Przestrzeń podmiejska. Wybrane zagadnienia struktry funkcjonalno-przestrzennej

Dostępność: ostatnie egzemplarze
Wysyłka w: 24 godziny
Cena: 42,00 zł 42.00
ilość egz.

towar niedostępny

dodaj do schowka

Opis

Kształtowanie przestrzeni podmiejskiej związane z procesem suburbanizacji stanoŞwi jeden z bardziej istotnych zagadnień współczesnego rozwoju miast. PowszechŞność zachodzących zmian w przestrzeni strefy podmiejskiej wymaga racjonalnej koncepcji kierunków i formy rozwoju tych obszarów dostosowanej do indywidualŞnych i lokalnych uwarunkowań środowiska przyrodniczego i kulturowego.
Problematyka poruszana w pracy dotyczy współcześnie zachodzących przemian w strukturze funkcjonalno-przestrzennej obszarów pozostających w szerokim spekŞtrum wpływów, zależności i powiązań z miastem centralnym oraz we wzajemnych relacjach w ramach całej strefy podmiejskiej. Na podjęcie tematu miała wpływ dyŞnamika zachodzących procesów w strefie podmiejskiej w ostatnich latach związana z zachodzącymi przemianami społeczno-gospodarczymi lat 90. w Polsce, mająca znaczący wpływ na szeroko pojęte zmiany środowiska przyrodniczego i kulturoweŞgo obszarów peryferyjnych miast, w tym krajobrazowe, kompozycyjne i estetyczne przemiany przestrzeni, a także istotne z punktu widzenia morfologii tkanki wytwoŞrzenie nowych modeli struktur podmiejskich.
Celem pracy jest diagnoza głównych problemów przestrzennych, identyfikacja zjawisk związanych z kształtowaniem strefy podmiejskiej oraz próba syntezy i oceŞny przemian i tendencji kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta w warunkach podmiejskich.

SPIS TREŚCI

1. Wstęp
1.1. Wprowadzenie
1.2. Przedmiot i cel pracy
1.3. Zakres pracy
1.4. Stan badań
1.5. Metoda badań
1.6. Definicje pojęć - istota zjawisk przestrzennych

2. Suburbanizacja
2.1. Wybrane idee i teorie rozwoju miast w XX wieku
2.2. Ład przestrzenny w strefie podmiejskiej
2.3. Tkanka podmiejska- charakter zachodzących zmian
2.4. Rozwój polskich miast w wybranych fragmentach strefy podmiejskiej
2.5. Podsumowanie

3. Tendencje w kształtowaniu wybranych obszarów podmiejskich za granicą
3.1. Elementy struktury miasta w warunkach podmiejskich
3.2. Studia przypadków
3.3. Podsumowanie

4. Kształtowanie nowej formy urbanistycznej
4.1. Obszary stykowe
4.1.1. Forma architektoniczno-urbanistyczna
4.1.2. Uwarunkowania planistyczne
4.1.3. Tworzenie tożsamości przedmieścia
4.2. Korytarze komunikacji
4.3. Centra podmiejskie
4.3.1. Centra-koncentracja życia społecznego
4.3.2. Centra komunikacyjne związane z lotniskami
4.4. Małe miasta w obszarze funkcjonalnym dużego miasta
4.5. Tereny otwarte - relacje z naturą

5. Strefa podmiejska Krakowa
5.1. Charakterystyka rozwoju przestrzennego
5.2. Relacje funkcjonalne i kompozycyjne z miastem
5.3. Powiązania komunikacyjne i systemy transportu
5.4. Planowanie jako forma interwencji - podsumowanie

6. Forma zagospodarowania przestrzeni podmiejskiej Krakowa
6.1. Strefa stykowa- granica miasta i przedmieścia
6.2. Intensyfikacja pasm osadnictwa
6.3. Kształtowanie głównych podmiejskich korytarzy komunikacyjnych
6.4. Centra aktywności gospodarczej a policentryczność strefy
podmiejskiej
6.5. Małe miasta w przestrzeni podmiejskiej i metropolitalnej

7. Podsumowanie i wnioski do planowania rozwoju strefy podmiejskiej
7.1. Przedmieście przyjazne dla mieszkańców
7.2. Kierunki rozwoju przedmieść
7.3. Suburbanizacja w miastach zróżnicowanych wielkościowo
7.4. Wnioski

Literatura

Streszczenie

Summary

Zusammenfassung

Dane techniczne

Autor Tomasz Bajwoluk
Wydanie 2020
Liczba stron 208
Okładka miękka
Format B5
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Realizacja: N4K.eu
Sklep internetowy Shoper.pl