SGGW

Drzewa i krzewy w ogrodzie przydomowym

Drzewa i krzewy w ogrodzie przydomowym
Drzewa i krzewy w ogrodzie przydomowym
Niniejsza publikacja przede wszystkim jest odpowiedzią na potrzeby studentów związane z problematyką odpowiedniego wyboru roślin do ogrodów przydomowych. Publikacja obejmuje opisy wybranych taksonów roślin, szerzej traktuje rośliny zielone, pojawiają...

Dostępność: dostępne

Cena: 47,00 zł
egz.

Drzewne materiały konstrukcyjne

Drzewne materiały konstrukcyjne
Drzewne materiały konstrukcyjne

Dostępność: dostępne

Cena: 45,00 zł
egz.

Fitosocjologia stosowana w ochronie i kształtowaniu krajobrazu

Fitosocjologia stosowana w ochronie i kształtowaniu krajobrazu
Fitosocjologia stosowana w ochronie i kształtowaniu krajobrazu
Fitosocjologia jako nauka o zbiorowiskach roślinnych w coraz szerszym zakresie jest wykorzystywana w praktyce. Wiedza z tego zakresu odgrywa szczególną rolę w procesie kształtowania i ochrony krajobrazu, co jest głównym tematem tej publikacji. SPIS T...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 77,00 zł
egz.

Geodezja z fotogramaterią i geomatyką dla inżynierów ochrony środowiska i budownictwa

Geodezja z fotogramaterią i geomatyką dla inżynierów ochrony środowiska i budownictwa
Geodezja z fotogramaterią i geomatyką dla inżynierów ochrony środowiska i budownictwa
Rozwój gospodarczy wymaga racjonalnego zarządzania i gospodarowania terenami oraz zasobami (np. wodnymi czy glebowymi). Do realizacji tych celów niezbędna jest odpowiednia informacja przestrzenna. Podstawowymi metodami pozyskiwania, przetwarzania i u...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 49,00 zł
egz.

Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza. Metody naziemne i geomatyczne

Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza. Metody naziemne i geomatyczne
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza. Metody naziemne i geomatyczne

SPIS TREŚCI: Przedmowa – A. Obidziński, J. Żelazo 5 Wstęp – A. Obidziński 7 Budowa geologiczna i rzeźba terenu – T. Falkowski 8 Wody powierzchniowe – L. Hejduk, K. Banasik 25 Gleby i chemizm wód – W. Stępień 38 Szata roślinna – A. Obidziński 55 Fauna...

Dostępność: dostępne

Cena: 57,00 zł
egz.

Inżynieria krajobrazu

Inżynieria krajobrazu
Inżynieria krajobrazu

Dostępność: dostępne

Cena: 42,00 zł
egz.

Kultura przestrzeni gminy

Kultura przestrzeni gminy
Kultura przestrzeni gminy
SPIS TREŚCI Słowo wstępne – Krystyna Gutkowska ... 5 Przedmowa – Bolesław Porter ... 6 Kultura planowania przestrzennego – Olgierd R. Dziekoński ... 7 Wprowadzenie – Jeremi T. Królikowski, Beata Rothimel, Kamila Juśkiewicz ... 9 CZĘŚĆ I. Kultura prze...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 35,00 zł
egz.

Niekonwencjonalne systemy kanalizacji

Niekonwencjonalne systemy kanalizacji
Niekonwencjonalne systemy kanalizacji
Przy rozproszonej zabudowie budowa klasycznej kanalizacji grawitacyjnej nie jest opłacalna, stąd coraz częsciej stosuje się niekonwencjonalne systemy, głównie kanalizację ciśnieniową i podciśnieniową. Tym właśnie systemom poświęcona jest niniejsza pu...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 31,00 zł
egz.

Ochrona krajobrazu

Ochrona krajobrazu
Ochrona krajobrazu

Dostępność: dostępne

Cena: 45,00 zł
egz.
  • nowość

Podstawy fotogrametrii i teledetekcji dla leśników Wyd. II 2017 poszerzone i uzupełnione

Podstawy fotogrametrii i teledetekcji dla leśników Wyd. II 2017 poszerzone i uzupełnione
Podstawy fotogrametrii i teledetekcji dla leśników Wyd. II 2017 poszerzone i uzupełnione

Fotogrametria i teledetekcja to sztuka, nauka i technologia pozyskiwania wiarygodnych informacji, za pomocą zdalnych systemów obrazujących, o Ziemi, jej środowisku oraz innych obiektach fizycznych i procesach, poprzez nagrywanie, pomiary, analizę i w...

Dostępność: dostępne

Cena: 65,00 zł
egz.

Podstawy renaturyzacji rzek

Podstawy renaturyzacji rzek
Podstawy renaturyzacji rzek
Renaturyzacja rzek jest zespołem działań, które odgrywają istotną rolę w ochronie i kształtowaniu środowiska rzek i dolin, poddanych w przeszłości znacznym wpływom antropogenicznym. Celem tych działań jest poprawa warunków ekologicznych w zdegradowan...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 49,00 zł
egz.

Projektowanie krajobrazu miasta

Projektowanie krajobrazu miasta
Projektowanie krajobrazu miasta

Dostępność: dostępne

Cena: 67,00 zł
egz.

Przestrzeń przyrodnicza i społeczna osiedli mieszkaniowych w XX i XXI wieku

Przestrzeń przyrodnicza i społeczna osiedli mieszkaniowych w XX i XXI wieku
Przestrzeń przyrodnicza i społeczna osiedli mieszkaniowych w XX i XXI wieku

Przygotowana publikacja, której autorami są przede wszystkim architekci i architekci krajobrazu, dostarcza przesłanek do zastanowienia się nad następującymi problemami: - jaką formę „nowych” osiedli uznać należy za pożądaną i jakimi szczególnymi cech...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 59,00 zł
egz.
  • nowość

Przyroda i miasto, Tom IX

Przyroda i miasto, Tom IX
Przyroda i miasto, Tom IX
SPIS TREŚCI: Wstęp – Jan Rylke ... 7 Introduction Dylematy projektanta krajobrazu – Marek Piwowarski ... 11 Dilemmas of landscape designer Komfort dalekiego patrzenia jako czynnik wartościujący przestrzeń publiczną Warszawy – Janusz Skalski ... 25 Th...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 41,00 zł
egz.

Przyroda i miasto, Tom VI

Przyroda i miasto, Tom VI
Przyroda i miasto, Tom VI
Pytając dziś o sens przestrzeni miasta, trzeba wrócić do jego początków, czyli do drugiej połowy lat czterdziestych XX wieku. W 1948 roku w "Kalendarzu Warszawskim" opublikowano odpowiedzi na ankietę : Dlaczego właśnie Warszawa?. SPIS TREŚCI: Noty o ...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 41,00 zł
egz.

Przyroda i miasto, Tom VII

Przyroda i miasto, Tom VII
Przyroda i miasto, Tom VII
Niniejszy tom "Przyrody i miasta" różni się od poprzednich. Tym razem mieści nie wyniki badań, ale rozwiązania projektowe. Tak jak poprzednio, nasze działania zmierzają w kierunku odbudowy architektury krajobrazu jako dyscypliny naukowej i artystyczn...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 47,00 zł
egz.

Rysunek odręczny dla architektów krajobrazu

Rysunek odręczny dla architektów krajobrazu
Rysunek odręczny dla architektów krajobrazu
Podstawy zasad rzemiosła rysunkowego. Po co architektowi krajobrazu nauka rysunku odręcznego? Przecież wystarczy - można było dawniej usłyszeć - umiejętność kreślenia. Dzisiaj słowa „umiejętność kreślenia” zastępuje się znajomością odpowiednich progr...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 40,00 zł
egz.

Społeczno-kulturowe podstawy gospodarowania przestrzenią

Społeczno-kulturowe podstawy gospodarowania przestrzenią
Społeczno-kulturowe podstawy gospodarowania przestrzenią
Wybór tekstów SPIS TREŚCI: Słowo wstępne 5 1. Punkt wyjścia. Wartości i paradygmaty 7 Wprowadzenie 7 Fragmenty konstytucji duszpasterskiej „O Kościele w świecie współczesnym” – Gaudium et spes 10 Józef Tischner – Ludzki świat otoczenia 12 Danuta Bene...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 36,00 zł
egz.

Surowce spożywcze pochodzenia roslinnego

Surowce spożywcze pochodzenia roslinnego
Surowce spożywcze pochodzenia roslinnego

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 89,00 zł
egz.
  • nowość

Technologia nawadniania roślin na rekultywowanych składowiskach odpadów komunalnych

Technologia nawadniania roślin na rekultywowanych składowiskach odpadów komunalnych
Technologia nawadniania roślin na rekultywowanych składowiskach odpadów komunalnych
Technologia nawadniania roślin na rekultywowanych składowiskach odpadów komunalnych SPIS TREŚCI: 1. Wstęp 5 2. Technologia nawodnień składowisk odpadów 7 3. System nawadniający 11 4. Ilość i jakość wody do nawodnień 13 5. Dawka polewowa 15 5.1. Okreś...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 25,00 zł
egz.

Turystyka i rekreacja na obszarach niezurbanizowanych

Turystyka i rekreacja na obszarach niezurbanizowanych
Turystyka i rekreacja na obszarach niezurbanizowanych
Turyści coraz częściej poszukują niepowtarzalnych ofert wypoczynku z dala od zgiełku znanych kurortów. Cechy turystyki na terenach niezurbanizowanych poszukiwane przez turystów to możliwość wypoczynku w środowisku odmiennym od warunków życia i pracy ...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 57,00 zł
egz.

Wyznaczanie wezbrań powodziowych w małych zlewniach zurbanizowanych

Wyznaczanie wezbrań powodziowych w małych zlewniach zurbanizowanych
Wyznaczanie wezbrań powodziowych w małych zlewniach zurbanizowanych
W małych zlewniach rzecznych wezbrania mieszczące się w korytach cieków pozostają z reguły niezauważane. Duże znaczenie, zwykle negatywne, mają wezbrania powodujące wystąpienie wody z brzegów, które zgodnie z terminologią „Dyrektywy Powodziowej” okre...

Dostępność: dostępne

Cena: 37,00 zł
egz.

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe pojęcia i elementy systemu wodociągowego 5 2. Zapotrzebowanie na wodę 8 2.1. Zasady obliczania zapotrzebowania na wodę 8 2.2. Przykład obliczenia zapotrzebowania na wodę 22 3. Ujęcia wód podziemnych 26 3.1. Wiadomości wprow...

Dostępność: dostępne

Cena: 47,00 zł
egz.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Realizacja: N4K.eu
Sklep internetowy Shoper.pl