możliwości stosowania blach falistych, również z nakładkami.
W trzecim aspekcie słowa „budowa” ujęto technologię bezpiecznego układania zasypki z przykładami ingerencji w ten proces w sytuacjach awaryjnych.
Z uwagi na istotny wpływ fazy budowy na wytężenie powłoki w eksploatowanym obiekcie przedstawiono w książce metodykę prognozowania przebiegu deformacji i sił wewnętrznych w powłoce po zakończeniu budowy, gdy pomiary są realizowane w trakcie procesu układania zasypki.
Trudne do modelowania, również z użyciem programów MES, fazy budowy konstrukcji gruntowo-powłokowej zilustrowano własnymi przykładami obliczeń, które mogą mieć zastosowanie w projektowaniu, a równocześnie walory dydaktyczne. Niniejsza książka jest trzecim w Polsce opracowaniem monograficznym na temat konstrukcji gruntowo-powłokowych. Nie wyczerpuje ona tematyki dotyczącej użytkowania tych konstrukcji jako obiektów komunikacyjnych. Przydatną w tym zakresie byłaby monografia dotycząca przepustów, a więc konstrukcji o mniejszej rozpiętości, ale najliczniejszych w budownictwie mostowym. Istotne dla rozwoju mostowych obiektów gruntowo-powłokowych w układzie skrzynkowym są oddziaływania dynamiczne. W tym zakresie trwają badania rozpoznawcze – szczególnie ważne w odniesieniu do obiektów kolejowych dostosowanych do dużych prędkości.

Dostępność: dostępne

Cena:

47,00 zł

egz.
 • nowość
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Realizacja: N4K.eu
Sklep internetowy Shoper.pl