Wody opadowe. Odprowadzanie, zagospodarowanie, podczyszczanie i wykorzystanie

Dostępność: dostępne
Wysyłka w: 24 godziny
Cena: 129,00 zł 129.00
ilość egz.

towar niedostępny

dodaj do schowka

Opis

Książka stanowi kompendium wiedzy dotyczący wód opadowych. Autorzy zebrali i uporządkowali badania współczesne i współczesną wiedzę tematyczną związaną z tytułem książki.
 
[…] „Wśród nielicznych podręczników na polskim rynku wydawniczym dotyczącym wód opadowych, przygotowana do druku monografia stanowić będzie pozycję wyjątkową. Przedstawiono w niej usystematyzowany przegląd aktualnego stanu wiedzy nt. metod planowania i projektowania procesów oraz urządzeń obejmujących odprowadzanie, zagospodarowanie, podczyszczanie i wykorzystanie wód opadowych. Metody te oraz procesy opierające się na zasadach i prawach hydrauliki, fizyki, chemii, biologii stanowiące zintegrowany i interdyscyplinarny układ przyczynowo-skutkowy, umożliwiły Autorom przeanalizowanie większości współczesnych problemów postępowania z wodami opadowymi” […]
prof. dr hab. inż. Marek M. Sozański

SPIS TREŚCI:

1. Wstęp 9

Literatura 12

2. Charakterystyka wód deszczowych 13

2.1. Metody prognozowania ilości wód deszczowych 13

2.2. Jakość wód deszczowych 22

2.2.1. Źródła zanieczyszczeń wód deszczowych 22

2.2.2. Charakterystyka zanieczyszczeń występujących w ściekach opadowych 24

2.2.3. Czynniki wpływające na charakterystykę jakościową (skład) ścieków deszczowych 31

Literatura 37

3. Zagrożenia wynikające ze spływów deszczowych 39
Literatura 50

4. Uwarunkowania prawne związane z gospodarką wodami opadowymi i roztopowymi 51
Literatura 64

5. Sposoby odprowadzania wód deszczowych 65

5.1. Zbiorcza kanalizacja deszczowa 65

5.2. Naturalne sposoby odprowadzania wód deszczowych 89
5.2.1. Wprowadzenie 89

5.2.2. Muldy podłużne 90

5.2.3. Rowy odwadniające 93

5.2.4. Zbiorniki odparowujące 97

5.3. Infiltracja i retencja wód deszczowych 99

5.3.1. Charakterystyka ogólna 99

5.3.2. Systemy infiltracji powierzchniowej 101

5.3.3. Systemy infiltracji z retencją powierzchniową na terenach zielonych 106

5.3.3.1. Infiltracja wody deszczowej z niecek chłonnych 106

5.3.3.2. Infiltracja wody deszczowej ze zbiorników chłonnych (infiltracyjno-retencyjnych) 107

5.3.4. Systemy infiltracji podziemnej 109

5.3.4.1. Infiltracja podziemna wód deszczowych z wykorzystaniem studni chłonnych 110

5.3.4.2. Infiltracja podziemna wód deszczowych z wykorzystaniem rigoli 114

5.3.4.3. Infiltracja podziemna wód deszczowych wraz z retencją 115

5.3.5. Systemy retencji wód deszczowych 127

Literatura 139

6. Wymiarowanie urządzeń do odprowadzania wód deszczowych 141

6.1. Sposoby uzyskania i dobor parametrów opadu miarodajnego w zależności od sposobu odprowadzania wód deszczowych i potencjału zagrożenia 141

6.2. Metody obliczeniowe kanalizacji deszczowej 146

6.3. Uwarunkowania pozwalające zastosować naturalne sposoby odprowadzania wód deszczowych 157

6.4. Metody wymiarowania urządzeń do retencji oraz infiltracji wód deszczowych i jej wielkości 157

6.4.1. Wymiarowanie rowów odwadniających 159

6.4.2. Wymiarowanie zbiornika odparowującego 160

6.4.3. Wymiarowanie urządzeń infiltracji powierzchniowej 161

6.4.4. Wymiarowanie zbiorników retencyjnych 166

6.5. Sposoby zabezpieczania urządzeń do sztucznej infiltracji przed kolmatacją 173

Literatura 176

7. Osady powstające w systemach kanalizacji deszczowej 179

7.1. Charakterystyka ogólna 179

7.2. Obiekty systemu kanalizacji deszczowej, w których zachodzi proces sedymentacji zawiesin 180

7.2.1. Wpusty deszczowe uliczne i sieć kanałów 180

7.2.2. Urządzenia do podczyszczania ścieków opadowych 181

7.3. Charakterystyka osadów w świetle dotychczasowych badań 181

7.3.1. Charakterystyka ilościowa osadów 181

7.3.2. Właściwości fizyczno-chemiczne osadów ze ścieków opadowych 182

7.4. Charakterystyka i ocena jakości osadów na podstawie kompleksowych badań przeprowadzonych na terenie Białegostoku 185

7.4.1. Dane o obiektach wytypowanych do badań 185

7.4.2. Charakterystyka jakościowa osadów z wpustów ulicznych 186

7.4.2.1. Właściwości fizyczne osadów 186

7.4.2.2. Skład fizyczno-chemiczny osadów 187

7.4.3. Charakterystyka jakościowa osadów z urządzeń do podczyszczania ścieków opadowych 189

7.4.3.1. Właściwości fizyczne osadów 189

7.4.3.2. Skład fizyczno-chemiczny osadów 189

7.4.4. Ocena jakości osadów z wpustów ulicznych i urządzeń podczyszczających 191

7.4.5. Charakterystyka mikrobiologiczna i parazytologiczna osadów z systemu kanalizacji deszczowej 191

7.4.5.1. Znaczenie sanitarne oceny wpływu organizmów chorobotwórczych na jakość osadów 191

7.4.5.2. Procesy biologiczne zachodzące w przewodach kanalizacyjnych 192

7.4.5.3. Charakterystyka wskaźników mikrobiologicznych i parazytologicznych do oceny stanu sanitarnego osadów 193

7.4.5.4. Zanieczyszczenia mikrobiologiczne i parazytologiczne w osadach z wpustów ulicznych i urządzeń podczyszczających ścieki opadowe 196

7.4.5.5. Ocena sanitarna osadów z wpustów ulicznych i urządzeń podczyszczających ścieki opadowe 198

7.5. Problemy eksploatacyjne i sposoby postępowania z osadami pochodzącymi z urządzeń systemu kanalizacji deszczowej 199

7.5.1. Zarys problemu 199

7.5.2. Klasyfikacja osadów z urządzeń systemu kanalizacji deszczowej 200

7.5.3. Oczyszczanie deszczowych wpustów ulicznych i urządzeń podczyszczających ścieki opadowe 201

7.5.3.1. Oczyszczanie deszczowych wpustów ulicznych i postępowanie z powstającymi w nich osadami 201

7.5.3.2. Eksploatacja urządzeń do podczyszczania ścieków opadowych 202

Literatura 204

 

8. Zielone dachy

8.1. Charakterystyka ogólna 207

8.2. Funkcje i cele zielonego dachu 208

8.3. Budowa zielonych dachów oraz stawiane im wymagania projektowe 212
Literatura 229

9. Podczyszczanie wód deszczowych 231

9.1. Metody określania stopnia zanieczyszczenia ścieków deszczowych w zależności od charakterystyki zlewni 231

9.2. Technologie możliwe do zastosowania w podczyszczaniu wód deszczowych 232

9.2.1. Informacje wstępne 232

9.2.2. Sedymentacja 233

9.2.3. Filtracja  238

9.2.4. Flotacja 240

9.2.5. Koalescencja 245

9.2.6. Rozkład biologiczny w ożywionej strefie gleby 246

9.3. Urządzenia do podczyszczania wód deszczowych 247

9.3.1. Wprowadzenie 247

9.3.2. Urządzenia do oczyszczania wód we wpustach ulicznych 248

9.3.3. Koryta filtracyjne z substratem 252

9.3.4. Filtry gruntowe 254

9.3.5. Separatory zanieczyszczeń cięższych od wody (osadniki i piaskowniki) 256

9.3.6. Separatory substancji lżejszych od wody 263

9.3.7. Pasaże roślinne 276

9.3.8. Stawy sedymentacyjne 278

9.3.9. Hydrofitowe oczyszczanie wód opadowych 279

9.3.10. Kompaktowe urządzenie zespołowe 288

9.4. Dobór urządzeń do podczyszczania ścieków deszczowych w zależności od stopnia ich zanieczyszczenia 289

9.4.1. Zasady doboru urządzeń do podczyszczania ścieków deszczowych 289

9.4.2. Wymiarowanie urządzeń do podczyszczania ścieków deszczowych 291

9.4.2.1. Separatory piasku (piaskowniki) 291

9.4.2.2. Separatory cieczy lekkich 292

9.4.2.3. Osadniki wód deszczowych 294

9.4.2.4. Pasaż roślinny 294

9.4.2.5. Staw sedymentacyjny 295

9.4.2.6. Osadnik szlamowy 296

Literatura 297

10. Hydroseparator – przelew burzowy o zakrzywionej koronie 301

10.1. Przelewy burzowe – źródło zanieczyszczenia wód powierzchniowych 301

10.2. Historia rozwoju i charakterystyka hydroseparatora 306

10.3. Badania hydrauliczne na modelu hydroseparatora typu Vortex 312

Literatura 322

11. Formy wykorzystania wód deszczowych 325

11.1. Wprowadzenie 325

11.2. Wykorzystywanie wód opadowych do kształtowania i zasilania elementów krajobrazu lokalnego 325

11.3. Wykorzystywanie wód opadowych do celów rolniczych 333

11.4. Wykorzystywanie wód opadowych w gospodarstwach domowych 334

Literatura 351

Reklamy sponsorów wydania 353

Wybrane rysunki w wersji kolorowej 361

 

 

 

Dane techniczne

Autor Jadwiga Królikowska, Andrzej Królikowski
Wydanie II, 2019
Liczba stron 388
Okładka twarda
Format B5

Tytuły polecane

Koszty dostawy
Paczkomaty InPost Kwota zakupów Koszt przesyłki przedpłata
  powyżej 450 zł 0 zł
  do 250 zł 6,5 zł
  do 250 zł 13 zł

Kurier DPD Przedpłata Płatność za pobraniem
  11 zł 15 zł
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Realizacja: N4K.eu
Sklep internetowy Shoper.pl