Friedhofe des Alten Breslaus ( Cmentarze dawnego Wrocławia ) wersja niemiecka

Dostępność: ostatnie egzemplarze
Wysyłka w: 24 godziny
Cena: 167,00 zł 167.00
ilość egz.

towar niedostępny

dodaj do schowka

Opis

Niemieckojęzyczna, bogato ilustrowana monografia opisująca dzieje wrocławskich nekropolii, ich powstawania i funkcjonowania do 1945 roku. Książka jest pełnym opracowaniem 120 cmentarzy opartym na informacjach zaczerpniętych zarówno z licznych materiałów archiwalnych, codziennej prasy jak i wywiadów z mieszkańcami Wrocławia. To niezwykłe połączenie źródeł tworzy porywającą publikację odzwierciedlającą historię wrocławskiej ziemi. Na nowo ją odkrywa niejednokrotnie wypełniając lukę w badaniach nad dziejami miasta.

SPIS TREŚCI:
 
Wstęp

CMENTARZE KATOLICKIE


Parafia św. Andrzeja w Stabiowicach
Cmentarz katolicki W Stabiowicach 1 Katnolischer Friedhot in Stabelwitz

Parafia Bożego Ciała

Cmentarz przykościelny Bożego Ciała | St. Corpus Christi Kirchnof
Cmentarz Bożego Ciaia | Friedhof St. Corpus Cnristi

Parafia św. Doroty
Cmentarz przykościelny św. Doroty 1 St. Dorothea Kirchhof
Cmentarz św. Doroty [I] | St. Dorotneenfriedhof
Cmentarz św. Doroty [il] | Friednof St. Dorotnea

Parafia św. Henryka

Cmentarz św. Henryka | Friedhof St. Heinrich

Parafia św. Jadwigi w Leśnicy
Cmentarz przykościelny św. Jadwigi | Kirchhof zu St. Hedwig

Parafia św. Jakuba i św. Krzysztofa na Psim Polu

Cmentarz przykościelny św. Jakuba i św. Krzysztofa | Kirchhof St. Jakob und St. Christophorus
Cmentarz św. Jakuba i św. Krzysztofa 1 Friedhof St. Jakob und St. Christophorus

Parafia katedralna św. Jana Chrzciciela

Cmentarz na Zatumiu, Cmentarz św. Bartłomieja [?] | Friedhof am Hinterdom, Friedhof St, Bartholomaus 17]
Cmentarz sw. Wawrzyńca [I] | Kirchhof zu St. Laurentius 1|]
Cmentarz św. Wawrzyńca [ll] | Friedhof zu St. Laurentius [lij

Parafia św. Macieja Apostoła

Cmentarz sw. Agnieszki 1 St. Agnes Kirchhof
Cmentarz sw. Macieja Apostoia 1 Friedhof zu St. Matthias

Parafia Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych
Cmentarz na Księżu Małym | Friednof der Gemeinde Klein Tschansch

Parafia św. Maurycego

Cmentarz przykościelny sw. Maurycego | St. Mauritius Kirchhof
Stary cmentarz sw. Maurycego | Alter Friednof St. Mauritius
Nowy cmentarz sw. Maurycego | Neuer Friedhof St. Mauritius
Cmentarze gminne administrowane przez parafię sw. Maurycego

Parafia św. Michała Archaniola
Cmentarz sw. Michała | Alter St. Michaelis Kirchhof

Parafia św. Mikołaja

Cmentarz przykoscielny sw. Mikołaja | St. Nikolai Kirchnof
Cmentarz sw. Mikoiaja [|], Cmentarz Belvedere | Kirchhof zu St. Nikolai, Belvedere Kirchhof
Cmentarz św. Mikoiaja i Bożego Ciaia | Friedhof St. Nikolai und St. Corpus Cnristi
Cmentarz sw. Mikoiaja [ll] | Friedhof St. Nikolai
Cmentarz przykościelny św. Michała Archanioła w Muchoborze Wielkim | Kirchhof St. Michaelis in Gross Mochbern

Parafia Najświętszej Marii Panny

Cmentarz przykoscielny sw. Anny 1 St. Anna Kirchhof
Cmentarz Najświętszej Marii Panny na Piasku 1 Friedhpf St. Maria auf dem Sande

Parafia św. Wawrzyńca w Żernikach

Cmentarz przykościelny parafii św. Wawrzyńca w Żernikach | St. Laurentius Kirchhof in Neukirch

Parafia św. Wincentego

Cmentarz przykościelny św. Wincentego | St. Vinzenz Kirchhof
Cmentarz św. Wincentego | St. Vinzenz Friedhof

Parafia św. Wojciecha

Cmentarz przykościelny św. Wojciecha | St. Adalbert Kirchhof
Cmentarz sw. Wojciecha | St. Adalbertfriedhof

Cmentarze zgromadzeń zakonnych
Cmentarz bonifratrów [I] | Friedhof der Barmherzigen Brüder [I]
Cmentarz bonifratrow [ll] | Friedhof der Barmherzigen Bruder [ll]
Cmentarz klasztoru Franciszkanow | Klosterfriedhof des Fraziskanerkonvent
Cmentarz elżbietanek | Friedhof der Elisabethinerinnen
Cmentarz klasztoru Urszulanek | Klosterfriedhof der Ursulinerinnen

CMENTARZE PROTESTANCKIE

Parafia św. Barbary

Cmentarz przykościelny św. Barbary | St. Barbara Klrchhof
Cmentarz św. Barbary [I] | St, Barbara Friedhof
Cmentarz św. Barbary [ll] | Friedhof zu St. Barbara
Parafia św. Bernardyna
Cmentarz przykościelny sw. Bernardyna | Kircnhof St. Bernhardin
Cmentarz św. Bernardyna [l], Cmentarz Nowoszczytnicki | Friedhof St. Bernhardin [l], Neuscheitniger Friedhof
Cmentarz św. Bernardyna [II] | Friedhof St. Bernhardin [ll]
Stary cmentarz św. Bernardyna | Alter Friedhof St. Bernhardin
Nowy cmentarz św. Bernardyna | Neuer Friedhof St. Bernhardin
 
Parafia św. Elżbiety
Cmentarz przykościelny sw. Elżbiety | St. Elisabethkircnhof

Parafia Jedenastu Tysięcy Dziewic
Cmentarz przykościelny Jedenastu Tysięcy Dziewic | Kirchhof Eiftausend Jungfrauen
Cmentarz Jedenastu Tysięcy Dziewic [I] | Friedhof Elftausend Jungfrauen [I]
Cmentarz Jedenastu Tysięcy Dziewic [ll] | Friedhof Elftausend Jungfrauen [li]

Parafia św. Krzysztofa
Cmentarz przykościelny sw. Krzysztofa | Kirchhot zu St. Christcphorus
Cmentarz św. Krzysztofa | Frieclhof zu St. Christophorus

Parafia imienia Lutra
Cmentarz na Dąbiu | Grüneicher Friednof
Cmentarz parafii imienia Lutra | Lutneririedhot

Parafia św. Marii Magdaleny
Cmentarz przykościelny św. Marii Magdaleny ] St, Maria Magdalena Kirchhof
Stary cmentarz św. Marii Magdaleny | Alter Friedhof St. Maria Magdalena
Nowy cmentarz św. Marii Magdaleny | Neuer Friedhof St. Maria Magdalena
 

Parafia Zbawiciela
Cmentarz Zbawiciela [I] | Kirohhof St. Saivator
Cmentarz Zbawiciela [ll] | St. Saivatorfriednof
Cmentarz Zbawiciela i św. Krzysztofa | Friedhof St. Saivator und St. Christophori
Stary cmentarz Zbawiciela i św. Jana | Alter Friedhof St. Saivator und St. Johannes
Nowy cmentarz Zbawiciela i św. Jana | Neuer Friedhof St. Saivator und St. Johannes
Cmentarz Zbawiciela [lll], Cmentarz św. Jana | Friedhof St. Saivator, Friedhoi St. Johannes
Cmentarze gminne administrowane przez parafię Zbawiciela
Parafia ewangelicka w Leśnicy
Cmentarz ewangelicki w Leśnicy | Evangeliscner Friednot in Lissa

Parafia ewangelicka w Praczach

Ewangelicki cmentarz parafialny w Praczach | Friednof der evangeliscnen Kircnengemeinde Hierrnprotscn
Cmentarz filialny parafii ewangelickiej Pracze w Stablowicach | Filialfriednof der evangelischen Kircnengerneinde l-lermprotscn in Stabelwitz
 
Parafia ewangelicka na Psim Polu
Stary cmentarz ewangelioki parafii Psie Pole | Alter Friednof der evangeliscnen Gemeinde Hundsfeld
Nowy cmentarz ewangelicki parafii Psie Pole | Neuer evangeliscner Friednof der Gerneinde Hundsteld

Parafia ewangelicka w Swojczycach

Cmentarz przykościelny św. Jacka | St. Hiazyntus Kirchhof
Ewangelicki cmentarz parafialny w Swojczycach | Friedhof der evangelischen Kircnengemeinde Schwoitscn

Gmina ewangelicko-reiormowana (kalwińska)

Stary cmentarz gminy ewangelicko-reformowanej | Alter Friednof der Fieformierten Gemeinde
Nowy cmentarz gminy ewangelicko-reformowanej | Neuer Friednof der Reformierten Gemeinde

Gmina staruluterańska
Cmentarz gminy staroluteranskiej | Altlutherischer Friednot

Wolny Związek Religijny
Cmentarz Wolnego Związku Fieligijnego | Freidenkerfriedhot, ehemaligen Cnoleratriednof

CMENTARZE KOMUNALNE

Cmentarz św Gertrudy | Kirchof zu St. Gertrudis

Wielki Cmentarz | Grosser Friedhof
Cmentarz w Gajowicacn | Gabitzer Friednof
Cmentarz na Gaju [I] | Herdainertriednof [I]
Cmentarz dawnej gminy Glinianki, Cmentarz w Gliniankach | Friedhof der ehemaligen Gemeinde Lenmgruben, Lehmgrubenedriednot
Cmentarz gminy Muchobór Wielki | Friedhof der Gemeinde Gross Mochbern
Cmentarz gminy Osobowice | Gerneindefriednof in Oswitz
Cmentarz dawnej gminy Popowice | Friednof der enemaligen Gemeinde Popelwitz
Cmentarz szpitala Wszystkich Świętych | Allerheiligenfriedhof, enemaligen Cnolerafriednof
Cmentarz gminy Tarnogaj | Dürrgoyer Gemeinde-Friednof
Cmentarz dawnej gminy Nowa Wieś | Friednof der enemaligen Gemeinde Neudorf
Cmentarz gminy Grabiszyn | Gräbsonener Gemeindefriednof
Cmentarz wiejski na Kozanowie | Dorffriednof Cosel
Cmentarz gminny w Borku | Kleinburger Gemeinoiefriednof
Cmentarz na Hubach, Cmentarz św. Jerzego | Hubener Friednof, Georgener Friedhoi
Cmentarz na Gaju [ll] | Herdainerfriedhof [II]
Cmentarz komunalny na Grabiszynie | Komnnunal Friednof in Grabschen
Cmentarz komunalny na Osobowicach | Kommunal Friednof in Oswitz
Stary cmentarz gminy Kuźniki | Alter Gerneindetriedhof Schmiedefeld
Cmentarz na Karlowicach | Friednof in Carlowitz
Cmentarz ośrodka grużliczego w Praczach | Friedhof des Tuberkulosen Pflegenauses in Herrnprotscn, Tuberkulosenfriednof
Cmentarz komunalny na Kozanowie | Kornmunal Friednot in Cosel, Coseler Friednof
Nowy cmentarz gminy Gądów |\/iaiy | Neuer Friedhof der Gemeinole Klein Ganolau
Cmentarz w Brochowie | Neuer Brockauer Friednof
Nowy cmentarz gminy Kuźniki | Neuer Friednof der Gemeinde Scnmiedefeld
Cmentarz gminny w Maślicach | Gemeindetriednof in Masselwitz
Cmentarz gminny W Pilczycach | Gemeindetriednof in Pilsnitz
Cmentarz gminny w Żernikach | Gemeindefriedhot in Neukircn
Cmentarz W Gądowie | Friedhof in Gandau
Cmentarz w Kowalach | Friedhof in Cawallen
Cmentarz na Nowym Dworze | Friednof in l\/larianöfcnen, enemaligen Cholerafriednof
Cmentarz w Muchoborze Małym | Friedhoi in Klein Mocnbern
Cmentarz w Poświętnem przy ulicy Żmigrodzkiej | Friedhof in Lilienthal an der Tracnenberger Strasse
Cmentarz na Różance przy ulicy Obornickiej | Friedhof in Fiosentrial an der Obernigker Strasse

CMENTARZE WOJSKOWE


Stary cmentarz Wojskowy | Alter l\/iilltaririednoi
Cmentarz Francuzów | Franzoseniriedhof
Cmentarz garnizonowy | Garnisonfriednof
Cmentarz Wojskowy | Militarfriedhof
Cmentarz żolnierzy wloskich na Grabiszynie | Friednoi der italieniscnen Soldaten in Gräbsonen

CMENTARZE GMINY ŻYDOWSKIEJ

Cmentarz żydowski na Przedmieściu Olawskim | Judenkironhoi an der Ohlauer \/orstadt

Cmentarz żydowski przy ulicy Gwarnej | Judischer Friedhof an der Claassenstrasse
Cmentarz żydowski na Psim Polu | Jüdischer Friedhof in Hundsield
Cmentarz żydowski przy ulicy Ślężnej | Jüdischer Friedhof an der Lohestrasse
Cmentarz żydowski przy ulicy Lotniczej | Jüoliscner Friedhof an der Flugnafenstrasse

Zalączniki:


I. Treść reskryptu króla Prus Fryderyka ll z 13 grudnia 1775 roku, zachowana w zbiorze
dokumentów z 1785 roku

II. Polożenie cmentarzy wyznaniowych W strefie ulicy Borowskiej, ulicy Kamiennej, ulicy Ślężnej oraz ulicy Sztabowej (Wieczystej)

III. Polożenie cmentarzy wyznaniowych w rejonie lasu Kozanowskiego


Streszczenie
Summary
Bibliografia
Spis ilustracji
Indeks osób
Indeks ulic, dzielnic i cmentarzy

Dane techniczne

Autor Marek Burak, Halina Okólska
Wydanie 2007
Liczba stron 336
Ilustracje liczne kolorowe i czarno-białe
Okładka twarda
Format 245 x 310 mm

Tytuły polecane

Koszty dostawy
Paczkomaty InPost Kwota zakupów Koszt przesyłki przedpłata
  powyżej 450 zł 0 zł
  do 250 zł 6,5 zł
  do 250 zł 13 zł

Kurier DPD Przedpłata Płatność za pobraniem
  11 zł 15 zł
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Realizacja: N4K.eu
Sklep internetowy Shoper.pl