Uwarunkowania prawne i techniczne procedur geodezyjnych w budownictwie

Dostępność: dostępne
Wysyłka w: 24 godziny
Cena: 29,00 zł 29.00
ilość egz.

towar niedostępny

dodaj do schowka

Opis

Monografia zawiera uwarunkowania procedur geodezyjnych i kartograficznych według polskich aktów prawnych (Ustawy i Rozporządzenia). Omawia polskie normy dotyczące geodezji inżynieryjnej, jak również uwarunkowania techniczne dotyczące geometrii budynków według standardów ISO, przedstawiając  koncepcję ich wykorzystania w praktyce geodezyjnej.

SPIS TREŚCI

PRZEDMOWA 7
1. WPROWADZENIE 8
2. UWARUNKOWANIA PROCEDUR GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH WEDŁUG POLSKICH AKTÓW PRAWNYCH 12
2.1. Ustawy 12
2.1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — „Prawo budowlane" (z późniejszymi zmianami) 12
2.1.2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — „Prawo geodezyjne i kartograficzne"
(z późniejszymi zmianami)  12
2.1.3. Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. — „o zmianie ustawy—Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji"  13
2.1.4. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. —„O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym" 15
2.2. Rozporządzenia 15
2.2.1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. —„w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie" 15
2.2.2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. „w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych" 16
2.2.3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. „w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego" 17
2.2.4. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. „w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego" 22
2.2.5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. „w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych" 23
2.2.6. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. „w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej" 24
2.2.7. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji — (Projekt) „w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT'  24
2.2.8. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji (Projekt) „w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej" 25
2.2.9. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. „w sprawie ewidencji gruntów i budynków" (z późniejszymi zmianami) 27
2.2.10. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego" (z późniejszymi zmianami) 28 2.2.11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. „w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego" 29
2.2.12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" (z późniejszymi zmianami) 29 2.2.13. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie" (z późniejszymi zmianami)  30
2.2.14. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie" (z późniejszymi zmianami) 30
2.2.15. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r  „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie" 31
2.2.16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie" (z późniejszymi zmianami) 31
2.2.17. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) 32
2.2.18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 r. „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich usytuowanie" 32
2.2.19. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie"  32
2.2.20. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23 października 2006 r. „w sprawie warunków technicznych, użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych" 33
2.2.21 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie 33
2.2.22. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) 34
2.2.23. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r  „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie" (z późniejszymi zmianami) 35
2.2.24. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi ich usytuowanie" 35
2.2.25. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane nie będące budynkami, służące obronności Państwa i ich usytuowanie"  35
2.2.26. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011 r. „w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej" 36
2.2.27. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 2014 r. „w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii" 36
2.3. Kodeks urbanistyczno-budowlany; Kodeks budowlany (Projekt)  37
2.4. Podsumowanie 39
3. NORMY O SYMBOLU PN  41
4. UWARUNKOWANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE GEOMETRII BUDYNKÓW WEDŁUG STANDARDÓW ISO 46 4.1. Informacje ogólne  46
4.2. Koordynacja wymiarowa 47
4.3. Wyrażanie dokładności wymiarowej  48
4.4. Tolerancje — ustalanie i kontrolowanie  50
4.5. Weryfikacja spełnienia tolerancji  56
4.6. Procedury geodezyjne 59
5. PROCEDURY OCENY DOKŁADNOŚCI UŻYTKOWEJ INSTRUMENTÓW GEODEZYJNYCH 69
5.1. Ogólna charakterystyka procedur testowych  69
5.2. Niwelatory 71
5.3. Teodolity  78
5.4. Dalmierze elektrooptyczne  85
5.5. Tachimetry elektroniczne 92
5.6. Niwelatory laserowe  100
5.7. Pionowniki optyczne  110
5.8. Odbiorniki RTK GNSS 116
6. KONCEPCJA WYKORZYSTANIA STANDARDÓW ISO W PRAKTYCE GEODEZYJNEJ 122
7. KORELACJA UWARUNKOWAŃ PRAWNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W POLSCE ZE STANDARDAMI ISO 125
8. ZAKOŃCZENIE 135
LITERATURA 137
SUMMARY 140

 

Dane techniczne

Autor Wiesław Pawłowski
Wydanie wyd. III zmienione, 2015
Liczba stron 142
Okładka miękka
Format B5

Tytuły polecane

Koszty dostawy
Paczkomaty InPost Kwota zakupów Koszt przesyłki przedpłata
  powyżej 450 zł 0 zł
  do 250 zł 6,5 zł
  do 250 zł 13 zł

Kurier DPD Przedpłata Płatność za pobraniem
  11 zł 15 zł
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Realizacja: N4K.eu
Sklep internetowy Shoper.pl