Habitaty – architektura socjalna

Dostępność: dostępne
Cena: 79,00 zł 79.00
ilość egz.

towar niedostępny

dodaj do schowka

Opis

Zamieszczone w książce artykuły poruszają temat zabudowy socjalnej w istniejącej tkance mieszkaniowej a zwłaszcza w strukturach 19-wiecznych kwartałów oraz zwartych zespołach „blokowisk" realizowanych w technologii wielkiej płyty.

Założenia metodyczne badań zostały określone w szczegółowym programie, a ich głównym celem jest poszukiwanie i opracowanie wariantowych koncepcji poprawy jakości życia mieszkańców, w zmieniających się uwarunkowaniach gospodarczych, społecznych, ekonomicznych, technologicznych oraz kulturowych. Architektura socjalna staje się więc wyzwaniem dla współczesnych i przyszłych pokoleń architektów, wpisując się w nurt racjonalnego gospodarowania dobrami naturalnymi powinien stać się podstawą do kształtowania wysokiej jakości środowiska mieszkaniowego.

W typologii architektury mieszkaniowej HABITATY SOCJALNE zajmują szczególne miejsce. Wyróżniają się przede wszystkim zróżnicowaną interpretacją przyjętych standardów, wielkością projektowanych obiektów, wyposażeniem, infrastrukturą oraz statusem zamożności mieszkańców. Zbadanie istniejących i sformułowanie podstawowych założeń polskiej polityki architektonicznej w odniesieniu do architektury socjalnej jest jednym z istotnych problemów badawczych ostatnich lat nie tylko w Polsce, ale także w Europie i na świecie. Szerokie spektrum wiedzy na temat architektury socjalnej, pozwoli na promocje demokratycznych procedur i współuczestnictwa lokalnych społeczności w kształtowaniu środowiska mieszkaniowego oraz określenie wpływu zrównoważonego rozwoju na poprawę jakości życia w Habitatach.

SPIS TREŚCI:
Zbigniew Bać Habitaty: Architektura Socjalna — Wprowadzenie  7
Zbigniew Bać, Jerzy Łątka Kibuce — Habitaty Pustyni   9 Kibbutzim — The Habitats of the Desert  21
Zeev Baran Rozwój technologii a zrównoważony rozwój habitatu   22 The Development of Technology and Sustainable Development of Habitat   31
Cezary M. Bednarski Trwałość pozornie niewymierzalna. Przemyślenia osobiste   32 Durability Apparently Immeasurable. Personal Reflections  44
Grażyna Schneider-Skalska Zrównoważone środowisko mieszkaniowe  45 Sustainable Housing Environment  53
Krystyna Januszkiewicz, Natalia Malinga Osiedle socjalne w Europie w pierwszej połowie XX wieku   54 Social Housing in Europe in the First Half of the Twentieth Century   65
Ada Kwiatkowska Mini-Maxi habitat socjalny  67 Mini-Maxi Social Habitat   77
Jan Pallado Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość wielorodzinnych domów bezklatkowych   78 The Past, the Present and the Future of Non-Staircase Multi-Family Houses   89
Anna Bać Budownictwo socjalne — potencjał dla realizacji zrównoważonej architektury  90 Social Housing — Potential of Realization of Sustainable Architecture   100
Krzysztof Cebrat Dlaczego architektura ekologiczna musi być tania?   101 Why Sustainable Architecture Must Be Cheap?   109
Małgorzata Mizia Dusza Nomady czy los bezdomnego  110 Nomad Spirit or the Plight of the Homeless  116
Wojciech Januszewski Ku społecznej logice przestrzeni — ewolucja idei socjalnych w architekturze   117 Towards a Socjał Logic of Space — Evolution of Pro-Social Concepts in Architecture   123
Justyna Kleszcz Znaczenie przestrzeni międzygatunkowych dla procesu socjalizacji   124 Significance of Interspecific Space for the Process of Socialization   135
Ewa Cisek Architektura socjalna w Norwegii  136 Social Architecture in Norway  145
Roman Czajka Ubóstwo i bezdomność — problemy współczesnej architektury etycznej — przyczyny i potrzeby  146 Poverty and Homelessness — The Problems of Contemporary Ethical Architecture — Causes and Needs  156
Dariusz Gaweł Kształtowanie zabudowy i detalu architektonicznego budownictwa społecznego  157 Building Formation and Architectual Detail of Social Housing   166
Mateusz Gierszon Metoda Segala — architektura braku  167 Segars Method — Architecture of Lack  176
Michał Golański Wspólnotowe ruchy społeczne w duchu zrównoważonego rozwoju   178 Communitarian Social Movements in the Spirit of Sustainable Development   185
Wojciech Gwizdak Skutki polityki socjalnej dla przestrzeni miejskich   186 Impact of Social Policies on Urban Fabric  195
Mateusz Gyurkovich, Karolina Dudzic-Gyurkovich Współczesne mieszkalnictwo socjalne w Hiszpanii — wybrane przykłady   196 The Contemporary Social Housing in Spain — Selected Examples  204
Jakub Heciak Tetytorializm w architekturze socjalnej  206 Territorialism in Social Housing Development  223
Paweł Horn Uwarunkowania projektowania architektury socjalnej na tle współczesnych polskich regulacji prawnych  224 Aspects of Design of Social Architecture against Contemporary Polish Legal Regulations   233
Maciej Jagielak Rural Studio. Architektura socjalna w rękach studentów   234 Rural Studio. Social Architecture in Hands of Students  242
Dorota Jędruch Abstrakcja/figuracja — wątki znaczeniowe w architekturze socjalnej XVIII—XX wieku  243 Abstraction/Figuration — Significative Threads in the Social Architecture of 18th to 20th Century   252
Justyna Juchimiuk Przestrzeń społecznej integracji a strategia rozwoju zrównoważonego i wykorzystanie OZE. Hamburg — Hafencity oraz Elbinsel: Wilhelmsburg i Veddel   253 New Publicly Accessible Waterftont Area — Social Integration in Hafencity Hamburg, Germany  270
Wojciech Kapuścik Teoria społecznego wykluczenia oraz zrównoważonej egzystencji i jej wykorzystanie do sformułowania propozycji podstawowych założeń polskiej polityki architektonicznej w odniesieniu do architektury socjalnej  271 The Theory of Social Exclusion and Sustainable Existence and Its Use to Formulate Propos-als for the Basic Assumptions of the Polish Architectural Policy with Respect to the Social Architecture   279
Hugon Kowalski Problem slumsów w krajach rozwijających się — zadanie dla współczesnej architektury socjalnej   280 Slums in the Developing Countries — A Problem for the Contemporary Social Architecture   289 Andrzej Koźlik Obiekty socjalne społeczności żydowskiej w Krakowie na początku XX wieku   290 Jewish Community Social Structures in Cracow at the Beginning of the Twentieth Century  306 Krzysztof Kwiatkowski Sprawiedliwość — wolność — mobilność. Dylematy teorii i praktyki współczesnej architektury socjalnej  307 Justice — Liberty — Mobility. The Dilemmas of the Theory and Practice of Contemporary Social Architecture   314 Piotr Michalski Wpływ decyzji projektowych na kształtowanie się społeczności habitatu   315 Impact of Planning Decisions on the Habitat Community   321 Jakub Mrozowski Analiza wybranych osiedli krakowskich dokonana pod kątem cech zrównoważenia  322 The Analysis of the Chosen Housing Estates in Cracow Made in Terms of Features of the Sustainability  330
Tomasz Piwiński Megamiasta na tle jakościżycia ich mieszkańców  332 Megacities and Quality of Life for Their Residents   340
Natalia Ratajczak „Projektowanie uniwersalne" w odniesieniu do architektury socjalnej   341 "Universal Designing" in Relation to Social Architecture  350
Piotr Sobierajewicz Wpływ gęstości zabudowy na zrównoważony rozwój habitatów   351 Influence of Urban Density on Sustainable Development of Habitats   361
Nina Sołkiewicz-Kos Dostosowanie wielkoblokowego budownictwa socjalnego do współczesnych potrzeb na przy-kładzie trzech osiedli w Częstochowie   362 Adaptation of Big Block social Housing Estates to Present-Day Needs Based on Three Dwell-ing Settlement in Częstochowa  373
Ewa Węcławowicz-Gyurkovich Estetyczne przemiany we współczesnej architekturze mieszkaniowej   374 Aesthetical Changes in the Contemporary Housing Architecture  381
Jacek Wiszniowski Wspieranie i rozwój partycypacji społecznej w procesie projektowania   382 Promotion and Development of Public Participation in the Design Process   397
Anna Wojtas-Harań Tereny sportowo-rekreacyjne w środowisku mieszkalnym  398 Sports and Recreational Areas in Residential Environment   411
Barbara Wojtkowska-Guicherit Innowacyjne technologie biobudownictwa jako nowa szansa dla realizacji budynków socjalnych  412 Innovative Technologies of Biobuilding as an Opportunity for the Implementation of Social Housing  420
Grzegorz Wojtkun Mieszkalnictwo socjalne i jego architektura. Kompromis czy wykluczenie?   421 Architecture and Social Housing. Compromise Whether Exclusion?   428
Mariusz Zadwomy Habitat w Augsburgu   429 The Habitat in Augsburg  439
Malgorzata Zając Terytorialna sprawiedliwok a udogodnienia mieszkaricow budynk6w socjalnych   440 Territorial Justice and Facilities for Social Building Residents   450
Magdalena Zakcka-Myszkiewicz Architektura socjalna. Zabudowa jednorodzinna   451 Social Architecture. Single-Family Housing  461
Martyna Ziolkowska Identyfikacja studenta z tymczasowym miejscem zamieszkania   462 Student's Identification of Temporary Place of Residence  470
Zakcznik 1. HUB —IT AT  471
Zakcznik 2. Social Habitat: TETRIS  483 Zalqcznik 3. Agrohabitat   495 Zakeznik 4. Habitat H2M  507 Zal4cznik 5. Habitat Socjalny „SYNCHRON"  517 Zalqcznik 6. Konkurs Szkoly Naukowej Habitat — Architektura socjalna. Nowe formy mieszkania w miekie   527

Dane techniczne

Autor red. Zbigniew Bać
Wydanie 2014
Liczba stron 535
Okładka miękka
Format B5

Tytuły polecane

Koszty dostawy
Paczkomaty InPost Kwota zakupów Koszt przesyłki przedpłata
  powyżej 450 zł 0 zł
  do 250 zł 6,5 zł
  do 250 zł 13 zł

Kurier DPD Przedpłata Płatność za pobraniem
  11 zł 15 zł
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Realizacja: N4K.eu
Sklep internetowy Shoper.pl