Budownictwo ogólne. Tom 4. Konstrukcje budynków

Dostępność: dostępne
Cena: 99,00 zł 99.00
ilość egz.

towar niedostępny

dodaj do schowka

Opis

W kolejnym tomie z cyklu Budownictwo ogólne przedstawiono różne rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe stosowane przy wznoszeniu obiektów mieszkalnych, użyteczności publicznej, biurowych itp. Zaprezentowano zarówno systemy jak i tradycyjne metody budowy.

SPIS TREŚCI:

1 Budynki o konstrukcji murowej   7
Janusz Kowalski
1.1. Podstawowe zasady projektowania   8
1.1.1. Uwagi ogólne   8
1.1.2. Elementy budynków   9
1.1.3. Czynniki wpływające na kształtowanie budynków   11
1.1.4. Ogólne wytyczne kształtowania elementów   14
1.2. Podstawowe zasady kształtowania bryły budynku   16
1.2.1. Układy funkcjonalne (strefowanie)   16
1.2.2. Czynniki determinujące grubość ścian zewnętrznych   19
1.2.3. Projektowanie modularne   25
1.3. Podstawowe zasady konstruowania murów  29
1.3.1. Wytyczne stosowania konstrukcji murowych niezbrojonych i zbrojonych 29
1.3.2. Układy konstrukcyjne budynków   32
1.3.3. Rozwiązania dylatacji w budynkach   33
1.4. Mury z kanałami dymowymi, spalinowymi i wentylacyjnymi   38
1.5. Wykonywanie murów w okresie zimowym   43
1.6. Specjalne konstrukcje murowe   45
1.6.1. Wiadomości ogólne   45
1.6.2. Sklepienia i łuki   46
1.6.3. Konstrukcje murowe na terenach górniczych   56
1.7. Warunki wykonywania murów   65
1.8. Przykłady budynków   69
1.8.1. Budynki indywidualne   69
1.8.2. Wybrane systemy budownictwa z elementów drobnowymiarowych   74
Wykaz literatury i norm   97

2 Budynki o konstrukcji drewnianej   99
Jerzy Nota, Piotr Pietraszek
2.1. Konstrukcje drewniane w budownictwie ogólnym   100
2.2. Podstawowe układy konstrukcyjne budynków drewnianych   108
2.2.1. Układy blokowo-dylowe   108
2.2.2. Systemy palowe i słupowe   111
2.2.3. Układy szkieletowe   113
2.3. Systemy lekkich budynków z drewna   125
2.3.1. Informacje wstępne   125
2.3.2. Systemy żebrowe „kanadyjskie"   131
2.3.3. Systemy płytowe „szwedzkie" lub „fińskie"   138
2.3.4. System Stolbud   141
2.3.5. Problemy projektowe, wykonawcze i użytkowe   145
2.4. Drewniane konstrukcje obiektów oraz przekryć dużej rozpiętości   150
2.4.1. Dźwigary dachowe belkowe i kratowe  150
2.4.2. Układy słupowo-ryglowe i ramowe   157
2.4.3. Przekrycia łukowe   163
2.4.4. Układy i stężenia przestrzenne   166
2.4.5. Przykłady realizacji   170
Wykaz literatury i norm   180

3 Budynki o konstrukcji żelbetowej   183
Edmund Przybyłowicz, Grzegorz Słowek, Tomasz Błaszczyński (p. 3.6), Jacek Wdowicki (p. 3.6)
3.1. Tradycyjne konstrukcje żelbetowe   184
3.1.1. Uwagi ogólne   184
3.1.2. Fundamenty żelbetowe bezpośrednie i pośrednie   186
3.1.3. Ściany betonowe i żelbetowe   235
3.1.4. Stropy żelbetowe   239
3.1.5. Schody   253
3.2. Żelbetowe budynki uprzemysłowione   258
3.2.1. Informacje wstępne   258
3.2.2. Ocena efektywności i zasady wyboru  260
3.2.3. Budownictwo mieszkaniowe wielkoblokowe i wielkopłytowe   271
3.2.4. Zasady projektowania budynków z prefabrykatów wielkowymiarowych 272
3.2.5. Ogólne zasady obliczania elementów wielkowymiarowych   280
3.2.6. Systemy budownictwa wielkopłytowego   284
3.3. Konstrukcje szkieletowe z prefabrykatów wielkowymiarowych   308
3.3.1. Sposoby prefabrykacji szkieletu (fundamenty, słupy, podwaliny, rygle, elementy stropowe, ramy, wypełnienie)   308
3.3.2. Węzły i połączenia (belkowe, żelbetowe, stalowe, spawane)   313
3.3.3. Sztywność przestrzenna budynku   346
3.3.4. Prefabrykowane żelbetowe konstrukcje hal i budynków szkieletowych 350
3.4. Wielkowymiarowe elementy prefabrykowane stosowane w różnych technologiach   355
3.4.1. Prefabrykowane belki strunobetonowe   355
3.4.2. Prefabrykowane płyty żelbetowe i sprężone w budynkach o konstrukcji szkieletowej żelbetowej i stalowej   359
3.4.3. Prefabrykowane elementy biegów, spoczników i podestów   369
3.4.4. Prefabrykowane betonowe elementy drobne   370
3.4.5. Prefabrykowane ściany usztywniające   375
3.4.6. Prefabrykowane elementy ścienne elewacyjne   377
3.5. Uprzemysłowione konstrukcje monolityczne   381
3.5.1. Wiadomości ogólne   381
3.5.2. Konstrukcje monolityczne typu słup—płyta   392
3.5.3. Konstrukcje ścianowo-szkieletowe monolityczne 401
3.5.4. Konstrukcje ścianowe   406
3.5.5. Przykłady realizacji   411
3.6. Betonowe budynki wysokie   416
3.6.1. Uwarunkowania realizacyjne i wpływy środowiskowe   416
3.6.2. Ograniczenia projektowe   429
3.6.3. Metody obliczeń konstrukcji usztywniających budynki wysokie   431
3.6.4. Przykłady budynków  443
Wykaz literatury i norm   451

4 Budynki o konstrukcji metalowej   459
Maciej Szumigała Katarzyna Rzeszut Robert Studziński
4.1. Cechy stali stosowanej w budownictwie   460
4.2. Konstrukcje stalowe w budownictwie mieszkaniowym  462
4.2.1. Belki, podciągi, nadproża i słupy stalowe   462
4.2.2. Stropy o konstrukcji stalowej  464
4.2.3. Lekkie konstrukcje stalowe budynków mieszkalnych   468
4.2.4. Przykłady realizacji   476
4.3. Stalowe konstrukcje pawilonów i hal targowych 478
4.3.1. Uwagi ogólne   478
4.3.2. Układy konstrukcyjne   479
4.3.3. Podstawy obliczeń statycznych   487
4.3.4. Obciążenia budynków halowych   489
4.3.5. Materiały   491
4.3.6. Obliczenia statyczne i wymiarowanie   492
4.3.7. Przykłady realizacji   493
4.4. Stalowe konstrukcje szkieletowe budynków wysokich i wysokościowych  496
4.4.1. Układy konstrukcyjne budynków wysokich   496
4.4.2. Podstawy obliczeń statycznych  499
4.4.3. Specjalne rozwiązania konstrukcyjne   501
4.4.4. Przykłady realizacji   506
4.5. Stalowe przekrycia dachowe   509
4.5.1. Układy konstrukcyjne przekryć dachowych   509
4.5.2. Dachy kratowe   510
4.5.3. Dachy wiszące   517
4.5.4. Stalowe kopuły, powłoki i inne rozwiązania konstrukcyjne   519
4.6. Ochrona przeciwpożarowa budynków o konstrukcji stalowej   523
4.6.1. Informacje wstępne   523
4.6.2. Wymagania normowe  528
4.6.3. Sposoby zabezpieczeń przeciwpożarowych  530
4.7. Ochrona antykorozyjna konstrukcji stalowych   533
4.7.1. Informacje wstępne   533
4.7.2. Wymagania   536
4.7.3. Sposoby wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych   539
Wykaz literatury i norm   542

5 Konstrukcje budowlane dużych rozpiętości   545
Szymon Pałkowski (p. 5.1) Adam Zagubień (p. 5.2) Sylwester Kobielak (p. 5.3)
5.1. Konstrukcje cięgnowe 546
5.1.1. Charakterystyka konstrukcji cięgnowych  546
5.1.2. Rodzaje konstrukcji cięgnowych  547
5.1.3. Materiały stosowane na cięgna   549
5.1.4. Właściwości mechaniczne cięgien   552
5.1.5. Ochrona przed korozją   555
5.1.6. Wymiarowanie cięgien   557
5.1.7. Zakotwienia cięgien   558
5.1.8. Podstawy analizy statycznej konstrukcji cięgnowych   560
5.1.9. Przykłady realizacji   568
5.2. Konstrukcje tekstylne   575
5.2.1. Uwagi ogólne   575
5.2.2. Zakres stosowanych rozwiązań materiałowo-technologicznych   575
5.2.3. Materiały tekstylne stosowane w przekryciach powłokowych  577
5.2.4. Właściwości mechaniczne tkanin tekstylnych   580
5.2.5. Zagadnienia projektowania, konstruowania i eksploatacji przekryć   585
5.2.6. Przykłady realizacji   592
5.3. Przegląd przekryć obiektów sportowych i użyteczności publicznej   594
5.3.1. Informacje wstępne   594
5.3.2. Konstruowanie przekryć hal widowiskowo-sportowych i obiektów użyteczności publicznej   597 5.3.3. Technologie wznoszenia przekryć dużej rozpiętości   642
5.3.4. Przykłady przekryć hal wielofunkcyjnych   653
5.3.5. Przykłady przekryć torów kolarskich   661
5.3.6. Przykłady przekryć kortów tenisowych  664
5.3.7. Przykłady przekryć basenów pływackich   665
5.3.8. Przykłady przekryć lodowisk sztucznych   669
5.3.9. Przykłady przekryć sal zgromadzeń  672
5.3.10. Przekrycia trybun stadionów   676
Wykaz literatury i norm   698

6 Eksploatacja, naprawy, wzmacnianie i certyfikacja energetyczna budynków   709
Grzegorz Słowek (p. 6.1 i 6.3.3) • Wiesław Buczkowski (p. 6.2) Janusz Kowalski (p. 6.3.1) • Piotr Pietraszek (p. 6.3.2) Edmund Przybyłowicz (p. 6.3.3) • Maciej Szumigała (p. 6.3.4) Hanna Michalak (p. 6.4) • Małgorzata Basińska (p. 6.5)
6.1. Zasady ogólne   710
6.1.1. Wytyczne użytkowania budynków   710
6.1.2. Przeglądy okresowe obiektów budowlanych   711
6.1.3. Ocena stanu technicznego konstrukcji   713
6.2. Przyczyny powstawania uszkodzeń konstrukcji budynku   714
6.2.1. Wilgoć   714
6.2.2. Przemarzanie gruntu   715
6.2.3. Nierównomierne osiadanie fundamentów   715
6.2.4. Pożar   717
6.2.5. Wstrząsy i drgania   718
6.2.6. Wiatr i zdarzenia losowe   719
6.2.7. Korozja materiałów   720
6.2.8. Błędy projektowe   720
6.2.9. Błędy wykonawstwa   721
6.2.10. Błędy w eksploatacji budynków  722
6.3. Cel wykonywania napraw i wzmacniania konstrukcji   722
6.3.1. Konstrukcje murowe budynków  722
6.3.2. Konstrukcje drewniane budynków  739
6.3.3. Konstrukcje żelbetowe i sprężone budynków   752
6.3.4. Konstrukcje stalowe budynków   785
6.4. Nadbudowa budynków istniejących   792
6.4.1. Uwagi ogólne   792
6.4.2. Kryteria nadbudowy  793
6.4.3. Warunki wykonania nadbudowy  795
6.4.4. Rozwiązania konstrukcyjne nadbudowy  798
6.4.5. Przykłady obliczeń nadbudowy   801
6.5. Certyfikacja energetyczna budynków   812
6.5.1. Uwagi ogólne   812
6.5.2. Cechy budynków współczesnych   812
6.5.3. Prawodawstwo europejskie   813
6.5.4. Polskie regulacje rozszerzające wymagania dyrektywy europejskiej   814
6.5.5. Zakres i forma projektu budowlanego   831
Wykaz literatury i norm   831

Dane techniczne

Wydanie 2010
Liczba stron 840
Ilustracje liczne czarno-białe
Okładka miękka
Format B5

Tytuły polecane

Koszty dostawy
Paczkomaty InPost Kwota zakupów Koszt przesyłki przedpłata
  powyżej 450 zł 0 zł
  do 250 zł 6,5 zł
  do 250 zł 13 zł

Kurier DPD Przedpłata Płatność za pobraniem
  11 zł 15 zł
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Realizacja: N4K.eu
Sklep internetowy Shoper.pl