Współczesna architektura proekologiczna

Współczesna architektura proekologiczna.jpg
  • nowość
Dostępność: dostępne
Wysyłka w: 24 godziny
Cena: 59,00 zł 59.00
ilość egz.

towar niedostępny

dodaj do schowka

Opis

Publikacja poświęcona rozwiązaniom proekologicznym stosowanym we współczesnej architekturze z uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań stosowanych w krajach najbardziej rozwiniętych.

W sposób usystematyzowany i przystępny przedstawia problematykę związaną z oddziaływaniem proekologicznych rozwiązań (zarówno tradycyjnych, jak i zaawansowanych) na architekturę rozumianą jako system powiązań elementów urbanistycznych, funkcji, procesów użytkowania i konstrukcji.

W książce omówione zostały również, pomijane w innych opracowaniach, zagadnienia estetyczne, ściśle związane z całością problemu i szczególnie ważne dla wartości budynku jako dzieła architektonicznego. Autorzy poddali analizie nowoczesne rozwiązania proekologiczne stosowane lub badane w krajach najbardziej rozwiniętych (np. w Japonii, Niemczech, USA), jako rozwiązania wyznaczające nowe możliwości kształtowania współczesnej architektury. Ponadto omówili rolę architektury proekologicznej w kontekście idei zrównoważonego rozwoju.

SPIS TREŚCI:  

Wprowadzenie

1. Kontekst ekologiczny współczesnej architektury

1.1. Kontekst ekologiczny na tle idei zrównoważonego rozwoju
1.1.1. Bezpośredni kontekst ekologiczny
1.1.2. Pośredni kontekst ekologiczny
1.2. Cele i postulaty architektury proekologicznej
1.2.1. Cele i postulaty prośrodowiskowe
1.2.2. Cele i postulaty prohumanistyczne
1.3 Sposoby realizacji celów i postulatów architektury proekologicznej

2. Materiały budowlane

2.1. Wyrób budowlany a środowisko
2.2. Współczesne koncepcje wykorzystania materiałów tradycyjnych i nisko prze-
2.2.1. Ziemia
2.2.2. Drewno
2.2.3.Kamień
2.2.4. Papier
2.3. Materiały uprzemysłowione
2.4 Materiały nowej generacji
2.4.1. Materiały o udoskonalonych właściwościach
2.4.2. Materiały typu smart
2.5. Przykłady budynków wykorzystujących proekologiczne materiały budowlane
Yatenga, Muzeum Spotkania Kultur Świata, Żory (Polska)
Ciepłownia, Sexten (Włochy)
Pawilon wystawowy Niemieckiej Fundacji Środowiskowej DBU, Osnabrück (Niemcy)
Budynek biurowy Media-Tic, Barcelona (Hiszpania)
2.6. Konsekwencje architektoniczne stosowania proekologicznych rozwiązań materiałowych

3. Relacje budynku z otoczeniem

3.1. Znaczenie uwarunkowań lokalizacyjnych
3.2 Wpływ czynników otoczenia na elementy projektowania W skali mikrourbanistycznej
3.2.1 Zagospodarowanie przestrzenne otoczenia budynku
3.2.2 Rodzaj powierzchni terenu
3.2.3 Ukształtowanie powierzchni terenu
3.2.4 Orientacja i forma przestrzenna budynku
3.3. Przykłady budynków 0 proekologicznym podejściu do określenia ich relacji z otoczeniem
Renzo Piano Building Workshop Ibn Punta Nave, Vesima koło Genui (Włochy)
Budynek biurowo-laboratoryjny „Rheinelbe Science Park", Gelsenkirchen (Niemcy)
Instytut Fraunhofera, Freiburg (Niemcy)
Prefectural International Hall, Fukuoka (Japonia)
3.4. Konsekwencje architektoniczne rozwiązań proekologicznych w relacji budynku z otoczeniem
3.4.1. Forma i jej orientacja . Kontakt z otoczeniem
3.4.3. Zagospodarowanie terenu
3.4.4. Zagadnienia komunikacyjne

4. Przestrzeń i instalacje

4.1. Przestrzeń w architekturze proekologicznej
4.1.1. Kształtowanie przestrzeni
4.1.2 Charakterystyczne elementy przestrzenne
4.2. Instalacje w architekturze proekologicznej
4.2.1. Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii
4.2.2. Inne wybrane instalacje energooszczędne i przyjazne środowiskowe
4.2.3. Optymalizacja funkcjonowania instalacji w budynku
4.3. Przykłady budynków z przestrzenią i instalacjami o charakterze proekologicznym
Akademia Mont-Cenis, Herne-Sodingen (Niemcy)
Budynek biurowy Tokyo Gas Earthport, Iokohama (Japonia)
Zespół mieszkaniowo-usługowy BedZED, Londyn (Wielka Brytania)
Instytut im. Koo-Lee, Centre for Sustainable Technologies CSET, Ningbo (Chiny)
4.4. Konsekwencje architektoniczne projektowania budynków z przestrzenią i instalacjami o charakterze proekologicznym

5. Obudowa budynku

5.1. Znaczenie środowiskowe elewacji budynku
5.2. Czynniki wpływające na optymalizację środowiskowa elewacji
5.2.1. Relacja powierzchni pełnych do przeszkleń
5.2.2. Szczelność dla przepływu powietrza
5.2.3. Izolacyjność termiczna
5.2.4. Technologia wykonania 148
5.2.5. Ochrona transparentnych przegród przed nadmiarem promieniowania słonecznego 149
5.26. Zieleń 157
5.2.7. Systemy pasywnie i aktywnie pozyskujące energię 158
5.2.8 Wykończenie zewnętrzne 160
5.2.9. Koncepcje Pnlyvalent Wal 161
5.3. Przykłady budynków z zastosowaniem rozwiązań proekologicznych w obudowie zewnętrznej 162
Zespół domów wielorodzinnych, Hard (Austria) 162
Budynek biurowy, Zurych (Szwajcaria) 166
Budynek biurowy iGuzzini, Recanti (Włochy) 169
Budynek biurowo-produkcyjny Solar-Fabrik, Freiburg (Niemcy) 172
5.4. Konsekwencje architektoniczne stosowania rozwiązań proekologicznych w obudowie budynku 174

6. Proces projektowaniu budynków proekologicznych 180

6.1. Złożoność i zmienność systemu architektury proekologicznej 180
6.2. Zintegrowany proces projektowania 182
6.3. Metody badawcze 193
6.4. Ocena wartości ekologicznej 198

Zakończenie 202
Bibliografia 204

ZE WSTĘPU:
 
Praca składa się z sześciu rozdziałów. W pierwszym rozdziale zawarto próbę syntetycznego nakreślenia kontekstu ekologicznego współczesnej architektury. Zaprezentowano, w jaki sposób rozumiane są cele i postulaty proekologiczne oraz jak mieszczą się w znacznie szerszym nurcie idei rozwoju zrównoważonego. Kolejne rozdziały (2-5) zawierają prezentację rozwiązań proekologicznych stosowanych we współczesnej architekturze Z racji ich zróżnicowania co do formy i zakresu stosowania podzielono je na cztery grupy, przy czym każdej z nich przypisano jeden rozdział. W każdym rozdziale zastosowano analogiczną metodę prezentowania – od znaczenia, jakie dane rozwiązanie ma dla określonych procesów zachodzących w budynku, poprzez zasady projektowania danego rozwiązania, odniesienia do konkretnych przykładów, po nakreślenie konsekwencji architektonicznych jego stosowania.

Rozdział 2 dotyczy materiałów i wyrobów budowlanych. Mają one największe znaczenie dla zawartości energetycznej budynku (tzw. energii wbudowanej) oraz dla określenia przebiegu cyklu istnienia budynku. W rozdziale tym nakreślono związane z tym zagadnienia oraz zaprezentowano materiały budowlane stosowane w budynkach proekologicznych z podziałem na tradycyjne, uprzemysłowione i materiały nowej generacji. Określono także, w jaki sposób decyzje materiałowe w tym zakresie kształtują architekturę budynku.

Rozdział 3 opisuje relacje, jakie tworzy budynek z otaczającym środowiskiem. Zrozumienie uwarunkowań klimatycznych i przestrzennych charakteryzujących lokalizację budynku i „odpowiedź” na nie przez formę, usytuowanie oraz zagospodarowanie projektowanego obiektu jest jednym z podstawowych założeń architektury pro-ekologicznej. W rozdziale tym zaprezentowano rozwiązania w zakresie decyzji co do kształtu budynku i jego relacji z czynnikami środowiska naturalnego (słońce, wiatr, tereny zieleni, zbiorniki wodne) oraz zbudowanego (sąsiednie budynki, powierzchnie utwardzone itp.). W końcowej części rozdziału 3, dotyczącej zagadnień architektonicznych, pokazano rozwiązania i wytyczne z uwzględnieniem realnych możliwości wynikających z uwarunkowań urbanistycznych działki i wymagań architektonicznych projektowanego obiektu.

Rozdział 4 odnosi się do rozwiązań przestrzennych budynków i instalacji. Te dwa rozdzielne, wydawałoby się, zagadnienia ujęto w jednym rozdziale, gdyż dzięki temu uwidoczniono ścisły związek między nimi. Rozwiązania przestrzenne, działające najczęściej jako elementy pasywnie pozyskujące energię lub wykorzystujące naturalne procesy fizyczne (np. efekt kominowy, konwekcja, wykorzystanie wiatru), we współczesnych budynkach są bowiem wspierane działaniem systemów instalacji. Dzięki instalacjom możliwe jest kontrolowanie wielu procesów naturalnych i sterowanie nimi, a także przejęcie kontroli nad klimatem wewnętrznym w niesprzyjających warunkach. Stanowią one także bazę dla systemów aktywnie pozyskujących energię. Stosowane obecnie liczne proekologiczne rozwiązania przestrzenne i instalacyjne zostały usystematyzowane i omówione, a także przedstawione z perspektywy zagadnień architektonicznych.


Rozdział 5 dotyczy obudowy zewnętrznej, która jako płaszczyzna oddzielająca wnętrze budynku od jego otoczenia, odgrywa bardzo ważną rolę w procesie wymiany energii między tymi dwoma środowiskami. Omówiono min. kwestie materiałowe z uwzględnieniem zalecanych proporcji między powierzchniami pełnymi a przeszklonymi oraz problemy ochrony powierzchni przeszklonych przed nadmiarem promieniowania słonecznego W okresach gorących. Pokazano kilka rozwiązań elewacyjnych - mniej lub bardziej kompleksowych prób regulowania procesów fizycznych, zachodzących w budynku (wentylacja naturalna, ochrona przed utratą ciepła, przegrzewaniem, transport światła dziennego). Ostatnia część tego rozdziału odnosi zasady projektowania obudowy budynków proekologicznych do problemów natury architektonicznej.

Ostatni rozdział 6 jest poświęcony procesowi projektowania budynków zrównoważonych środowiskowo. Informacje zawarte w poprzednich rozdziałach składają się na obraz budynku proekologicznego jako złożonego systemu powiązanych ze sobą rozwiązań, które oprócz tego, że spełniają założenia proekologiczne, powinny składać się na obiekt architektoniczny wpisany w kontekst miejsca, dobrze spełniający swoje przeznaczenie funkcjonalne, niosący doznania estetyczne czy duchowe. Odpowiedź, w jaki sposób projektować tego rodzaju budynki, stanowi niezbędny element dopełniający zakres pracy. W rozdziale nakreślono podstawowe różnice między tradycyjnym procesem projektowania a tym, który uwzględnia problemy prośrodowiskowe. Ponadto omówiono poszczególne fazy projektowania ze wskazaniem kolejności podejmowania decyzji co do rozwiązań omawianych w poprzednich rozdziałach. Przedstawiono także opracowywane współcześnie teorie dotyczące zintegrowanego procesu projektowania oraz narzędzia technologiczne, które wspierają projektowanie budynków proekologicznych.

 

Dane techniczne

Autor Janusz Marchwiński, Katarzyna Zielonko-Jung
Wydanie 2014
Liczba stron 208
Ilustracje liczne kolorowe i czarno-białe
Okładka miękka
Format B5

Tytuły polecane

Koszty dostawy
Paczkomaty InPost Kwota zakupów Koszt przesyłki przedpłata
  powyżej 200 zł 0 zł
  do 200 zł 3 zł
  do 150 zł 5 zł
  do 100 zł 9 zł

Kurier DPD Przedpłata Płatność za pobraniem
  11 zł 15 zł
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Realizacja: N4K.eu
Sklep internetowy Shoper.pl