Politechnika Krakowska

Aktualne kierunki rozwoju teorii i praktyki konstrukcji sprężonych w Polsce

Aktualne kierunki rozwoju teorii i praktyki konstrukcji sprężonych w Polsce
Aktualne kierunki rozwoju teorii i praktyki konstrukcji sprężonych w Polsce
Oddajemy w Wasze ręce niniejszą monografię, do wydania której inspiracją były pełne ciekawych prezentacji i dyskusji obrady zorganizowanej W kwietniu 2015 roku W Krakowie Konferencji Naukowo-Technicznej „Konstrukcje Sprężone KS2015”. Tematem wiodącym ...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 34,00 zł
egz.

Analiza drgań budynków ścianowych o średniej wysokości podlegających wstrząsom górniczym z wykorzystaniem sieci neuronowych

Analiza drgań budynków ścianowych o średniej wysokości podlegających wstrząsom górniczym z wykorzystaniem sieci neuronowych
Analiza drgań budynków ścianowych o średniej wysokości podlegających wstrząsom górniczym z wykorzystaniem sieci neuronowych

Mimo że w ostatnich latach pojawiło się wiele nowych, różnorodnych technologii wznoszenia budynków mieszkalnych, budynki prefabrykowane w dalszym ciągu dominują wśród już istniejących obiektów. Projektowano je na obciążenia statyczne i pochodzące od działania wiatru, ale wiele z tych budynków znajduje się w bliskim sąsiedztwie eksploatowanych kamieniołomów lub w strefie wstrząsów górniczych, a więc na obszarach objętych wpływami dynamicznymi

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 69,00 zł
egz.

Analiza wrażliwości konstrukcji prętowych w liniowej statyce

Analiza wrażliwości konstrukcji prętowych w liniowej statyce
Analiza wrażliwości konstrukcji prętowych w liniowej statyce

Celem pracy jest przybliżenie czytelnikowi podstawowych pojęć analizy wrażliwości i przedstawienie klasycznych metod matematycznych służących do wyznaczenia pochodnych. Podstawą są tu rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych oraz metody rozwiązyw...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 39,00 zł
egz.

Architektura a sztuka

Architektura a sztuka
Architektura a sztuka

Dostępność: dostępne

Cena: 40,00 zł
egz.
  • nowość

Architektura muzą malarstwa. Motywy formy architektonicznej w malarstwie

Architektura muzą malarstwa. Motywy formy architektonicznej w malarstwie
Architektura muzą malarstwa. Motywy formy architektonicznej w malarstwie
Dlaczego motyw architektury w malarstwie - będący swego rodzaju transferem poprzez wyobraźnię wszelkich obrazów, a czasem magicznym darem onirycznego świata, wspomnieniem budującym nowy byt - stanowi tytuł rozważań niniejszej pracy? Problem podjęty w...

Dostępność: dostępne

Cena: 47,00 zł
egz.

Architektura najnowsza w historycznym środowisku miast europejskich

Architektura najnowsza w historycznym środowisku miast europejskich
Architektura najnowsza w historycznym środowisku miast europejskich

Analiza współczesnej architektury w zabytkowym środowisku pozwala na stwierdzenie, że możliwe jest wnoszenie nowych wartości do zabytkowego środowiska przestrzennego dzięki realizacji współczesnych form architektonicznych, które tworząc poprawne rela...

Dostępność: dostępne

Cena: 49,00 zł
egz.

Dynamika gruntów Modele obliczeniowe

Dynamika gruntów Modele obliczeniowe
Dynamika gruntów Modele obliczeniowe

Spis treści dostępny na zdjęciach.

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 37,00 zł
egz.

Działanie drgań powierzchniowych wywołanych wstrząsami górniczymi na niską tradycyjną zabudowę mieszkalną

Działanie drgań powierzchniowych wywołanych wstrząsami górniczymi na niską tradycyjną zabudowę mieszkalną
Działanie drgań powierzchniowych wywołanych wstrząsami górniczymi na niską tradycyjną zabudowę mieszkalną
CEL I ZAKRES PRACY Głównym celem pracy jest: - rozpoznanie i opisanie charakterystyk wstrząsów spowodowanych eksploatacja gómiczą W obszarach GZW i LGOM i przebiegów drgań powierzchniowych wywołanych tymi wstrząsami, - rozpoznanie wpływów drgań powie...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 69,00 zł
egz.

Energia słońca w kształtowaniu środowiska mieszkaniowego - ewolucja koncepcji na przestrzeni wieków

Energia słońca w kształtowaniu środowiska mieszkaniowego - ewolucja koncepcji na przestrzeni wieków
Energia słońca w kształtowaniu środowiska mieszkaniowego - ewolucja koncepcji na przestrzeni wieków
Praca stanowi zbiór autorskich badań oraz poglądów skoncentrowanych na problematyce kształtowania środowiska mieszkaniowego w ujęciu historycznym, a także uwzględniających współczesne rozwiązania. Wyodrębniono trzy główne zadania badawcze: - badania ...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 49,00 zł
egz.

Geodezja inżynieryjno-budowlana

Geodezja inżynieryjno-budowlana
Geodezja inżynieryjno-budowlana
W podręczniku pokazano szerokie spektrum technik geodezyjnych potrzebnych inżynierowi budowlanemu w realizacji inwestycji. SPIS TREŚCI: 1. Wiadomości wstępne 7 1.1. Wprowadzenie 7 1.2. Co inżynier budownictwa powinien wiedzieć o geodezji? 8 1.3. Ogól...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 27,00 zł
egz.

Hybrydowe struktury urbanistyczne

Hybrydowe struktury urbanistyczne
Hybrydowe struktury urbanistyczne

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 45,00 zł
egz.

Kamienice krakowskie z przełomu XIX i XX w. i okresu międzywojennego położone na obszarze pomiędzy pierwszą i drugą obwodnicą. Charakterystyka form i ich ewolucja

Kamienice krakowskie z przełomu XIX i XX w. i okresu międzywojennego położone na obszarze pomiędzy pierwszą i drugą obwodnicą. Charakterystyka form i ich ewolucja
Kamienice krakowskie z przełomu XIX i XX w. i okresu międzywojennego położone na obszarze pomiędzy pierwszą i drugą obwodnicą. Charakterystyka form i ich ewolucja

Celem pracy jest wydobycie cech charakterystycznych kamienic krakowskich, przedstawienie procesu ewolucji form i rozwiązań funkcjonalnych wnętrz, typologii ich układów przestrzennych i poszukiwanie źródeł inspiracji. Jej szczególnym celem jest charak...

Dostępność: dostępne

Cena: 69,00 zł
egz.

Koordynacja środowiska w kształtowaniu zrównoważonych inwestycji mieszkaniowych

Koordynacja środowiska w kształtowaniu zrównoważonych inwestycji mieszkaniowych
Koordynacja środowiska w kształtowaniu zrównoważonych inwestycji mieszkaniowych
Praca, mając wymiar naukowy, może stanowić przyczynek do stworzenia systemu pomocy inwestorom, użytkownikom inwestycji mieszkaniowych w zakresie ich zrównoważonego charakteru. Stawia więc sobie za cele: - poszerzenie stanu wiedzy na temat koniecznośc...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 29,00 zł
egz.

Metasieci w proaktywnym podejściu do planowania rewaloryzacji zabytkowych obiektów budowlanych

Metasieci w proaktywnym podejściu do planowania rewaloryzacji zabytkowych obiektów budowlanych
Metasieci w proaktywnym podejściu do planowania rewaloryzacji zabytkowych obiektów budowlanych

Głównym celem publikacji jest opracowanie proaktywnego, systemowego podejścia do planowania rewaloryzacji zabytkowego obiektu budowlanego. Podejście to uwzględniać będzie analizę podatności planowanego przedsięwzięcia na czynniki ryzyka oraz ocenę jego zdolności do adaptacji po ewentualnych perturbacjach

Dostępność: dostępne

Cena: 39,00 zł
egz.

Miejsce, nie - miejsce Marca Auge'a

Miejsce, nie - miejsce Marca Auge'a
Miejsce, nie - miejsce Marca Auge'a
Niniejsza publikacja ma na celu zwrócenie uwagi, jak ważnym tematem projektowym jest przestrzeń miejska, której znaczenie i charakter ulega ciągłym zmianom. Transformacje miejsc mogą przyczyniać się do ożywienia ośrodków miejskich lub ich części, ale...

Dostępność: dostępne

Cena: 37,00 zł
egz.

Miejskie środowisko mieszkaniowe

Miejskie środowisko mieszkaniowe
Miejskie środowisko mieszkaniowe

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 59,00 zł
egz.

Modelowanie konstytutywne sprzężonych problemów mechaniki materiałów dyssypatywnych

Modelowanie konstytutywne sprzężonych problemów mechaniki materiałów dyssypatywnych
Modelowanie konstytutywne sprzężonych problemów mechaniki materiałów dyssypatywnych
Modelowanie konstytutywne sprzężonych problemów mechaniki materiałów dyssypatywnych SPIS TREŚCI dostępny na podglądzie na zdjęciach.

Dostępność: dostępne

Cena: 33,00 zł
egz.

Modelowanie systemów gospodarki odpadami komunalnymi

Modelowanie systemów gospodarki odpadami komunalnymi
Modelowanie systemów gospodarki odpadami komunalnymi
W pracy skoncentrowano się na wypracowaniu narzędzia umożliwiającego kompleksową ocenę systemów gospodarki odpadami. SPIS TREŚCI: Wprowadzenie 1. Wstęp 1.1. Integrowanie i analiza wyników obliczeń przy wykorzystaniu modeli do oceny systemów gospodark...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 34,00 zł
egz.

Monestiroli: Tryglif i metopa. Dziewięć wykładów o architekturze

Monestiroli: Tryglif i metopa. Dziewięć wykładów o architekturze
Monestiroli: Tryglif i metopa. Dziewięć wykładów o architekturze
W książce Antonio Monestiroli kontynuuje tradycję architektonicznych rozpraw naukowych i teorii opartą na racjonalnym rozwoju architektonicznej wiedzy. Tym samym wyraża wiarę w potrzebę współczesnych teorii projektowych w czasach kiedy kierunki archi...

Dostępność: brak towaru

Cena: 39,00 zł

Nanokrystaliczne ogniwa fotowoltaiczne - budowa i właściwości elektrody pomocniczej

Nanokrystaliczne ogniwa fotowoltaiczne - budowa i właściwości elektrody pomocniczej
Nanokrystaliczne ogniwa fotowoltaiczne - budowa i właściwości elektrody pomocniczej
OD AUTORA: Niniejsza monografia stanowi podsumowanie moich badań związanych z rozwojem technologii wytwarzania ogniw fotowoltaicznych wykorzystujących materiały nanokrystaliczne. Ich zasada działania różni się istotnie od sposobu pracy powszechnie zna...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 30,00 zł
egz.

O architekturze szkół wyższych w Polsce na początku XXI wieku

O architekturze szkół wyższych w Polsce na początku XXI wieku
O architekturze szkół wyższych w Polsce na początku XXI wieku
Niejsza praca jest pierwszym opracowaniem, W którym W tak obszernym zakresie porusza się temat współczesnej architektury szkół wyższych w Polsce. Ze względu na dużą różnorodność fimkcjonalną powstałych nowych obiektów akademickich, W pracy zawężono ma...

Dostępność: dostępne

Cena: 35,00 zł
egz.

O orientacji w przestrzeni miasta

O orientacji w przestrzeni miasta
O orientacji w przestrzeni miasta
Przedmiotem pracy jest miasto w swoim wymiarze przestrzennym, który, zmienny w czasie, zbiera i scala wiele innych jego wymiarów i wątków. Celem pracy jest określenie istotnych relacji pomiędzy czytelnością formy urbanistycznej a uwarunkowaniami orie...

Dostępność: dostępne

Cena: 47,00 zł
egz.

Ocena jakości środowiska zamieszkania w wybranych miastach województwa podkarpackiego po okresie "transformacji" w pierwszej dekadzie XXI wieku

Ocena jakości środowiska zamieszkania w wybranych miastach województwa podkarpackiego po okresie "transformacji" w pierwszej dekadzie XXI wieku
Ocena jakości środowiska zamieszkania w wybranych miastach województwa podkarpackiego po okresie "transformacji" w pierwszej dekadzie XXI wieku
Praca: Jakość środowiska zamieszkania w wybranych miastach województwa podkarpackiego po okresie transformacji w pierwszej dekadzie XXI wieku łączy cztery obszary zagadnień składających się na jedną całość. Pierwszy i najważniejszy dotyczy warunków z...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 38,00 zł
egz.

Odpowiedź dynamiczna budowli wielopodporowych na nierównomierne wymuszanie parasejsmiczne pochodzenia górniczego

Odpowiedź dynamiczna budowli wielopodporowych na nierównomierne wymuszanie parasejsmiczne pochodzenia górniczego
Odpowiedź dynamiczna budowli wielopodporowych na nierównomierne wymuszanie parasejsmiczne pochodzenia górniczego

Publikacja stanowi syntezę wyników uzyskanych podczas wieloletnich badań toretycznych i doświadczalnych na obiektach w skali naturalnej a dotyczących odpowiedzi dynamicznnej wybranych typów budowli inżynierskich.

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 69,00 zł
egz.

Paradygmat miasta 21 wieku

Paradygmat miasta 21 wieku
Paradygmat miasta 21 wieku

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 45,00 zł
egz.

Patologie/wyzwania architektoniczno-planistyczne we wsi małopolskiej

Patologie/wyzwania architektoniczno-planistyczne we wsi małopolskiej
Patologie/wyzwania architektoniczno-planistyczne we wsi małopolskiej
Bogato ilustrowana książka wydana w większym formacie poświęcona została problematyce zagospodarowania wsi małopolskiej i porównaniu istniejącego stanu z transformacją, jaką przeszły obszary wiejskie na zachodzie Europy. Praca podzielona została na c...

Dostępność: dostępne

Cena: 47,00 zł
egz.

Podstawy projektowania zabudowy potoków górskich

Podstawy projektowania zabudowy potoków górskich
Podstawy projektowania zabudowy potoków górskich
Praca, którą Czytelnik włączył do swojej biblioteki technicznej, dotyczy zagadnień związanych z zabudową potoków górskich. Woda, jako jedna z sił przyrody skoncentrowała się w ciekach wodnych, poczynając od ich źródeł poprzez potoki górskie i rzeki, ...

Dostępność: dostępne

Cena: 39,00 zł
egz.

Przeciwdziałanie konfliktom wokół ochrony i kształtowania krajobrazu

Przeciwdziałanie konfliktom wokół ochrony i kształtowania krajobrazu
Przeciwdziałanie konfliktom wokół ochrony i kształtowania krajobrazu

Projektanci są przekonani o swojej racji wynikającej z profesjonalnego przygotowania. Władze irytują bariery utrudniające realizowanie przedsięwzięć. Protestujący uważają, że ich racje są lekceważone, co pozostaje w sprzeczności z ich obywatelskimi p...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 55,00 zł
egz.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Realizacja: N4K.eu
Sklep internetowy Shoper.pl