Kryteria planowania bezwykopowej odnowy nieprzełazowych przewodów kanalizacyjnych

Dostępność: ostatnie egzemplarze
Wysyłka w: 24 godziny
Cena: 62,00 zł 62.00
ilość egz.

towar niedostępny

dodaj do schowka

Opis

Kryteria planowania bezwykopowej odnowy nieprzełazowych przewodów kanalizacyjnych

SPIS TREŚCI:

Przedmowa 11

1. Wstęp 13
1.1. Cel i zakres pracy 13
1.2. Cele naukowe i utylitarne pracy 14
1.2.1. Cele naukowe pracy 14
1.2.2. Cele utylitarne pracy 14
1.3. Stan wiedzy w zakresie problematyki stanowiącej przedmiot pracy 15
1.3.1. Stan wiedzy w zakresie badań kanałów techniką wideo oraz klasyfikacji uszkodzeń przewodów kanalizacyjnych 15
1.3.2. Stan wiedzy o technologiach oraz planowaniu bezwykopowej odnowy przewodów kanalizacyjnych 16

2. Analiza istniejących klasyfikacji i kryteriów klasyfikowania uszkodzeń przewodów kanalizacyjnych oraz sposobów ustalania klas ich stanu technicznego 19
2.1. Polskie propozycje w zakresie klasyfikacji i kryteriów klasyfikowania uszkodzeń przewodów kanalizacyjnych oraz sposobów ustalania klas ich stanu technicznego 19
2.2. Zagraniczne propozycje klasyfikacji i kryteriów klasyfikowania uszkodzeń przewodów kanalizacyjnych oraz ustalania klas ich stanu technicznego 24
2.2.1. Klasyfikacja brytyjska 24
2.2.1.1. Opis klasyfikacji 24
2.2.1.2. Analiza i ocena klasyfikacji 27
2.2.2. Metoda duńska 30
2.2.3. Klasyfikacja firmy Kanal-Müller-Gruppe 31
2.2.4. Klasyfikacja stosowana w byłej NRD 31
2.2.5. Klasyfikacja hamburska 31
2.2.6. Klasyfikacja holenderska Rioned 33
2.2.7. Klasyfikacja zalecana obecnie w Niemczech 33
2.2.8. Klasyfikacja zalecana przez normę PN-EN 13508-2 36
2.3. Wnioski  37

3. Propozycja klasyfikacji uszkodzeń występujących w przewodach kanalizacyjnych  39
3.1. Uwagi wstępne 39
3.2. Założenia proponowanej klasyfikacji 39
3.2.1. Uwagi ogólne 39
3.2.2. Propozycja klasyfikacji uszkodzeń hydrauliczno-eksploatacyjnych stwarzających utrudnienia w przepływie ścieków 42
3.2.3. Propozycja klasyfikacji nieszczelności oraz przemieszczeń rur 46
3.2.4. Propozycja klasyfikacji uszkodzeń zmniejszających nośność konstrukcji przewodów kanalizacyjnych  50
3.2.5. Propozycja klasyfikacji specyficznych uszkodzeń przewodów kanalizacyjnych podatnych  54
3.2.6. Propozycja klasyfikacji przykanalików 56
3.3. Propozycja karty danych o przewodzie kanalizacyjnym 57
3.4. Uwagi dotyczące zaproponowanej klasyfikacji uszkodzeń przewodów kanalizacyjnych 60

4. Analiza wyników badań techniką wideo stanu technicznego przewodów kanalizacyjnych 68
4.1. Uwagi wstępne 68
4.1.1. Opis stanowiska badawczego i trendów w zakresie rozwiązań kamer kanalizacyjnych 68
4.1.2. Cel analizy wyników badań przewodów kanalizacyjnych techniką wideo 73
4.1.3. Przedmiot i zakres badań 74
4.2. Wyniki badań przewodów kanalizacyjnych techniką wideo 80
4.2.1. Wyniki badań przewodów kanalizacyjnych kamionkowych sanitarnych 80
4.2.1.1. Zbiorcze zestawienie wyników badań 80
4.2.1.2. Zestawienie uszkodzeń przewodów kanalizacyjnych z podziałem na klasy uszkodzeń  81
4.2.2. Wyniki badań przewodów kanalizacyjnych betonowych sanitarnych  84
4.2.2.1. Zbiorcze zestawienie wyników badań  84
4.2.2.2. Zestawienie uszkodzeń przewodów kanalizacyjnych z podziałem na klasy uszkodzeń  85
4.2.3. Wyniki badań przewodów kanalizacyjnych betonowych ogólnospławnych  87
4.2.3.1. Zbiorcze zestawienie wyników badań  87
4.2.3.2. Zestawienie uszkodzeń przewodów kanalizacyjnych z podziałem na klasy uszkodzeń  88
4.2.4. Wyniki badań betonowych przewodów kanalizacyjnych deszczowych  91
4.2.4.1. Zbiorcze zestawienie wyników badań 91
4.2.4.2. Zestawienie uszkodzeń przewodów kanalizacyjnych z podziałem na klasy uszkodzeń  92
4.2.5. Łączne wyniki badań betonowych przewodów kanalizacyjnych  95
4.2.5.1. Zbiorcze zestawienie wyników badań 95
4.2.5.2. Zestawienie uszkodzeń przewodów kanalizacyjnych z podziałem na klasy uszkodzeń  96
4.2.5.3. Zestawienie różnic w wynikach badań w betonowych przewodach kanalizacyjnych sanitarnych, ogólnospławnych i deszczowych 98
4.2.6. Wyniki badań przewodów kanalizacyjnych z PVC  99
4.2.6.1. Zbiorcze zestawienie wyników badań  99
4.2.6.2. Zestawienie uszkodzeń przewodów kanalizacyjnych z podziałem na klasy uszkodzeń  100
4.2.7. Wnioski  102
4.3. Analiza uszkodzeń przewodów kanalizacyjnych przyporządkowanych do grup: hydrauliczno-eksploatacyjnej, zagrożeń środowiska i bezpieczeństwa konstrukcji   108
4.3.1. Uwagi wstępne 108
4.3.2. Zestawienie wyników badań  109
4.3.2.1. Uszkodzenia przewodów kanalizacyjnych ujęte grupie hydrauliczno-eksploatacyjnej  109
4.3.2.2. Uszkodzenia przewodów kanalizacyjnych ujęte w grupie zagrożeń środowiska  110
4.3.2.3. Uszkodzenia przewodów kanalizacyjnych ujęte w grupie bezpieczeństwa konstrukcji  111
4.3.3. Wnioski  112
4.4. Wstępna analiza pilności odnowy przewodów kanalizacyjnych na poszczególnych odcinkach z uwzględnieniem wyłącznie ich stanu technicznego dla zaproponowanych trzech kryteriów  115
4.4.1. Uwagi wstępne 115
4.4.2. Analiza pilności odnowy zbadanych przewodów kanalizacyjnych przy uwzględnieniu wyłącznie ich stanu technicznego 115
- Analiza pilności odnowy przewodów kanalizacyjnych kamionkowych  115
- Analiza pilności odnowy betonowych przewodów kanalizacyjnych sanitarnych  116
- Analiza pilności odnowy betonowych przewodów kanalizacyjnych ogólnospławnych  117
- Analiza pilności odnowy betonowych przewodów kanalizacyjnych deszczowych 118
- Analiza pilności odnowy betonowych przewodów kanalizacyjnych łącznie, tj. sanitarnych, ogólnospławnych i deszczowych  118
- Analiza pilności odnowy przewodów kanalizacyjnych z rur PVC  119
4.4.3. Wnioski  120
4.5. Analiza stanu technicznego przykanalików podłączonych do zbadanych kanałów 122
4.5.1. Wyniki badań przykanalików  122
4.5.2. Wnioski 123
4.6. Analiza wyników innych badań przewodów kanalizacyjnych wykonanych techniką wideo 124
4.6.1. Wyniki badań krajowych 124
4.6.2. Wyniki zagraniczne badań przewodów kanalizacyjnych techniką wideo 127
4.6.3. Wnioski wynikające z analizy porównawczej wyników badań przewodów kanalizacyjnych techniką wideo wykonanych w kraju i za granicą 133

5. Przyczyny i konsekwencje występowania uszkodzeń w przewodach kanalizacyjnych 136
5.1. Uwagi wstępne 136
5.2. Przyczyny i konsekwencje wystąpienia przeszkód w przepływie ścieków  136
5.2.1. Przyczyny występowania przeszkód w przepływie ścieków  136
5.2.2. Konsekwencje wystąpienia przeszkód w przepływie ścieków  137
5.3. Przyczyny i konsekwencje wystąpienia nieszczelności w przewodach kanalizacyjnych 138
5.3.1. Przyczyny występowania nieszczelności w przewodach kanalizacyjnych  138
5.3.2. Konsekwencje wystąpienia nieszczelności  139
5.4. Przyczyny i konsekwencje wystąpienia przemieszczeń rur  140
5.4.1. Przyczyny wystąpienia przemieszczeń rur  140
5.4.2. Konsekwencje wystąpienia przemieszczeń rur 140
5.5. Uszkodzenia zmniejszające nośność konstrukcji przewodów kanalizacyjnych  141
5.5.1. Przyczyny wystąpienia uszkodzeń zmniejszających nośność konstrukcji przewodów kanalizacyjnych  141
5.5.2. Konsekwencje wystąpienia uszkodzeń zmniejszających nośność konstrukcji 142
5.6. Specyficzne uszkodzenia występujące wyłącznie w przewodach kanalizacyjnych z rur podatnych  144
5.6.1. Przyczyny wystąpienia uszkodzeń specyficznych dla przewodów kanalizacyjnych podatnych   144
5.6.2. Konsekwencje wystąpienia uszkodzeń specyficznych dla przewodów kanalizacyjnych podatnych  145
5.7. Wnioski  145

6. Matematyczny model planowania bezwykopowej odnowy przewodów kanalizacyjnych  147
6.1. Uwagi wstępne 147
6.2. Wielkości wejściowe  149
6.2.1. Wielkości wejściowe uzyskane z badań przewodu kanalizacyjnego techniką wideo dotyczące jego stanu technicznego  149
6.2.2. Wielkości wejściowe nie związane ze stanem technicznym przewodu kanalizacyjnego 150
6.3. Wielkości wyjściowe 152
6.4. Założenia 154
6.5. Kryteria planowania odnowy przewodów kanalizacyjnych  156
6.6. Zapis matematyczny modelu  156
6.7. Wnioski  159

7. Bezwykopowe technologie odnowy przewodów kanalizacyjnych i zasady ich doboru   161
7.1. Uwagi wstępne 161
7.2. Bezwykopowe technologie odnowy przewodów kanalizacyjnych  161
7.2.1. Bezwykopowe technologie naprawy i uszczelnień przewodów kanalizacyjnych  161
7.2.2. Bezwykopowe technologie renowacji przewodów kanalizacyjnych  162
7.2.3. Bezwykopowe technologie rekonstrukcji przewodów kanalizacyjnych 162
7.2.4. Bezwykopowe technologie wymiany przewodów kanalizacyjnych  163
7.3. Zasady doboru bezwykopowych technologii odnowy przewodów kanalizacyjnych 163
7.4. Uwagi końcowe 165

8. Weryfikacja numeryczna modelu matematycznego planowania bezwykopowej odnowy przewodów kanalizacyjnych na wybranych przykładach 166
8.1. Uwagi wstępne 166
8.2. Przykład nr 1 dotyczący przewodu kanalizacyjnego betonowego ogólnospławnego φ 400 mm  166
8.2.1. Uwagi wstępne 166
8.2.2. Określenie klas uszkodzeń dla odcinka przewodu kanalizacyjnego w oparciu o wyniki jego badań techniką wideo 167
8.2.3. Określenie klas pilności odnowy przewodu kanalizacyjnego w oparciu o model matematyczny  169
8.2.4. Dobór bezwykopowej technologii odnowy przewodu kanalizacyjnego 169
8.3. Przykład nr 2 dotyczący przewodu kanalizacyjnego betonowego sanitarnego φ 300 mm  170
8.3.1. Uwagi wstępne  170
8.3.2. Określenie klas uszkodzeń dla odcinka przewodu kanalizacyjnego w oparciu o wyniki jego badań techniką wideo  170
8.3.3. Określenie klas pilności odnowy przewodu kanalizacyjnego w oparciu o model matematyczny  172
8.3.4. Dobór bezwykopowej technologii odnowy przewodu kanalizacyjnego 173
8.4. Przykład nr 3 dotyczący przewodu kanalizacyjnego betonowego sanitarnego φ 200 mm 174
8.4.1. Uwagi wstępne 174
8.4.2. Określenie klasy uszkodzeń w oparciu o wyniki badań stanu technicznego przewodu kanalizacyjnego techniką wideo 174
8.4.3. Określenie klas pilności odnowy przewodu kanalizacyjnego w oparciu o model matematyczny  174
8.4.4. Dobór bezwykopowej technologii odnowy przewodu kanalizacyjnego 176
8.5. Przykład nr 4 dotyczacy przewodu kanalizacyjnego kamionkowego sanitarnego φ 400 mm  177
8.5.1. Uwagi wstępne 177
8.5.2. Określenie klasy uszkodzeń dla odcinka przewodu kanalizacyjnego w oparciu o wyniki jego badań techniką wideo  177
8.5.3. Określenie klas pilności odnowy przewodu kanalizacyjnego w oparciu o model matematyczny 179
8.5.4. Dobór bezwykopowej technologii odnowy przewodu kanalizacyjnego  180
8.6. Przykład nr 5 dotyczący kanału kamionkowego sanitarnego φ 400 mm  181
8.6.1. Uwagi wstępne  181
8.6.2. Określenie klasy uszkodzeń dla odcinka przewodu kanalizacyjnego w oparciu o wyniki jego badań techniką wideo181
8.6.3. Określenie klas pilności odnowy przewodu kanalizacyjnego w oparciu o model matematyczny  183
8.6.4. Dobór bezwykopowej techniki odnowy przewodu kanalizacyjnego 184
8.7. Przykład nr 6 dotyczący przewodu kanalizacyjnego kamionkowego sanitarnego φ 400 mm  186
8.7.1. Uwagi wstępne  186
8.7.2. Określenie klas uszkodzeń dla odcinka przewodu kanalizacyjnego w oparciu o wyniki jego badań techniką wideo 186
8.7.3. Określenie klas pilności odnowy przewodu kanalizacyjnego w oparciu o model matematyczny  188
8.7.4. Dobór bezwykopowej technologii odnowy przewodu kanalizacyjnego 188
8.8. Przykład nr 7 dotyczący przewodu kanalizacyjnego żelbetowego ogólnospławnego φ 600 mm  189
8.8.1. Uwagi wstępne 189
8.8.2. Określenie klas uszkodzeń dla odcinka przewodu kanalizacyjnego w oparciu o wyniki jego badań techniką wideo 190
8.8.3. Określenie klas pilności odnowy przewodu kanalizacyjnego w oparciu o model matematyczny 192
8.8.4. Dobór bezwykopowej technologii odnowy przewodu kanalizacyjnego 192
8.9. Przykład nr 8 dotyczący przewodu kanalizacyjnego kamionkowego sanitarnego φ 250 mm  194
8.9.1. Uwagi wstępne 194
8.9.2. Określenie klasy uszkodzeń dla odcinka przewodu kanalizacyjnego w oparciu o wyniki jego badań techniką wideo 194
8.9.3. Określenie klas pilności odnowy przewodu kanalizacyjnego w oparciu o model matematyczny  196
8.9.4. Dobór bezwykopowej technologii odnowy przewodu kanalizacyjnego 197
8.10. Przykład nr 9 dotyczący przewodu kanalizacyjnego żelbetowego deszczowego φ 1000 mm 198
8.10.1. Uwagi wstępne  198
8.10.2. Określenie klas uszkodzeń dla odcinka przewodu kanalizacyjnego w oparciu o wyniki jego badań techniką wideo 199
8.10.3. Określenie klas pilności odnowy przewodu kanalizacyjnego w oparciu o model matematyczny  199
8.10.4. Dobór bezwykopowej techniki odnowy kanału  201
8.11. Uwagi końcowe 203

9. Wnioski końcowe 204

Literatura
eurokod eurokody polskie normy euro PN-EN

Dane techniczne

Autor Emilia Kuliczkowska
Wydanie 2008
Liczba stron 224
Okładka twarda
Format B5

Tytuły polecane

Koszty dostawy
Paczkomaty InPost Kwota zakupów Koszt przesyłki przedpłata
  powyżej 450 zł 0 zł
  do 250 zł 6,5 zł
  do 250 zł 13 zł

Kurier DPD Przedpłata Płatność za pobraniem
  11 zł 15 zł
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Realizacja: N4K.eu
Sklep internetowy Shoper.pl