Przyroda i miasto, Tom IX

Dostępność: ostatnie egzemplarze
Wysyłka w: 24 godziny
Cena: 51,00 zł 51.00
ilość egz.

towar niedostępny

dodaj do schowka

Opis

SPIS TREŚCI:

Wstęp – Jan Rylke ... 7
Introduction
Dylematy projektanta krajobrazu – Marek Piwowarski ... 11
Dilemmas of landscape designer
Komfort dalekiego patrzenia jako czynnik wartościujący przestrzeń publiczną
Warszawy – Janusz Skalski ... 25
The comfort of long distance view as a factor for evaluation of public space in Warsaw
O koncepcjach zagospodarowania przestrzeni nad Wisłą w Warszawie –
Bogusław Obiegałka ... 31
About conceptions of the Vistula River space order in Warsaw
Planistyczne i realizacyjne aspekty przestrzeni publicznej w Warszawie –
Grzegorz Buczek
Characteristicristic and implementational aspects of public space in Warsaw
Skarpa Warszawska. Zarządzanie krajobrazem. Panorama Pragi od strony Warszawy – Rafał Szczepański ... 51
The Warsaw Scarp. The landscape menagement. The Panorama of Praga District from Warsaw site.
W poszukiwaniu straconego wymiaru – Ewa Brzostowska-Radziwiłłów,
Agnieszka Kępkowicz ... 55
Searching for the lost dimension
Szklana przestrzeń, czyli jak stworzyć komfort dalekiego patrzenia – Anna Lubiejewska, Katarzyna Bujnowska, Katarzyna Domurat ... 60
How to create comfort of a long view?
Komfort dalekiego patrzenia. Problematyka projektowa – dlaczego? – Natalia Bracha, Monika Brych, Dominika Karolska, Anna Kosieradzka, Marta Kulbicka ... 62
The comfort of long distance view. Designing problems – why?
Elementy struktury miejskiej świadczące o wartości przestrzeni publicznych Warszawy – Mariusz Gagatko, Grzegorz Zaleski, Agata Czarnecka, Aleksandra Bartczak, Magdalena Radomska, Agata Drabarek ... 67
What gives public space quality in the urban structure of Warsaw
Warszawa zielenią odmieniona – Joanna Giecewicz ... 71
Warsaw new green identity
„Industrial view” – niedocenione oblicza Warszawy – Małgorzata Kaczyńska,
Katarzyna Maciągowska, Justyna Zakościelna, Anna Latoch, Agnieszka Maliszewska, Jan Łukaszkiewicz ... 74
„Industrial view” – underestimated face of Warsaw
Przywrócenie dawnej formy Osi Stanisławowskiej – Robert Majewski, Kamil Kowalski, Kamil Krasuski, Alicja Gackowska, Maciej Bartosiewicz, Bartłomiej Bieliński, Piotr Zgliński ... 77
Reconstruction of ancient Stanisławowska Axis
Czekając na polskiego Georgesa Pompidou – Bohdan Sękowski ... 80
Waiting for Polish George Pompidou
Saska Wieża – wizualna i mentalna dominanta Saskiej Kępy – Ewa Kosiacka,
Anna Różańska, Magdalena Gąsowska, Kinga Rybak, Janusz Skalski ... 84
The Saxon Tower – Saska Kępa visual and mental dominant
Ramowanie widoków Warszawy – Maja Skibińska, Joanna Stefaniuk,
Aleksandra Wiktorko ... 89
To make frames of Warsaw view
Ścieżka pieszo-rowerowa w Warszawie – Janina Spicha Konarzewska, Anna Rogowska, Małgorzata Brudnicka, Małgorzata Buka, Urszula Ćwiek ... 94
The pedestrian-bike route in Warsaw
Pomysł na przestrzeń – Kamila Stankiewicz, Małgorzata Sołtan, Maria Centkowska, Karolina Broda, Joanna Szymalska ... 95
Conception for space
Punkt widzenia – Alicja Suchecka, Aleksandra Zwolańska, Kamila Szymanek,
Joanna Szymańczyk ... 97
The view point
Ze Starego Miasta na Wybrzeże Helskie – Joanna Cempa, Konrad Kordyszewski,
Rafał Burczyński ... 99
From the Old Town into sea-coast
Projektowanie przestrzeni społecznej – stare i nowe osiedla Żoliborza – Beata J. Gawryszewska ... 101
Designing the social space – old and new housing estates of Żoliborz
Warsztaty projektowe dotyczące Żoliborza, a właściwie jego przestrzeni społecznej,mają związek z tradycyjnym w tej warszawskiej dzielnicy myśleniem o poprawianiu jakości życia mieszkańców – Sławomir Gzell ... 102
The project-making workshops on Żoliborz, precisely on it’s social space, are based on the traditional and typical, for this district of Warsaw, way of thinking about improvement of the quality of people’s life
Mówiąc znowu o ogrodach... O przestrzeni społecznej i architekturze krajobrazu
– Beata J. Gawryszewska ... 107
Speaking about gardens again… About social space and landscape architecture
Osiedla za murem – bezpieczne domy szczęśliwych ludzi? – Katarzyna Zaborska ... 114
Gated communities – safe settlements for happy city dwellers?
Utracona przestrzeń społeczna – Magdalena Mostowska ... 122
Lost social space
Próba scalenia Marymontu – Monika Harmas ... 131
The Marymont restoration attempt
Transformacja Cytadeli – Baltazar Brukalski ... 136
Transformation of the Citadel
Oś Cytadeli (Traugutta) – Żoliborz nad Wisłą – Małgorzata Kaczyńska, Jan Rylke,
Marta Wielochowska ... 138
The axis of Cytadela (Traugutta) – Żoliborz upon the Vistula River
Krótka opowieść o narodzinach, życiu, walce i powolnym umieraniu pewnej przestrzeni społecznej – Agnieszka Kępkowicz ... 147
The short tale about the birth, live, fi ghts and slow death of certain social space
Kiedy ostatnio siedziałeś? ...na ławce z sąsiadem? Inicjatywa na rzecz ratowania
przestrzeni społecznej Żoliborza – Magdalena Garczarczyk, Agata Kwiatkowska,
Tomasz Tronina ... 152
When have you been sitting recently? ...on a bench with a neighbour? The initiative for saving social spaces in Żoliborz
Spotkajmy się na Żoliborzu! – Anna Latoch, Joanna Stefaniuk ... 159
Let’s meet in Żoliborz!
Piękno wiślanego brzegu zawarte w nazwie „Żoliborz” i jego rzeczywiste odwzorowanie w przestrzeni publicznej Żoliborza – Janusz Skalski, Anna Różańska, Magdalena Gąsowska, Ewa Kosiacka, Kinga Rybak ... 168
The beauty of Vistula board enclosed in “Żoliborz” name its real projection to the public space of Żoliborz
„Miasto łąka”. Koncepcja rewitalizacji otoczenia warszawskiej Cytadeli
– Sławomir Frugał, Anna Krochmal, Renata Piszczek, Piotr Skucha, Elżbieta Urbańska Kłapa, Jarosław M. Zawadzki ... 177
The “City-meadow”
Zielony Potok – organiczne kształty kontra betonowe ściany – Julianna Wiecka,
Krzysztof Dzienkiewicz, Piotr Kodym ... 182
Green Creek – the organic forms against solid walls
Sacrum w krajobrazie miejskim – Konrad Kucza Kuczyński, Jan Rylke ... 187
Sacrum in urban landscape
Teologia architektury – kłopoty z sacrum – Jeremi T. Królikowski ... 191
Theology of architecture – problems with sacrum
Mowa miasta. Jak cię widzą, tak cię piszą – Jan Rylke ... 197
Language of city. Judging by appearance
Miasto, ludzie, krajobraz, miejsce sakralne. Kaplica tysiąca kroków – Janusz Skalski, Anna Różańska, Magdalena Gąsowska, Kinga Rybak ... 205
City, people, landscape, a sacral place. The thousands steps chapel
Sacrum w krajobrazie miejskim – Bohdan Sękowski ... 215
Sacrum in urban landscape
Sacrum w mieście. Koncepcja „Palec boży” – Agata Bar, Paulina Błasiak .. 218
Sacrum in the city. Conception “Finger of God”
Sacrowskaz – współczesny drogowskaz sakralny – Joanna A. Krycka, Maciej Wąsowski, Karolina Wereszczak ... 224
Sacrowskaz – modern sacral sign
Sacrum – najpierw trzeba dostrzec – Krzysztof Herman, Monika Górska ... 230
Sacrum – the fi rst step is to notice it
Las Kabacki – sacrum w krajobrazie miejskim – Urszula Horbaczewska,
Marta Jeżewska, Agnieszka Karpińska ... 235
The Kabacki Wood – sacrum in the urban landscape
Sacrum, które rośnie. Projekt kaplicy w kampusie SGGW – Jeremi T. Królikowski, Beata J. Gawryszewska, Aleksandra Perchuć ... 242
Sacrum, that grows. Project of a chanel in SGGW campus
Sacrum w krajobrazie rozpraszającego się miasta – Sławomir Gzell, Katarzyna Pluta ... 248
Sacrum in landscape of dispersing city
Przystanek w podróży – Mikołaj Kołacz, Robert Nowicki ... 254
Stop in travel
Kapliczka przydrożna – Ewa Brzostowska-Radziwiłłów, Agnieszka Kępkowicz ... 257
Wayside shrine as city wanderer
Seminarium dyplomowe – Jan Rylke ... 261
Diploma seminary
Sztuka krajobrazu w event marketingu – Agnieszka Jasińska ... 263
Landscape architecture in marketing events
Alternatywne metody transformacji przestrzeni industrialnych. Krajobrazowa
koncepcja artystycznego wykorzystania terenów kopalni odkrywkowej BOT KWB
„Bełchatów” S.A. w Rogowcu – Aleksandra Idziak ... 271
Alternative methods of transformation industrial areas
Projekt otoczenia pomnika generała Berlinga w Warszawie – Anna Ruman ... 274
Project of surrounding of general Berling monument in Warsaw
Procedura sporządzania opracowań ekofi zjografi cznych w świetle obowiązującego prawa – Beata Majer ... 276
Procedure of preparing ekophisiografi c elaborations in obligatory low
Wieś podlaska w ujęciu historycznym – Ewa Szoka ... 282
Podlaska’s village in historical sense
Przestrzenny wymiar sacrum – Karolina Trybowska ... 286
Spatial dimension of “sacrum”
Koncepcja wsi tematycznej jako forma ochrony krajobrazu kulturowego na przykładzie Starej Wsi koło Przedborza – Krzysztof Herman ... 289
Theme village concept as a form of cultural landscape protection for instance Stara Wieś near Przedbórz
Strategia rozwoju gminy a planowanie przestrzenne – Krzysztof Stańczak ... 300
Development strategy of commune in context of planning spaces
Tożsamość miasta – Marzena Wrzesiński ... 306
Identity of city
Przemiany śródmiejskich przestrzeni publicznych w Polsce – Wojciech Zebura ... 310
Transformations of down – towns public spaces’s in Poland

Dane techniczne

Autor red. Jan Rylke
Wydanie 2007
Liczba stron 316
Okładka miękka
Format B5

Tytuły polecane

Koszty dostawy
Paczkomaty InPost Kwota zakupów Koszt przesyłki przedpłata
  powyżej 450 zł 0 zł
  do 250 zł 6,5 zł
  do 250 zł 13 zł

Kurier DPD Przedpłata Płatność za pobraniem
  11 zł 15 zł
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Realizacja: N4K.eu
Sklep internetowy Shoper.pl