Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jako instrument zarządzania rozwojem regionalnym

Dostępność: ostatnie egzemplarze
Wysyłka w: 24 godziny
Cena: 55,00 zł 55.00
ilość egz.

towar niedostępny

dodaj do schowka

Opis

"Celem monografii jest określenie roli, jaką wprocesie rozwoju regionalnego pełni plan zagospodarowania przestrzennego województwa, zwłaszcza w kontekście realizacji inwestycji drogowych celu publicznego oznaczeniu ponadlokalnym.
 
W pracy dokonano również szerokiej analizy lego, wjakiej obecnie formule są określone inwestycje wwybranych planach zagospodarowania przestrzennego województw ijak to się ma do efektywności zarządzania procesem inwestycyjnym. W oparciu o przeprowadzone badania zostały również wysunięte wnioski - przede wszystkim dotyczące proponowanych zmian wprawie. Intencją autorów było zaproponowanie rozwiązań usprawniających proces inwestycyjny iporządkujących zauważone niedociągnięcia obecnego systemu związanego zpolityką przestrzenną. Nie budzi wątpliwości fakt, że cały system instytucjonalny związany zzagospodarowaniem przestrzennym powinien być analizowany interdyscyplinarne: przy uwzględnieniu kwestii z zakresu zarządzania, ekonomii, gospodarki przestrzennej oraz prawa. Dopiero wyczerpująca analiza wskazanych kwestii, przeprowadzona zróżnych punktów widzenia, może zapewnić pełną diagnozy problemów ikoniecznych działań związanych zpoprawą całego systemu.

Do powyższego założenia dostosowano rozdziały niniejszej monografii. W rozdziale pierwszym zaprezentowano definicję rozwoju regionalnego, jego uwarunkowań oraz czynników. Dokonano również przeglądu najważniejszych teorii rozwoju regionalnego. W rozdziale drugim zaprezentowano najistotniejsze instrumenty zarządzania rozwojem regionalnym, a wrozdziale trzecim - instrumenty polityki przestrzennej. W rozdziale czwartym skupiono się na planie zagospodarowania przestrzennego województwa, jego funkcjach oraz roli wkontekście wdrażania do systemu gospodarki przestrzennej inwestycji celu publicznego ozakresie ponadlokalnym. W rozdziale piątym przedstawiono wyniki badań związane zaktualnym poziomem inwestycji drogowych wkraju oraz dokonano analizy zapisów wybranych planów zagospodarowania przestrzennego województw wkontekście wdrażania inwestycji drogowych oznaczeniu regionalnym lub krajowym. W rozdziale szóstym zkolei, w oparciu owysunięte wcześniej wnioski ikonkluzje, zdiagnozowano główne problemy związane zobecnym funkcjonowaniem systemu polityki przestrzennej oraz złożono propozycje zmian wtym zakresie. W intencji autorów zmiany te powinny stanowić podstawę do dalszych dyskusji (które wobecnym stanie taktycznym iprawnym wydają się niezbędne).

Należy wyrazić nadzieję, że niniejsza publikacja zostanie odebrana jako głos wdyskusji nad konieczną reformą systemu planowania przestrzennego wPolsce oraz ważnym zadaniem, jakim jest usprawnienie systemu zarządzania procesem inwestycyjnym."
Z wprowadzenia
 
"Na rynku wydawniczym wprawdzie są opracowania z tego zakresu, ale nie ma zwartej monografii ujmującej plan zagospodarowania przestrzennego województwa, jako instrument zarządzania rozwojem regionalnym. Żadne z nich nie jest tak kompleksowe, jak przedstawiona do recenzji książka."
z recenzji prof. dr hab. Barbary Kryk
 
Książka "Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jako instrument zarządzania rozwojem regionalnym" zawiera informacje i wskazówki:
- jak prowadzić zgodną z wytycznymi rozwoju regionalnego politykę przestrzenną w skali gminy i województwa,
- jak planować proces inwestycji drogowych w zgodzie z gospodarką przestrzenną,
- jakie występują główne problemy ? również dla indywidualnych właścicieli nieruchomości związane z planowaniem procesu inwestycyjnego w zakresie dróg krajowych,
- w jaki sposób możliwa jest modyfikacja i polepszenie dotychczasowego stanu rzeczy
 
SPIS TREŚCI:
 
Wprowadzenie 7
1 Rozwój regionalny i i
nstrumenty zarządzania 9
1.1. Pojęcie .regionu i rozwoju regionalnego 9
1.2. Region i rozwój regionalny w unormowaniach prawnych 13
1.3. Teorie rozwoju regionalnego 16
1.4. Metropolie i obszary metropolitalne w regionach 21
1.5. Rozwój regionalny a zrównoważony rozwój 24
1.6. Rozwój regionalny w Polsce 27
 
2. Instrumenty zarządzania rozwojem regionalnym 31
2.1. Cele zarządzania rozwojem regionalnym w Polsce 31
2.2. Strategia rozwoju jako instrument zarządzania rozwojem regionalnym 35
2.3. Regionalne programy operacyjne 42
2.4. Wieloletni plan inwestycyjny i wieloletni plan finansowy 46
2.5. Hierarchia instrumentów zarządzania rozwojem regionalnym 48
2.6. Instrumenty zarządzania rozwojem regionalnym - przykład strategii rozwoju województwa zachodniopomorskiego 50
 
3. Gospodarka przestrzenna i jej związek z rozwojem regionalnym 53
3.1. Gospodarka i polityka przestrzenna 53
3.2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 58
3.3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 62
3.4. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 68
3.5. Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 73
3.6. Rola decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w polityce przestrzennej 74
 
4. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jako instrument zarządzania rozwojem regionalnym w kontekście inwestycji drogowych celu publicznego 77
4.1. Województwo jako podmiot polityki przestrzennej 77
4.2. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa a zarządzanie przestrzenią w regionie 83
4.3. Etapy uchwalania planu zagospodarowania przestrzennego województwa 85
4.4. Zastosowanie planu zagospodarowania przestrzennego województwa względem konkretnych inwestycji celu publicznego w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 89
4.5. Inwestycje celu publicznego o zasięgu ponadlokalnym w pozostałych bezpośrednich instrumentach polityki przestrzennej 93
4.6. Postanowienia planu zagospodarowania przestrzennego na przykładzie planu zagospodarowania przestrzennego województwa 97
 
5 Drogowe inwestycje celu publicznego o zakresie ponadlokalnym w planach zagospodarowania przestrzennego województw w Polsce 101
5.1. Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 101
5.2. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jako największy inwestor drogowy w Polsce 103
5.3. Proces przygotowania inwestycji drogowej 104
5.4. Inwestycje drogowe w rozwoju regionalnym 106
5.5. Budowa, przebudowa lub rozbudowa dróg krajowych 108
5.6. Remonty dróg krajowych 111
5.7. Drogowe inwestycje celu publicznego o zakresie ponadlokalnym w planie zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego 113
5.8. Drogowe inwestycje celu publicznego w zakresie ponadlokalnym w planie zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego 116
5.9. Drogowe inwestycje celu publicznego w zakresie ponadlokalnym w planie zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego 118
5.10. Drogowe inwestycje celu publicznego w zakresie ponadlokalnym w planie zagospodarowania przestrzennego województwa lubuskiego 120
5.11. Drogowe inwestycje celu publicznego w zakresie ponadlokalnym w planie zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego 123
5.12. Drogowe inwestycje celu publicznego w zakresie ponadlokalnym w planie zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego 125
 
6 Plany zagospodarowania przestrzennego a inwestycje publiczne 129
6.1. Przeszkody związane z prowadzeniem inwestycji drogowych 129
6.2. Zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa na przykładzie województwa zachodniopomorskiego 132
6.3. Propozycja zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 139
 
Bibliografia 143 
 

Dane techniczne

Autor Maciej J. Nowak, Paweł Mickiewicz
Wydanie 2012
Liczba stron 148
Okładka miękka
Format B5
Koszty dostawy
Paczkomaty InPost Kwota zakupów Koszt przesyłki przedpłata
  powyżej 450 zł 0 zł
  do 250 zł 6,5 zł
  do 250 zł 13 zł

Kurier DPD Przedpłata Płatność za pobraniem
  11 zł 15 zł
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Realizacja: N4K.eu
Sklep internetowy Shoper.pl