Parki narodowe w świadomości i działaniach społeczności lokalnych

Dostępność: ostatnie egzemplarze
Wysyłka w: 24 godziny
Cena: 43,00 zł 43.00
ilość egz.

towar niedostępny

dodaj do schowka

Opis

Problem badawczy podjęty w opracowaniu dotyczy związków między parkiem narodowym a społecznością lokalną. Jego istotą jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób ludność zamieszkała w parkach narodowych i w ich sąsiedztwie postrzega relacje z najbliższym jej parkiem narodowym?Po raz pierwszy w tego typu opracowaniu podjęto próbę całościowego ujęcia zagadnienia –zbadano postawy mieszkańców gmin przestrzennie i funkcjonalnie powiązanych ze wszystkimi parkami narodowymi w Polsce. Tło rozważań stanowi zmiana paradygmatu obszarów chronionych, która polega na uwzględnianiu wśród celów obszarów chronionych potrzeb społeczno-ekonomicznych społeczności lokalnych oraz włączaniu tych społeczności w proces zarządzania obszarami chronionymi (tzw. podejście partycypacyjne).  

Parki narodowe, stanowiące integralną część obszarów chronionych, są postrzegane zarówno jako przestrzenie służące ochronie przyrody, jak też jako obiekty przydatne dla realizacji celów społecznych, ekonomicznych i kulturowych. Podkreśla się dużą rolę współdziałania różnych podmiotów w zarządzaniu obszarami ochrony przyrody.  

Prowadzone badania relacji park narodowy – lokalna społeczność oparte są na samodzielnie przeprowadzonych badaniach kwestionariuszowych wśród miejscowej ludności oraz studiach literatury i materiałów źródłowych, a także wywiadach z dyrektorami lub przedstawicielami administracji parków narodowych. Na tle dotychczasowego dorobku badawczego dotyczącego relacji społeczeństwa z parkami narodowymi, przygotowane opracowanie stanowi najszersze ujęcie tej problematyki w Polsce.  

W świetle kryzysu ochrony przyrody dotykającego niektóre parki narodowe, jak i narastających konfliktów w gospodarce przestrzennej w otoczeniu i na terenie niektórych parków, rezultaty badań mogą pomóc w pełniejszym rozpoznaniu specyfiki relacji zachodzących w gminach parkowych. Wyniki badań powinny też posłużyć organizatorom ochrony przyrody do podjęcia działań na rzecz poprawy społecznych uwarunkowań realizacji idei ochrony przyrody w naszym kraju.
SPIS TREŚCI: Wprowadzenie  
1. PODSTAWY TEORETYCZNO-METODOLOGICZNE  
1.1. Przedmiot, cele i hipotezy badawcze  
1.2. Terminologia przyjęta w opracowaniu  
1.3. Przegląd dotychczasowych badań relacji ,,człowiek -środowisko”  1.4. Propozycja modelu badań relacji „człowiek - środowisko" w odniesieniu do relacji społeczność lokalna - park narodowy  
1.5. Metody i narzędzia badawcze oraz przebieg badań  
2. SPOŁECZNOŚCI LOKALNE GMIN PARKOWYCH I ICH POSTAWY
2.1. Gminy parkowe jako obszar badań relacji park - miejscowa ludność.  
2.2. Cechy demograficzno-społeczne respondentów i ich świadomość ekologiczna   2.2.1. Władze samorządowe gmin  2.2.2. Mieszkańcy gmin 2.3. Postawy lokalnych społeczności wobec przyrody - dyskusja wyników i konkluzje   3. PARK NARODOWY I JEGO PERCEPCJA PRZEZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNE   3.1. Parki narodowe - najwyższa forma prawnej ochrony przyrody w Polsce  3.2. Percepcja parków narodowych przez władze gmin parkowych  3.3. Percepcja parków narodowych przez miejscową ludność 3.4. Percepcja parku narodowego - dyskusja wyników i konkluzje  4. ZAGROŻENIA PARKU NARODOWEGO I JEGO OTOCZENIA 4.1. Zagrożenia parków narodowych w świetle materiałów źródłowych i opinii ich dyrektorów  4.2. Ocena zagrożeń środowiska przyrodniczego w parkach narodowych i w ich sąsiedztwie przez władze gmin 4.3. Ocena zagrożeń środowiska przyrodniczego w parkach narodowych i w ich sąsiedztwie (w gminach parkowych) przez miejscową ludność   4.4. Zagrożenia parków narodowych - dyskusja wyników i konkluzje  5. WARTOŚCIOWANIE PRZESTRZENI PARKU NARODOWEGO I JEGO OTOCZENIA - KORZYŚCI I UTRUDNIENIA WYNIKAJĄCE Z SĄSIEDZTWA PARKU DLA LOKALNE] SPOŁECZNOŚCI   5.1. Korzyści i utrudnienia z sąsiedztwa parku narodowego w świetle materiałów źródłowych i opinii ich dyrektorów   5.2. Korzyści i utrudnienia w ocenie przedstawicieli władz samorządowych   5.3. Korzyści i utrudnienia w ocenie miejscowej ludności 5.4. Korzyści i utrudnienia z sąsiedztwa parku narodowego - dyskusja wyników i konkluzje 6. KONFLIKTY W PARKACH NARODOWYCH I SPOSOBY ICH ROZWIĄZYWANIA   6.1. Konflikty w parkach, ich przyczyny oraz sposoby rozwiązywania według dyrektorów parków 6.2. Przyczyny konfliktów w parkach oraz sposoby ich rozwiązywania według administracji gmin parkowych   6.3. Przyczyny konfliktów w parkach oraz sposoby ich rozwiązywania według mieszkańców gmin   6.4. Konflikty w parkach narodowych - dyskusja wyników i konkluzje 7. OCENA RELACJI PARK NARODOWY - SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA PRZEZ RÓŻNE GRUPY RESPONDENTÓW   7.1. Relacje społeczność lokalna - park według dyrektorów parków narodowych 7.2. Relacje społeczność lokalna - park według przedstawicieli władz samorządowych gmin parkowych   7.3. Relacje społeczność lokalna - park według mieszkańców gmin parkowych  7.4. Ocena relacji park narodowy - społeczność lokalna - dyskusja wyników i konkluzje   8. SYNTEZA WYNIKÓW BADAŃ: PARK NARODOWY A SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA. MODEL RELACJI „SPOŁECZEŃSTWO - PARK"  8.1. Formalno-prawne zależności między gminą a parkiem narodowym. 8.2. Instrumenty służące kształtowaniu relacji między parkiem narodowym a społecznością lokalną   8.2.1. Polityka własnościowa w parkach narodowych: wykupy i wywłaszczenia gruntów   8.2.2. Planowanie przestrzenne w gminach parkowych   8.2.3. Edukacja ekologiczna w parkach narodowych  8.3. Oczekiwania społeczności lokalnej dotyczące relacji z parkiem narodowym   8.4. Model relacji człowiek - środowisko: partycypacja lokalnej społeczności w zarządzaniu parkiem narodowym   Wnioski   Literatura i materiały źródłowe   ABSTRACT   Spis tabel i rycin   Załączniki  

Dane techniczne

Autor Adam Hibszer
Wydanie 2013
Liczba stron 358
Okładka miękka
Format B5

Tytuły polecane

Koszty dostawy
Paczkomaty InPost Kwota zakupów Koszt przesyłki przedpłata
  powyżej 450 zł 0 zł
  do 250 zł 6,5 zł
  do 250 zł 13 zł

Kurier DPD Przedpłata Płatność za pobraniem
  11 zł 15 zł
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Realizacja: N4K.eu
Sklep internetowy Shoper.pl