PWN

Akustyka w budownictwie

Akustyka w budownictwie
Akustyka w budownictwie

Dostępność: dostępne

Cena: 79,00 zł
egz.
  • nowość

Autoklawizowany beton komórkowy Technologia, właściwości, zastosowanie

Autoklawizowany beton komórkowy Technologia, właściwości, zastosowanie
Autoklawizowany beton komórkowy Technologia, właściwości, zastosowanie
Procesy technologiczne i podstawowe operacje przy wytwarzaniu autoklawizowanego betonu komórkowego Surowce do produkcji betonu komórkowego Zastosowanie wyrobów z betonu komórkowego. SPIS TREŚCI: Od Autorów 9 Wstęp 13 1. Rodzaje betonów komórkowych – ...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 79,00 zł
egz.

Beton i jego technologie

Beton i jego technologie
Beton i jego technologie

Dostępność: dostępne

Cena: 84,00 zł
egz.

Budowlane przedsięwzięcia inwestycyjne. Środowiskowe uwarunkowania przygotowania i realizacji

Budowlane przedsięwzięcia inwestycyjne. Środowiskowe uwarunkowania przygotowania i realizacji
Budowlane przedsięwzięcia inwestycyjne. Środowiskowe uwarunkowania przygotowania i realizacji
Środowiskowe uwarunkowania przygotowania i realizacji. Wdrażanie prawa wspólnotowego Unii Europejskiej spowodowało wiele zmian przepisów prawnych i organizacyjnych związanych z procesem planowania, przygotowania i realizacji inwestycji. Szczególnymi ...

Dostępność: dostępne

Cena: 49,00 zł
egz.

Budownictwo ekologiczne. Aspekty ekonomiczne

Budownictwo ekologiczne. Aspekty ekonomiczne
Budownictwo ekologiczne. Aspekty ekonomiczne

Publikacja jest poświęcona zagadnieniu budownictwa ekologicznego, które obejmuje rewitalizację i projektowanie nieruchomości, realizowanych zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego. Autorzy omawiają uwarunkowania ekonomiczne, bariery, koszty i korzy...

Dostępność: dostępne

Cena: 54,00 zł
egz.

Dachy. Zasady kształtowania i utrzymywania

Dachy. Zasady kształtowania i utrzymywania
Dachy. Zasady kształtowania i utrzymywania

Stan techniczny pokryć dachowych oraz konstrukcji dachów ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkowania oraz trwałość obiektów. Dlatego tak ważna jest znajomość zagadnień dotyczących projektowania, wykonania oraz utrzymania dachów i stropodachów ...

Dostępność: dostępne

Cena: 69,00 zł
egz.

Dendrochronologia

Dendrochronologia
Dendrochronologia

Dostępność: dostępne

Cena: 74,00 zł
egz.
  • nowość

Diagnostyka konstrukcji żelbetowych tom 1

Diagnostyka konstrukcji żelbetowych tom 1
Diagnostyka konstrukcji żelbetowych tom 1

Metodologia, badania polowe, badania laboratoryjne betonu i stali. Ocena bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych według Eurokodów i norm krajowych. Pierwsza część dwutomowego, kompleksowego podręcznika poświęconego diagnostyce konstrukcji żelbetowych....

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 69,90 zł
egz.

Diagnostyka konstrukcji żelbetowych tom 2

Diagnostyka konstrukcji żelbetowych tom 2
Diagnostyka konstrukcji żelbetowych tom 2

Badania korozji zbrojenia i właściwości ochronnych betonu. Ocena bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych według Eurokodów i norm krajowych! Drugi tom kompleksowego podręcznika poświęconego diagnostyce konstrukcji żelbetowych obejmuje problemy badania ...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 44,90 zł
egz.

Fundamenty palowe wg Eurokodu 7 Badania i zastosowania Tom 2

Fundamenty palowe wg Eurokodu 7 Badania i zastosowania Tom 2
Fundamenty palowe wg Eurokodu 7 Badania i zastosowania Tom 2
Badanie i stosowanie pali według Eurokodu 7. Stosowanie nowoczesnych rozwiązań zgodnie z Eurokodem 7 wymaga wzmożonej kontroli w całym procesie produkcji, wykonania, odbioru i eksploatacji fundamentów palowych. Istotne znaczenie mają warunki geologic...

Dostępność: dostępne

Cena: 79,00 zł
egz.

Fundamenty palowe wg Eurokodu 7 Technologie i obliczenia Tom 1

Fundamenty palowe wg Eurokodu 7 Technologie i obliczenia Tom 1
Fundamenty palowe wg Eurokodu 7 Technologie i obliczenia Tom 1

Nowe technologie, badanie i obliczanie pali według Eurokodu 7! Część I 2-tomowego, nowoczesnego i kompleksowego podręcznika poświęconego fundamentowaniu palowemu. Stosowane do posadowienia obiektów budowlanych pale są podłużnymi elementami konstrukcj...

Dostępność: dostępne

Cena: 79,00 zł
egz.

GIS w wodociągach i kanalizacji

GIS w wodociągach i kanalizacji
GIS w wodociągach i kanalizacji
Pierwsze na polskim rynku wydawniczym opracowanie prezentujące w sposób uporządkowany zagadnienia związane z wdrożeniem GIS do projektowania i zarządzania systemami dystrybucji wody i odprowadzania ścieków. W monografii omówiono sposoby tworzenia, gr...

Dostępność: dostępne

Cena: 69,00 zł
egz.

Gruntoznawstwo inżynierskie

Gruntoznawstwo inżynierskie
Gruntoznawstwo inżynierskie
Autor omawia wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu szeroko pojętej geotechniki m.in. mechaniki gruntów i skał, fundamentowania oraz nowych technik wzmocnienia podłoża gruntowego.Przedstawia podstawowe procesy geologiczne kształtujące...

Dostępność: dostępne

Cena: 74,00 zł
egz.

Konkurencyjność regionalna Koncepcje – strategie – przykłady

Konkurencyjność regionalna Koncepcje – strategie – przykłady
Konkurencyjność regionalna Koncepcje – strategie – przykłady
Książka stanowi przegląd wiedzy o konkurencyjności regionalnej. Autorzy omawiają istotę konkurencyjności i jej miejsce w teorii ekonomii, z uwzględnieniem kwestii historycznych i podłoża ekonomicznego, definicji, jej wskaźników i źródeł regionalnych ...

Dostępność: dostępne

Cena: 59,00 zł
egz.

Konstrukcje murowe według Eurokodu 6 i norm związanych+CD. T. 1

Konstrukcje murowe według Eurokodu 6 i norm związanych+CD. T. 1
Konstrukcje murowe według Eurokodu 6 i norm związanych+CD. T. 1

Konstrukcje murowe są i najprawdopodobniej nadal będą najczęściej wykonywanymi w szeroko pojętym budownictwie powszechnym. Przez wieki rzemiosło i sztuka murarska ewoluowały, a wiek XX przyniósł prawdziwą rewolucję w zakresie teorii konstrukcji, mate...

Dostępność: dostępne

Cena: 89,00 zł
egz.

Konstrukcje murowe według Eurokodu 6 i norm związanych+CD. T. 2

Konstrukcje murowe według Eurokodu 6 i norm związanych+CD. T. 2
Konstrukcje murowe według Eurokodu 6 i norm związanych+CD. T. 2

Książka omawia podstawy projektowania konstrukcji i procedury doboru materiałów. Podaje też przykłady uszkodzeń murów spowodowanych błędami wykonawczymi i projektowymi. Wiek XX przyniósł prawdziwą rewolucję w zakresie teorii konstrukcji, materiałów i...

Dostępność: dostępne

Cena: 119,00 zł
egz.

Konstrukcje stalowe Wybrane zagadnienia obliczania i projektowania

Konstrukcje stalowe Wybrane zagadnienia obliczania i projektowania
Konstrukcje stalowe Wybrane zagadnienia obliczania i projektowania

Praktyczne obliczanie i projektowanie konstrukcji stalowych z uwzględnieniem Eurokodu 3! Książka zawiera wybór zagadnień dotyczących praktycznego obliczania i projektowania konstrukcji stalowych. W nowym, uaktualnionym i rozszerzonym wydaniu omówiono...

Dostępność: dostępne

Cena: 57,00 zł
egz.

Konstrukcje wsporcze dźwignic

Konstrukcje wsporcze dźwignic
Konstrukcje wsporcze dźwignic
Dźwignice (suwnice pomostowe oraz wciągniki) są jednym z podstawowych urządzeń służących do transportu wewnętrznego w halach przemysłowych i magazynowych. Normy Eurokod obowiązujące od 01.03.2010 r. w zasadniczy sposób zmieniły reguły projektowania b...

Dostępność: dostępne

Cena: 49,00 zł
egz.
  • nowość

Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2. Atlas rysunków + CD

Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2. Atlas rysunków + CD
Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2. Atlas rysunków + CD

Projektowanie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2 wspomagane komputerowo. W książce przedstawiono szczegółowe rozwiązania podstawowych elementów budownictwa żelbetowego, w postaci rysunków konstrukcyjnych opracowanych w sposób wymagany w projek...

Dostępność: dostępne

Cena: 69,00 zł
egz.

Naprawa tynków. Aspekty budowlane i konserwatorskie

Naprawa tynków. Aspekty budowlane i konserwatorskie
Naprawa tynków. Aspekty budowlane i konserwatorskie

Książka porusza temat naprawy tynków w ujęciu łączącym aspekty budowlane i konserwatorskie. Zawiera przegląd zarówno tradycyjnych, jak i nowatorskich metod, technologii oraz systemów naprawy uszkodzeń tynków, zwłaszcza spowodowanych destrukcyjnym dzi...

Dostępność: dostępne

Cena: 59,00 zł
egz.

Obciążenia budynków i konstrukcji budowlanych według Eurokodów + CD

Obciążenia budynków i konstrukcji budowlanych według Eurokodów + CD
Obciążenia budynków i konstrukcji budowlanych według Eurokodów + CD

Książka jest niezbędnym wstępem i podstawą do projektowania wszelkich konstrukcji budowlanych i inżynierskich. Dotyczy zagadnień określonych w Eurokodzie 1 – obciążeń. Uwzględnia najnowsze normy europejskie, w tym Eurokod 1990. Są w niej omówione: · ...

Dostępność: dostępne

Cena: 74,00 zł
egz.

Obliczanie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2

Obliczanie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2
Obliczanie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2

W książce zostały przedstawione podstawowe zasady obliczania według Eurokodu 2 konstrukcji żelbetowych, ze wzmiankami o konstrukcjach sprężonych i konstrukcjach niezbrojonych. Najważniejszą jej zaletą są precyzyjnie opisane metody wykonywania oblicze...

Dostępność: dostępne

Cena: 109,00 zł
egz.
  • nowość

Obliczenia konstrukcji prętowych

Obliczenia konstrukcji prętowych
Obliczenia konstrukcji prętowych

Dostępność: dostępne

Cena: 79,00 zł
egz.
  • nowość

Parki i ogrody terapeutyczne

Parki i ogrody terapeutyczne
Parki i ogrody terapeutyczne

Dostępność: dostępne

Cena: 89,00 zł
egz.

Podstawy technologii betonowego budownictwa monolitycznego

Podstawy technologii betonowego budownictwa monolitycznego
Podstawy technologii betonowego budownictwa monolitycznego

Nowoczesny podręcznik technologii budownictwa monolitycznego. W książce przedstawiono charakterystykę budownictwa monolitycznego, roboty monolityczne w ujęciu systemowym, a następnie podano podstawowe wiadomości dotyczące technologii realizacji beton...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 49,90 zł
egz.

Przyrodnicze podstawy gospodarowania przestrzenią

Przyrodnicze podstawy gospodarowania przestrzenią
Przyrodnicze podstawy gospodarowania przestrzenią
Procesy rozwoju zagospodarowania przestrzennego w kilku ostatnich dekadach mają w Polsce szczególnie dynamiczny przebieg. Gospodarowanie przestrzenią wymaga nie tylko głębokiej wiedzy o strukturze, funkcjonowaniu i przekształceniach zachodzących w sy...

Dostępność: dostępne

Cena: 68,00 zł
egz.

Redukcja drgań konstrukcji budowlanych

Redukcja drgań konstrukcji budowlanych
Redukcja drgań konstrukcji budowlanych

W książce zostały przedstawione następujące zagadnienia: · metody analizy dynamicznej konstrukcji budowlanych z wbudowanymi układami redukcji drgań, · modele obliczeniowe pasywnych tłumików drgań, w tym klasyczne modele reologiczne i modele nieklasyc...

Dostępność: dostępne

Cena: 69,00 zł
egz.

Rozbiórki budynków i budowli

Rozbiórki budynków i budowli
Rozbiórki budynków i budowli

Publikacja systematyzuje wiedzę na temat prowadzenia prac budowlanych przy rozbiórkach obiektów, w tym przygotowania dokumentacji całego procesu. Kładzie silny nacisk na zachowanie warunków bezpieczeństwa przy prowadzeniu robót rozbiórkowych. Adresow...

Dostępność: dostępne

Cena: 69,00 zł
egz.

Smart City. Informacja przestrzenna w zarządzaniu inteligentnym miastem

Smart City. Informacja przestrzenna w zarządzaniu inteligentnym miastem
Smart City. Informacja przestrzenna w zarządzaniu inteligentnym miastem

W książce po raz pierwszy w kompleksowy sposób przedstawiono bardzo istotną rolę informacji przestrzennej i systemów geoinformacyjnych jako elementów niezbędnych do budowy informacyjnych fundamentów smart city. Autorzy analizują istniejące zasoby geo...

Dostępność: dostępne

Cena: 59,90 zł
egz.

Systemy krajobrazowe. Struktura, funkcjonowanie, planowanie

Systemy krajobrazowe. Struktura, funkcjonowanie, planowanie
Systemy krajobrazowe. Struktura, funkcjonowanie, planowanie

Podręcznik łączy wiedzę z zakresu geografii krajobrazu, ekologii krajobrazu, architektury krajobrazu oraz planowania przestrzennego i stanowi syntezę wiadomości o strukturze, funkcjonowaniu i metodach planowania systemów krajobrazowych. Książka ma ta...

Dostępność: dostępne

Cena: 74,00 zł
egz.
  • nowość

Tablice i wzory do projektowania konstrukcji żelbetowych z przykładami obliczeń

Tablice i wzory do projektowania konstrukcji żelbetowych z przykładami obliczeń
Tablice i wzory do projektowania konstrukcji żelbetowych z przykładami obliczeń
Budowle projektowane i wznoszone w Polsce powinny spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji określone w Prawie Budowlanym i w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury [83]. Według tego rozporządzenia „warunki bezpieczeństwa konstrukcji… u...

Dostępność: dostępne

Cena: 59,00 zł
egz.

Urbanistyka XXI wieku

Urbanistyka XXI wieku
Urbanistyka XXI wieku

Dostępność: dostępne

Cena: 59,00 zł
egz.
  • nowość
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Realizacja: N4K.eu
Sklep internetowy Shoper.pl