Konstrukcje żelbetowe w warunkach pożarowych

Konstrukcje żelbetowe w warunkach pożarowych.jpg
  • nowość
Dostępność: dostępne
Wysyłka w: 24 godziny
Cena: 69,00 zł 69.00
ilość egz.

towar niedostępny

dodaj do schowka

Opis

Przedmiotem niniejszej publikacji jest analiza zachowania się konstrukcji żelbetowych w warunkach pożarowych oraz kryteria dokonywanych przez projektanta ocen odporności ogniowej. Jest to niezbędne do stworzenia bezpiecznych warunków ewakuacji użytkowników w wymaganym przez normy i przepisy czasie. Autor prezentuje ponadto informacje na temat przebiegu pożaru i jego oddziaływania na konstrukcje oraz na temat podwyższania odporności ogniowej konstrukcji żelbetowych i ich oceny po pożarze.

Zasadniczym celem autora było spójne przedstawienie wiedzy wystarczającej do efektywnego projektowania konstrukcji żelbetowych z uwagi na warunki pożarowe, metodami opartymi na rozpatrywaniu pożaru jako wyjątkowej sytuacji projektowej. Projektowanie konstrukcji „na pożar” jest jednak obarczone znacznie większą niepewnością od projektowania na zwykłe warunki. Zatem, aby projektowanie „na pożar” było w pełni świadome, należy mieć jak najszerszą wiedzę na temat możliwego przebiegu tego zjawiska i jego oddziaływania na elementy konstrukcyjne, wpływu wysokiej temperatury na pogorszenie właściwości mechanicznych betonu i stali oraz zjawisk zachodzących w betonie konstrukcji narażonych na warunki pożarowe.

Treść książki w dużej większości bazuje na wynikach szerokich badań eksperymentalnych przeprowadzonych przez autora oraz ekspertyz obiektów budowlanych poddanych rzeczywistym pożarom.
Prof. dr hab. inż. Marian Abramowicz, em. prof. PW i SGSP

W książce dokładnie opisano stosowanie wybranych uproszczonych metod obliczania odporności ogniowej konstrukcji żelbetowych, jak również metody zaawansowanych analiz. Na szczególną uwagę zasługują bardzo rozbudowane rozdziały dotyczące przykładów wyznaczenia nośności w warunkach pożarów żelbetowych elementów zginanych oraz ściskanych.
St. bryg. dr hab. inż. Zoja Bednarek, em. prof. SGSP
 
SPIS TREŚCI:

Wykaz oznaczeń   9

1. Wprowadzenie  13

2. Bezpieczeństwo pożarowe konstrukcji   17
2.1. Podstawy formalno-prawne   17
2.2. Pożar w budynku   20
2.2.1. Powstawanie, rozwój i przebieg pożaru   20
2.2.2. Normowe zależności czas-temperatura   26
2.2.3. Zaawansowane normowe modele pożaru   28
2.2.4. Modelowanie rzeczywistego przebiegu pożaru   31
2.3. Odporność ogniowa konstrukcji  32
2.3.1. Istota pojęcia odporność ogniowa, stawiane wymagania . 32
2.3.2. Określenie odporności ogniowej na podstawie badań  35
2.3.3. Określenie odporności ogniowej na podstawie wymagań eurokodów   39

3. Pożar jako wyjątkowa sytuacja projektowa   45
3.1. Istota rozpatrywania pożaru jako wyjątkowej sytuacji projektowej, etapy analizy  45
3.2. Scenariusz pożarowy   48 3.3. Oddziaływania mechaniczne w sytuacji pożaru  52
3.4. Temperatura w przekrojach elementów narażonych na warunki pożarowe   57
 
4. Wpływ wysokiej temperatury na właściwości mechaniczne stali zbrojeniowej   63
4.1. Model normowy   63
4.2. Odkształcenia zbrojenia w temperaturze pożarowej, wykorzystanie modelu normowego do zaawansowanych analiz konstrukcji   67
4.3. Wykorzystanie modelu normowego do obliczeń prowadzonych metodami uproszczonymi   76
4.4. Model normowy w świetle wyników badań i innych wymagań  79

5. Wpływ wysokiej temperatury na beton  87
5.1. Badania betonu w wysokiej temperaturze  87
5.2. Cechy mechaniczne ogrzewanego betonu w ujęciu normowym 90
5.3. Przemiany zachodzące w betonie pod wpływem działania wysokiej temperatury   94
5.4. Wpływ wytrzymałości betonu na jego reakcję na działanie wysokiej temperatury   97
5.5. Wpływ rodzaju kruszywa i cementu  99
5.6. Odpryskiwanie termiczne betonu   101
5.7. Odkształcalność betonu w warunkach pożarowych  107
5.8. Wytrzymałość ogrzewanego betonu po ochłodzeniu   118
5.9. Wpływ naprężeń ściskających występujących w ogrzewanym betonie   121
5.10. Zmniejszenie wytrzymałości ogrzewanego betonu wg zaleceń amerykańskich  123
 
6. Uproszczone metody obliczania nośności elementów żelbetowych   125
6.1. Uwagi ogólne  125
6.2. Metoda Izotermy 500°C   126
6.2.1. Założenia  126
6.2.2. Określenie położenia izotermy 500°C i temperatury zbrojenia 130
6.2.3. Określenie nośności przekroju zredukowanego   136
6.3. Pozostałe, uproszczone metody obliczeń   138
6.3.1. Metoda Strefowa   138
6.3.2. Uproszczone metody obliczeń elementów ścinanych i skręcanych  140
6.3.3. Uproszczona metody obliczeń belek i płyt  141
 
7. Zapewnienie odporności ogniowej elementów zginanych 143
7.1. Projektowanie przy wykorzystaniu tablic   143
7.1.1. Podstawowe założenia i zakres stosowania tablic podanych w eurokodzie   143
7.1.2. Płyty   145
7.1.3. Belki   147
7.1.4. Tablice podane w normie amerykańskiej  150
7.2. Obliczenie nośności przekroju elementów zginanych metodą Izotermy 500°C   152
7.2.1. Równania równowagi przekroju   152
7.2.2. Graniczna wysokość strefy ściskanej przekroju   155
7.2.3. Odległość osiowa zbrojenia, jaką należy przyjąć do obliczeń 160
7.3. Przykłady obliczeń nośności ogniowej elementów zginanych   163
7.3.1. Uwagi ogólne  163
7.3.2. Płyta jednoprzęsłowa ogrzewana od strony strefy rozciąganej 163
7.3.3. Płyta wspornikowa ogrzewana od spodu (od strony strefy ściskanej)  167
7.3.4. Stosunkowo słabo zbrojona belka żelbetowa ogrzewana od strony strefy rozciąganej   170
7.3.5. Belka wspornikowa ogrzewana od spodu (od strony strefy ściskanej)  173
7.3.6. Belka wspornikowa wg punktu
7.3.5. — obliczenia metodą Strefową   176
7.3.7. Intensywnie zbrojona belka żelbetowa ogrzewana ze wszystkich stron  177
7.3.8. Obliczenia belki wg punktu
7.3.7 przy założeniu, że ogrzewane jest tylko zbrojenie   182
7.3.9. Belka dwuprzęsłowa   185
7.4. Reakcja elementów zginanych na warunki pożarowe w świetle wyników badań   188
7.4.1. Uwagi ogólne   188
7.4.2. Zmniejszenie nośności elementów  188
7.4.3. Deformacje elementów i zmiany ich sztywności  194
7.5. Wskazówki do prowadzenia zaawansowanych analiz konstrukcji statycznie niewyznaczalnych   198
 
8. Zapewnienie odporności ogniowej elementów ściskanych 201
8.1. Projektowanie przy wykorzystaniu tablic   201
8.1.1. Podstawowe założenia   201
8.1.2. Metody podane w tekście eurokodu   201
8.1.3. Prognozowanie nośności ogniowej słupów z uwzględnieniem efektów drugiego rzędu wg eurokodu   204
8.1.4. Wymagania stawiane w przepisach amerykańskich   205
8.2. Obliczenia nośności słupów metodą Izotermy 500°C  206
8.2.1. Założenia i równania równowagi przekroju   206
8.2.2. Dodatkowe problemy mogące powstać podczas określenia nośności elementów ściskanych narażonych na warunki pożarowe   210
8.3. Przykłady obliczeń nośności ogniowej elementów ściskanych   214
8.3.1. Uwagi ogólne  214
8.3.2. Przekrój słupa ogrzewanego ze wszystkich stron, obciążonego siłą usytuowaną w pobliżu osi   214
8.3.3. Przekrój słupa ogrzewanego ze wszystkich stron, obciążonego siłą usytuowaną poza przekrojem   223
8.3.4. Przekrój słupa ogrzewanego od strony zbrojenia mniej ściskanego, obciążonego siłą usytuowaną w pobliżu osi  227
8.3.5. Przekrój słupa ogrzewanego od strony zbrojenia bardziej ściskanego, obciążonego siłą usytuowaną w pobliżu osi  232
8.3.6. Uproszczona analiza wpływu efektów drugiego rzędu na słup narażony na warunki pożarowe, przeprowadzona na podstawie połączenia założeń metody Izotermy 500°C z założeniami metody Nominalnej sztywności  236
8.3.7. Uproszczona analiza wpływu efektów drugiego rzędu na słup narażony na warunki pożarowe przeprowadzona na podstawie połączenia założeń metody Izotermy 500°C z założeniami metody Nominalnej krzywizny  244
8.3.8 Przekrój słupa o większych wymiarach przekroju, ogrzewanego ze wszystkich stron, obciążonego siłą usytuowaną w pobliżu osi   247
8.3.9 Przekrój słupa o dużych wymiarach przekroju, ogrzewanego ze wszystkich stron, obciążonego siłą usytuowaną w pobliżu osi   254
8.4. Wyniki przykładowych obliczeń w świetle Wymagań tabelarycznych i wyników badań  260
8.4.1. Obliczenia nośności przekroju słupa o wymiarach 30 x 30 cm  260
8.4.2. Obliczenia z uwzględnieniem wpływu efektów drugiego rzędu wg eurokodów   262
8.4.3. Wpływ wymiarów przekroju słupa na wynik obliczeń jego nośności ogniowej   265
8.4.4. Wyniki obliczeń w świetle Wymagań tabelarycznych uwzględniających wyboczenie   266
8.4.5. Badania eksperymentalne nośności ogniowej słupów  267
8.5. Uwagi końcowe   274
 
9. Nośność ogniowa strefy przypodporowej   277
9.1 Ścinanie   277
9.1.1. Uwagi ogólne   277
9.1.2. Przykład obliczenia nośności ogniowej na ścinanie belki swobodnie podpartej ogrzewanej od spodu   279
9.1.3. Przykład obliczenia nośności ogniowej na ścinanie belki wspornikowej ogrzewanej od spodu   281
9.2. Przebicie   283
9.2.1. Wymagania normowe  283
9.2.2. Nośność ogniowa na przebicie w świetle doświadczeń praktycznych, wyników badań i obliczeń   284
9.2.3. Zapewnienie nośności ogniowej na przebicie przy długim czasie pożaru   287
9.2.4 Obliczeniowa ocena nośności na przebicie w warunkach pożarowych metodami uproszczonymi  288

Literatura   293

Dane techniczne

Autor Robert Kowalski
Wydanie 2019
Liczba stron 310
Okładka miękka
Format 150 x 230 mm

Tytuły polecane

Koszty dostawy
Paczkomaty InPost Kwota zakupów Koszt przesyłki przedpłata
  powyżej 450 zł 0 zł
  do 250 zł 6,5 zł
  do 250 zł 13 zł

Kurier DPD Przedpłata Płatność za pobraniem
  11 zł 15 zł
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Realizacja: N4K.eu
Sklep internetowy Shoper.pl