Mieszkać w mieście T. 1 + 2

Dostępność: ostatnie egzemplarze
Wysyłka w: 24 godziny
Cena: 119,00 zł 119.00
ilość komplet

towar niedostępny

dodaj do schowka

Opis

Tom 1

Pierwszy tom monografii będącej rezultatem konferencji naukowej MIESZKAĆ W MIEŚCIE, pod tytułem SPRAWY MIESZKANIOWE, poświęcamy zagadnieniom związanym z mieszkalnictwem. Samą tematykę trudno nazwać nową, jednak problem mieszkaniowy, zarówno z punktu widzenia technicznego, społecznego, jak i administracyjnego, wymaga stałych zabiegów - zmienny powinien natomiast być ich profil. Nawet w krajach, w których udało się rozwiązać problem mieszkaniowy na poziomie statystycznym, tj. ogólna liczba mieszkań jest wystarczająca przy uwzględnieniu liczby gospodarstw domowych, pozostają kwestie związane z dostępnością i jakością mieszkań. Pojawiają się nowe problemy powiązane ze zmieniającymi się wymogami energooszczędności czy ze zmianami w modelu społeczeństwa, które oddziałują na sytuację mieszkaniową. W trybie ciągłym następuje także naturalna degradacja technicznej tkanki mieszkaniowej. Dlatego sprawy mieszkaniowe należy uznać za ciągle aktualne. W pierwszym tomie monografii poruszamy trzy główne zagadnienia tematyczne, zaprezentowane w trzech odpowiadających im częściach:
1. JAKOŚĆ I FORMA ŚRODOWISKA MIESZKANIOWEGO.
2. POLITYKA I PROGRAMY MIESZKANIOWE.
3. STUDIA PRZYPADKÓW I BADANIA IN SITU.
Rola jakości architektury mieszkaniowej i środowiska mieszkaniowego wydaje się niedoceniana i marginalizowana w debacie na temat problemu mieszkaniowego w Polsce. Tymczasem nieprawdą jest, by w okresie niedoboru mieszkań pomijanie kwestii jakości zabudowy mieszkaniowej było uzasadnione niewystarczającymi środkami finansowymi. Jakość zabudowy mieszkaniowej decyduje o jej tnrvałości nie tylko ze względu na użyte materiały - mniej podatne na eksploatację i dzialanie czasu, lecz także w związku z odbiorem społecznym - zabudowa o dobrej jakości może być składową budowania wizerunku i tożsamości osiedla, dzielnicy i miastai. Przy tym należy zaznaczyć, że jakość nie jest tożsama z większą kosztochłonnością i może być podnoszona przy obecnym poziomie wydatków. W rozdziale pierwszym,  pt. Jakość przestrzeni zabudowy mieszkaniowej w mieściez, poszukuje się znaczenia jakości zabudowy mieszkaniowej w kontekście trendu dezurbanizacji oraz prezentuje się dobre przykłady, w których troska o jakość przestrzeni leży u podstaw inwestycji. W szeroko cytowanym badaniu na temat relacji trwałości (a także jakości) zabudowy mieszkaniowej oraz procesu upadku miejskości (ang. urban decline) [Gleaser, Gyourko, 2001] Edward L. Glaser (Han/vard Unversity, National Bureau of Economic Research) oraz Joseph Gyourko (University of Pennsylvania) dowodzą, że w procesie związanym - w dużym skrócie - z nadreprezentacją mieszkańców, o niskim kapitale społecznym, dla których szybko starzejąca się zabudowa jest atrakcyjna ze względu na cenę nabycia, mała tnivałość zabudowy mieszkaniowej prowadzi do stopniowego upadku miejskości i degradacji miasta. Zbliżone wnioski, wypływające z badań przeprowadzonych na gruncie polskim, zaprezentowano w rozdziale czwartym, pt. Wpływ odnowy miejskiej na wartość rynkową nieruchomości mieszkaniowych, który dotyczy ekonomicznego ujęcia problematyki odnowy miejskiej.

JAKOŚĆ I FORMA. Uwzględnianie jakości zabudowy jako istotnego czynnika przy ocenie zabudowy mieszkaniowej wymaga wypracowania metod badania jakości zabudowy, którym poświęcony jest piąty rozdział monografii, pt. Diagnoza przestrzennofunkcjonalna krakowskich osiedli Olsza ll i Ugorek. Autorki rozdziału na podstawie autorskiej metody oceny porównują jakość zabudowy dwóch krakowskich osiedli. Zaprezentowana metoda może być z powodzeniem stosowana w innych przypadkach oceny jakości zabudowy wielkich osiedli. Kwestia formy zabudowy mieszkaniowej, która nie może zostać pominięta w kontekście rozważań na temat jakości, jest częstym tematem rozpraw architektów, znacznie mniej uwagi przywiązuje się do niej jednak podczas dyskusji interdyscyplinarnych. W rozdziale drugim, pt. Region Podhala w kontekście modernizmu zakopiańskiego i nowej zabudowy apartamentowej miasta, poruszane są kwestie formy nowej podhalańskiej architektury mieszkaniowej w odniesieniu do historycznych i kulturowych wzorców oraz do jakości przestrzennej rejonu Podhala. W przedostatnim rozdziale pienfvszej części, pt. Wille bloki czy hybrydy? Jak mieszkać w mieście XXI wieku? A poszukuje się natomiast optymalnej formy zabudowy mieszkaniowej dla współczesnego miasta, dla którego zarówno forma domu jednorodzinnego, jak i prefabrykowanego bloku wdaje się niewystarczające.
POLITYKA I PROGRAMY MIESZKANIOWE Kwestia mieszkaniowa jest wielowymiarowaz związana z lokalizacją oraz z aspektami architektonicznymi, fizycznymi, ekonomicznymi, społecznymi, medycznymi,  psychologicznymi i finansowymi. Wobec tego polityka mieszkaniowa to o wiele więcej niż „budowa domów" [Caves, Cullingworth, 2008, s. 2681. Przy takiej wielowątkowości oczywista wydaje się potrzeba wsparcia procesów z zakresu mieszkalnictwa ze strony władz publicznych. Poza oczywistym wsparciem gorzej uposażonej części społeczeństwa, które wydaje się konieczne w kontekście spójności miast, wieiowątkowość spraw mieszkaniowych wymaga niezbędnej koordynacji. Rola polityki mieszkaniowej powinna być zatem związana zarówno z ilościowym, jak i jakościowym problemem mieszkaniowym, a prowadzona polityka mieszkaniowa powinna być holistyczna i komplementarna.

Odpowiednio prowadzona polityka mieszkaniowa powinna obejmować wszystkie 10 poniżej wymienionych aspektów, które dla czytelności można uszeregować w trzech grupach tematycznych [por. Twardoch 2010, s. 150]:
- aspekty podmiotowe:
1) cele polityki mieszkaniowej,
2) analizy stanu istniejącego i potrzeb mieszkaniowych,
3) budownictwo socjalne/komunalne,
4) jakość - wymogi i kontrola;
- aspekty przedmiotowe:
1) lokalizacja terenów mieszkaniowych,
2) przeznaczenie terenów mieszkaniowych,
3) powiązania terenów mieszkaniowych z innymi funkcjami;
- aspekty kontekstowe:
1) zasoby istniejące: adaptacja i regeneracja,
2) polityka mieszkaniowa a ochrona środowiska,
3) segregacja przestrzenna społeczeństwa.
 
SPIS TREŚCI:

WSTĘP 9

1. JAKOŚĆ I FORMA ŚRODOWISKA MIESZKANIOWEGO
Jakość przestrzeni zabudowy mieszkaniowej w mieście / Marzena BANACH 17
Modernistyczne zespoły mieszkaniowe Zakopanego. Geneza i problemy współczesne /  Agata BENTKOWSKA 29
Wille, bloki czy hybrydy? Jak mieszkać w mieście XXI wieku? / Ryszard NAKONIECZNY 39
Wpływ odnowy miejskiej na wartość rynkową nieruchomości mieszkaniowych / Sławomir PALICKI, Izabela RĄCKA 49
Diagnoza przestrzenno-funkcjonalna krakowskich osiedli Olsza ll i Ugorek / Grażyna SCHNEIDER-SKALSKA, Justyna KOBYLARCZYK 71

2. POLITYKA I PROGRAMY MIESZKANIOWE
Działania władz publicznych na mieszkaniowych terenach ,,zamrożonych”. Przypadek Częstochowy / Krzysztof GASIDŁO, Marek JANIK 87
Dom dostępny - kształtowanie środowiska zamieszkania w warunkach zrównoważonego rozwoju / Dariusz GAWEŁ 99
Ocena jakości środowiska zamieszkania jako element polityki mieszkaniowej Szwajcarii Jakub HECIAK 111
Realizacja polityki mieszkaniowej dotyczącej budownictwa komunalnego na przykładzie osiedli mieszkaniowych w Krakowie / Bartłomiej HOMIŃSKI 123

3. STUDIA PRZYPADKÓW I BADANIA IN SITU. JAKOŚĆ I FORMA
Duński model rozwoju współczesnego mieszkalnictwa na przykładzie ørestad - nowej dzielnicy Kopenhagi / Przemysław BIGAJ 137
Osiedle TAZ w Zawierciu dzisiaj i jutro / Elżbieta BŁESZYŃSKA 151
Mieszkać w mieście - problematyka lokalizacji miejsca zamieszkania na przykładzie Gliwic / Tomasz BRADECKI, Michał STANGEL, Agata TWARDOCH 163
Przekształcenia struktur mieszkalnych w małych miastach Wielkopolski. Wyzwania i zagrożenia / Rafał GRACZYK  183
 
Tom 2
 
W książce zamieszczono trzynaście artykułów, które można podzielić na cztery główne bloki tematyczne: Suburbanizacja, Depopulacja a rynek nieruchomości, Tendencje globalne i Ekorozwój miast.

 
SPIS TREŚCI:

WSTĘP  7

Starość w mieście Katarzyna ASANOWICZ  13

,,Kurczące się miasta” w Niemczech wschodnich. Analiza wymiaru przestrzenno-demograficznego Agnieszka CIEŚLA 23
 
Zmiany w urbanistyce wobec zmiany modelu funkcjonowania społeczeństwa Robert MASZTALSKI, Marcin MlCHALSKl 35

Miasta jako ekosystemy - holistyczne podejście do projektowania przestrzeni Joanna JASKUŁOWSKA 47

Mieszkać w podzielonym mieście: problem Jerozolimy Artur JASINSKI  59

Miasta „szczęśliwych staruszków" Paulina TOTA  69

Budowa miast wolnych od samochodów -to się opłaca Damian POKLEWSKI-KOZIEŁ 81
 
Strategia rozwoju a równoważenie funkcji na przykładzie gmin aglomeracji górnośląskiej Barbara STANKIEWICZ  91
 
Pojęcie skali ludzkiej w kontekście architekturologii P. Boudona Wojciech SUMLET  103
 
Problemy suburbanizacji rezydencjalnej na obszarze metropolitalnym Warszawy Paweł SUDRA 113
 
Zielona infrastruktura w polityce przestrzennej miasta Andrzej DŁUGONSKI, Marek SZUMANSKI  123

Wpływ rozwoju cywilizacji informacji i niekontrolowanej urbanizacji na styl funkcjonowania i warunki życia społeczeństwa Magdalena OCIEPKA-MIŚKOWIEC  133
 
Slow smart Orunia - potencjał miejskiego rolnictwa w rewitalizacji metropolii Gabriela REMBARZ  143

Dane techniczne

Autor red. Agata Twardoch (T1) i red. Tomasz Bradecki (T2)
Wydanie 2015
Liczba stron 202+158
Ilustracje liczne czarno-białe
Okładka miękka
Format B5

Tytuły polecane

Koszty dostawy
Paczkomaty InPost Kwota zakupów Koszt przesyłki przedpłata
  powyżej 450 zł 0 zł
  do 250 zł 6,5 zł
  do 250 zł 13 zł

Kurier DPD Przedpłata Płatność za pobraniem
  11 zł 15 zł
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Realizacja: N4K.eu
Sklep internetowy Shoper.pl