Zrównoważone systemy odwodnienia miast

Dostępność: dostępne
Cena: 79,00 zł 79.00
ilość egz.

towar niedostępny

dodaj do schowka

Opis

W pracy szczególną uwagę skupiono na przedstawieniu aspektów technicznych realizacji idei zrównoważonego rozwoju w obrębie systemów odwodnieniowych terenów miejskich zarówno w dużej skali miasta, dzielnicy, jak i poszczególnych obiektów budowlanych.

fragment wstępu:
Na terenach nieprzekształconych przez działalność człowieka istnieje dynamiczna i naturalna równowaga ilościowa pomiędzy zjawiskami opadu z jednej strony a procesami spływu, wsiąkania i parowania wody opadowej z drugiej strony. Urbanizacja i rozwój terenów miejskich powoduje ekspansję powierzchni uszczelnionych na obszary do niedawna słabo zagospodarowane i pokryte roślinnością. Zjawisku temu towarzyszy radykalna zmiana intensywności odpływu wód opadowych wpływających na funkcjonowanie infrastruktury miast i odbiorników wód. Wymaga to podjęcia szeregu działań mających na celu zagospodarowanie wód opadowych, a w przypadku, gdy są one zanieczyszczone, również ich podczyszczania.
Problem gospodarowania ściekami opadowymi na terenach miejskich nabiera tym większego znaczenia, że następuje obecnie gwałtowny rozwój procesów urbanizacji miast. Według prognoz w 2025 roku w miastach na świecie będzie mieszkać około 60% populacji ludzkości (Roesner, 1999).(...)

SPIS TREŚCI:
 
1.Wstęp 9
Literatura 11
 

2.Idea zrównoważonej gospodarki wodami opadowymi 12
Literatura 20

3.Uwarunkowania prawne zrównoważonej gospodarki wodami opadowymi 21
Literatura 24

4.Charakterystyka wód opadowych 25
Literatura 28

5.Podstawy hydrologiczne procesu retencji i infiltracji wód deszczowych 30
5.1. Obieg wody W przyrodzie 30
5.2. Zlewnia i obieg wody w zlewni 31
5.3. Opadyiosadyatmosferyczne 34
5.3.1. Rodzaje opadów i osadów atmosferycznych 34
5.3.2. Charakterystyka opadów atmosferycznych 36
5.4. Spływ powierzchniowy wody 38
5.5. Reteneja zlewni 41
5.5.1. Wprowadzenie 41
5.5.2. Intercepcja wody przez roślinność 41
5.5.3. Retencja terenowa 41
5.5.4. Retencja gruntowa 41
5.5.5. Retencja śniegowa i lodowa 42
5.5.6. Retencja zbiomikowa i retencja koryt rzecznych 43
5.6. Infiltracja wody do gruntu 43
5.7. Odpływ podziemny wód 44
5.8. Parowanie 45
5.9. Występowanie wody w gruncie 46
5.9.1. Wprowadzenie 46
5.9.2. Wody infiltrujące 46
5.9.3. Wody podziemne niezwiązane z dzisiejszym obiegiem 47
Literatura 48

6.Podstawowe właściwości hydrogeologiczne gruntu 49
6.1. Wprowadzenie 49
6.2. Wodoprzepuszczalność gruntu 49
6.3. Porowatość gruntu 51
6.4. Wodochłonność gruntu 52
6.5. Odsączalność gruntu 53
Literatura 53

7.Sieci odwodnieniowe 54
7.1. Wprowadzenie 54
7.2. Systemy kanalizacyjne 54
7.2.1. Kanalizacja ogólnospławna 54
7.2.2. Kanalizacja rozdzielcza 55
7.2.3. Kanalizacja pólrozdzielcza 57
7.3. Wymiarowanie sieci odwodnieniowych 58
7.3.1 Podstawy hydrologiczne obliczeń sieci odwodnieniowych 58
7.3.2. Modelowanie hydrodynamiczne 61
7.3.3. Metoda granicznych natężeń deszczu 63
7.3.4. Metoda stałych natężeń deszczu 63
Literatura 65

8. Wybór systemów zagospodarowania wód opadowych na terenach o różnym przeznaczeniu 66
Literatura  72

9. Zbieranie i odprowadzanie wód deszczowych 74
9.1. Wprowadzenie 74
9.2. Muldy przydrozne 74
9.2.1 Muldy trawiaste 75
9.2.2 Mulda brukowana 75
9.2.3 Mulda z elementów prefabrykowanych 75
9.3. Rowy odwadniające 75
9.3.1. Rowy przydrożne 75
9.3.2. Rowy stokowe 76
9.4. Rynny odwadniające 77
9.4.1. Rynna przykrawęznikowa 77
9.4.2. Rynna wahadłowa 77
9.4.3. Rynna muldowa 77
9.4.4. Rynna skrzynkowa 79
9.4.5. Rynna szczelinowa 80
9.5. Tradycyjne wpusty deszczowe 81
9.5.1. Wprowadzenie 81
9.5.2. Nasadajednospadowa 85
9.5.3. Nasada muldowa 85
9.5.4. Nasada z wlewem bocznym i nasada kombinowana 86
9.6. Separacyjne wpusty deszczowe 86
9.7. Krawęzniki odwadniające 88
9.8. Innowacyjne przewody multimedialne 88
9.9. Wymiarowanie przekrojów przewodów i kanałów częściowo wypełnionych 90
Literatura 92

10.Powierzchniowa infiltracja wód odpadowych 93
10.1. Wprowadzenie 93
10.2. Naturalne nawierzchnie infiltracyjne 93
10.3. Nawierzchnie infiltracyjne o podwyższonej nośności 93
10.4. Niecki i zbiomiki infiltracyjne 97
10.5. Rowy chłonne 108
Literatura 109

11. Podziemna infiltracja wód opadowych 110
11.1. Wprowadzenie 110
11.2. Skrzynki i komory rozsączające 110
11.3. Studnie chłonne 120
11.4. Rigole 123
Literatura 128

12. Kolmatacja urządzeń infiltracyjnych 129
Literatura 130

13. Retencjonowanie wód opadowych 131
13.1. Wprowadzenie 131
13.2. Niecki filtracyjne 131
13.3. Zbiorniki retencyjno-filtracyjne 133
13.4. Zbiomiki retencyjne 136
13.4.1. Wprowadzenie 136
13.4.2. Lokalizacja i zadania odciążających zbiorników retencyjnych w systemach
kanalizacyjnych 138
13.4.3. Zbiorniki terenowe 141
13.4.4. Kanalizacyjnejednokomorowe zbiorniki grawitacyjne 146
13.4.5. Kanalizacyjne Wielokomorowe zbiorniki grawitacyjne  147
13.4.6. Kanalizacyjne wielokomorowe zbiomiki grawitacyjno-pompowe i pompowe 151
13.4.7. Kanalizacyjne Wielokomorowe zbiorniki grawitacyjno-podciśnieniowe 164
13.4.8. Podstawy wymiarowania wymaganej pojemności kanalizacyjnych
zbiorników retencyjnych .166
13.4.9. Uproszczone metody wymiarowania jednokomorowych kanalizacyjnych
zbiomików retencyjnych 167
13.4.10. Uproszczone metody wymiarowania wielokomorowych kanalizacyjnych
zbiomików 169
13.4.11. Sposoby płukania zbiorników 173
13.5. Kanały retencyjne 177
13.6. Dachy zielone 184
13.7. Dachy podpiętrzone 200
Literatura 201

14. Oczyszczanie wód opadowych 205
14.1. Wprowadzenie 205
14.2. Rola roślinności w oczyszczaniu wód opadowych 205
14.3. Urządzenia do oczyszczania wody opadowej we wpustach ulicznych 207
14.4. Koryta filtracyjne 210
14.5. Sedymentacyjne koryta odwodnieniowe 212
14.6. Rowy filtracyjne  214
14.7. Filtry gruntowe 215
14.8. Pasaze roślinne 216
14.9. Stawy sedymentacyjne 217
14.10. Osadniki wód opadowych 218
14.11. Separatory substancji ropopochodnych 221
14.12. Studnie osadowe 228
14.13. Hydroseparatory 230
14.14.Urządzenia kompaktowe 232
Literatura 233

15. Gospodarcze wykorzystanie wód opadowych 236
15.1. Wprowadzenie 236
15.2. Konfiguracja instalacji do gospodarczego wykorzystania wód opadowych 237
15.3. Efektywność działania systemu w warunkach polskich 241
Literatura 244

16. Pomiary przepływu w systemach odwodnieniowych 246
16.1. Pomiary przepływu ścieków W sieciach odwodnieniowych 246
16.2. Pomiar spiętrzenia 247
16.2.1. Korytapomiarowe 247
16.2.2. Koryto Venturiego 247
16.2.3. Koryto Parshalla 249
16.2.4. Koryto Khafagi 250
16.2.5. Koryto Palmera-Bowlusa 250
16.3. Przelewy pomiarowe 252
16.3.1. Wprowadzenie 252
16.3.2. Przelewy cienkościenne 254
16.3.3. Przelewy o kształcie praktycznym i szerokiej koronie 257
16.4. Ultradżwiękowe metody pomiam przepływu mediów 257
16.4.1. Wprowadzenie 257
16.4.2. Przepływomierze ultradźwiękowe wykorzystujące korelację krzyżową 257
164.3. Przepływomierze 259
16.5. Zjawisko indukcji elektromagnetycznej 260
16.6. Lokalny punktowy pomiar prędkości 262
16.6.1. Wprowadzenie 262
16.2. Młynek hydrometiyczny 262
16.6.3. Ultradżwiękowe miemiki prędkości 263
Literatura 263

17. Regulowanie przepływu w systemach odwodnieniowych 264
17.1. Wprowadzenie 264
17.2. Regulatory wirowe 264
17.3. Regulatory korytkowe 268
17.4. Regulatory zwęzkowe 269
17.5. Regulatory pływakowe 270
17.6. Regulatory wagowe 272
17.7. Regulatory strumieniowe 272
17.8. Regulatory kompaktowe 273
17.9. Sposoby montażu regulatorów przepływu 273
Literatura 274

Dane techniczne

Autor Daniel Słyś
Liczba stron 276
Ilustracje liczne kolorowe i czarno-białe
Okładka twarda
Format B5

Tytuły polecane

Koszty dostawy
Paczkomaty InPost Kwota zakupów Koszt przesyłki przedpłata
  powyżej 450 zł 0 zł
  do 250 zł 6,5 zł
  do 250 zł 13 zł

Kurier DPD Przedpłata Płatność za pobraniem
  11 zł 15 zł
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Realizacja: N4K.eu
Sklep internetowy Shoper.pl