Gospodarowanie gruntami w polskich miastach

Dostępność: ostatnie egzemplarze
Wysyłka w: 24 godziny
Cena: 37,00 zł 37.00
ilość egz.

towar niedostępny

dodaj do schowka

Opis

Celem prezentowanej pracy jest uzupełnienie i poszerzenie (w tym w oparciu o materiał empiryczny) wiedzy o prowadzonej przez gminy miejskie gospodarce gruntami.

W pracy przedstawiono wybrane zagadnienia gospodarki gruntami rozpatrywane z punktu widzenia ekonomii — traktowanej jako nauka opisowa procesów gospodarczych prowadzonych w warunkach ograniczoności zasobów, z których ludzie korzystają w konkretnych warunkach społeczno-gospodarczych.
Gospodarowanie to polega na:
• wyborze kryteriów alokacji dostępnych w danym miejscu i w danym czasie zasobów;
• rozdziale dostępnych w danym miejscu i w danym czasie zasobów pomiędzy róż-ne konkurencyjne zastosowania;
• ocenie efektywności podejmowanych przedsięwzięć gospodarczych, w tym dokonywanej na tle przedsięwzięć alternatywnych lub konkurencyjnych.

Głównym założeniem przedstawionych w niniejszej pracy analiz i ocen naświetlających gospodarkę gruntami w polskich miastach było oparcie ich na ekonomii, traktowanej jako nauka opisowa — badająca relacje między celami i środkami, alternatywnymi możliwościami ich użycia" oraz charakteryzująca istniejącą rzeczywistość. Założono, że taki opis stanu istniejącego powinien dostarczać przesłanek decyzyjnych w toku kształtowania postulatywnego —normatywnego modelu gospodarowania gruntami w Polsce, rozpatrywanego w skali kraju, poszczególnych regionów (województw), a także w skali lokalnej (powiatów ziemskich oraz powiatów grodzkich — miast działających na prawach powiatów). Dodatkowo, w przypadku 65 miast działających na zasadach powiatu grodzkiego była możliwość przedstawienia szczegółowej charakterystyki prowadzonej w nich gospodarki gruntami, rozpatrywanej według form własności nieruchomości oraz sposobów ich użytkowania. W prezentacji tej — obok podstawowych statystyk opisowych — wykorzystano wyniki analizy taksonomicznej układu złożonego z 65 miast.

Publikacja została wykonana w Zakładzie Analiz Rynku Nieruchomości Instytutu Rozwoju Miast w ramach projektu rozwojowego dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

SPIS TREŚCI:

WPROWADZENIE 7

1 – ŹRÓDŁA INFORMACJI O GRUNTACH W MIASTACH 17
1.1. Identyfi  kacja problemu 17
1.2. Klasyfi  kacja gruntów 17
1.3. Grunty w prawie geodezyjnym i kartograficznym 21
1.4. Grunty w danych i informacjach GUS 26
1.5. Internetowe bazy danych IRM o nieruchomościach w Polsce 27

2 – WYBRANE UWARUNKOWANIA GOSPODARKI GRUNTAMI W POLSKICH MIASTACH 35
2.1. Kształtowanie podaży terenów budowlanych w miastach 35
2.2. Gospodarka gruntami w planowaniu przestrzennym  36
2.3. Doktryna planowania organicznego 46
2.4. Globalizacja gospodarki 49
2.5. Uwarunkowania społeczne popytu  na tereny budowlane 51
2.6. Zachowania rynkowe inwestorów 52
2.7. Strategia mieszkaniowa 58
2.8.  Prawne i instytucjonalne bariery rozwoju inwestycji w Polsce 64

3 – WYZNACZNIKI GOSPODARKI GRUNTAMI W POLSCE 69
3.1. Gospodarowanie przestrzenią w Polsce w świetle integracji  z Unią Europejską 69
3.2. Narodowy Plan Rozwoju 2007-2013 79
3.3. Trzeci Raport Spójności  – Polska w przestrzeni europejskiej 87
3.4. Założenia Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2007-2013 90
3.5. Założenia przyszłej polityki rządu wobec miast 95

4 – WPŁYW PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO NA GOSPODARKĘ GRUNTAMI 107
4.1. Podstawy prawne planowania przestrzennego 107
4.2. Rekompensaty, odszkodowania i opłaty w świetle ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 109
4.3. Scalanie i podział nieruchomości oraz opłaty adiacenckie w świetle ustawy o gospodarce nieruchomościami 111
4.4. Wycena nieruchomości dla potrzeb określenia wpływu planowania przestrzennego na zmianę wartości gruntu 112
4.5. Specyfika wyceny gruntów Skarbu Państwa 118
4.6. Wybrane elementy prognozowania skutków fi  nansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 122
4.7. Wybrane metody prognozowania skutków ekonomicznych proponowanych rozwiązań planistycznych 130
4.8. Oszacowanie wpływu uchwalenia planu miejscowego na budżet gminy 137

5 – ZASOBY GRUNTOWE W POLSCE 145
5.1. Wielkość i struktura zagospodarowania zasobu gruntów w Polsce  145
5.2. Zmiany struktury zagospodarowania gruntów zabudowanych i zurbanizowanych w Polsce w latach 1970-2009 149
5.3. Struktura zagospodarowania zasobu gruntów na poziomie krajowym – NUTS 1 153
5.4. Struktura zagospodarowania zasobu gruntów na poziomie lokalnym, powiatowym – NUTS 4 155

6 – KLASYFIKACJA MIAST NA PRAWACH POWIATU Z UWZGLĘDNIENIEM STRUKTURY FORM WŁASNOŚCI I SPOSOBÓW UŻYTKOWANIA GRUNTÓW 161
6.1. Przyjęte założenia 161
1.2. Klasyfikacja miast na prawach powiatu z uwagi na strukturę powierzchni wybranych form własności gruntów ogółem 165
1.3. Klasyfikacja miast na prawach powiatu z uwagi na strukturę wybranych form własności gruntów zabudowanych i zurbanizowanych 169
1.4. Klasyfikacja miast na prawach powiatu z uwagi na strukturę powierzchni gruntów ogółem według udziału poszczególnych form własności razem w powierzchni miasta 173
1.5. Klasyfikacja miast na prawach powiatu z uwagi na powierzchnię gruntów ogółem, rozpatrywanych według form własności, przypadających na jednego mieszkańca (liczona w m²/osobę) 177
6.6. Klasyfikacja miast na prawach powiatu z uwagi na powierzchnię gruntów ogółem rozpatrywaną według udziału procentowego danego sposobu użytkowania w powierzchni miasta 180
6.7. Klasyfikacja miast na prawach powiatu przeprowadzona z uwagi na powierzchnię gruntów ogółem, rozpatrywaną według sposobów użytkowania, przypadającą na jednego mieszkańca (liczonej w m²/osobę) 183
6.8. Syntetyczna klasyfi kacja miast na prawach powiatu w Polsce w oparciu o wybrane wskaźniki struktury form własności gruntów i sposobów ich użytkowania 186

ZAKOŃCZENIE 193
ZAŁĄCZNIKI 197

Dane techniczne

Autor Maciej W Wierzchowski
Wydanie 2011
Liczba stron 266
Okładka miękka
Format A4

Tytuły polecane

Koszty dostawy
Paczkomaty InPost Kwota zakupów Koszt przesyłki przedpłata
  powyżej 450 zł 0 zł
  do 250 zł 6,5 zł
  do 250 zł 13 zł

Kurier DPD Przedpłata Płatność za pobraniem
  11 zł 15 zł
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Realizacja: N4K.eu
Sklep internetowy Shoper.pl