Obciążenia budynków i konstrukcji budowlanych według Eurokodów + CD

Dostępność: dostępne
Wysyłka w: 24 godziny
Cena: 74,00 zł 74.00
ilość egz.

towar niedostępny

dodaj do schowka

Opis

Książka jest niezbędnym wstępem i podstawą do projektowania wszelkich konstrukcji budowlanych i inżynierskich. Dotyczy zagadnień określonych w Eurokodzie 1 – obciążeń. Uwzględnia najnowsze normy europejskie, w tym Eurokod 1990. Są w niej omówione: · podstawowe definicje związane z obciążeniami, · metodologia definiowania obciążeń w wybranych inżynierskich programach komputerowych, · wprowadzenie do Eurokodów obciążeniowych oraz charakterystyka norm, · oddziaływania stałe oraz zmienne (także zdefiniowane w innych przepisach i normach krajowych i zagranicznych), oddziaływania śniegiem, wiatrem, termiczne, obciążenia oblodzeniem i oddziaływania wyjątkowe, · oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji, które po raz pierwszy zostały zdefiniowane w odrębnej normie.

Książka zawiera liczne przykłady obliczeniowe wynikające z wieloletniej praktyki projektowej i eksperckiej autorki, podane w przystępnej formie, a które są zawsze poszukiwane przez projektantów i studentów. Autorka starała się zobrazować każdy rozdział przykładami katastrof budowlanych, których jedną z przyczyn było nieuwzględnienie danego obciążenia.

Do książki dołączona jest płyta CD zawierająca nakładkę programu Kalkulator Oddziaływań Normowych KON EN firmy SPECBUD. Program ten umożliwia wyznaczenie oddziaływań na budowle i ich elementy wg europejskich norm obciążeniowych PN-EN 1991-1-X, w tym wiatrowej i śniegowej. Płyta zawiera także obliczenia wykonane programem KON EN wybranych przykładów z książki.

Publikacja przeznaczona jest dla studentów budownictwa, architektury i urbanistyki oraz ich wykładowców. Skorzystają z niej również projektanci oraz inżynierowie budownictwa, którzy chcą rozszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia ujęte w nowych normach europejskich. Pewne elementy mogą być wykorzystywane przez osoby zajmujące się projektowaniem maszyn i urządzeń (np. żurawi wieżowych, urządzeń energetycznych) i inżynierów kierunków pokrewnych dla budownictwa (np. inżynieria środowiska, instalacje sanitarne).

WYDANIE DRUGIE zostało uzupełnione o rozdział zawierający informacje dotyczace polskich norm z lat 1923-2010, a więc sprzed wprowadzenia Eurokodów. Skorzystaja z niego projektanci, którzy będą wykonywać oceny stanu technicznego istniejących konstrukcji wybudowanych przed 2010 r. Ksiazka zawiera przykłady obliczeniowe wynikające z wieloletniej praktyki projektowej i eksperckiej autorki. Sa też podane przykłady katastrof budowlanych, których jedną z przyczyn było nieuwzględnienie danego obciążenia.

SPIS TREŚCI:

Wstęp, czyli ,,pluraIitas non est ponenda sine necessitate" IX
Bibliografia do wstępu XI Wykaz skrótów XIII Wykaz oznaczeń XV

1. Podstawowe informacje o obciążeniach 1.1. Powtórka z fizyki  1.2. Ogólna charakterystyka obciążeń 1.2.1. Klasyfikacja obciążeń działających na konstrukcje  1.2.2. Charakterystyka wybranych obciążeń 1.3. Ścieżki obciążeń 1.4. Przeliczanie obciążeń 1.5. Współczynniki bezpieczeństwa obciążeń 1.6. Kombinacje obciążeń 1.7. Przykłady do rozdziału 1 Bibliografia do rozdziału 1

2. Metodologia definiowania obciążeń w inżynierskich programach komputerowych Przykłady do rozdziału 2

3. Oddzialywania na konstrukcje według Eurokodu 1  Bibliografia do rozdziału 3 

4. Obciążenia stałe wedlug normy PN-EN 1991-1-1 4.1 Uwagi ogólne 4.2 Sytuacje obliczeniowe 4.3 Ciężar objętościowy materiałów budowlanych 4.4 Ciężar własny elementów konstrukcyjnych 4.5 Przykłady do rozdziału 4 Bibliografia do rozdziału 4

5. Obciążenia zmienne według normy PN-EN 1991-1-1 72 5.1. Uwagi ogólne 72 5.2. Obciążenia użytkowe w budynkach - podział na kategorie 74 5.2.1. Powierzchnie mieszkalne, socjalne, handlowe i administracyjne 74 5.2.2. Powierzchnie składowania i działalności przemysłowej 80 5.2.3. Obciążenia wózkami widłowymi  83 5.2.4. Obciążenia ściankami działowym 84 5.2.5. Obciążenia poziome barier i ścian rozgraniczających 84 5.2.6. Obciążenia ruchem pojazdów 86 5.3. Redukcja obciążeń dla stropów i poddaszy, słupów i ścian 87 5.4. Obciążenia użytkowe w innych przepisach i normach 88 5.5. Przykłady do rozdziału 5 89 5.6. Uwagi  93 Bibliografia rozdziału 5  93

6. Oddziolywunio no konstrukcję w warunkach pożaru według normy PN-EN 1991-1-2 95 6.1. Uwagi ogólne  95 Bibliografia do rozdziału 6 99

7. Obciążenia śniegiem według normy PN-EN 1991-1-3 100 7.1. Uwagi ogólne 100 7.2. Sytuacje obliczeniowe 103 7.3. Obciążenie śniegiem gruntu 105 7.3.1. Wartości charakterystyczne obciążenia śniegiem 105 7.3.2. Wyjątkowe obciążenie śniegiem gruntu 108 7.4. Obciążenie śniegiem dachów 108 7.4.1. Współczynniki kształtu dachów jednopołaciowych 115 7.4.2. Współczynniki kształtu dachów dwupołaciowych 115 7.4.3. Współczynniki kształtu dachów wielopołaciowych 116 7.4.4. Współczynniki kształtu dachów walcowych 117 7.4.5. Współczynniki kształtu dachów bliskich i przylegających do wyższych budowli 118 7.5. Obciążenia miejscowe 121 7.5.1. Zaspy śnieżne przy występach i przeszkodach 121 7.5.2. Zaspy śnieżne przy attykach 122 7.5.3. Studium przypadku - katastrofa dachu budynku handlowego w Gdańsku 123 7.5.4. Nawisy śnieżne na krawędzi dachu 124 7.5.5. Obciążenie śniegiem barierek przeciwśnieżnych i innych przeszkód 125 7.6. Ciężar objętościowy śniegu 125 7.7. Wyznaczenie obciążenia śniegiem w zależności od okresu powrotu 126 7.8. Przykłady do rozdziału 7  128 7.9. Uwagi 133 Bibliografia do rozdziału 7 134

8. Obciążenia wiatrem według normy PN-EN 1991-1-4 136 8.1. Uwagi ogólne 136 8.2. Sytuacje obliczeniowe 141 8.3. Modelowanie obciążenia wiatrem 141 8.4. Prędkość i ciśnienie wiatru 143 8.4.1. Bazowa prędkość wiatru i ciśnienie prędkości 143 8.4.2. Wpływ kategorii terenu 144 8.4.3. Turbulencje 149 8.4.4. Wartość szczytowa ciśnienia prędkości 150 8.5. Obciążenie wiatrem 153 8.5.1. Ciśnienie wiatru na powierzchnie 154 8.5.2. Współczynniki ciśnienia 154 8.5.3. Siły oddziaływania wiatru na całą konstrukcję 171 8.6. Wyznaczenie obciążeń wiatrem w zależności od okresu powrotu 182 8.7. Obciążenie wiatrem elementów oblodzonych 183 8.8. Przykłady do rozdziału 8 184 8.9. Uwagi 191 Dodatek do rozdziału 8 193 Bibliografia do rozdziału 8 196

9. Obciążeniu termiczne według normy PN-EN 1991-1-5 198 9.1. Uwagi ogólne 198 9.2. Sytuacje obliczeniowe 203 9.3. Składowe oddziaływań 203 9.4. Zmiany temperatury w budynkach  204 9.5. Zmiany temperatury w obiektach przemysłowych 205 9.6. Obciążenia termiczne w zależności od okresu powrotu 211 9.7. Przykłady do rozdziału 9 212 9.8. Uwagi 218 Bibliografia do rozdziału 9 219

10. Obciqżenia w czasie wykonywania konstrukcji według normy PN-EN 1991-1-6 221 10.1. Uwagi ogólne 221 10.2. Sytuacje obliczeniowe 224 10.3. Okresy powrotu oddziaływań wykonawczych 229 10.4. Klasyfikacja oddziaływań 233 10.5. Oddziaływania inne niż wykonawcze 238 10.5.1. Ciężar własny 238 10.5.2. Oddziaływania na skutek sprężania i odkształceń wstępnych 238 10.5.3. Efekty temperatury, skurczu i hydratacji 239 10.5.4. Obciążenie wiatrem 239 10.5.5. Obciążenia śniegiem i oblodzeniem 246 10.5.6. Obciążenia spowodowane wodą 246 10.5.7. Oddziaływania geotechniczne 247 10.6. Obciążenia wykonawcze 251 10.6.1. Charakterystyka ogólna 251 10.6.2. Obciążenia wykonawcze w czasie układania betonu 255 10.7. Obciążenia w czasie zmian, przebudowy i burzenia 257 10.8. Przykłady do rozdziału 10 259 10.9. Uwagi 269 Bibliografia do rozdziału 10  269

11. Obciążenia wyjątkowe według normy PN-EN 1991-1-7 273 11.1. Uwagi ogólne 273 11.2. Sytuacje obliczeniowe 280 11.2.1. Rozważane strategie 280 11.2.2. Strategie oparte na ograniczaniu zasięgu miejscowego 284 11.3. Stężenia poziome i pionowe 287 11.4. Uderzenia  293 11.4.1. Uderzenia spowodowane pojazdami 293 11.4.2. Uderzenia spowodowane podnośnikami widłowymi i helikopterami 298 11.4.3. Uderzenia spowodowane wykolejeniem pociągów oraz ruchem statków 299 11.5. Eksplozje wewnętrzne 300 11.5.1. Eksplozje pyłów 303 11.5.2. Eksplozje gazu ziemnego 305 11.5.3. Detonacje w tunelach 306 11.6. Ocena ryzyka 306 11.7. Przykłady do rozdziału 11 308 11.8. Uwagi 310 Bibliografia do rozdziału 11 311

12. Obciążenie oblodzeniem według normy PN-EN 1993-3-1 313 12.1. Uwagi ogólne 313 12.2. Stan prawny 315 12.3. Zasady określania obciążenia oblodzeniem 315 12.4. Obciążenie oblodzeniem w kombinacjach obciążeń 318 12.5. Przykłady do rozdziału 12 321 12.6. Uwagi  322 Bibliografia do rozdziału 12  322

13. Obciążenie w ujęciu historycznym 344 13.1. Uwagi ogólne 344 13.2. Ogólna charakterystyka historycznych norm obciązeniowych i ich zmiany w czasie 345 13.2.1. Okres przedwojenny 346 13.2.2. Okres po II wojnie światowej 348 13.2.3. Czasy współczesne 352 13.3. Bezpieczeństwo konstrukcji- kombinatoryka 352 13.4. Obciążenia stałe dawniej i dziś 358 13.4.1. Ściany i mury 366 13.4.2. Stropy 368 13.4.3. Dźwigary 368 13.4.4. Czasy współczesne 368 13.5. Obciążenia zmienne dawniej idziś 370 13.5.1. Podział na kategorie użytkowania 370 13.5.2. Obciążenia ściankami działowymi 374 13.5.3. Redukcja obciążeń dla stropów, słupów i ścian 375 13.5.4. Trwałe oznaczanie obciążeń w budynkach i dokumentacji 376 13.5.5. Obciążenia pojazdami stropów i dojazdów 377 13.5.6. Czasy współczesne 378 13.6. Obciążenia śniegiem dawniej i dziś 378 13.6.1. Okres przedwojenny 378 13.6.2. Okres po II wojnie światowej 379 13.6.3. Czasy współczesne 382 13.7. Obciążenia wiatrem dawniej i dziś 383 13.7.1. Okres przedwojenny 384 13.7.2. Okres po II wojnie światowej 384 13.7.3. Czasy współczesne 392 13.8. Oddziaływania termiczne dawniej i dziś 393 13.8.1. Okres przedwojenny 393 13.8.2. Okres po II wojnie światowej 393 13.8.3. Czasy współczesne 400 13.9. Obciążenia W czasie wykonywania konstrukcji dawniej i dziś 400 13.9.1. Okres przedwojenny 400 13.9.2. Okres po II wojnie światowej 401 13.9.3. Czasy współczesne 403 13.10. Obciążenia wyjątkowe dawniej i dziś 403 13.10.1. Okres przedwojenny i po II wojnie światowej 403 13.10.2. Czasy współczesne 308 13.11. Obciążenie oblodzeniem dawniej i dziś 408 13.11.1. Okres przedwojenny i po II wojnie światowej 408 13.11.2. Czasy współczesne 409 13.12.Przykłady do rozdziału 13 410 13.13.Uwagi 413 Bibliografia do rozdziału 13 414 Podsumowanie 418
eurokod eurokody polskie normy euro PN-EN

Dane techniczne

Autor Anna Rawska-Skotniczy
Wydanie 2014
Liczba stron 420
Okładka miękka
Format B5

Tytuły polecane

Koszty dostawy
Paczkomaty InPost Kwota zakupów Koszt przesyłki przedpłata
  powyżej 200 zł 0 zł
  do 200 zł 3 zł
  do 150 zł 5 zł
  do 100 zł 9 zł

Kurier DPD Przedpłata Płatność za pobraniem
  11 zł 15 zł
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Realizacja: N4K.eu
Sklep internetowy Shoper.pl