Rewitalizacja miast polskich T. 9 Założenia polityki rewitalizacji w Polsce

Dostępność: dostępne
Wysyłka w: 24 godziny
Cena: 36,00 zł 36.00
ilość egz.

towar niedostępny

dodaj do schowka

Opis

Ksiązka stanowi IX tom z 12-tomowej publikacji REWITALIZACJA MIAST POLSKICH.

SPIS TREŚCI:

Wstęp 9
Synteza 13

1. Możliwości wykorzystania doświadczeń zagranicznych w zakresie rewitalizacji miast w Polsce – Robert Guzik, Bolesław Domański 21
1.1. Cele rewitalizacji w świetle źródeł i skali degradacji przestrzeni zurbanizowanych 21
1.2. Wybrane instrumenty rewitalizacji możliwe do wykorzystania w Polsce 24
1.3. Monitoring procesów degradacji i efektów rewitalizacji 27
1.4. Rekomendacje dla polskich miast 28

2. Degradacja techniczna i społeczna miast – Wojciech Jarczewski 31

3. Założenia krajowej polityki rewitalizacji – Marek Bryx, Irena Herbst, Aleksandra Jadach-Sepioło 33
3.1. Przesłanki podjęcia działań rewitalizacyjnych 33
3.2. Założenia systemowe warunkujące sprawną realizację polityki rewitalizacji 41
3.2.1. Rewitalizacja jako usługa publiczna 41
3.2.2. Programowanie rewitalizacji 42
3.2.3. Odrębne regulacje prawne 44
3.2.4. Struktury organizacyjno-instytucjonalne 44
3.2.5. Znaczenie środków publicznych w finansowaniu rewitalizacji 45
3.3. Cele krajowej polityki rewitalizacji 46
3.4. Działania i instrumenty oddziaływania krajowej polityki rewitalizacji 48
3.4.1. Zakres proponowanych rozwiązań 48
3.4.2. Etap perspektywiczny 54
3.4.3. Etap przejściowy 61
3.5. Spójność założeń krajowych z polityką regionalną i lokalną 68
3.6. Obciążenie budżetu prowadzeniem polityki rewitalizacyjnej 69
3.7. Rekomendacje w zakresie polityki rewitalizacji 70

4. Regionalny kontekst krajowej polityki rewitalizacji – Aleksander Noworól, Kamila Noworól, Paweł Hałat, Jacek Woźniak, Katarzyna Peter-Bombik, Iga Pietraszko-Furmanek, Aldo Vargas Tetmajer 72
4.1. Przesłanki regionalnej polityki rewitalizacji 72
4.2. Identyfi kacja problemów i ich charakterystyka ilościowa 73
4.2.1. Zjawiska kryzysowe w regionach Polski 73
4.2.2. Skala zróżnicowań regionalnych w kontekście polityki krajowej 80
4.2.3. Zmienna rola rewitalizacji w polityce rozwoju regionu 83
4.3. Założone wskaźniki polityki rewitalizacji – kontekst regionalny 87
4.4. Cele strategiczne i operacyjne polityki rewitalizacji 88
4.4.1. Cele związane z rozwojem środowiska przestrzennego 88
4.4.2. Cele związane z rozwojem kapitału ludzkiego 91
4.4.3. Cele związane z rozwojem społeczno-gospodarczym 92
4.5. Działania polityki rewitalizacji 94
4.5.1. Działania związane z zasobami środowiska przestrzennego 94
4.5.2. Działania związane z kapitałem ludzkim 96
4.5.3. Działania związane z aktywizacją rozwoju społecznogospodarczego 97
4.6. Środki realizacji celów strategicznych i działań 98
4.6.1. Instrumenty planistyczne 99
4.6.2. Instrumenty związane z bieżącym kierowaniem 101
4.6.3. Instrumenty monitoringu i kontroli 113
4.7. Instytucje zarządzające procesami rewitalizacji 115
4.7.1. Organizacje odpowiedzialne 115
4.7.2. Organizacje zainteresowane z perspektywy wojewódzkiej 118
4.7.3. Potencjalni i/lub faktyczni benefi cjenci polityki wojewódzkiej 118
4.7.4. Publiczne instytucje otoczenia organizacyjnego 119
4.7.5. Organizacje partnerskie 120
4.7.6. Podmioty pośrednio korzystające z polityki rewitalizacji 120
4.8. Instytucjonalne formy współpracy 120
4.9. Rekomendacje 123

5. Lokalny kontekst krajowej polityki rewitalizacji – Wiesław Wańkowicz 126
5.1. Przesłanki lokalne 126
5.1.1. Gmina jako podmiot działania 128
5.1.2. Powiat jako podmiot działania 133
5.2. Główne cele rewitalizacji 134
5.3. Działania i instrumenty 135
5.3.1. Instrumenty prawne 136
5.3.2. Instrumenty finansowe 137
5.3.3. Działania inwestycyjne 139
5.3.4. Działania organizacyjno-zarządcze 140
5.3.5. Procesy decyzyjno-realizacyjne 140
5.4. Rekomendacje 147

6. Propozycje nowych instrumentów prawnych – Marek Węglowski 153
6.1. Przesłanki proponowanych zmian w regulacjach prawnych 156
6.1.1. Przesłanki wynikłe z analizy rozwiązań krajowych 156
6.1.2. Przesłanki wynikłe z analizy rozwiązań zagranicznych 163
6.2. Propozycje modyfi kacji istniejących instrumentów prawnych 167
6.2.1. Propozycje w zakresie funkcjo nowania samorządów 168
6.2.2. Propozycje w zakresie gospodarki przestrzennej 170
6.2.3. Propozycje w zakresie prawa budowlanego 173
6.2.4. Propozycje w zakresie gospodarki nieruchomościami 174
6.2.5. Propozycje w zakresie ochrony zabytków 176
6.2.6. Propozycje w pozostałych zakresach 177
6.3. Propozycja całościowych rozwiązań prawnych 179
6.3.1. Zagadnienia ogólne 181
6.3.2. Ujęcie podmiotowe wsparcia finansowego 186
6.3.3. Określenie przedmiotu wsparcia finansowego 189
6.3.4. Zarządzanie procesami rewitalizacji 192
6.3.5. Monitorowanie postępu prac rewitalizacyjnych 196
6.4. Rekomendacje 197

7. Propozycje instrumentów finansowych – Marek Bryx, Aleksandra Jadach-Sepioło 199
7.1. Model grantów na finansowanie programów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych miast w Polsce – Marek Bryx 199
7.1.1. Punkt wyjścia – fazy procesu rewitalizacyjnego 199
7.1.2. Źródła środków finansowych na rewitalizację miast 203
7.1.3. Krajowy fundusz rewitalizacji miast (KFRM) 208
7.1.4. Podsumowanie 219
7.2. Inicjatywa JESSICA. Finansowanie rewitalizacji miast oparte na mechanizmach inżynierii fi nansowej – Aleksandra Jadach-Sepioło 219

8. Aneksy 223
Aneks nr 1. Szacunek stopnia zwrotu środków publicznych, wydanych na działania rewitalizacyjne – Marek Bryx 223
Aneks nr 2. Propozycja struktury planu wykonawczego „Rewitalizacja miast polskich” (PW RMP) – Aleksandara Jadach-Sepioło 230
Main Assumptions of Urban Regeneration Policy – Summary 233
Bibliografia 236
Akty prawne 240
Spis rycin 242
Spis tabel 243

Autorzy: Publikację przygotował zespół pod kierunkiem dr. hab. arch. Zygmunta Ziobrowskiego, prof. IRM. Skład zespołu: prof. dr hab. Marek Bryx (Szkoła Główna Handlowa), prof. dr hab. Bolesław Domański (Uniwersytet Jagielloński), dr Robert Guzik (Uniwersytet Jagielloński), Paweł Hałat (Uniwersytet Jagielloński), dr Irena Herbst (Szkoła Główna Handlowa), dr Aleksandra Jadach-Sepioło (Szkoła Główna Handlowa), dr Wojciech Jarczewski (Instytut Rozwoju Miast), dr hab. arch. Aleksander Noworól, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński), dr Kamila Noworól (Uniwersytet Jagielloński), dr Katarzyna Peter-Bombik (Uniwersytet Jagielloński), dr Iga Pietraszko-Furmanek (Uniwersytet Jagielloński), Aldo Vargas Tetmajer (Instytut Rozwoju Miast), dr inż. Wiesław Wańkowicz (Instytut Rozwoju Miast), Marek Węglowski (Instytut Rozwoju Miast), Jacek Woźniak (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego), dr hab. arch. Zygmunt Ziobrowski, prof. IRM (Instytut Rozwoju Miast).

Dane techniczne

Autor red. Zygmunt Ziobrowski
Wydanie 2010
Liczba stron 243
Okładka miękka
Format B5

Tytuły polecane

Koszty dostawy
Paczkomaty InPost Kwota zakupów Koszt przesyłki przedpłata
  powyżej 450 zł 0 zł
  do 250 zł 6,5 zł
  do 250 zł 13 zł

Kurier DPD Przedpłata Płatność za pobraniem
  11 zł 15 zł
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Realizacja: N4K.eu
Sklep internetowy Shoper.pl