Wydawcy

Zrównoważone środowisko Wnętrza biurowe

Dostępność: na wyczerpaniu
Cena: 87,00 zł 87.00
ilość egz.
dodaj do schowka
Wydawca: .
Kod produktu: 12688
Pin It

Opis

Konstrukcja książki oparta jest na przedstawieniu w pierwszej kolejności szerszego kontekstu dla projektowania architektonicznego wnętrz architektonicznych i włączeniu go w obszar aktywności wpływającej istotnie na kształtowanie środowiska naturalnego. Wskazanie wielokryterialnej certyfikacji, jako miarodajnej metody projektowej, w konsekwencji służy opracowaniu typologii wnętrz zrównoważonych i określeniu metod projektowych.

Rozdział pierwszy pracy, będąc wprowadzeniem do zagadnienia wnętrz architektonicznych projektowanych w oparciu o założenia zrównoważonego projektowania z wykorzystaniem w nim narzędzia projektowego, jakim jest wielokryterialna ewaluacja, nakreśla temat pracy, stan badań oraz literaturę, wskazując cel główny i cele cząstkowe oraz tezę wraz z przyjętą metodyką pracy, zakresami opracowania i terminologią dotyczącą omawianych zagadnień.

Rozdział drugi: „Zrównoważone projektowanie architektoniczne", stanowi omówienie założeń i postulatów realizowanych w procesie zrównoważonego projektowania architektonicznego, służących kształtowaniu relacji pomiędzy środowiskiem zbudowanym i naturalnym. Jest wprowadzeniem do usytuowania projektowania architektonicznych wnętrz jako integralnego elementu w całościowym systemowym traktowaniu procesu projektowego. Uwzględnia problem projektowania zrównoważonego architektonicznego w regulacjach prawnych tworzonych na poziomie międzynarodowym, między innymi przez Parlament Europejski, oraz krajowym, w tym polskim, w odpowiednich ustawach i rozporządzeniach ministerialnych. W kontekście tych wymagań analizowane zostają kwestie odnoszące się do projektowania wnętrz i ich roli w kształtowaniu wewnętrznego środowiska oraz stopnia jego oddziaływania na środowisko naturalne.

Rozdział trzeci: „Wielokryterialna ewaluacja wnętrz architektonicznych biurowych", stanowi opis stosowanych najczęściej przez projektantów systemów wielokryterialnej ewaluacji, traktowanych jako wspomagające, współczesne narzędzia projektowe. Szczegółowa analiza obejmuje system oceny LEED, uwzględniający także postulaty dotyczące projektowania wnętrz komercyjnych, które zawarte zostały w odrębnej kategorii systemowej: „Wnętrza komercyjne i konstrukcja" (Interior Design + Construction — 1D+C), zawierającej rozbudowane, wieloaspektowe kryteria oceny jakości tego środowiska zamkniętego.

Rozdział czwarty: „Jakość środowiska wewnętrznego a wielokryterialna ewaluacja wnętrz biurowych", analizuje te spośród kryteriów ewaluacji zawartych w systemie LEED ID+C, które, pozostając głównie domeną architekta wnętrz, w istotny sposób wpływają na jakość kształtowanego wewnętrznego środowiska. Zakres oddziaływania tych elementów, obecnych we wnętrzu (zastosowane materiały budowlane, elementy wyposażenia i wykończenia), oraz przyjętych rozwiązań kształtujących przestrzenne relacje (komfort akustyczny, komfort świetlny, komfort wizualny), odnoszony jest do wnętrz biurowych.

Rozdział piąty: „Koncepcje organizacyjne i przestrzenne wnętrz biurowych", zawiera opis metod projektowych przestrzeni biurowych, których ewolucja, rozpoczęta w latach 50. i 60. XX wieku, poddawana jest ciągłym modyfikacjom także współcześnie, i analizuje kwestie dotyczące zmian organizacyjnych oraz ich konsekwencje przestrzenne.

Rozdział szósty: „Zrównoważone projektowanie architektoniczne wnętrz biurowych", analizuje metody realizacji imperatywu projektowania zrównoważonego wnętrz architektonicznych, zarówno dotyczące interdyscyplinarnego procesu projektowego ze szczególnym uwzględnieniem szerokiej partycypacji społecznej, jak i w odniesieniu do kształtowania przestrzeni biurowych z uwzględnieniem rozwiązań materiałowych i formalnych służących optymalizacji jakości środowiska. Wskazuje na wieloaspektowość procesu projektowego w odniesieniu do wnętrz. Akcentuje również konieczność uwzględniania przyjętych w projektach architektonicznych budynków rozwiązań technicznych, technologicznych i materiałowych przy opracowywaniu projektów wnętrz ze względu na bezpośrednie ich powiązania oraz niezbędną harmonizację obydwu.

Rozdział siódmy: „Typologia i aspekty formalne certyfikowanych zrównoważonych wnętrz biurowych", zawiera autorską typologię wnętrz biurowych zrealizowanych zgodnie z paradygmatem zrównoważenia i poddanych wielokryterialnej certyfikacji. Systematyka oparta została na implikacjach metody projektowej oraz kształtu formalnego i estetycznego zrealizowanych przestrzeni zamkniętych i posłużyła wyodrębnieniu podstawowych grup zrównoważonych wnętrz biurowych.

Rozdział ósmy: „Perspektywy rozwojowe problematyki zrównoważonych środowiskowo wnętrz biurowych", określa możliwe perspektywy ewolucji omawianej problematyki, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu wykorzystania odzyskanych materiałów, wyrobów budowlanych i elementów wykończenia pochodzących z remontowanych lub wyburzanych budynków, oraz ich ponownego zastosowania w nowych realizacjach wnętrz. Omówione zostają konsekwencje wprowadzenia takiej metody projektowej w poszukiwaniu nowej estetyki prośrodowiskowej wnętrz biurowych.

Rozdział dziewiąty zawiera podsumowanie rozpatrywanego zagadnienia zrównoważonych środowiskowo wnętrz biurowych oraz wskazania odnoszące się do metodyki procesu środowiskowo odpowiedzialnego projektowania architektonicznego, w tym konsekwencji stosowania w praktyce projektowej certyfikacji energetycznej i ekologicznej. Zawarte w rozdziale końcowym wnioski potwierdzają wartość wielokryterialnej ewaluacji, jako narzędzia służącego weryfikacji zgodności przyjętych rozwiązań funkcjonalnych i przestrzennych z imperatywami zrównoważonego projektowania wnętrz architektonicznych oraz stymulacji poszukiwań formalnych i stylistycznych tych wnętrz.

Spis treści

1. Wprowadzenie

2. Zrównoważone projektowanie architektoniczne

2.1. Kształtowanie zrównoważonego środowiska zbudowanego

2.1.1. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

2.1.2. Redukcja strat termicznych

2.1.3. Pozyskiwanie i akumulacja zysków cieplnych

2.1.4. Materiały i wyroby budowlane

2.2. Aspekty formalno-prawne zrównoważonego projektowania architektonicznego

2.2.1. Standardy projektowe w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady Europy

2.2.2. Regulacje prawa polskiego dotyczące projektowania zrównoważonego

2.2.3. Zrównoważone projektowanie architektoniczne wnętrz w dokumentach

formalnych i regulacjach prawnych

2.3. Proces zrównoważonego projektowania architektonicznego

2.3.1. Interdyscyplinarny i zintegrowany charakter procesu projektowego

2.3.2. Partycypacja użytkownika w procesie projektowym

2.4. Zrównoważone projektowanie architektoniczne wnętrz

3. Wielokryterialna ewaluacja wnętrz architektonicznych biurowych

3.1. Ocena jakościowa środowiska zbudowanego

3.1.1. Ocena jakościowa w cyklu życia budynku (LCA)

3.1.2. Ocena jakościowa po rozpoczęciu użytkowania (POE)

3.2. Systemy certyfikacji obiektów architektonicznych

3.3. Certyfikacja obiektów architektonicznych w systemie LEED

3.4. Certyfikacja obiektów architektonicznych w systemie WELL Building Standard

3.5. Ewaluacja wnętrz architektonicznych a certyfikat LEED ID+C

4. Jakość środowiska wewnętrznego a wielokryterialna ewaluacja

wnętrz biurowych

4.1. Materiały budowlane

4.2. Jakość środowiskowa

4.2.1. Jakość powietrza wewnętrznego

4.2.2. Lotne związki organiczne LZO w pomieszczeniach

4.2.3. Komfort termiczny

4.2.4. Oświetlenie sztuczne w pomieszczeniach

4.2.5. Oświetlenie światłem naturalnym i dostępność widokowa

4.2.6. Komfort akustyczny

4.3. Innowacyjność

4.3.1. Komponenty wnętrz w redukcji kosztów eksploatacji

4.3.2. Aspekty edukacyjne elementów przestrzeni zamkniętych

5. Koncepcje organizacyjne i przestrzenne wnętrz biurowych

5.1. Pomieszczenia biurowe w układzie korytarzowym

5.2. Pomieszczenia wielkoprzestrzenne (open floor plan)

5.3. Biura krajobrazowe (office landscaping, Buerolandschaft)

5.4. Struktury złożone (combi office)

5.5. Przestrzenie nieterytorialne (business club, shared facilities)

6. Zrównoważone projektowanie architektoniczne wnętrz biurowych

6.1. Przegrody i elementy rozdzielenia

6.1.1. Struktury mobilne przestrzeni kameralnych

6.1.2. Wielofunkcyjność i lokalizacja „przestrzeni wspólnych"

6.1.3. Adaptabilność pomieszczeń względem wymagań funkcjonalnych

6.1.4. Kody kolorystyczne i materiałowe

6.2. Materiały budowlane w optymalizacji wskaźników jakości środowiska wewnętrznego

6.3. Przegrody wewnętrzne i komponenty budowlane a komfort świetlny i wizualny

6.4. Systemy pasywne doświetlenia

6.5. Przegrody budowlane i okładziny wykończeniowe a komfort akustyczny

6.6. Roślinne przegrody w kształtowaniu mikroklimatu

6.7. Bezpieczeństwo użytkowania i dostępność

7. Typologia i aspekty formalne certyfikowanych zrównoważonych wnętrz biurowych

7.1. Minimalizm transparentny

7.1.1. Komfort wizualny i transmisja oświetlenia naturalnego

7.1.2. Minimalizm kolorystyczny

7.1.3. Pragmatyzm rozwiązań techniczno-materiałowych

7.1.4. Analiza przykładowych certyfikowanych wnętrz biurowych

7.2. Eco-tech

7.2.1. Ekspozycja elementów konstrukcyjnych i instalacji infrastruktury

7.2.2. Redukcja materiałów wykończeniowych

7.2.3. Analiza przykładowych certyfikowanych wnętrz biurowych

7.3. Assemblage materiałowy i semantyczny

7.3.1. Artefakty i ich warstwa znaczeniowa

7.3.2. Sekwencje pomieszczeń i narracja przestrzenna

7.3.3. Analiza przykładowych certyfikowanych wnętrz biurowych

7.4. Vintage Design

7.4.1. Ponowne wykorzystanie materiałów i wyrobów budowlanych

7.4.2. Redukcja zużycia materiałowego — dematerializacja

7.4.3. Humanizacja wnętrza zamkniętego

7.4.4. Analiza przykładowych certyfikowanych wnętrz biurowych

7.5. Kryteria certyfikacji a spójność stylistyczna zrównoważonych wnętrz biurowych

8. Perspektywy rozwojowe problematyki zrównoważonego projektowania architektonicznego wnętrz biurowych

8.1. Konserwacja zasobów materiałowych

8.2. Zarządzanie odpadami budowlanymi

8.3. Retrofuturyzm utylitarny

9. Podsumowanie

Słownik terminów i akronimów

Rysunki i tabele

Fotografie

Bibliografia Streszczenie Summary

Tytuły polecane

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Realizacja: N4K.eu
Sklep internetowy Shoper.pl