Pomiary zapachów i odczuwalnej jakości powietrza w pomieszczeniach

Dostępność: ostatnie egzemplarze
Wysyłka w: 24 godziny
Cena: 97,00 zł 97.00
ilość egz.

towar niedostępny

dodaj do schowka

Opis

Uwaga! Ostatnie egz. z niewielkimi uszkodzeniami okładki. Najmocniej przepraszam
|
Monografia stanowi podsumowanie stanu wiedzy o sensorycznych pomiarach zapachów, chemicznych pomiarach stężeń odorantów w pomieszczeniach, metodach oceny jakości powietrza wewnętrznego odczuwanej przez ludzi i o metodach ograniczania stężeń odorantów. Opisano specyfikę pomiaru śladowych stężeń odorantów stanowiących źródło zapachów odczuwalnych w pomieszczeniach, z uwzględnieniem metod znormalizowanych (referencyjnych) oraz metod stosowanych w pomiarach w warunkach rzeczywistych, przyrządami przenośnymi (nosy elektroniczne). Przedstawiono główne źródła zanieczyszczeń zapachowych w budynkach, metody ich diagnozowania oraz metody badań emisji zanieczyszczeń (zapachowych) z powierzchni materiałów budowlanych. Omówiono przykładowe wyniki analizy kosztów pogorszonej jakości powietrza oraz występowania złych zapachów w budynkach. W monografii wykorzystano wyniki z najnowszych badań przeprowadzonych w Europie i na świecie oraz wyniki badań własnych.

Monografia podaje informacje o środkach technicznych i urządzeniach do ograniczania w pomieszczeniach stężeń odorantów powodujących uciążliwe zapachy powietrza wewnętrznego. Opisano też koszty pogorszonej jakości powietrza w pomieszczeniach, zarówno ponoszone bezpośrednio przez użytkowników pomieszczeń, jak i przez najemców i pracodawców. Koszty te wynikają z pogorszonych warunków zdrowotnych i obniżonej produktywności. Są one znaczne również w porównaniu z kosztami niestosowania niskoemisyjnych materiałów i kosztami zwiększonego zużycia energii w budynku.

Monografia jest pierwszą na rynku polskim pozycją wydawniczą, zajmującą się powyższą tematyką. Problemy związane z jakością powietrza w pomieszczeniach są szeroko badane poza granicami kraju, w krajach wysokorozwiniętych, co ma znaczący wpływ na poprawę warunków użytkowania budynków. Wdrożenie do praktyki w Polsce pomiarów opisywanych w monografii, może przynieść wymierne korzyści i rzutować na podniesienie konkurencyjności polskiego budownictwa.
 
Monografia wpisuje się w ogólny cel działalności Instytutu Techniki Budowlanej, którego zadaniem jest zapewnienie jakości polskiego budownictwa i ochrona użytkowników obiektów budowlanych.
 
SPIS TREŚCI:
 
Streszczenie 7
Summary 8
Od Autorów  9
Spis najważniejszych symboli 11
 
1. Wstęp – postrzeganie zapachów . 13
1.1. Wprowadzenie 13
1.2. Postrzeganie zapachu  14
Bibliografia do rozdziału 1  23
 
2. Wprowadzenie do metrologii zapachu 25
2.1. Cechy i miary odczuwanych wrażeń węchowych  25
2.2. Stężenie zapachowe, stężenie masowe odorantu wywołującego wrażenie zapachowe, próg wyczuwalności dla odorantu, próg zapachowy, intensywność zapachu (cechy mierzalne)  26
2.3. Rodzaj zapachu i próg jego rozpoznania – cechy mierzone w skali subiektywnej oceny  41
2.4. Emisja zapachu – cecha mierzalna w skalach wzorców  52
2.5. Stopień, w jakim wrażenia zapachowe są przyjemne (w skali hedonicznej i w skali PI) – cechy mierzone w skalach subiektywnej oceny podobieństwa  55
2.6. Poziom uciążliwości zapachu  57
Bibliografia do rozdziału 2  61
 
3. Kryteria oceny zapachowych zanieczyszczeń powietrza 67
3.1. Kryteria oceny zanieczyszczeń (zapachowych) powietrza jednakowe dla środowiska zewnętrznego i wewnętrznego  67
3.2. Kryteria oceny jakości (zapachowej) powietrza w troposferze, na zewnątrz budynków  70
3.3. Kryteria oceny jakości (zapachowej) powietrza w środowisku wewnętrznym  78
3.4. Kryteria oceny jakości (zapachowej) powietrza w środowisku wewnętrznym – podsumowanie  86
Bibliografia do rozdziału 3  88
 
4. Podstawy wiedzy o jakości powietrza wewnętrznego (odczuwanej przez ludzi) i o złych zapachach w pomieszczeniach jako markerach tej jakości 91
4.1. Pomiary jakości powietrza wewnętrznego odczuwanej przez ludzi  91
4.2. Wpływ temperatury i wilgotności względnej powietrza oraz intensywności zapachów (stężeń odorantów) na wynik oceny jakości powietrza odczuwanej przez ludzi  96
4.3. Interakcja zapachów ze źródeł zanieczyszczeń w pomieszczeniach wentylowanych. Zjawiska addytywności wrażeń węchowych, synergii i znoszenia się zapachów 101
Bibliografia do rozdziału 4  107
 
5. Diagnozowanie problemu złego zapachu powietrza w budynku 113
5.1. Wprowadzenie 113
5.2. Pierwszy etap diagnozowania problemu złego zapachu (od momentu zetknięcia się człowieka z zapachem do momentu złożenia skarg przez użytkowników budynku) 116
5.3. Drugi etap diagnozowaniu problemu złego zapachu (od momentu analizy zebranych skarg do momentu postawienia diagnozy)  149
Bibliografia do rozdziału 5  166
 
6. Badania laboratoryjne i dane dotyczące emisji zanieczyszczeń zapachowych w różnych budynkach i w różnych warunkach środowiska wewnętrznego 171
6.1. Pierwotne oraz wtórne źródła zanieczyszczeń zapachowych  171
6.2. Metody badania emisji zanieczyszczeń (zapachowych) z powierzchni materiałów budowlanych i elementów wyposażenia budynków nieprzemysłowych. Stan normalizacji badań  185
6.3. Omówienie zbiorów wartości odniesienia dopuszczalnych stężeń oraz emisji zanieczyszczeń (zapachowych) w pomieszczeniach 201
Bibliografia do rozdziału 6  223
 
7. Ograniczanie zapachów występujących w różnych budynkach i w różnych warunkach środowiska wewnętrznego 235
7.1. Wykorzystanie zjawisk sorpcji w ograniczaniu zapachów w pomieszczeniach przez stosowanie materiałów mocno adsorbujących odoranty, np. płyt gipsowych 235
7.2. Unormowane metody etykietowania (ang. labelling systems) emisji zanieczyszczeń z materiałów budowlanych nisko emitujących, stosowane przez niektóre kraje europejskie 237
7.3. Zasady usuwania lub modyfikacji (neutralizacji) zanieczyszczeń zapachowych emitowanych do środowiska  249
7.4. Zasady usuwania lub niszczenia zanieczyszczeń zapachowych we wnętrzach pomieszczeń. Krytyczna analiza skuteczności oczyszczaczy 255
7.5. Oczyszczacze domowe do eliminacji lub niszczenia zanieczyszczeń zapachowych we wnętrzach. Omówienie zasad działania i przykłady rozwiązań  257
7.6. Przykład badania efektywności działania oczyszczacza fotokatalitycznego (z wykorzystaniem zespołu probantów oraz metod analizy chemicznej)  262
Bibliografia do rozdziału 7  268
 
8. Analiza sensoryczna zapachów 275
8.1. Analiza sensoryczna w zastosowaniu do określania cech zapachów 275
8.2. Oznaczanie stężenia zapachowego metodą olfaktometrii dynamicznej . 289 Bibliografia do rozdziału 8 . 314
 
9. Pomiary zapachu przez oznaczanie stężeń odorantów w powietrzu metodami laboratoryjnej analizy chemicznej (metody referencyjne) 319
9.1. Pobieranie próbek i oznaczanie zawartości odorantów
metodami analizy chemicznej – znormalizowanymi  319
9.2. Oznaczanie zawartości odorantów metodami chemicznymi (referencyjnymi), nieznormalizowanymi  331
Bibliografia do rozdziału 9  353
 
10. Pomiary i monitorowanie zapachu przez oznaczanie stężeń odorantów miernikami przenośnymi (metody wskaźnikowe, analizatory chemiczne, nosy elektroniczne) 359
10.1. Wprowadzenie  359
10.2. Przyrządy kolorymetryczne do selektywnego oznaczania określonych odorantów 362
10.3. Elektroniczne nosy zawierające matryce czujników gazowych  365
10.4. Detektory chemiczne odorantów, zintegrowane (lub nie) z matrycami czujników nosów elektronicznych  381
10.5. Analizatory chemiczne związków zapachowych, zminiaturyzowane lub zrealizowane jako mikrostruktury zintegrowane (lub nie) z matrycami czujników nosów elektronicznych  387
10.6. Kalibracja przenośnych analizatorów chemicznych oraz nosów elektronicznych . 397
10.7. Charakterystyki metrologiczne nosów elektronicznych i ich spójność pomiarowa ze stężeniem zapachowym zmierzonym olfaktometrem  402
10.8. Porównanie technik pomiarowych i podsumowanie  403
Bibliografia do rozdziału 10  406
 
11. Koszty pogorszonej jakości powietrza i występowania w pomieszczeniu złych zapachów 409
11.1. Wprowadzenie 409
11.2. Koszty ponoszone przez osoby prywatne i pracodawców 410
11.3. Koszty ponoszone przez pracodawcę przy spadku produktywności i korzyści przy wzroście produktywności . 411
11.4. Koszty społeczne 417
11.5. Koszty zdrowotne . 418
11.6. Koszty związane z konserwacją i ochroną materiałów budowlanych oraz wyposażenia budynku . 422
11.7. Przykład obliczenia zysków z poprawy jakości powietrza w pomieszczeniach . 423
Bibliografia do rozdziału 11 . 430
 
12. Indeks angielsko-polski . 433
 
13. Skorowidz . 445

Dane techniczne

Autor Krystyna Kostyrko, Paweł Wargocki
Wydanie 2012
Liczba stron 452
Okładka miękka
Format B5

Tytuły polecane

Koszty dostawy
Paczkomaty InPost Kwota zakupów Koszt przesyłki przedpłata
  powyżej 450 zł 0 zł
  do 250 zł 6,5 zł
  do 250 zł 13 zł

Kurier DPD Przedpłata Płatność za pobraniem
  11 zł 15 zł
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Realizacja: N4K.eu
Sklep internetowy Shoper.pl