Jak definiować granice miejskich obszarów funkcjonalnych? Społeczne i ekonomiczne zyski i straty procesów urbanizacji w Polsce + Struktura przestrzenna małych miast z perspektywy 20 lat transformacji

Jak definiować granice miejskich obszarów funkcjonalnych Społeczne i ekonomiczne zyski i straty procesów urbanizacji w Polsce + Struktura przestrzenna małych miast z perspektywy 20 lat transformacji.jpg
  • nowość
Dostępność: ostatnie egzemplarze
Wysyłka w: 24 godziny
Cena: 44,00 zł 44.00
ilość egz.

towar niedostępny

dodaj do schowka

Opis

Komplet książek.

O publikacji Jak definiować granice miejskich obszarów funkcjonalnych? Społeczne i ekonomiczne zyski i straty procesów urbanizacji w Polsce

autor: red. Bogna Gawrońska-Nowak
rok wydania: 2021
liczba stron: 236
okładka: miękka
format: B5

W publikacji autorzy przeanalizowali społeczne uwarunkowania i konsekwencje sub- oraz dezurbanizacji w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem metod ilościowych (ekonometrycznych), osadzonych w kontekście bilansu zysku i strat omawianych zjawisk. Przeprowadzone badanie ma charakter interdyscyplinarny, tak by możliwie prawdziwie i kompleksowo oddać społeczno-ekonomiczną charakterystykę badanych zjawisk.

SPIS TREŚCI:

BOGNA GAWROŃSKA-NOWAK
Wprowadzenie   11

BOGNA GAWROŃSKA-NOWAK, VERANIKA KALEYEVA, ANITA ZARZYCKA
1. Bilans zysków i strat dla procesów urbanizacji —ograniczenia i możliwości wynikające z teorii i praktyki  15
Wstęp  15
1.1. Zyski i straty — podejście ekonomiczne, ewolucja i krytyka  16
1.2. Zyski i straty sub-/dezurbanizacji — analiza interesariuszy   19
Podsumowanie  26

VERANIKA KALEYEVA, PAWEŁ NAJECHALSKI, ANITA ZARZYCKA
2. Analiza danych zastanych   29
Wstęp  29
2.1. Ludność  32
2.2. Zameldowania na pobyt stały z zagranicy  44
2.3. Nieruchomości   51
2.4. Aktywność gospodarcza   65
2.5. Dochody gmin ogółem  83
2.5.1. Dochody gmin z PIT od osób fizycznych  91
2.6. Wydatki gmin  97
Podsumowanie  104

JAN GRZYMSKI
3. Granice miasta: idea, wyobraźnia i praktyka   107
Wstęp  107
3.1. Społeczne tworzenie granic: borderwork   108
3.2. Centrum i peryferie — perspektywa miejska   110
3.3. Narodziny miast: centrum jako przestrzeń publiczna   111
3.4. Geometryczny porządek i władza centralna   112
3.5. Miasto modernistyczne jako narzędzie przemiany społecznej  114
3.6. Miasto ponowoczesne: post-polis  116
Podsumowanie: czy miasta umierają?  117

BOGNA GAWROŃSKA-NOWAK, PIOTR LIS, OLHA ZADOROZHNA
4. Znaczenie metod statystycznych dla potrzeb delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych — spojrzenie ekonomisty  119
Wstęp  119
4.1. Jak delimitować — współczesne trendy w badaniach   120
4.1.1. Jak delimitować według kryteriów „ekonomicznych"?   123
4.2. Wykorzystanie metod ekonometrycznych — nasza propozycja   125
4.2.1. Szacowanie wartości progowych  126
Wnioski  130

BOGNA GAWROŃSKA-NOWAK, PIOTR LIS, OLHA ZADOROZHNA
5. Studium delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych za pomocą metod statystycznych  131
Wstęp  131
5.1. Miasta rdzeniowe   133
5.2. Powiązania funkcjonalne: eksploracja danych  135
5.3. Podejście ekonometryczne  141
5.3.1. Analiza wartości progowych  142
5.3.2. Wyznaczanie MOF-ów — wyniki bazowe  144
5.3.3. Analiza wartości progowych z uwzględnieniem korelacji przestrzennej  147
5.3.4. Model regresji nieciągłej   148
5.4. Dyskusja i podsumowanie  150

KRZYSZTOF GUBAŃSKI
6. Społeczna percepcja zjawiska suburbanizacji. Wnioski z badań jakościowych w obszarach funkcjonalnych Poznania, Lublina oraz Bełchatowa  153
Wstęp  153
6.1. Problem badawczy i operacjonalizacja suburbanizacji  154
6.2. Wybór miast do badań terenowych  155
6.3. Rekrutacja rozmówców i przebieg badania  156
6.4. Uwarunkowania suburbanizacji  157
6.4.1. Koszt zakupu nieruchomości  157
6.4.2. Normalna biografia mieszkaniowa   158
6.4.3. Uciążliwe miasto vs zielone siedlisko  159
6.4.4. Odwołania do czynników strukturalnych (rynku, polityk publicznych, inwestycji unijnych)  160
6.5. Skutki suburbanizacji   161
6.5.1. Zatarcie granicy między miastem a przedmieściem  161
6.5.2. Profesjonalizacja i skalowanie suburbanizacji   162
6.5.3. Problem integracji społecznej   163
6.6. Ocena miejsca zamieszkania  165
6.6.1. Oceny pozytywne   165
6.6.2. Oceny negatywne   166
6.7. Katalog zysków i strat miast i gmin oraz wynikające z nich strategie przystosowawcze  167
6.7.1. Miasta  168
6.7.2. Gminy  169
Podsumowanie i rekomendacje   171

JULITA LUKOMSKA, JAROSŁAW NENEMAN
7. Koszty i korzyści dez- i suburbanizacji —perspektywa jednostek samorządu terytorialnego   175
Wprowadzenie  175
7.1. Koszty i korzyści suburbanizacji   176
7.2. Perspektywa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce  181
Podsumowanie  192

BOGNA GAWROŃSKA-NOWAK, PIOTR LIS, OLHA ZADOROZHNA
8. Statystyczna analiza skutków sub- i dezurbanizacji w Polsce —„efekt przynależności"  193
Wstęp  193
8.1. Przegląd literatury  194
8.2. Opis danych   195
8.3. Metodologia   200
8.4. Wyniki  202
Podsumowanie  209

Podsumowanie i wnioski  211
Bibliografia   215
Streszczenie  229
Spis tabel i rycin   231

O publikacji Struktura przestrzenna małych miast z perspektywy 20 lat transformacji

autor: red. Bartosz Bartosiewicz, Tadeusz Marszał
rok wydania: 2011
liczba stron: 132
okładka: miękka
format: A5

Głównym problemem przewodnim książki jest analiza zmian społeczno-gospodarczych występujących w ostatnim 20-leciu w polskiej przestrzeni, z uwzględnieniem obszarów zurbanizowanych.
Przy czym szczególnym obiektem, któremu autorzy poświęcili dużo uwagi są małe miasta i ich przestrzeń. Jak słusznie podkreślają autorzy, "zbiór ośrodków lokalnych, pomimo pewnych podobieństw nie jest jednolity", co wskazuje na konieczność pogłębionej analizy z uwzględnieniem przestrzeni.
Całość opracowania stanowi interesującą a zarazem wartościową pracę, która w sposób ciekawy, a często unikatowy przedstawia przekształcenia struktury przestrzennej miast.

Z recenzji prof. Stanisława Korenika

SPIS TREŚCI:

Wstęp - Bartosz Bartosiewicz, Tadeusz Marszał   7

1   Przemiany przestrzenno-funkcjonalne małych miast po 20 latach transformacji - Hanka Zaniewska  9
1.1   Wprowadzenie 9
1.2   Zmiany ludnościowe   11
1.3   Działania samorządowe w zakresie rozwoju i aktywizacji małych miast 13
1.4   Sytuacja mieszkaniowa i zasoby mieszkaniowe      15
1.5   Funkcje miasteczek - kierunki zmian 18
1.6   Podsumowanie 20
Bibliografia 22

2   Ład przestrzenny małych miast - koncepcja zintegrowanego modelu planowania - Mariusz Chudak 25
2.1   Wprowadzenie 25
2.2   Ogólne cechy planowania przestrzennego w ośrodkach peryferyjnych    27
2.3   Monografia urbanistyczna gminy optymalną konstrukcją planistyczną     32
2.4   Podsumowanie 37
Bibliografia 38      

3   Przemiany struktury przestrzennej wybranych małych i średnich miast Polski centralnej planowanie jako czynnik rozwoju - Małgorzata Hanzl   39
3.1   Wprowadzenie 39
3.2   Cztery miasta Polski centralnej - uwarunkowania rozwoju  40
3.3   Planowanie w wybranych miastach - charakterystyka      43
3.4   Analiza przyczynkowa braku planowania rozumianego jako dbałość o kreację zwartych struktur miejskich w okresie transformacji  46
3.5   Zmiana postaw - przyczynek do zmiany myślenia o planowaniu 50
3.6   Teoria urbanizacji Henry´ego Lafebvre´a   51
3.7   Podsumowanie - o roli planowania w procesie rozwoju     55
Bibliografia 56

4   Przemiany przestrzeni miast powiatu tarnogórskiego - Zuzanna Hajda 59
4.1   Wprowadzenie 59
4.2   Sytuacja społeczno-gospodarcza powiatu tarnogórskiego  60
4.3   Zróżnicowanie przemian przestrzennych miast powiatu tarnogórskiego   64
4.3.1   Tarnowskie Góry 65
4.3.2   Radzionków 67
4.3.3   Miasteczko Śląskie   69
4.3.4   Kalety 70
4.4   Podsumowanie 71
Bibliografia   72

5   Zagospodarowanie przestrzeni małych miast beskidzkich i ich otoczenia - Tomasz Chaberko, Paweł Kretowicz   75
5.1   Wprowadzenie 75
5.2   Zakres przestrzenny i źródła danych 76
5.3   Główne czynniki rozwoju małych miast beskidzkich 79
5.4   Współczesne przestrzenie funkcjonalne małych miast beskidzkich i ich otoczenia   81 
5.5   Zmiany zagospodarowania wybranych gmin miejsko-wiejskich w Beskidach w latach 2000-2008      85
5.6   Podsumowanie 88
Bibliografia 89

6   Struktura użytkowania ziemi w małych miastach otoczenia aglomeracji śląskiej - Piotr Gibas 91
6.1   Wprowadzenie 91
6.2   Charakterystyka struktury użytkowania ziemi w małych miastach otoczenia aglomeracji górnośląskiej          93
6.3   Charakterystyka użytkowania obszarów zabudowy zurbanizowanej małych miast otoczenia aglomeracji górnośląskiej   98
6.4   Podsumowanie - typologia małych miast otoczenia aglomeracji górnośląskiej    104
Bibliografia   107

7   Przemiany przestrzenne a tożsamość małych miast w obszarze oddziaływania Krakowa - Agnieszka Wójtowicz-Wróbel 109
7.1   Wprowadzenie 109
7.2   Niepołomice - przeobrażenia miasta o szczególnych walorach      111
7.3   Podsumowanie 118

Bibliografia   120

8   Struktura przestrzenno-funkcjonalna Bytowa - Iwona Jażewicz        121
8.1   Wprowadzenie 121
8.2   Bilans użytkowania ziemi       122
8.3   Tereny zainwestowane w przestrzeni miasta Bytowa        124
8.3.1   Tereny mieszkaniowe         124
8.3.2   Tereny usługowe     125
8.3.3   Tereny przemysłowe          126
8.3.4   Tereny komunikacyjne       127
8.3.5   Tereny zieleni i rekreacji     128
8.4   Tereny niezainwestowane      129
8.5   Podsumowanie

 

Koszty dostawy
Paczkomaty InPost Kwota zakupów Koszt przesyłki przedpłata
  powyżej 450 zł 0 zł
  do 250 zł 6,5 zł
  do 250 zł 13 zł

Kurier DPD Przedpłata Płatność za pobraniem
  11 zł 15 zł
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Realizacja: N4K.eu
Sklep internetowy Shoper.pl