Działanie drgań powierzchniowych wywołanych wstrząsami górniczymi na niską tradycyjną zabudowę mieszkalną

Dostępność: ostatnie egzemplarze
Wysyłka w: 24 godziny
Cena: 69,00 zł 69.00
ilość egz.
dodaj do schowka

Opis

CEL I ZAKRES PRACY
Głównym celem pracy jest:
- rozpoznanie i opisanie charakterystyk wstrząsów spowodowanych eksploatacja
gómiczą W obszarach GZW i LGOM i przebiegów drgań powierzchniowych
wywołanych tymi wstrząsami,
- rozpoznanie wpływów drgań powierzchniowych wzbudzanych wstrząsami
pochodzenia gómiczego na niskie budynki murowe.
Osiągnięcie głównego celu pracy wspomaga realizacja cząstkowych, szczegóło-
wych zadań:
- określenie charakterystyk amp]itudowo-częstotliwościowych powierzchnio-
wych drgań wywołanych wstrząsami pochodzenia górniczego,
- wyznaczenie i zaproponowanie wzorcowego, unormowanego spektrum
odpowiedzi dla obszarów GZW i LGOM,
- dobór teoretycznego modelu typowego niskiego budynku murowego i
analityczne wyznaczenie jego cech dynamicznych, _
- analityczne wyznaczenie stanu naprężeń w elementach konstrukcyjnych
budynku pochodzącego od wstrząsów gómiczych i analiza stanu naprężeń z
wykorzystaniem pełnych przebiegów drgań powierzchniowych oraz
wzorcowego, unormowanego spektrum odpowiedzi,
- porównanie wyników analizy teoretycznej z wynikami przybliżonej (nonno-
wej) analizy szkodliwości wpływu drgań powierzchniowych pochodzących od
wstrząsów gómiczych na niskie budynki murowe.

Cel główny uważa się za osiągnięty, gdy w pracy mającej charakter syntezy będzie
można przedstawić:
- charakterystykę częstotliwościową drgań powierzchniowych pochodzenia
gómiczego z terenów GZW i LGOM,
- zwery?kowany doświadczalnie model teoretyczny opisujący zachowanie
dynamiczne niskich typowych budynków murowych,
' odpomość budynków murowych na działanie wstrząsów pochodzenia
górniczego z terenów GZW i LGOM,
- oceną szkodliwości wpływu drgań powierzchniowych, wywołanych eksploatacją gómiczą w GZW i LGOM, na konstrukcje budynków oraz zwery?kowaną
metodykę oceny szkodliwości wpływu drgań powierzchniowych pochodzenia
gómiczego według skal wpływów dynamicznych SWD nonny [162].
W pracy można wyróżnić cztery podstawowe części. W części pierwszej (rozdz. l-
4) podano genezę, cel i zakres pracy oraz przedstawiono, m.in. warunki:
geologiczne, eksploatacji węgla i rudy miedzi W obszarach GZW i LGOM.
Opisano również przyczyny powstawania wstrząsów gómiczych.

W części drugiej (rozdz. 5) podano charakterystyki amplitudowo-częstotliwo-
ściowe przebiegów drgań powierzchniowych, wywołanych wstrząsami pochodze-
nia gómiczego, zarejestrowanych w stacjach sejsmicznych z terenów GZW
iLGOM. Przedstawiono unormowane, wzorcowe spektrum odpowiedzi wyzna-
czone na podstawie zarejestrowanych przebiegów drgań. Podano zasady progno-
zowania parametrów drgań powierzchniowych i oceniono przydatność propono-
wanych zależności wykorzystywanych w prognozach.

W części trzeciej pracy (rozdz. 6) przedstawiono wyniki analitycznego
wyznaczenia cech dynamicznych niskiego murowego budynku, które porównano
z wynikami otrzymanymi z badań doświadczalnych w skali naturalnej. Porównanie
to pozwoliło na ocenę przyjętych wariantów modelu obliczeniowego i zakresu
założeń upraszczających. W dalszej części, wykorzystując warianty teoretycznego
modelu oraz reprezentatywne, zarejestrowane, pełne przebiegi składowych drgań
powierzchniowych wywołanych wstrząsami gór-niczymi, obliczono naprężenia W
elementach konstrukcyjnych budynku. Wyniki obliczeń analitycznych porównano
z otrzymanymi za pomocą metody spektrum odpowiedzi, stosując zaproponowane
wzorcowe spektra odpowiedzi. Wyniki obliczeń wykorzystano także do oceny
naprężeń w ścianach nośnych budynku pochodzących od drgań wywołanych
wstrząsami gómiczymi.

W czwartej części (rozdz. 7) podano wyniki analizy zarejestrowanych przebiegów
drgań, w tym i uprzednio wykorzystanych w analizach teoretycznych, pod kątem
oceny ich szkodliwości dla konstrukcji budynku zgodnie z wymogami normo-
wymi, oraz przedstawiono ocenę odporności budynków na wstrząsy górnicze
z terenów GZW i LGOM.

W dwóch ostatnich rozdziałach pracy (rozdz. 8 i 9) zawarto podsumowanie oraz
przedstawiono elementy o oryginalnym ujęciu i osiągnięte własne nowe rezultaty.

Całość pracy uzupełniona została literaturą, rysunkami i materiałami zawierają-
cymi przebiegi zarejestrowanych drgań od wstrząsów górniczych z terenów GZW
iLGOM.
 
Spis treści zawarty w załącznikach (na zdjęciach)

Tytuły polecane

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Realizacja: N4K.eu
Sklep internetowy Shoper.pl