Wodne dylematy urbanizacji

Dostępność: dostępne
Wysyłka w: 24 godziny
Cena: 87,00 zł 87.00
ilość egz.

towar niedostępny

dodaj do schowka

Opis

W książce zostały omówione problemy związane z przebiegiem procesów urbanizacyjnych na świecie. Wskazano zagrożenia wynikające z gwałtownego procesu urbanizacji: niekorzystne zmiany w procesie wodnym cieków i zbiorników wodnych oraz ich skutki, wzrost zanieczyszczenia wód i powietrza, następstwa ekstremalnych zjawisk hydrologiczno-meteorologicznych. Omówiono też rolę wody w mieście oraz trudności związane z zaopatrzeniem w wodę i sanitacją miast. Wskazano wybrane problemy społeczne, polityczne i ekonomiczne dotyczące gospodarowania wodą w mieście.
 
SPIS TREŚCI:

1. WPROWADZENIE 9

Wstęp 13

2. URBANIZACJA 17

2.1. Ogólna charakterystyka procesów urbanizacyjnych 17

2.2. Historia urbanizacji 19

2.2.1. Charakterystyka wzrostu liczby ludności na Ziemi 19

2.2.2. Charakterystyka procesów urbanizacyjnych 24

2.2.3. Trendy w rozwoju miast do 2030 roku 35

2.3. Charakterystyka statystyczna miast 51

2.4. Problem ubóstwa i nierówności w miastach 55

2.5. Wybrane społeczne skutki migracji 59

2.6. Problemy wodne miast związane z urbanizacją 61

3. CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW ZURBANIZOWANYCH 69

3.1. Środowisko miejskie 69

3.2. Klimat obszarów zurbanizowanych 70

3.3. Wpływ elementów sieci hydrograficznej na różnorodność gatunkową w mieście 83

4. ZANIECZYSZCZENIA W ŚRODOWISKU ZURBANIZOWANYM 87

4.1. Trochę historii 87

4.2. Zanieczyszczenie powietrza w miastach 90

4.2.1. Miasta 0 szczególnych problemach z jakością powietrza 90

4.2.2. Zapobieganie zanieczyszczeniu powietrza w miastach 95

4.2.3. Skutki zanieczyszczenia powietrza w miastach 96

5. WPŁYW URBANIZACJI NA WODY POWIERZCHNIOWE 99

5.1. Zmiany w sieci hydrograficznej na obszarach zurbanizowanych 99

5.2. Zmiany reżimu hydrologicznego 111

5.3. Zmiany geometrii koryt cieków 116

6. WPŁYW URBANIZACJI NA JAKOŚĆ WÓD ZLEWANYCH 121

6.1. Zanieczyszczenie wód 121

6.2. Degradacja środowiska wodnego i zależnego od wody 127

7. WPŁYW URBANIZACJI NA WODY PODZIEMNE 129

8 WPŁYW URBANIZACJI NA OBSZARY PRZYLEGŁE I INNYCH UŻYTKOWNIKÓW 141

9. KATASTROFY 145

9.1. Ogólne informacje 145

9.2. Susze 150

9.3. Powodzie 158

9.3.1. Powodzie klasyczne 158

9.3.2. Gwałtowne powodzie miejskie powodowane opadami atmosferycznymi-flash flood 168

9.4. Tsunami 176

9.5. Katastrofy naturalne - podsumowanie 177

9.6. Katastrofy technologiczne 180

10. ZAGROŻENIA MIAST ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI GLOBALNYMI 181

10.1. Zmiany klimatu i zmiany dostępności wody 181

10.2. Zagrożenie wzrostem poziomu wód oceanów i mórz 182

10.3. Zagrożenia dla miast powodowane topnieniem lodowców 196

10.4. Wzrost gwałtowności i częstości występowania hydrologiczno-meteorologicznych

zjawisk ekstremalnych 200

10.5. Podsumowanie zagrożeń wywołanych zmiennością klimatu 207

11. DOSTEPNOŚĆ WODY W MIASTACH 211

11.1. Trochę historii 211

11.2. Źródła zaopatrzenia w wodę miast 221

11.2.1. Uwagi ogólne 221

11.2.2. Zasoby wodne stanowiące źródło zaopatrzenia miast 225

11.2.3. Wybrane problemy zaopatrzenia miast w wodę 234

11.2.3.1. Miasta centralnej Azji 234

11.2.3.2. Miasta strefy monsunowej 235

11.2.3.3. Zanieczyszczenie wód 236

11.2.3.4. Deficyty wody wywołane przeeksploatowaniem zasobów wodnych i związane z tym zagrożenia 239

12. ROLA WODY NA OBSZARACH ZURBANIZOWANYCH 251

12.1. Utrzymanie środowiska naturalnego 251

12.1.1. Uwagi ogólne 251

12.1 .2. Utrzymanie roślinności w mieście 253

12.2.Zaopatrzenie ludności w wodę i sanitacja 264

12.2.1.Wprowadzenie - zasadnicze problemy 264

12.2.2. Dysproporcje w zaopatrzeniu ludności miast i wsi w wodę

oraz urządzenia sanitarne 265

12.2.3. Dysproporcje w zaopatrzeniu mieszkańców miast w wodę i dostępie

do urządzeń sanitarnych 267

12.2.4. Zagrożenia i szanse 270

12.3 Zaopatrzenie ludności w wodę 272

12.3.1. Ogólna charakterystyka 272

12.3.2. Ceny wody 277

12.3.3. Problemy infrastruktury 279

12.3.4. Ile wody potrzebuje mieszkaniec miasta? 284

12.3.5. Źródła zaopatrzenia w wodę mieszkańców miast i ich wpływ na wielkość zużycia 288

12.3.6. Problem nieciągłości i nieregularności dostaw wody w miastach 294

12.3.7. Złe zarządzanie, marnotrawstwo 300

12.3.7.1. Ogólna charakterystyka 300

12.3.7.2. Straty w procesie dystrybucji wody siecią wodociągową 300

12.3.7.3. Zużycie wody najwyższej jakości do celów niewymagających

takiej jakości 303

12.3.7.4. Niekorzystanie z wód pochodzących z opadów atmosferycznych 304

12.3.8. Przypadki dyskryminacji w dostawach wody dla ludności 306

12.3.9. Wybrane zagrożenia 307

12.3.9.1. Migracja ludności 307

12.3.9.2. Intruzja wód morskich 308

12.3.9.3. Jakość wód 309

12.3.9.4. Problemy polityczne 309

12.4. Zaopatrzenie przemysłu w wodę 310

12.5. Zaopatrzenie rolnictwa w wodę 312

12.5.1. Kilka uwag wstępnych 312

12.5.2. Trochę historii 313

12.5.3. Współczesny kształt i problemy rolnictwa miejskiego 314

12.5.4. Zalety i wady rolnictwa miejskiego 327

12.5.5. Rozważania o przyszłości rolnictwa miejskiego 329

12.6. Sport i rekreacja 332

12.7. Woda w krajobrazie miejskim 335

12.7.1. Przeobrażenie krajobrazu wskutek urbanizacji 335

12.7.2. Trochę historii 336

12.7.3. Mała architektura 352

12.7.4. Miasto, woda, problemy 355

12.8. Transport 359

13. SANITACJA MIAST 361

13.1. Charakterystyka ogólna 361

13.2. Obszarowe zróżnicowanie dostępności do różnych środków sanitacji 365

13.3. Perspektywy rozwoju sanitacji na obszarach zurbanizowanych 375

14. SLUMSY 379

14.1. Ogólna charakterystyka 379

14.2. Charakterystyka slumsów 385

14.3. Zaopatrzenie w wodę w slumsach 401

14.4. Wpływ slumsów na zasoby wodne 408

14.5. Program Millenium a slumsy 413

15. ZDROWIE A PROCESY URBANIZACYJNE 415

15.1.Trochę historii 415

15.1.1. Uwagi ogólne 415

15.1 .2. O historii kąpieli w miastach 416

15.1.3. O historii chorób i epidemii w miastach 418

15.2. Stan obecny 425

15.3. Choroby pochodzenia wodnego 435

15.4. Inne problemy związane z zagrożeniami pochodzenia wodnego we współczesnych miastach 440

16. KONFLIKTY O WODĘ W MIASTACH 443

16.1. Uwagi ogólne 443

16.2. Rodzaje konfliktów o wodę w miastach 444

16.3. Problemy związane z zaopatrzeniem ludności miast w wodę 447

16.4. Inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną jako źródło konfliktów 450

16.5. Konflikty związane z zaopatrzeniem miast w wodę w przyszłości 452

17. ZMNIEJSZANIE WPŁYWU PROCESÓW URBANIZACYJNYCH NA OBIEG WODY

W ZLEWNIACH MIEISKICH 455

18. PRZYSZŁOSC ZAOPATRZENIA MIAST W WODĘ 459

18.1. Wstęp - problemy, mity, uprzedzenia, pytanie o metodę 459

18.2. Podstawowe problemy gospodarki wodnej w miastach 469

18.3. Ścieki 471

18.4. Opłaty za wodę 473

18.5. Źródła wody dla zaopatrzenia miast 474

18.6. Woda w mieście 477

19. PODSUMOWANIE 485

BIBLIOGRAFIA 489 

Dane techniczne

Autor Piotr Kowalczak
Wydanie 2011
Liczba stron 504
Okładka miękka
Format B5

Tytuły polecane

Koszty dostawy
Paczkomaty InPost Kwota zakupów Koszt przesyłki przedpłata
  powyżej 450 zł 0 zł
  do 250 zł 6,5 zł
  do 250 zł 13 zł

Kurier DPD Przedpłata Płatność za pobraniem
  11 zł 15 zł
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Realizacja: N4K.eu
Sklep internetowy Shoper.pl