Jak definiować granice miejskich obszarów funkcjonalnych Społeczne i ekonomiczne zyski i straty procesów urbanizacji w Polsce + Funkcja przemysłowa małych miast

Jak definiować granice miejskich obszarów funkcjonalnych Społeczne i ekonomiczne zyski i straty procesów urbanizacji w Polsce + Funkcja przemysłowa małych miast.jpg
  • nowość
Dostępność: ostatnie egzemplarze
Wysyłka w: 24 godziny
Cena: 44,00 zł 44.00
ilość egz.

towar niedostępny

dodaj do schowka

Opis

Komplet książek.

O publikacji Jak definiować granice miejskich obszarów funkcjonalnych? Społeczne i ekonomiczne zyski i straty procesów urbanizacji w Polsce

autor: red. Bogna Gawrońska-Nowak
rok wydania: 2021
liczba stron: 236
okładka: miękka
format: B5

W publikacji autorzy przeanalizowali społeczne uwarunkowania i konsekwencje sub- oraz dezurbanizacji w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem metod ilościowych (ekonometrycznych), osadzonych w kontekście bilansu zysku i strat omawianych zjawisk. Przeprowadzone badanie ma charakter interdyscyplinarny, tak by możliwie prawdziwie i kompleksowo oddać społeczno-ekonomiczną charakterystykę badanych zjawisk.

SPIS TREŚCI:

BOGNA GAWROŃSKA-NOWAK
Wprowadzenie   11

BOGNA GAWROŃSKA-NOWAK, VERANIKA KALEYEVA, ANITA ZARZYCKA
1. Bilans zysków i strat dla procesów urbanizacji —ograniczenia i możliwości wynikające z teorii i praktyki  15
Wstęp  15
1.1. Zyski i straty — podejście ekonomiczne, ewolucja i krytyka  16
1.2. Zyski i straty sub-/dezurbanizacji — analiza interesariuszy   19
Podsumowanie  26

VERANIKA KALEYEVA, PAWEŁ NAJECHALSKI, ANITA ZARZYCKA
2. Analiza danych zastanych   29
Wstęp  29
2.1. Ludność  32
2.2. Zameldowania na pobyt stały z zagranicy  44
2.3. Nieruchomości   51
2.4. Aktywność gospodarcza   65
2.5. Dochody gmin ogółem  83
2.5.1. Dochody gmin z PIT od osób fizycznych  91
2.6. Wydatki gmin  97
Podsumowanie  104

JAN GRZYMSKI
3. Granice miasta: idea, wyobraźnia i praktyka   107
Wstęp  107
3.1. Społeczne tworzenie granic: borderwork   108
3.2. Centrum i peryferie — perspektywa miejska   110
3.3. Narodziny miast: centrum jako przestrzeń publiczna   111
3.4. Geometryczny porządek i władza centralna   112
3.5. Miasto modernistyczne jako narzędzie przemiany społecznej  114
3.6. Miasto ponowoczesne: post-polis  116
Podsumowanie: czy miasta umierają?  117

BOGNA GAWROŃSKA-NOWAK, PIOTR LIS, OLHA ZADOROZHNA
4. Znaczenie metod statystycznych dla potrzeb delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych — spojrzenie ekonomisty  119
Wstęp  119
4.1. Jak delimitować — współczesne trendy w badaniach   120
4.1.1. Jak delimitować według kryteriów „ekonomicznych"?   123
4.2. Wykorzystanie metod ekonometrycznych — nasza propozycja   125
4.2.1. Szacowanie wartości progowych  126
Wnioski  130

BOGNA GAWROŃSKA-NOWAK, PIOTR LIS, OLHA ZADOROZHNA
5. Studium delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych za pomocą metod statystycznych  131
Wstęp  131
5.1. Miasta rdzeniowe   133
5.2. Powiązania funkcjonalne: eksploracja danych  135
5.3. Podejście ekonometryczne  141
5.3.1. Analiza wartości progowych  142
5.3.2. Wyznaczanie MOF-ów — wyniki bazowe  144
5.3.3. Analiza wartości progowych z uwzględnieniem korelacji przestrzennej  147
5.3.4. Model regresji nieciągłej   148
5.4. Dyskusja i podsumowanie  150

KRZYSZTOF GUBAŃSKI
6. Społeczna percepcja zjawiska suburbanizacji. Wnioski z badań jakościowych w obszarach funkcjonalnych Poznania, Lublina oraz Bełchatowa  153
Wstęp  153
6.1. Problem badawczy i operacjonalizacja suburbanizacji  154
6.2. Wybór miast do badań terenowych  155
6.3. Rekrutacja rozmówców i przebieg badania  156
6.4. Uwarunkowania suburbanizacji  157
6.4.1. Koszt zakupu nieruchomości  157
6.4.2. Normalna biografia mieszkaniowa   158
6.4.3. Uciążliwe miasto vs zielone siedlisko  159
6.4.4. Odwołania do czynników strukturalnych (rynku, polityk publicznych, inwestycji unijnych)  160
6.5. Skutki suburbanizacji   161
6.5.1. Zatarcie granicy między miastem a przedmieściem  161
6.5.2. Profesjonalizacja i skalowanie suburbanizacji   162
6.5.3. Problem integracji społecznej   163
6.6. Ocena miejsca zamieszkania  165
6.6.1. Oceny pozytywne   165
6.6.2. Oceny negatywne   166
6.7. Katalog zysków i strat miast i gmin oraz wynikające z nich strategie przystosowawcze  167
6.7.1. Miasta  168
6.7.2. Gminy  169
Podsumowanie i rekomendacje   171

JULITA LUKOMSKA, JAROSŁAW NENEMAN
7. Koszty i korzyści dez- i suburbanizacji —perspektywa jednostek samorządu terytorialnego   175
Wprowadzenie  175
7.1. Koszty i korzyści suburbanizacji   176
7.2. Perspektywa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce  181
Podsumowanie  192

BOGNA GAWROŃSKA-NOWAK, PIOTR LIS, OLHA ZADOROZHNA
8. Statystyczna analiza skutków sub- i dezurbanizacji w Polsce —„efekt przynależności"  193
Wstęp  193
8.1. Przegląd literatury  194
8.2. Opis danych   195
8.3. Metodologia   200
8.4. Wyniki  202
Podsumowanie  209

Podsumowanie i wnioski  211
Bibliografia   215
Streszczenie  229
Spis tabel i rycin   231


O publikacji Funkcja przemysłowa małych miast

autor: red. Tadeusz Marszał
rok wydania: 2009
liczba stron: 128
okładka: miękka
format: A5

Autorzy poszczególnych rozdziałów w niniejszej publikacji, sięgając do przykładów z różnych regionów Polski (zwłaszcza z terenu Polski Środkowej i Małopolski), podejmują próbę analizy wybranych aspektów rozwoju przemysłu w małych miastach i jego wpływu na kształt zagospodarowania przestrzeni wybranych ośrodków lokalnych.

SPIS TREŚCI:

Wstęp
Tadeusz Marszał   5
 
1. Rozwój działalności przemysłowej w małych miastach Polski Środkowej - rys historyczny
Mariusz Lamprecht   
1.1. Wprowadzenie   7
1.2. Rozwój działalności wytwórczej w okresie przedprzemysłowym i podczas rewolucji przemysłowej   8
1.3. Działalność przemysłowa od odzyskania niepodległości do 1989 r.   14
1.4. Rozwój przemysłu po 1989 r. i współczesna sytuacja działalności przemysłowej w małych miastach Polski Środkowej   17
1.5. Podsumowanie  21
Bibliografia   23
 
2. Funkcja przemysłowa w przestrzeni małych miast - wybrane zagadnienia
Urszula Nowacka-Rejzner, Katarzyna Zawada  
2.1. Wprowadzenie 23
2.2. Funkcja przemysłowa na tle wartości przyrodniczych i kulturowych wybranych miast 26
2.2.1. Bukowno 26
2.2.2. Niepołomice 32
2.2.3. Dobczyce 34
2.3. Podsumowanie 36
Bibliografia 38
 
3. Nowoczesne strefy przemysłowe w strukturze małych miast i miejscowości w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym
Matylda Wdowiarz-Bilska
3.1. Wprowadzenie   39
3.2. Struktura przestrzenna SSE - KPT   40
3.3. Nowoczesne strefy przemysłowe w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym   43
3.4. Kształt przestrzeni stref przemysłowych w małych ośrodkach osadniczych   52
3.5. Podsumowanie i wnioski   55
Bibliografia   56
 
4. Przemiany funkcjonalne terenów przemysłowych w małych miastach Polski Środkowej - ujęcie przestrzenne
Mariusz Lamprecht  
4.1. Miasto w ujęciu dynamicznym - wybrane zagadnienia   59
4.2. Tereny o genezie przemysłowej w małych miastach Polski Środkowej - intensywność i kierunki przekształceń funkcjonalnych   63
4.3. Przekształcenia przestrzeni małego miasta w świetle nowych funkcji terenów przemysłowych   71
Bibliografia   77
 
5. Rozwój przestrzenny Zambrowa po 1945 r. jako efekt próby lokalizacji okręgu przemysłu włókienniczego w północno-wschodniej Polsce
Dorota Gawryluk
5.1. Lata pięćdziesiąte-sześćdziesiąte XX w.   81
5.1.1. Zambrowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego im. Rewolucji Październikowej   81
5.1.2. Rozwój przestrzenny Zambrowa w latach pięćdziesiątych-sześćdziesiątych XX w. projekt i realizacja   85
5.1.2.1. Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego dla Zambrowa przygotowany przez zespół H. Adamczewskiej - 1950 r.   85
5.1.2.2. Rozwój przestrzenny Zambrowa w latach pięćdziesiątych-sześćdziesiątych XX w.   88
5.2. Lata sześćdziesiąte-siedemdziesiąte XX w.   90
5.3. Lata osiemdziesiąte-dziewięćdziesiąte XX w.   93
Bibliografia   98
 
6. Przeobrażenia terenów przemysłowych w małym mieście na przykładzie Góry
Dominik Sikorski
6.1. Wstęp 99
6.2. Charakterystyka terenów przemysłowych w Górze 100
6.3. Sukcesja funkcjonalna na terenach przemysłowych w Górze   105
6.4. Podsumowanie   109
Bibliografia   111
 
7. Znaczenie terenów i obiektów eksploatacyjnych dla podniesienia atrakcyjności małych miast Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego
Anna Sikora, Piotr Langer  
7.1. Wstęp   113
7.2. Surowce skalne   114
7.3. Sól kamienna   120
7.4. Podsumowanie i wnioski

 

Koszty dostawy
Paczkomaty InPost Kwota zakupów Koszt przesyłki przedpłata
  powyżej 450 zł 0 zł
  do 250 zł 6,5 zł
  do 250 zł 13 zł

Kurier DPD Przedpłata Płatność za pobraniem
  11 zł 15 zł
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Realizacja: N4K.eu
Sklep internetowy Shoper.pl