Od kamienicy czynszowej do spółdzielczego osiedla mieszkaniowego

10001.jpg
  • nowość
Dostępność: dostępne
Wysyłka w: 24 godziny
Cena: 119,00 zł 119.00
ilość egz.

towar niedostępny

dodaj do schowka

Opis

Autor wykazał doskonałą znajomość wydarzeń mających wpływ na kształt przestrzeni miejskiej Szczecina, uwzględnił wpływy niemieckich koncepcji urbanistycznych i rozwiązań architektonicznych. Na szczególną uwagę zasługuje prześledzenie i wykazanie personalnych powiązań niemieckich architektów i budowniczych, którzy działali w Szczecinie, z ich kolegami i krewnymi tworzącymi m.in. w Berlinie. Temat pracy jest bardzo aktualny, a krytyczna analiza porównawcza berlińskich i szczecińskich rozwiązań stanowi ciekawy wkład w dyskusję o przepływach koncepcji artystycznych i rozwiązaniach technicznych w budownictwie w Europie XIX i początku XX wieku.

(z recenzji wydawniczej dr hab. inż. arch. Teresy Bardzińskiej-Bonenberg, prof. nadzw. UAP)

Otrzymany materiał pod względem zarówno formalnym, jak i merytorycznym jest oryginalny, profesjonalny, ciekawy, pełny, potrzebny środowisku zarówno specjalistów, jak i np. mieszkańcom Szczecina. Proponowany układ książki jest prawidłowy, stosowny do tego rodzaju monograficznych opracowań. Jest czytelny, porządkuje obszerny materiał. Nie wnoszę żadnych uwag.

(z recenzji wydawniczej prof. zw. dr hab. inż. arch. Romany Cielątkowskiej)

Opracowanie dr K. Bizio jest studium nowym. Podnosi problematykę rozwoju architektury Szczecina przez okres prawie stu lat jego historii. Autor dokonał szeregu nowych ustaleń oraz syntez zjawisk w poszczególnych okresach złożonej historii miasta. Ta praca wnosi — zdaniem recenzenta — nowe wartości w rozwój dyscypliny: architektura i urbanistyka.

(z recenzji wydawniczej prof. zw. dr. hab. inż. arch. Kazimierza Kuśnierza)

Krzysztof Bizio — architekt, adiunkt w Katedrze Architektury Współczesnej, Teorii i Metodologii Projektowania na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Główny trzon jego zainteresowań naukowych stanowi teoria i konserwacja architektury i urbanistyki XIX, XX i początku XXI w. Jest autorem kilkudziesięciu opublikowanych artykułów i wystąpień na polskich i międzynarodowych konferencjach naukowych. Specjalizuje się w problematyce architektury Pomorza Zachodniego, jej historii oraz krytyce współczesnych realizacji. Od 1997 r. prowadzi własną praktykę projektową. Jest autorem rewitalizacji kilkudziesięciu szczecińskich kamienic czynszowych i budowli publicznych z przełomu XIX i XX w. oraz nowych założeń mieszkaniowych i budynków użyteczności publicznej.

Ewolucja idei w szczecińskiej wielorodzinnej architekturze mieszkaniowej od połowy XIX w. do II wojny światowej

Spis treści
Od autora ............................................................................................................................................. 9
Podziękowania .................................................................................................................................... 13

Rozdział 1. Szczeci
ńska wielorodzinna architektura mieszkaniowa przełomu XIX i XX w. na

tle rozwoju miasta .......................................................................................................................... 15
1.1. Wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa Szczecina od połowy XIX w. do II wojny
światowej jako przykład ciągu rozwoju idei urbanistycznych i architektonicznych. Za-
kres, metodologia oraz stan badań ...........................................................................................15
1.1.1. Wprowadzenie ................................................................................................................................15
1.1.2. Zakres pracy ................................................................................................................................17
1.1.3. Podstawowy materiał badawczy ................................................................................................18
1.1.4. Uzupełniający materiał badawczy ................................................................................................18
1.1.5. Metodologia badań ................................................................................................ 20
1.1.6. Stan badań ................................................................................................................................22
1.2. Rozwój przestrzenny Szczecina od średniowiecza do początków XIX w. i typy zabudowy mieszkalnej
sprzed pocz
ątków rozwoju zabudowy czynszowej ................................ 29

1.2.1. Wprowadzenie ................................................................................................................................29
1.2.2 Rozwój przestrzenny Szczecina od średniowiecza do początków XIX w. ................................29
1.2.3. Podstawowe typy zabudowy mieszkalnej sprzed początków rozwoju wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej .........................33
1.3. Rozwój przestrzenny Szczecina od połowy XIX w. do II wojny światowej w kontekście ewolucji form wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej .........33

Rozdział 2. Wybrane przykłady szczeci
ńskich rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych ..... 43

2.1. Kamienica czynszowa .............................................................................................................43
2.1.1. Zabudowa czynszowa Nowego Miasta ................................................................ 43
2.1.1.1. Pionierskie formy zabudowy czynszowej na obszarze Nowego Miasta .............................43
2.1.1.2. Wybrane przykłady rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych .............................44
2.1.2. Zabudowa czynszowa od 1873 r. do końca XIX w. ................................................................47
2.1.2.1. Rozwój koncepcji czynszowych ................................................................ 47
2.1.2.2. Rozwój koncepcji willowych Westendu ................................................................48
2.1.2.3. Wybrane przykłady rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych .............................49
2.1.3. Zabudowa czynszowa w początkach XX w. ................................................................54
2.1.3.1. Inwestycje budowlane w okresie reformy zabudowy czynszowej ................................54
2.1.3.2. Wybrane przykłady rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych .............................55
2.2. Pomiędzy kamienicą czynszową a zabudową osiedlową ........................................................60
2.2.1. Zmiany koncepcji mieszkaniowych przed I wojną światową i po jej zakończeniu
w powi
ązaniu z kierunkami rozwoju miasta ................................................................60

2.2.2 Zabudowa podmiejska ................................................................................................60
2.2.3. Zabudowa śródmiejska ................................................................................................61
2.2.4. Wybrane przykłady rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych ................................61
2.3. Osiedla mieszkaniowe w okresie Republiki Weimarskiej ......................................................66
2.3.1. Wprowadzenie ................................................................................................................................66
2.3.2. Osiedla mieszkaniowe w początkach modernizmu ................................................................67
2.3.2.1. Szczecińskie początki realizacji mieszkania społecznie dostępnego ................................67
2.3.2.2. Wybrane przykłady rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych .............................68
2.3.3. Awangardowe osiedla modernistyczne ................................................................ 73
2.3.3.1. Szczecińska architektura funkcjonalistyczna w początkach lat 30 XX w. .............................. 73
2.3.3.2. Wybrane przykłady rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych .................................................74 
2.4. Zabudowa mieszkaniowa w okresie III Rzeszy ................................................................ 76

2.4.1. Miejska architektura mieszkaniowa wobec planów rozwoju aglomeracji ............................76
2.4.2. Wybrane przykłady rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych ................................78

Rozdział 3. Ewolucja przestrzenna zało
żeń urbanistycznych na tle tendencji europejskich .............. 81

3.1. Układy urbanistyczne zabudowy czynszowej ................................................................ 81
3.1.1. Główne kierunki rozwiązań miasta czynszowego w urbanistyce europejskiej i ich wpływ na rozwiązania szczecińskie ........ 81
3.1.2. Typologia szczecińskich śródmiejskich czynszowych rozwiązań urbanistycznych ..........84
3.1.2.1. Urbanistyka czynszowa Nowego Miasta ................................................................84
3.1.2.2. Śródmiejska urbanistyka czynszowa powstająca od 1873 r. do początku XX w. ..............86
3.1.2.3. Urbanistyka czynszowa powstająca w początkach XX w. ................................87
3.2. Układy urbanistyczne zabudowy protomodernistycznej ................................................................88
3.2.1. Idee i główne tendencje w urbanistyce niemieckiej oddziałujące na rozwiązania szczecińskie ........88
3.2.1.1. Wprowadzenie ................................................................................................88
3.2.1.2. Urbanistyka proponowana przez Gessnera i Messela ................................ 90
3.2.1.3. Niemiecka wersja miasta ogrodu ................................................................91
3.2.1.4. Zabudowa pracownicza ................................................................................................92
3.2.2. Typologia szczecińskich protomodernistycznych układów urbanistycznych ................................93
3.2.2.1. Protomodernistyczna kompozycja kwartałowa ................................................................94
3.2.2.2. Zespoły mieszkaniowe wzorowane na idei miasta ogrodu ................................95
3.2.2.3. Osiedla przyzakładowe ................................................................................................96
3.3. Układy urbanistyczne osiedli mieszkaniowych w okresie Republiki Weimarskiej ........................96
3.3.1. Główne tendencje i idee w urbanistyce Republiki Weimarskiej oddziałujące
na rozwiązania szczecińskie ............................96

3.3.2. Typologia szczecińskich modernistycznych układów urbanistycznych ................................100
3.3.2.1. Układy zwarte (kwartałowe) .............................................................................................100
3.3.2.2. Układy liniowe ................................................................................................102
3.4. Układy urbanistyczne osiedli mieszkaniowych w okresie III Rzeszy ................................106
3.4.1. Idee i główne tendencje w urbanistyce niemieckiej oddziałujące na rozwiąnia szczecińskie.............106
3.4.1.1. Wprowadzenie ................................................................................................106
3.4.1.2. Przebudowa śródmieścia ................................................................................................107
3.4.1.3. Małe zespoły mieszkaniowe .............................................................................................108
3.4.1.4. Kontynuacja idei modernistycznych ................................................................109
3.4.2. Typologia szczecińskich schematów kompozycji urbanistycznej w latach 1933–1939 ....................110
3.4.2.1. Kontynuacja koncepcji modernistycznych ................................................................110
3.4.2.2. Miejska zabudowa kwartałowa ................................................................ 111
3.4.2.3. Małe zespoły mieszkaniowe .............................................................................................111
3.4.2.4. Zespoły budynków dwurodzinnych ................................................................112
3.5. Główne kierunki ewolucji urbanistycznej szczecińskich zespołów mieszkaniowych ....................113
3.5.1. Etapy ewolucji zabudowy kwartałowej ................................................................ 113
3.5.1.1. Wprowadzenie ................................................................................................113
3.5.1.2. Główne kierunki ewolucji ................................................................................................115
3.5.2. Etapy ewolucji zabudowy pasmowej i wolnostojącej ................................................................116
3.5.2.1. Wprowadzenie ................................................................................................116
3.5.2.2. Główne kierunki ewolucji ................................................................................................118
3.5.3. W kierunku samodzielnego zespołu mieszkalno-usługowego ................................119
3.5.4. Tereny rekreacyjne w zabudowie mieszkaniowej ................................................................122
3.5.4.1. Wprowadzenie ................................................................................................122

3.5.4.2. Etap pierwszy ................................................................................................124
3.5.4.3. Etap drugi ................................................................................................ 124
3.5.4.4. Etap trzeci ................................................................................................ 124

Rozdział 4. Ewolucja rozwi
ązań architektonicznych na tle tendencji europejskich ...........................127

4.1. Układy przestrzenne mieszkań w kamienicach czynszowych ........................................................127
4.1.1. Główne tendencje w projektowaniu zabudowy czynszowej oddziałujące na rozwiązania szczecińskie 127
4.1.2. Typologia schematów funkcjonalnych w szczecińskiej architekturze czynszowej ............130
4.1.2.1. Mieszkania z obszaru Nowego Miasta do 1873 r. ............................................................130
4.1.2.2. Mieszkania w zabudowie śródmiejskiej od 1873 r. do przełomu XIX i XX w. .......................131
4.1.2.3. Mieszkania z początku XX w. ................................................................ 135
4.2. Układy przestrzenne mieszkań protomodernistycznych ................................................................137
4.2.1. Idee i główne tendencje w projektowaniu architektonicznym zabudowy oddziałujące na rozwiązania szczecińskie .....................137
4.2.1.1. Wprowadzenie ................................................................................................137
4.2.1.2. Mieszkania w kwartałowej zabudowie miejskiej ..............................................................138
4.2.1.3. Realizacje miasta ogrodu ................................................................................................139
4.2.2. Typologia schematów funkcjonalnych w szczecińskiej architekturze protomodernistycznej ..........140
4.2.2.1. Układy funkcjonalne mieszkań w zabudowie zwartej ................................140
4.2.2.2. Układy funkcjonalne mieszkań w zespołach inspirowanych ideami miasta ogrodu ..........141
4.3. Układy przestrzenne mieszkań w okresie Republiki Weimarskiej .................................................142
4.3.1. Idee i główne tendencje w projektowaniu architektonicznym oddziałujące
na
rozwiązania szczecińskie .......................142

4.3.2. Podstawowe typy schematów funkcjonalnych w architekturze szczecińskiej ................................146
4.3.2.1. Rozwiązania klatkowe ................................................................................................146
4.3.2.2. Rozwiązania galeriowe ................................................................................................149
4.4. Układy przestrzenne mieszkań w okresie III Rzeszy ................................................................150
4.4.1. Idee i główne tendencje w projektowaniu architektonicznym oddziałujące na rozwiązania
szczeci
ńskie ....................150

4.4.2. Podstawowe typy funkcjonalne mieszkań w architekturze szczecińskiej okresu III Rzeszy .................154
4.4.2.1. Sekcyjna zabudowa klatkowa w układach liniowych ................................154
4.4.2.2. Sekcyjna zabudowa klatkowa w małych zespołach urbanistycznych ...............................155
4.4.2.3. Zabudowa śródmiejska ................................................................................................156
4.4.2.4. Zabudowa szeregowa i małe domy mieszkalne ................................................................156
4.5. Główne kierunki ewolucji układów funkcjonalnych szczecińskiej wielorodzinnej architektury
mieszkaniowej
...............................157

4.5.1. Strefy i strefowanie pomieszczeń ................................................................................................157
4.5.1.1. Rodzaje pomieszczeń i strefy funkcjonalne ................................................................157
4.5.1.2. Strefowanie funkcjonalne szczecińskich dużych mieszkań w zabudowie czynszowej .....................158
4.5.1.3. Strefowanie funkcjonalne szczecińskich dużych mieszkań w zabudowie protomodernistycznej .....159
4.5.1.4 Strefowanie funkcjonalne w szczecińskiej zabudowie spółdzielczej okresu Republiki Weimarskiej i III Rzeszy ........................................159
4.5.2. Od pomieszczeń jednofunkcyjnych do wielofunkcyjności .............................................................160
4.5.2.1. Jednofunkcyjność przestrzeni reprezentacyjnej i rekreacyjnej w zabudowie czynszowej .............160

4.5.2.2. Początki wielofunkcyjności w okresie protomodernizmu ................................160
4.5.2.3. Wielofunkcyjność zabudowy spółdzielczej okresu modernizmu ................................161
4.5.3. Idea małego mieszkania ................................................................................................162
4.5.3.1. Dwuizbowe mieszkania czynszowe ................................................................162
4.5.3.2. Dwupokojowe mieszkanie spółdzielcze ................................................................163
4.5.4. Miejsca służące przygotowaniu i spożywaniu posiłków ................................................................164
4.5.4.1. Przestrzeń przygotowania i spożywania posiłków w mieszkaniach czynszowych......................164
4.5.4.2. Przygotowanie i spożywanie posiłków w mieszkaniach protomodernistycznych ........................165
4.5.4.3. Przygotowanie i spożywanie posiłków w mieszkaniach spółdzielczych................................................................................165
4.5.5. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne .............................................................................................166
4.5.5.1. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne w zabudowie czynszowej ................................166
4.5.5.2. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne w zabudowie protomodernistycznej ......................................167
4.5.5.3. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne w zabudowie spółdzielczej okresu modernizmu .................168

Rozdział 5. Wpływ uwarunkowa
ń środowiskowych i społeczno-gospodarczych
na rozwi
ązania
przestrzenne .................................... 171

5.1. Wpływ uwarunkowań środowiskowych na rozwiązania urbanistyczne ................................171
5.1.1. Wprowadzenie ................................................................................................................................171
5.1.2. Zabudowa czynszowa i wybrane uwarunkowania środowiskowe ................................172
5.1.3. Zabudowa okresu protomodernizmu i wybrane uwarunkowania środowiskowe ..............................172
5.1.4. Zabudowa okresu modernizmu i wybrane uwarunkowania środowiskowe ................................173
5.2. Wpływ uwarunkowań społeczno-ekonomicznych na rozwiązania urbanistyczne i architektoniczne ........174
5.2.1. Wprowadzenie ................................................................................................................................174
5.2.2. Wpływ uwarunkowań społeczno-ekonomicznych do 1871 r. ................................175
5.2.2.1. Polityka i administracja ................................................................................................175
5.2.2.2. Gospodarka ................................................................................................175
5.2.2.3. Ludność .............................................................................................................................176
5.2.2.4. Wpływ uwarunkowań na rozwój architektury mieszkaniowej ................................177
5.2.3. Wpływ uwarunkowań społeczno-ekonomicznych w II Rzeszy Niemieckiej (1871–1918) ...............177
5.2.3.1. Polityka i administracja ................................................................................................177
5.2.3.2. Gospodarka ................................................................................................178
5.2.3.3. Ludność .............................................................................................................................179
5.2.3.4. Wpływ uwarunkowań na rozwój architektury mieszkaniowej ................................180
5.2.4. Wpływ uwarunkowań społeczno-ekonomicznych w okresie Republiki Weimarskiej .........................180
5.2.4.1. Polityka i administracja ................................................................................................180
5.2.4.2. Gospodarka ................................................................................................181
5.2.4.3. Ludność .............................................................................................................................181
5.2.4.4. Wpływ uwarunkowań na rozwój architektury mieszkaniowej ................................182
5.2.5. Wpływ uwarunkowań społeczno-ekonomicznych w okresie III Rzeszy Niemieckiej ...................183
5.2.5.1. Polityka i administracja ................................................................................................183
5.2.5.2. Gospodarka ................................................................................................183
5.2.5.3. Ludność .............................................................................................................................184
5.2.5.4. Wpływ uwarunkowań na rozwój architektury mieszkaniowej ................................184

Rozdział 6. Wpływ technologii i sposobów prowadzenia inwestycji budowlanych
na rozwi
ązania przestrzenne .................................. 185

6.1. Technologie i materiały budowlane w zabudowie czynszowej i protomodernistycznejoraz ich wpływ na rozwiązania przestrzenne .................185
6.1.1. Technologie i materiały budowlane w kontekście ewolucji stylistycznej ................................185
6.1.2. Typowe rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne w zabudowie
czynszowej
i protomodernistycznej ................186

6.1.2.1. Ściany ................................................................................................................................186
6.1.2.2. Stropy ................................................................................................................................187
6.1.2.3. Klatki schodowe ................................................................................................188
6.1.2.4. Dachy ................................................................................................................................188
6.1.2.5. Elewacje ............................................................................................................................188
6.1.3. Wpływ rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych na układ przestrzenny i rozwiązania
funkcjonalne ...........

Dane techniczne

Autor Krzysztof Bizio
Wydanie 2016
Liczba stron 461
Ilustracje liczne czarno-białe
Okładka twarda
Format 190 x 270 mm

Tytuły polecane

Koszty dostawy
Paczkomaty InPost Kwota zakupów Koszt przesyłki przedpłata
  powyżej 450 zł 0 zł
  do 250 zł 6,5 zł
  do 250 zł 13 zł

Kurier DPD Przedpłata Płatność za pobraniem
  11 zł 15 zł
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Realizacja: N4K.eu
Sklep internetowy Shoper.pl