Rola i kształtowanie zieleni miejskiej

Dostępność: ostatnie egzemplarze
Wysyłka w: 24 godziny
Cena: 35,00 zł 35.00
ilość egz.

towar niedostępny

dodaj do schowka

Opis

Celem opracowania jest zapoznanie Czytelnika z zagadnieniami łączącymi się ściśle z kształtowaniem środowiska przyrodniczego w warunkach miejsko-przemysłowych. Dotyczy to również poznania zagadnień dotąd niedostatecznie uwzględnianych w literaturze fachowej, jak np. rola terenów najbardziej środowiskowotwórczych w warunkach miejsko-przemysłowych, naturalna odporność roślin na różne rodzaje skażeń oraz dobór drzew i krzewów do różnych stref skażenia. Problemy te są szczególnie ciekawe dla osób interesujących się ochroną i racjonalnym kształtowaniem środowiska.
 
SPIS TREŚCI:
 
Wstęp 11

1. ROLA ZIELENI W MIASTACH 13
1.1. Wpływ roślin na miejski klimat 14
1.2. Hałas 16
1.3. Biologiczna rola zieleni 17
1.4. Rola społeczno-wychowawcza zieleni 19
1.5. Rola estetyczna zieleni 19
1.6. Rola gospodarcza zieleni 19

2. UKŁADY (SYSTEMY) ZIELENI MIEISKIEI I STOSOWANE STYLE  21
2.1. Układ plamowy  21
2.2. Układ pasmowy 22
2.3. Układ pierścieniowy 23
2.4. Układ promienisty, czyli klinowy 23
2.5. Układ kombinowany, promienisto-pierścieniowy 23
2.6. System naturalny 24
2.7. Style spotykane we współczesnej zieleni miejskiej 25
2.7.1. Styl francuski - klasyczny 25
2.7.2. Styl angielski - krajobrazowy 26

3. TERENY ŚRODOWISKOTWÓRCZE I TERENY NIENARUSZALNE W AGLOMERACIACH MIEJSKICH 31

4. RODZAJE TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ  35
4.1. Tereny zieleni ogólnodostępnej - otwartej 35
4.1.1. Parki miejskie 35
4.1.2. Parki centralne 35
4.1.3. Parki dzielnicowe 36
4.1.4. Parki kultury i wypoczynku (tzw. parki ludowe)  38
4.1.5. Zieleńce (skwery) 38
4.1.6. Zieleń uliczna 38
4.1.7. Zieleń towarzysząca komunikacji miejskiej  40
4.1.8. Promenady 41
4.1.9. Bulwary 42
4.1.10. Lasy komunalne 42
4.1.11. Lasy podmiejskie 43
4.1.12. Zieleń izolacyjna 44
4.1.13. Pasy przeciwwiatrowe 44
4.2. Tereny zieleni o ograniczonej (kontrolowanej) dostępności
4.2.1 Ogrody botaniczne
4.2.2. Ogrody zoologiczne
4.2.3 Ogrody etnograficzne
4.2.4 Ogrody działkowe
4.2.5 Cmentarze
4.2.5.1. Cmentarze komunalne
4.2.5.2. Cmentarze wyznaniowe
4.2.5.3. Cmentarze historyczne
4.2.6. Parki i ogrody zabytkowe
4.3. Tereny zieleni towarzyszącej  
4.3.1 Zieleń osiedlowa
4.3.2 Przedogródki
4.3.3 Ogród za domem
4.3.4 Place gier i zabaw
4.3.5 Zieleń przy wyższych uczelniach
4.3.6 Zieleń przy szkołach podstawowych i średnich
4.3.7 Zieleń przy żłobkach i przedszkolach
4.3.8 Zieleń towarzysząca obiektom kulturalno-społecznym 
4.3.9 Zieleń towarzysząca budynkom administracji państwowej, centralnej i terenowej
4.3.10. Zieleń przy obiektach służby zdrowia i opieki społecznej
4.3.11. Zieleń przy obiektach kultury fizycznej
4.3.12. Zieleń przy obiektach techniczno-gospodarczych
4.3.13. Zieleń przy obiektach sakralnych
4.4 Place zabaw dla dzieci i młodzieży
4.4.1. Górki saneczkowe
4.5 Żywopłoty
4.5.1. Żywopłoty formowane (przycinane
4.5.2. Żywopłoty (szpalery) sporadycznie formowane
4.5.3. Żywopłoty nieformowane (o naturalnym pokroju)
4.6 Kwietniki
4.7. Trawniki
4.8 Rośliny okrywowe
4.9 Tereny produkcyjne
4.10. Tereny zieleni wycieczkowo-wypoczynkowej 
4.10.1. Ośrodki wypoczynkowe
4.10.2. Parki narodowe
4.10.3. Parki krajobrazowe
4.11. Tereny agroturystyczne
4.12. Normatywy obowiązujące dla zieleni miejskiej

5. SKAŻENIA ŚRODOWISKA MIEJSKIEGO
5.1. Czynniki naturalne
5.1.1 Temperatura
5.1.2. Światło
5.1.3 Wilgotność
5.1.4 Wiatr
5.1.5 Gleba
5.1.5.1. Gleby piaszczyste i żwirowate 74
5.1.5.2. Gleby gliniaste i pylaste 74
5.1.5.3. Gleby próchniczne 74
5.1.5.4. Odczyn gleby 74
5.2. Czynniki antropogeniczne 75
5.2.1 Powietrze 75
5.2.2. Gazy 76
5.2.2.1. Związki siarki 76
5.2.2.2. Tlenki azotu 77
5.2.2.3. Związki fluoru 77
5.2.2.4. Ozon 77
5.2.2.5. PAN 77
5.2.2.6. Produkty smołowe 77
5.2.3 Pyły 77
5.2.4 Aerozole 78
5.2.4.1. Smog ciemny (londyński) 78
5.2.4.2. Smog biały (kalifornijski 78
5.2.5 Degradacja środowiska glebowego na terenach zieleni miejskiej 78
5.2.5.1. Sole 80
5.2.5.2. Gazy 80
5.2.5.3. Pestycydy 81
5.2.5.4. Utwardzona, nieprzepuszczalna powierzchnia gleby 81
5.2.5.5. Podwyższanie lub obniżanie poziomu gleby  82
5.2.6 Uszkodzenia mechaniczne roślin 82
5.2.6.1. Negatywny wpływ uzbrojenia terenu 83
5.2.7. Zabiegi agrotechniczne wpływające na poprawę warunków życiowych dla roślin w rejonach miejsko-przemysłowych 83

6. SIEDLISKA ŻYCIOWE ORAZ ODPORNOŚĆ DRZEW I KRZEWÓW NA WARUNKI ŚRODOWISKA MIEJSKO-PRZEMYSŁOWEGO 85
6.1. Ulice  85
6.2. Pasy zieleni przyulicznej 86
6.3. Zieleńce, parki, ogrody i lasy komunalne 86
6.4. Zieleń izolacyjna wokół zakładów przemysłowych 86
6.5. Składowiska (wysypiska) odpadów komunalnych 88
6.6. Naturalna odporność roślin na skażenia miejsko-przemysłowe 91
6.6.1. Gatunki i odmiany najbardziej odporne 91
6.6.2. Gatunki średnio odporne 93
6.6.3. Gatunki i odmiany najmniej odporne 96

7. ZASADY KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELENI 100
7.1. Elementy kompozycji 100
7.1.1. Punkt (dominanta, koncentracja) 100
7.1.2. Linie 101
7.1.3. Płaszczyzny 101
7.1.4. Bryły 101
7.2. Podstawowe kryteria kompozycji terenów zieleni 101
7.2.1. Proporcje 101
7.2.2. Symetria 101
7.2.3 Rytm 102
7.2.4 Światło i cień 102
7.2.5 Barwa i zestawienie barw 102
7.2.6 Kontrast 102
7.2.7. Ciągi i powtarzanie motywów kompozycyjnych w pewnych odstępach 103

8. URZĄDZANIE TERENÓW ZIELENI 105
8.1. Możliwości poprawy warunków glebowych w silnie zdegradowanych rejonach śródmieścia 105
8.1.1 Stosowanie pojemników przenośnych na litej powierzchni betonowej lub zabrukowanej 105
8.1.2 Stosowanie pojemników stałych 106
8.1.3 Poprawianie warunków glebowych w miejscach kamienistych lub zagruzowanych bez stosowania pojemników 106
8.1.4 Poprawianie żyzności gleb żwirowatych i piaszczystych 107
8.1.5 Poprawianie żyzności ciężkich gleb gliniaśtych, pozbawionych górnej warstwy urodzajnej 107
8.1.6 Poprawianie warunków życiowych na glebach bagiennych 109
8.1.7. Możliwości otrzymywania ziemi próchnicznej dla potrzeb zieleni miejskiej 109
8.2. Kształtowanie terenu 110
8.2.1. Przygotowanie terenu 111
8.2.2. Wyznaczanie dróg i placów w terenie 111
8.3. Mała architektura parkowa 112
8.3.1. Schody 112
8.3.2. Tarasy 114
8.3.3. Akcenty dekoracyjne 114
8.4. Urządzenia wodne 114
8.4.1. Cieki wodne 114
8.4.2. Zbiorniki wodne 114
8.4.3. Brzegi zbiorników  115
8.4.4. Fontanny 115
8.5. Urządzenia służące do zabezpieczania zieleni 116
8.5.1. Kraty 116
8.5.2. Ogrodzenia 116
8.5.3. Niskie płotki 116
8.5.4. Konstrukcje dla pnączy 116
8.6. Nanoszenie projektu w terenie 117
8.6.1. Odległości sadzenia drzew i krzewów 118
8.6.1.1 Odległości sadzenia na terenach zieleni 118
8.6.1.2 Normy odległości sadzenia drzew i krzewów od infrastruktury miejskiej 118
8.6.2. Przygotowanie dołów  119
8.6.3. Podpory 120
8.6.4. Jakość materiału roślinnego i wysadzanie roślin 120
8.6.5. Przesadzanie starszych drzew 121

9. KONSERWACIA TERENÓW ZIELENI 122
9.1. Cięcia drzew i krzewów 122
9.2. Cięcia wysadzanych drzew i krzewów 124
9.3. Cięcia formujące 124
9.4. Cięcia wzmacniające 126
9.5. Cięcia prześwietlające 126
9.6. Cięcia ograniczające rozmiary roślin 126
9.7. Cięcia zapewniające bezpieczeństwo dla ludzi i pojazdów 127
9.8. Cięcia zdrowotne - sanitarne 127
9.9. Cięcia odmładzające 127
9.10. Cięcia pobudzające kwitnienie 132
9.11. Cięcia żywopłotów (gatunków zimozielonych i niezimozielonych) 133
9.12. Cięcia drzew i krzewów iglastych 133
9.13. Cięcia róż 134
9.14. Pielęgnacja uszkodzeń 134
9.15. Karczowanie drzew 134
9.16. Usuwanie niepożądanych samosiewów 134
9.17. Pielęgnacja drzew ulicznych 135
9.18. Pielęgnacja bylin 136
9.19. Pielęgnacja kwietników sezonowych 136
9.20. Pielęgnacja trawników 136
9.21. Okrywanie roślin 137

10. OCHRONA ROŚLIN PRZED CHOROBAMI I SZKODNIKAMI NA TERENACH ZIELENI 139
10.1. Czynniki abiotyczne (nieinfekcyjne) 139
10.2. Czynniki biotyczne (infekcyjne 140
10.3. Metody zwalczania  140
10.3.1 Metody pośrednie 140
10.3.2. Metody bezpośrednie 140
10.3.3. Metody zintegrowane 142

LITERATURA 143

Dane techniczne

Autor Aleksander Łukasiewicz, Szymon Łukasiewicz
Wydanie 2011
Liczba stron 148
Ilustracje liczne kolorowe
Okładka miękka
Format B5

Tytuły polecane

Koszty dostawy
Paczkomaty InPost Kwota zakupów Koszt przesyłki przedpłata
  powyżej 200 zł 0 zł
  do 200 zł 3 zł
  do 150 zł 5 zł
  do 100 zł 9 zł

Kurier DPD Przedpłata Płatność za pobraniem
  11 zł 15 zł
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Realizacja: N4K.eu
Sklep internetowy Shoper.pl