Rewitalizacja miast polskich - diagnoza T.8

Dostępność: dostępne
Wysyłka w: 24 godziny
Cena: 36,00 zł 36.00
ilość egz.

towar niedostępny

dodaj do schowka

Opis

Ksiązka stanowi VIII tom z 12-tomowej publikacji REWITALIZACJA MIAST POLSKICH.

SPIS TREŚCI:
 
Wstęp – Zygmunt Ziobrowski ..... 9

1. Procedura badawcza i wyniki prac prowadzonych w ramach diagnozy – Wojciech Jarczewski 13
1.1. Schemat postępowania badawczego w projekcie badawczym zamawianym Rewitalizacja miast polskich 13
1.2. Kompleksowa diagnoza sytuacji wyjściowej – podsumowanie wyników prac opublikowanych w serii Rewitalizacja miast polskich 17
1.3. Wprowadzenie do tematyki tomu 20

2. Proces transformacji terenów miejskich wobec dziedzictwa duchowego i materialnego – Izabela Mironowicz 23
2.1. Transformacja miast. Dwa typy transformacji. Charakter transformacji.Transformacja a rewitalizacja 23
2.2. Degradacja. Kryteria degradacji. Ocena degradacji według poszczególnych kryteriów. Procesy spontanicznej odnowy – rewitalizacja czy degradacja? 25
2.3. Dziedzictwo duchowe i materialne – definicja i kontekst miejski. Wartości i symbole w rozumieniu i wykorzystaniu dziedzictwa 35
2.4. Zrównoważony rozwój – defi nicja i kontekst miejski. Oblicza równowagi urbanistycznej 40
2.5. Ewolucja struktur osadniczych i jej rola w transformacji miast 42

3. Spojrzenie na problemy rewitalizacji miast w Polsce - Bolesław Domański, Krzysztof Gwosdz 45
3.1. Problem rewitalizacji miast 45
3.2. Degradacja i rewitalizacja przestrzeni miejskiej w kontekście uwarunkowań gospodarczych, społecznych i przestrzennych w Polsce na tle Europy Zachodniej 47
3.3. Rewitalizacja we współczesnym dyskursie medialnym, profesjonalnym i praktycznym 49
3.4. Dylematy i pułapki w koncepcjach i działaniach rewitalizacyjnych w Polsce ..... 51
3.5. Wnioski 54

4. Skala degradacji miast w Polsce – Wojciech Jarczewski 57
4.1. Śródmieścia – główne obszary problemowe miast 57
4.2. Blokowiska – rewitalizacja poprzez dogęszczanie? 59
4.3. Tereny poprzemysłowe – balast poprzedniej epoki czy niewykorzystany potencjał ? 61
4.4. Tereny pokolejowe 62
4.5. Życie po jednostkach armii radzieckiej i bez Wojska Polskiego 62
4.6. Skala degradacji 63

5. Społeczny aspekt rewitalizacji – Andrzej Zborowski 65
5.1. Wprowadzenie 65
5.2. Społeczne kryteria rewitalizacji 67
5.3. Marginalizacja społeczna 70
5.4. Procesy polaryzacji i segregacji społeczno-przestrzennej 73
5.5. Depopulacja miast a procesy suburbanizacji 76
5.6. Cudzoziemcy i imigranci 77
5.7. Cykl degradacji śródmieścia 77
5.8. Wnioski 81

6. Społeczne kryteria delimitacji obszarów kryzysowych Anna Karwińska 83
6.1. Źródła powstawania problemów społecznych w miastach 83
6.2. Problemy defi nicyjne obszarów kryzysowych 86
6.3. Wskaźniki stosowane do wyznaczania obszarów kryzysowych 90

7. Prawno-instytucjonalny aspekt rewitalizacji – Marek Węglowski 95
7.1. Planowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych 96
7.2. Realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych 102
7.3. Instytucje działające na polu rewitalizacji 116
7.4. Wnioski 127

8. Ekonomiczne aspekty rewitalizacji – Stanisław Belniak, Maciej Wierzchowski 131
8.1. Przyjęte założenia 131
8.2. Klasyfi kacja nakładów na rewitalizację i ich zestawienie z efektami 132
8.3. Szacunkowe nakłady finansowe na rewitalizację zasobów mieszkaniowych w Polsce 135
8.4. Finansowanie zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób ze zdekapitalizowanych zasobów mieszkaniowych w Polsce 138
8.5. Rola sektora prywatnego (deweloperów) w fi nansowaniu rewitalizacji 143
8.6. Wnioski 145

9. Źródła i metody finansowania projektów rewitalizacyjnych w Polsce – Aleksandra Jadach-Sepioło (red.), Gabriel Główka, Irena Herbst, Katarzyna Sobiech-Grabka, Natalia Batz, Marta Modelewska 147
9.1. Wprowadzenie – Aleksadra Jadach-Sepioło 147
9.2. Komercyjne instrumenty finansowania projektów rewitalizacyjnych – Gabriel Główka 148
9.3. Ocena możliwości prowadzenia przedsięwzięć rewitalizacyjnych w formule PPP w Polsce – Irena Herbst 156
9.4. Finansowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych – Project finance i PPP – Katarzyna Sobiech-Grabka 159
9.5. Środki unijne na rewitalizację polskich miast w regionalnych programach operacyjnych w latach 2007-2013 – Natalia Batz 164
9.6. Inicjatywa JESSICA. Nowy sposób wykorzystania środków UE w celu wspierania trwałych inwestycji i wzrostu na obszarach miejskich – Marta Modelewska 171
9.7. Wnioski – Aleksandra Jadach-Sepioło 176

10. Urbanistyczny aspekt rewitalizacji – Zygmunt Ziobrowski 179
10.1. Główne cechy degradacji 179
10.2. Cechy i charakter działań rewitalizacyjnych 181
10.3. Rewitalizacja kreowaniem nowego wizerunku miasta 182
10.4. Planowanie przestrzenne a programowanie rewitalizacji 188

11. Modele rewitalizacji miast w Polsce – ocena założeń – Irena Herbst, Aleksandra Jadach-Sepioło 191
11.1. Defi nicja i kryteria oceny modelu rewitalizacji miast w Polsce 191
11.2. Model jako wzorzec do naśladowania – podsumowanie dobrych praktyk w zakresie rewitalizacji miast do 2004 r. 197
11.3. Projekty ustaw poświęconych rewitalizacji – próby budowania kompleksowej polityki rewitalizacji 208
11.4. Polityka rewitalizacji jako element polityki regionalnej – ocena ZPORR i miejsca rewitalizacji w RPO 213
11.5. Wnioski 225

12. Informacyjne zaplecze rewitalizacji – Janusz Jeżak 229
12.1. Bazy danych – pojęcia podstawowe 230
12.2. Bazy danych – cele i kryteria tworzenia 232
12.3. Bazy danych o procesie rewitalizacji a bazy danych o programach rewitalizacji 236
12.4. Bazy danych jako narzędzie wspomagające realizację procesu rewitalizacji 236
12.5. Ocena informacyjnego zaplecza rewitalizacji 250

13. Rewitalizacja w liczbach – Wojciech Jarczewski, Michał Kuryło 253
Podsumowanie – Zygmunt Ziobrowski 267
Summary – Zygmunt Ziobrowski 275
Bibliografia 279

Autorzy: Publikację przygotował zespół pod kierunkiem dr. hab. arch. Zygmunta Ziobrowskiego, prof. IRM i dr. Wojciecha Jarczewskiego (Instytut Rozwoju Miast). Skład zespołu: Natalia Batz (Szkoła Główna Handlowa). dr hab. Stanisław Belniak, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, prof. dr hab. Bolesław Domański (Uniwersytet Jagielloński), dr Gabriel Główka (Szkoła Główna Handlowa), dr Krzysztof Gwosdz (Uniwersytet Jagielloński), dr Irena Herbst (Szkoła Główna Handlowa), dr Aleksandra Jadach-Sepioło (Szkoła Główna Handlowa), dr Wojciech Jarczewski (Instytut Rozwoju Miast), Janusz Jeżak (Instytut Rozwoju Miast), dr hab. Anna Karwińska, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Michał Kuryło (Instytut Rozwoju Miast), dr inż. arch. Izabela Mironowicz (Politechnika Wrocławska), Marta Modelewska (Szkoła Główna Handlowa), dr Katarzyna Sobiech-Grabka (Szkoła Główna Handlowa), dr inż. Maciej Wierzchowski (Instytut Rozwoju Miast), Marek Węglowski (Instytut Rozwoju Miast), dr hab. Andrzej Zborowski (Uniwersytet Jagielloński), dr hab. arch. Zygmunt Ziobrowski, prof. IRM (Instytut Rozwoju Miast)

Dane techniczne

Autor red. Zygmunt Ziobrowski Wojciech Jarczewski
Wydanie 2010
Liczba stron 295
Okładka miękka
Format B5

Tytuły polecane

Koszty dostawy
Paczkomaty InPost Kwota zakupów Koszt przesyłki przedpłata
  powyżej 450 zł 0 zł
  do 250 zł 6,5 zł
  do 250 zł 13 zł

Kurier DPD Przedpłata Płatność za pobraniem
  11 zł 15 zł
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Realizacja: N4K.eu
Sklep internetowy Shoper.pl