Nowe idee w planowaniu rozwoju terytorialnego Tom 1-6

Dostępność: dostępne
Wysyłka w: 24 godziny
Cena: 199,00 zł 199.00
ilość egz.

towar niedostępny

dodaj do schowka

Opis

Zestaw artykułów prezentowany w sześciu tomach monografii. Problematyka zawarta w niniejszych tomach dotyczy tematyki planowania rozwoju terytorialnego w kontekście nowych idei oraz zagadnień projektowania urbanistycznego od skali założenia urbanistycznego do skali regionu.

W artykułach, które mają charakter interdyscyplinarny i są autorstwa przedstawicieli środowiska naukowego, projektantów i planistów oraz pracowników samorządu terytorialnego różnych szczebli, położono szczególny nacisk na następujące zagadnienia: — Nowe idee w urbanistyce i planowaniu przestrzennym; — Obszary metropolitalne i problemy wielkich miast; — Środowisko i region z uwzględnieniem roli i znaczenia małych miast; — Zagadnienia społeczne, funkcjonalne i gospodarcze w planowaniu przestrzennym; Dziedzictwo kulturowe i wartości przyrodnicze w planowaniu przestrzennym —analizy przypadków; — Wybrane instrumenty planowania przestrzennego, regionalnego i projektowania urbanistycznego. Zagadnienia szczegółowe.

Tom 1 Nowe idee w planowaniu rozwoju terytorialnego. Nowe idee w urbanistyce i planowaniu przestrzennym

W dwóch pierwszych rozdziałach tomu pierwszego przedstawiono twórczość znakomitych architektów związanych z Politechniką Krakowską w II połowie XX wieku. W kolejnej części tomu przedstawiono dociekania autorów nad współczesny-mi zagadnieniami dotyczącymi kształtowania przestrzeni miejskiej.

SPIS TREŚCI:

Wprowadzenie  9
ELŻBIETA WĘCŁAWOWICZ-BILSKA Wpływy i uwarunkowania twórczości profesora Zbigniewa Wzorka  17
J. KRZYSZTOF LENARTOWICZ Działalność planistyczna i urbanistyczna profesora Józefa Gałęzowskiego w latach 1912-1918  37
KATARZYNA PLUTA Nowe idee rozwoju współczesnych miast europejskich a projektowanie przestrzeni publicznych  57
WOJCIECH KOSIŃSKI Idea miasta i piękna — modernizm — otwarcie w przyszłość  81
RAFAŁ BLAZY Współczesna idea i program budowy ekomiast w Wielkiej Brytanii  107
JANUSZ BARNAŚ Współczesne miasta ogrody  141
AGATA ZACHARIASZ Linearne tereny zieleni jako elementy struktury miasta oraz aktywizacji turystyki kulturowej i rekreacji pozamiejskiej  175
ADAM CZARNECKI, ANNA LEWANDOWSKA-CZARNECKA Świadczenia ekosystemu jako krytyczne czynniki dla zrównoważonego rozwoju miast położonych nad rzekami  207

Tom 2 Nowe idee w planowaniu rozwoju terytorialnego. Problemy obszarów metropolitalnych i wielkich miast

W 2 tomie przedstawiono problemy wielkich miast i obszarów metropolitalnych dotyczące struktury przestrzennej obszaru metropolitalnego Krakowa, jak i samego miasta. Wybrane aspekty współczesnej struktury miasta zostały omówione przez poszczególnych autorów. Kilka przykładów podejścia do wybranych zagadnień rozwoju struktury urbanistycznej przedstawiono na przykładzie innych miast europejskich.

SPIS TREŚCI:

Wprowadzenie  9 ZBIGNIEW ZUZIAK Konstrukcje urbanistyczne a planowanie metropolitalne  17
DANIEL OGRODNIK Metropolitalne węzły miejskości a wielkoprzestrzenne projekty rewitalizacji —przykład Mediolanu  45
MAGDALENA MARX-KOZAKIEWICZ Współczesna tkanka mieszkaniowa jako specyficzny element struktury miasta. Przeobrażenia w przestrzeni osiedli mieszkaniowych z lat 70. na wybranych przykładach  59 URSZULA NOWACKA-REJZNER Odzyskane tereny nadwodne w tworzeniu nowego wizerunku miasta  81
TOMASZ BAJWOLUK Integracja przestrzenna w strefie podmiejskiej  103
MONIKA GOŁĄB-KORZENIOWSKA Porządkowanie terenów miejskich w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Wybrane przykłady dla Krakowa  123
KRYSTYNA PAPRZYCA Terytorium, sieci, plemiona  151
MARIUSZ ŁYSIEŃ Znaczenie i wpływ aktualnych tendencji kształtowania otoczenia cieków wodnych w miastach różnej wielkości — wybrane przykłady  171

Tom 3 Nowe idee w planowaniu rozwoju terytorialnego. Problemy regionalne i środowiskowe z uwzględnieniem małych miast

SPIS TREŚCI:

JUSTYNA KOBYLARCZYK Ocena szans rozwoju regionu Podkarpacia na podstawie analizy czynników makro 9
EWA JANINA SADOWSKA, GIENNADIJ M. SHULGA Tendencje rozwojowe górskich ośrodków rekreacyjnych w Karpatach Wschodnich na Ukrainie 31
HANNA HREHOROWICZ-GABER „Rekreacyjno-Turystyczna Dolina Raby" — wdrażanie idei aktywnego wypoczynku jako elementu strategii województwa małopolskiego 53
ANNA PAWLAK Możliwości rozwojowe małych miast Małopolski na tle polityki przestrzennej regionu 71
HUBERT MELGES Transformacja ustrojowa po roku 1989 i jej wpływ na przemiany małych miast (na podstawie wiedzy o miastach województwa małopolskiego) 85 AGNIESZKA WÓJTOWICZ-WRÓBEL Zachowane wartości w małym mieście — miasteczka w otoczeniu Krakowa 107
PIOTR LANGER Miasto „na rozdrożu" — istniejące wartości i nowe wizje rozwoju Bochni  131
AGNIESZKA CIEPIELA Przemiany jakości głównej przestrzeni publicznej miasta średniej wielkości na przykładzie Staszowa 155

Tom 4 Nowe idee w planowaniu rozwoju terytorialnego. Dziedzictwo kulturowe i wartości przyrodnicze w planowaniu przestrzennym. Wybrane przykłady

SPIS TREŚCI:

Wprowadzenie  9
AGNIESZKA BRZOSKO-SERMAK, MONIKA PŁAZIAK Rola dziedzictwa kulturowego i środowiska przyrodniczego w rozwoju miast nadgranicznych Polski wschodniej  17
LAURA KLIMCZAK Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Polsce szansą ochrony terenów zielonych — prawda czy fikcja?  47
GRAŻYNA LASEK Szlaki dziedzictwa architektury sakralnej w Europie — wybrane zagadnienia  71
MONIKA EWA ADAMSKA Rola wartości dziedzictwa kulturowego i środowiska przyrodniczego w lokalnym rozwoju terytorialnym wsi Pokój   93
ANNA MAJEWSKA, MAŁGORZATA DENIS, DOROTA MAMCZAK Powstrzymanie procesów rozpraszania miast i ochrona wartości kulturowych i przyrodniczych szansą na zrównoważony rozwój miasta, na przykładzie Puław  119
MARIUSZ MIEDZIŃSKI Rozwój, funkcjonowanie i zagospodarowanie Nadmorskiego Obszaru Funkcjonalnego Kołobrzeg  
149
MICHAŁ KONIUSZ Pałac w Sancygniowie (powiat pińczowski) i jego dzieje na przestrzeni wieków  173

Tom 5 Nowe idee w planowaniu rozwoju terytorialnego. Zagadnienia społeczne, funkcjonalne i gospodarcze w planowaniu przestrzennym

SPIS TREŚCI:

Wstęp  9
JANUSZ KORZEŃ Integracja planowania przestrzennego i społeczno-gospodarczego na poziomie regionalnym — doświadczenia z Dolnego Śląska  17 ANDRZEJ DŁUGOŃSKI Założenia do metody analizy zielonej infrastruktury dużych miast  33
MARZENA BANACH Potencjał i tendencje rozwoju małych gmin w kontekście oddziaływań ośrodka metropolitalnego  59
ADAM ZWOLIŃSKI Perspektywy wspomagania procesów transformacji przestrzennej miast z wykorzysta-niem technologii wirtualnych modeli   81
AGNIESZKA BRZOSKO-SERMAK, MONIKA PŁAZIAK Dziedzictwo kulturowe Nowej Huty w jej przemianach społecznych i funkcjonalnych  111
MARCELI LASOCHA Projekty strategiczne dla Krakowa — pierwsze kroki w kierunku realizacji Nowej Huty Przyszłości  137
LIDIA GROEGER Uwarunkowania najdroższych lokalizacji mieszkań w Polsce jako wskazania do pro-jektowania przestrzeni mieszkaniowej  
159
JAN WRANA, AGNIESZKA FITTA-SPELINA Strategiczne położenie miast portowych czynnikiem rozwoju struktury miejskiej — Hamburg i Lubeka  185

Tom 6 Nowe idee w planowaniu rozwoju terytorialnego. Wybrane instrumenty planowania przestrzennego, regionalnego i projektowania urbanistycznego. Zagadnienia szczegółowe

Niniejszy tom zawiera zestaw rozważań poświęconych różnym aspektom stanowiących podstawę rozwoju miasta. Są to prace poświęcone turystyce kulturo-wej i regionom turystyczno-uzdrowiskowym, problemom partycypacji społecznej w projektowaniu urbanistycznym oraz zagadnieniom rewitalizacji. Znalazły się tu również artykuły poświęcone skutkom różnych podstaw rozwoju małych miast. Zwrócono także uwagę na problematykę infrastruktury transportowej oraz wyraz plastyczny nowej zabudowy powstającej w strefie obrzeżnej Krakowa.

SPIS TREŚCI:

Wprowadzenie  9 KRYSTYNA PAWŁOWSKA Turystyka kulturowa jako szansa rozwoju terytorialnego — stan i perspektywy  17
ANDRZEJ HRABIEC Metafora jako istotny czynnik projektów rewitalizacji   47
ANJA JUTRAŹ, TADEJA ZUPANĆIĆ Exploring new media and digital tools for public participation in urban design  57
JAKUB BŁACHUT Wpływ Specjalnych Stref Ekonomicznych na rozwój małych miast —przykład Niepołomic  79 WOJCIECH KAROL WÓJCIKOWSKI Nowe wyzwania w planowaniu regionalnym w obszarach uzdrowiskowych  99
BARBARA ZAJĄC Rewaloryzacja rynku dawnego Nowego Miasta w Rzeszowie  117 PIOTR SETKOWICZ Lekkie metro?  139
MARCIN PETELENZ Kolor dachów — szansa czy utopia integracji przestrzennej?  163
MARCIN SPYRA Miejskie usługi ekosystemowe w planowaniu rozwoju terytorialnego małych miast pogranicza polsko-czeskiego  187
planowanie przestrzenne planistyka urbanistyka ruralistyka krajobraz

Dane techniczne

Autor red. Elżbieta Węcławowicz-Bilska
Wydanie 2017
Liczba stron 1208
Ilustracje czarno-białe
Okładka miękka
Format B5

Tytuły polecane

Koszty dostawy
Paczkomaty InPost Kwota zakupów Koszt przesyłki przedpłata
  powyżej 450 zł 0 zł
  do 250 zł 6,5 zł
  do 250 zł 13 zł

Kurier DPD Przedpłata Płatność za pobraniem
  11 zł 15 zł
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Realizacja: N4K.eu
Sklep internetowy Shoper.pl