Bezpieczeństwo pracy w procesach budowlanych

Dostępność: dostępne
Wysyłka w: 24 godziny
Cena: 51,00 zł 51.00
ilość egz.

towar niedostępny

dodaj do schowka

Opis

Monografia dotycząca zagadnień ochrony zdrowia i życia pracowników powiązanych z procesem inwestycyjnym w  budownictwie.

Monografia składa się z 12 rozdziałów.

W rozdziale 1 przedstawiono ogólną strukturę procesu budowlanego, czyli jego
elementy materialne, działania techniczne, które się na niego składają, oraz zasady,
które go porządkują. Podkreślono, że w przebiegu każdego procesu produkcyjnego
mogą wystąpić zakłócenia wywierające Wpływ na bezpieczeństwo pracy. W tym kon-
tekście omówiono podstawowe czynniki zakłóceń zidentyfikowane W przebiegu pro-
cesów budowlanych.

Bezpieczne warunki pracy oraz obowiązki w zakresie ich zapewnienia regulują
przepisy prawa pracy. W rozdziale 2 omówiono więc przepisy prawa związane z bezpieczeństwem pracy w budownictwie. Zwrócono uwagę na przepisy o charakterze ogólnym, np. na kodeks pracy, oraz na przepisy szczegółowe poświęcone budownictwu, np. na prawo budowlane i ustawę o wyrobach budowlanych. Omówiono również wybrane akty wykonawcze do przywołanych wyżej ustaw. Przepisy Prawa budowlanego i Kodeksu pracy regulują przebieg procesu inwestycyjnego w budownictwie, konkretyzującmprawa i obowiązki jego uczestników w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pracy na terenie budowy oraz prawa i obowiązki pracodawców i pracowników.

W rozdziale 3 omówiono najważniejsze zagadnienia związane z bezpieczeństwem pracy w poszczególnych fazach cyklu życia obiektu budowlanego. Podano w nim szczegółowy zakres opracowań niezbędnych na etapie projektowania i realizacji obiektu lub robót budowlanych, takich jak informacje 0 bezpieczeństwie i ochronie zdrowia oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także Wymagania dotyczące kontroli obiektów budowlanych W fazie ich eksploatacji. Przedstawiono również zależności przyczynowo-skutkowe między poszczególnymi fazami procesu inwestycyjnego w aspekcie bezpieczeństwa pracy.
Zaplanowanie przebiegu procesu inwestycyjnego wiąże się z rozpoznaniem zagrożeń, które mogą wystąpić na terenie budowy. Identyfikacja zagrożeń odbywa się na
etapie projektowania obiektu, w fazie przygotowania inwestycji do realizacji oraz
w czasie realizacji inwestycji. Rozdziały 4-7 dotyczą środowiska pracy w budownictwie i zawierają ogólną klasyfikację występujących W nim czynników zagrożeń zawodowych oraz omówienie czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych związanych z robotami budowlanymi. W tym miejscu należy podkreślić, że pracownicy budowlani narażeni są przede wszystkim na działanie czynników niebezpiecznych, co może zakończyć się wypadkiem przy pracy.
W rozdziale 8 przedstawiono metodykę identyfikacji zagrożeń zawodowych, które mogą się pojawić podczas realizacji określonych robót budowlanych. Zwrócono
uwagę, że źródłem zagrożeń mogą być czynniki wynikające z przyjętego rozwiązania materiałowo-konstrukcyjnego obiektu, z lokalizacji obiektu, a także z jego stanu
technicznego. Przeanalizowano i przedstawiono w fonnie schematu zależności przyczynowo-skutkowe między źródłami zagrożeń a zagrożeniami generowanymi w przebiegu robót budowlanych.

Definicje i pojęcia związane z wypadkiem przy pracy oraz wypadkowością zawarto w rozdziale 9. Omówiono w nim schemat sytuacji wypadkowej, procedurę postępowania w razie wypadku oraz zamieszczono analizę wypadkowości w budownictwie obejmującą lata 1992-2013.
W rozdziale 10 omówiono choroby zawodowe w budownictwie. Podano w nim
definicję choroby zawodowej oraz warunki, jakie muszą być spełnione, aby choroba
mogła być uznana za chorobę zawodową. Zamieszczono również wykaz chorób za-
wodowych, a także procedurę postępowania w przypadku stwierdzenia którejś z nich.
Choroby zawodowe są skutkiem oddziaływania na organizm pracownika czynników
szkodliwych występujących w środowisku pracy. Zwrócono uwagę na podstawowe
czynniki szkodliwe charakterystyczne dla budownictwa oraz choroby zawodowe naj-
częściej stwierdzane w tej branży.

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest ocena ryzyka zawodowego związanego
z wykonywaną pracą. Do jej dokonania konieczna jest znajomość zagadnień i podsta-
wowych pojęć związanych z zarządzaniem ryzykiem zawodowym, a także niektórych
metod oceny ryzyka zawodowego, które omówiono w rozdziale 11.
Nad prawidłowym przebiegiem robót budowlanych czuwają powołane do tego celu
organa nadzoru nad warunkami pracy. W rozdziale 12 przedstawiono strukturę organizacyjną oraz zadania i uprawnienia w zakresie kontroli takich organów, jak: Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitama, Państwowy Nadzór budowlany, Urząd Dozoru Technicznego.

Literatura dotycząca bezpieczeństwa pracy jest bardzo obszerna. Przeważająca
część publikacji zawiera jednak omówienie zagadnień ogólnych i problemów typowych dla innych gałęzi gospodarki niż budownictwo. Publikacje poświęcone bezpieczeństwu pracy w tej branży dotyczą przede wszystkim zagadnień prawnych lub mają formę krótkich artykułów poruszających Wyłącznie wybrane zagadnienia. Brakuje natomiast opracowań całościowych, które ujmowałyby tę problematykę W szerokim kontekście, w nawiązaniu do specyfiki budownictwa. Próbą wypełnienia tej luki jest niniejsza monografia dotycząca głównie zagadnień ochrony zdrowia i życia pracowników powiązanych z procesem inwestycyjnym w budownictwie.

Monografia powstała nie tylko na podstawie dostępnej literatury przedmiotu,
przepisów prawa pracy oraz danych statystycznych, ale również własnych przemy-
śleń i doświadczeń zdobytych w procesie nauczania i badania zagadnień związanych
Z bezpieczeństwem pracy w budownictwie. Jest adresowana do studentów wydzia-
łów budownictwa wyższych uczelni technicznych oraz inżynierów zatrudnionych
w przedsiębiorstwach budowlanych, poszukujących informacji na temat bezpieczne-
go przygotowania i prowadzenia procesów budowlanych.

Dane techniczne

Autor Bożena Hoła
Wydanie 2016
Liczba stron 256
Okładka twarda
Format B5

Tytuły polecane

Koszty dostawy
Paczkomaty InPost Kwota zakupów Koszt przesyłki przedpłata
  powyżej 450 zł 0 zł
  do 250 zł 6,5 zł
  do 250 zł 13 zł

Kurier DPD Przedpłata Płatność za pobraniem
  11 zł 15 zł
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Realizacja: N4K.eu
Sklep internetowy Shoper.pl