Maszynowa obróbka, narzędzia i podstawowe obrabiarki stolarskie

Dostępność: dostępne
Wysyłka w: 24 godziny
Cena: 61,00 zł 61.00
ilość egz.

towar niedostępny

dodaj do schowka

Opis

W książce omówiono zagadnienia obróbki drewna na pilarkach, wyrówniarkach, grubiarkach i frezarkach. Określono kryteria doboru odpowiednich pił tarczowych, noży i narzędzi frezarskich – stosownie do obrabianego materiału.

Bogactwo treści sprawia, że książka może z powodzeniem służyć jako poradnik w dziedzinie stolarstwa.
 
SPIS TREŚCI:

Od autora   8

1. Cechy materiałów związane z obróbką cięciem   9
1.1. Wprowadzenie   9
1.2. Drewno lite   9
1.2.1. Włóknista budowa, kierunkowość, słoje, sęki   9
1.2.2. Łupliwość, wytrzymałość i rysunek — jako cechy związane z kierunkowością 10
1.2.3. Powiązanie cech drewna z jego budową mikroskopową   11
1.2.4. Pęknięcia   13
1.2.5. Paczenie się i zsychanie   14
1.2.6. Sękatość   15
1.2.7. Gęstość i twardość   16
1.3. Sklejki   16
1.3.1. Ogólna budowa  16
1.3.2. Cechy sklejek   17
1.4. Płyty wiórowe   18
1.4.1. Ogólna budowa   18
1.4.2. Cechy płyt wiórowych   19
1.5. Płyty pilśniowe i ich cechy   19
1.6. Płyty MDF i ich cechy   20

2. Podstawy obróbki drewna cięciem   21
2.1. Wprowadzenie   21
2.2. Ruchy towarzyszące obróbce   21
2.3. Budowa ostrza. Nóż elementarny   22
2.4. Kierunki obróbki   26
2.5. Położenia skrawania   26
2.6. Kształtowanie się wióra   27
2.7. ślady obróbki. Kształt i wymiary wióra   30
2.8. Zagadnienia energetyczne w procesie skrawania   30
2.8.1. Opory skrawania i ogólny układ sił   30
2.8.2. Siła skrawania i czynniki decydujące o jej wartości   33
2.8.3. Moc skrawania   35
2.8.4. Siła odporu   36
2.9. Obróbka cięciem w typowych procesach technologicznych   36

3. Pilarki tarczowe. Piłowanie. Piły   38
3.1. Zasada działania pilarki tarczowej. Odmiany piłowania   38
3.2. Zastosowanie pilarek tarczowych stolarskich   39
3.3. Proces obróbki przy piłowaniu   41
3.3.1. Wyjaśnienia metodyczne   41
3.3.2. Charakterystyka ogólna piłowania   41
3.3.3. Kinematyka. Kształt i wymiary wióra. ślady obróbki   43
3.3.4. Układ: piła, stół, przedmiot   47
3.3.5. Położenie skrawania   49
3.3.6. Szczególne warunki przy wejściu i wyjściu zęba   50
3.3.7. Praca bocznych ostrzy zębów pił   51
3.3.8. Podcinające działanie ostrzy zębów pił   52
3.3.9. Układ sił   53
3.3.9.1. Wprowadzenie   53
3.3.9.2. Siła skrawania   53
3.3.9.3. Siła odporu   55
3.3.9.4. Siła docisku   55
3.3.9.5. Siła posuwu   55
3.3.10. Moc skrawania   56
3.3.11. Przykład obliczeniowy   56
3.4. Budowa ogólna modelu przykładowego pilarki tarczowej DMLB-40 produkcji REMA–Reszel   57
3.5. Charakterystyka techniczna modelu przykładowego pilarki tarczowej DMLB-40 produkcji REMA–Reszel   57
3.6. Budowa zespołów modelu przykładowego DMLB-40. Przegląd porównawczy. Eksploatacja   60
3.6.1. Kadłub   60
3.6.2. Zespół stołu   60
3.6.3. Prowadnica i suwadło kątowe   61
3.6.4. Zespoły robocze i napędowe   64
3.6.4.1. Budowa ogólna   64
3.6.4.2. Wrzeciono główne z zespołem napędowym  65
3.6.4.3. Wrzeciono podrzynające   67
3.6.5. Mechanizmy wychylania i podnoszenia wrzeciona oraz napinania pasków . 68
3.6.6. Klin rozszczepiający rzaz   71
3.6.7. Osłony, hamulec i inne zabezpieczenia   72
3.6.8. Urządzenia smarownicze. Wytyczne smarowania   74
3.7. Piły tarczowe — wytyczne doboru i zasady przygotowywania do pracy   74
3.7.1. Ogólna budowa pił   74
3.7.2. Piły tarczowe jednolite płaskie   76
3.7.3. Inne piły jednolite   77
3.7.4. Przygotowywanie pił jednolitych do pracy   79
3.7.4.1. Prostowanie   79
3.7.4.2. Wstępne naprężanie pił   80
3.7.4.3. Poszerzanie uzębienia   82
3.7.4.4. Ostrzenie   84
3.7.4.5. Ustawianie i mocowanie   87
3.7.5. Piły tarczowe z nakładkami z węglików spiekanych   88
3.7.5.1. Wprowadzenie   88
3.7.5.2. Przegląd pił tarczowych z nakładkami na przykładzie asortymentu produkowanego przez FABA-Baboszewo   89
3.7.5.3. Inne rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne   93
3.7.6. Przygotowywanie do pracy pił z nakładkami   93
3.7.6.1. Prostowanie i wstępne naprężanie   93
3.7.6.2. Ostrzenie   94
3.7.6.3. Korygowanie ograniczników posuwu (na przykładzie piły PI-508 (FABA-Baboszewo)   95
3.7.6.4. Inne czynności   97
3.8. Jakość piłowania, typowe wady i ich przyczyny; środki zaradcze   98
3.9. Zagrożenia występujące przy pracy na pilarce stolarskiej. Wytyczne zachowania warunków bezpiecznej pracy   99

4. Strugarki wyrówniarki. Struganie obrotowe. Noże do strugarek   106
4.1. Zasada działania strugarki wyrówniarki i technika wyrównywania   106
4.2. Zastosowanie wyrówniarek   107
4.3. Proces obróbki przy struganiu obrotowym   108
4.3.1. Charakterystyka ogólna   108
4.3.2. Kształt i wymiary wióra. ślady obróbki   109
4.3.3. Położenie skrawania   114
4.3.4. Układ sił   114
4.3.4.1. Wprowadzenie   114
4.3.4.2. Siła skrawania   114
4.3.4.3. Siła odporu   115
4.3.4.4. Siła docisku wypadkowa   115
4.3.4.5. Zastępcza siła skrawania   116
4.3.4.6. Siła posuwu   116
4.3.5. Moc skrawania   117
4.4. Budowa ogólna strugarki wyrówniarki   117
4.5. Charakterystyka techniczna strugarek wyrówniarek   118
4.6. Budowa zespołów. Przegląd porównawczy. Eksploatacja   119
4.6.1. Kadłub   119
4.6.2. Zespół napędowy   120
4.6.3. Wał nożowy   120
4.6.4. Stół   122
4.6.5. Mechanizmy nastawiania stołu   123
4.6.6. Prowadnica   126
4.6.7. Osłony, hamulce i inne zabezpieczenia   127
4.6.8. Urządzenia smarownicze. Wytyczne smarowania   128
4.6.9. Przejezdny odciąg wiórów POW-3 (producent AEROTECH—Mysłowice) 129
4.6.10. Dostawny zespół posuwowy   131
4.7. Noże do strugarek i zasady ich przygotowywania do pracy   132
4.7.1. Budowa i charakterystyka noży z nakładkami z węglików spiekanych (na przykładzie asortymentu produkowanego przez GOPOL-Jarocin)   132
4.7.2. Przegląd czynności związanych z przygotowywaniem noży do pracy   133
4.7.3. Wyjmowanie noży z wału   134
4.7.4. Ostrzenie noży z nakładkami z węglików spiekanych (z uwzględnieniem zaleceń producenta GOPOL—Jarocin)   134
4.7.5. Wygładzanie noży z nakładkami   137
4.7.6. Równoważenie na długości   137
4.7.7. Ważenie w kompletach   139
4.7.8. Ustawianie noży na wale   139
4.7.9. Mocowanie noży   141
4.7.10. Obciąganie   143
4.7.11. Budowa i charakterystyka noży jednolitych   143
4.7.12. Ostrzenie noży jednolitych   145
4.7.13. Wygładzanie noży jednolitych   146
4.7.14. Podostrzanie i obciąganie noży jednolitych   146
4.8. Jakość wyrównywania; typowe wady i ich przyczyny; środki zaradcze   147
4.9. Zagrożenia występujące przy pracy na wyrówniarce. Wytyczne zachowania warunków bezpiecznej pracy   148
4.10. Przyrządy obróbkowe   149
4.10.1. Przesuwadło płaskie   149
4.10.2. Przesuwadło korytkowe   150

5. Strugarki grubiarki   153
5.1. Zasada działania strugarki grubiarki i technika grubościowania   153
5.2. Zastosowanie grubiarek   154
5.3. Proces obróbki przy struganiu grubościowym   155
5.3.1. Charakterystyka ogólna   155
5.3.2. Kształt i wymiary wióra. Położenie skrawania   155
5.3.3. Warunki prowadzenia elementów   156
5.3.4. Warunki posuwu elementów   157
5.3.5. Docisk struganych elementów   158
5.3.6. Warunki odprowadzania wiórów   158
5.3.7. Układ sił   159
5.3.7.1. Nawiązanie do układu sił w wyrówniarce   159
5.3.7.2. Siła docisku belki przedniej   160
5.3.7.3. Siła docisku belki tylnej   160
5.3.7.4. Siła docisku walca posuwowego przedniego   160
5.3.7.5. Siła docisku walca posuwowego tylnego   161
5.3.7.6. Siła posuwu. Moc posuwu   161
5.4. Budowa ogólna strugarki grubiarki   163
5.5. Charakterystyka techniczna strugarek grubiarek   165
5.6. Budowa zespołów strugarek grubiarek. Przegląd porównawczy. Eksploatacja   166
5.6.1. Kadłub   166
5.6.2. Wal nożowy i zespół napędowy   166
5.6.3. Stół   167
5.6.4. Zespół nastawiania stołu   168
5.6.5. Zespół posuwowy   169
5.6.5.1. Walce posuwowe   169
5.6.5.2. Napęd walców posuwowych   171
5.6.6. Zespół dociskowy   172
5.6.7. Zapadki przeciwodrzutowe   174
5.6.8. Osłony, hamulec i inne zabezpieczenia   177
5.6.9. Urządzenia smarownicze. Wytyczne smarowania   177
5.7. Noże do strugarek grubiarek i zasady ich przygotowywania do pracy   178
5.8. Jakość grubościowania; typowe wady i ich przyczyny; środki zaradcze   178
5.8.1. Dopuszczalne odchyłki   178
5.8.2. Typowe wady grubościowania, ich przyczyny; środki zaradcze   179
5.8.3. Wady powstające przy jednoczesnym struganiu większej liczby elementów 181
5.9. Zagrożenia występujące przy pracy na grubiarce   182
5.9.1. Przegląd zagrożeń i wytyczne bezpiecznej pracy   182
5.9.2. Zagrożenie odrzutem struganego przedmiotu   183
5.9.3. Niebezpieczeństwo jednoczesnego strugania kilku elementów   183

6. Frezarki dolnowrzecionowe. Frezowanie. Narzędzia frezarskie   185
6.1. Zasada działania frezarki dolnowrzecionowej   185
6.2. Zastosowanie frezarek dolnowrzecionowych   186
6.2.1. Zastosowanie ogólne. Odmiany frezowania. Technika frezowania   186
6.2.2. Wyrównywanie i uciosowanie   186
6.2.3. Profilowanie   187
6.2.4. Czopowanie   188
6.2.5. Wczepowanie   189
6.2.6. Rowkowanie   192
6.2.7. Ogólne zalecenia dotyczące techniki frezowania   194
6.3. Obróbka frezowaniem przy profilowaniu   197
6.3.1. Wyjaśnienie ograniczenia tematyki   197
6.3.2. Rodzaje profili   197
6.3.3. Charakterystyka ogólna obróbki przy profilowaniu   201
6.3.4. Grubość warstwy frezowanej, średnica okręgu skrawania i inne dane do obliczeń energetycznych przy profilowaniu   201
6.4. Ogólna budowa modelu przykładowego frezarki dolnowrzecionowej FD-2 produkcji GOMAD–Gorzów Wlkp  204
6.5. Charakterystyka techniczna modelu przykładowego frezarki dolnowrzecionowej FD-2 produkcji GOMAD–Gorzów Wlkp. (na tle innych)   206
6.6. Budowa zespołów modelu przykładowego FD-2. Przegląd porównawczy. Eksploatacja 207
6.6.1. Kadłub   207
6.6.2. Wrzeciennik   207
6.6.3. Zespół napędowy   209
6.6.4. Mechanizm nastawiania wrzeciona   212
6.6.5. Stół zasadniczy, suwadło kątowe, stoliki pomocnicze i podtrzymka   213
6.6.6. Prowadnica i dociski   215
6.6.7. Wspornik trzpienia wstawnego długiego   217
6.6.8. Przesuwny stół pomocniczy   219
6.6.9. Osłony, hamulec i inne zabezpieczenia   222
6.6.10. Urządzenia smarownicze. Wytyczne smarowania   224
6.6.11. Frezarki z wychylnym wrzecionem i inne odmiany konstrukcyjne   225
6.7. Narzędzia frezarskie — budowa i charakterystyka, wytyczne ich doboru i zasady przygotowywania do pracy   227
6.7.1. Przegląd. Cechy budowy ogólnej. Budowa ostrza   227
6.7.2. Przegląd narzędzi frezarskich   227
6.7.2.1. Frezy nasadzane pojedyncze i złożone (producent FABA–Baboszewo) 227
6.7.2.2. Głowice frezowe nasadzane (producent FABA–Baboszewo)   233
6.7.2.3. Frezy trzpieniowe (producent FABA–Baboszewo)   234
6.7.3. Inne rozwiązania konstrukcyjne narzędzi frezarskich   235
6.7.4. Przygotowywanie do pracy frezów całkowitych nasadzanych   237
6.7.4.1. Ostrzenie, korygowanie ograniczników posuwu, kształtowanie wrębów, obniżanie grzbietów i wyważanie   237
6.7.4.2. Ustawianie i mocowanie   240
6.7.5. Przygotowywanie głowic frezowych nasadzanych do pracy   241
6.7.5.1. Ostrzenie i ważenie noży w kompletach   241
6.7.5.2. Ustawianie i mocowanie noży i głowic   243
6.7.6. Przygotowywanie frezów trzpieniowych do pracy   243
6.8. Jakość frezowania; typowe wady i ich przyczyny; środki zaradcze   245
6.9. Zagrożenia występujące przy pracy na frezarce. Wytyczne zachowania warunków bezpiecznej pracy   246

Literatura   250

Dane techniczne

Autor Kazimierz Duchnowski
Wydanie reprint wydania z 1997
Liczba stron 240
Okładka miękka
Format B5

Tytuły polecane

Koszty dostawy
Paczkomaty InPost Kwota zakupów Koszt przesyłki przedpłata
  powyżej 450 zł 0 zł
  do 250 zł 6,5 zł
  do 250 zł 13 zł

Kurier DPD Przedpłata Płatność za pobraniem
  11 zł 15 zł
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Realizacja: N4K.eu
Sklep internetowy Shoper.pl