Wydawcy

Architektura służby zdrowia. Wybór przepisów i literatury przedmiotu

Dostępność: na wyczerpaniu
Cena: 37,00 zł 37.00
ilość egz.
dodaj do schowka
Pin It

Opis

Projektowanie architektury służby zdrowia, zwłaszcza złożonych funkcjonalnie obiektów lecznictwa, ma charakter wysoce specjalistyczny. Problematyka związku architektury i zdrowia nie ogranicza się jednak do obiektów medycznych. Kształtowanie architektury per se wywiera wpływ na zdrowie i wymaga wiedzy o człowieku i jego relacjach z otoczeniem. Architektura i zdrowie mają wymiar nie tylko indywidualny, ale także społeczny, publiczny i środowiskowy.
Publikacja, stanowiąca wybór autorski o charakterze przeglądu, została przygotowana przede wszystkim jako pomoc dydaktyczna dla studentów architektury i doktorantów. Składa się z dwóch części: przepisów regulujących wymagania stawiane obiektom medycznym i służącym ochronie zdrowia oraz literatury przedmiotu. Wybrano przepisy dotyczące m.in.: obiektów, w których wykonuje się działalność leczniczą, laboratoriów diagnostycznych, aptek, żłobków, domów pomocy społecznej oraz zakładów leczniczych dla zwierząt. W omówieniu literatury przedstawiono głównie pozycje monograficzne dotyczące problematyki projektowania obiektów służby zdrowia, kształtowania przestrzeni dla osób o specyficznych wymaganiach oraz problematyki profilaktyki zdrowotnej.

SPIS TREŚCI:

Od autora 1. WYBÓR PRZEPISÓW 7 1.1. Zagadnienia ogólne 9 1.1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 11 1.1.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 12 1.1.3. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 20
1.2. Obiekty, w których wykonuje się działalność leczniczą 29 1.2.1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 29 1.2.2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą 37 1.2.3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego 56 1.2.4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. W sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi 67 1.2.5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1968r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu promieniowania jonizującego 71 1.2.6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi 73 1.2.7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych 84 1.2.8. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się 0 wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej 87 1.2.9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3o czerwca 1984 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w poradniach i pracowniach stomatologicznych 90 1.2.10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 kwietnia 1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach anatomii patologicznej, w prosekturach oraz w pracowniach histopatologicznych i histochemicznych 93 1.2.11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu postępowania podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci pacjenta 99 1.2.12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego 100 1.2.13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego 112

1.3. Medyczne laboratoria diagnostyczne 113 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne 113

1.4. Apteki, punkty apteczne i sklepy zielarsko-medyczne 115 1.4.1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne 115 1.4.2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki 121 1.4.3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002 r. w sprawie danych wymaganych w opisie technicznym lokalu przeznaczonego na aptekę ogólnodostępną 124 1.4.4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002 r. w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki 126 1.4.5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal iwyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych 128

1.5. Żłobki i kluby dziecięce 130 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych 130 1.6. Domy pomocy społecznej i rodzinne domy pomocy 132 1.6.1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej 132 1.6.2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej 134 1.6.3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy 140 1.7. Zakłady odnowy biologicznej 144 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej 144
1.8. Zakłady lecznicze dla zwierząt 150 1.8.1. Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt 150 1.8.2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań dla gabinetów weterynaryjnych 156 1.8.3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań dla przychodni weterynaryjnych 158 1.8.4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań dla lecznic weterynaryjnych 161 1.8.5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań dla klinik weterynaryjnych 164 1.8.6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań dla weterynaryjnych laboratoriów diagnostycznych 167

2. WYBÓR LITERATURY PRZEDMIOTU 171
2.1. Zagadnienia ogólne 173 2.1.1. Historia medycyny 173 2.1.2. Kontekst socjologiczny, psychologiczny i antropologiczny 173 2.1.3. Ergonomia, terapie itechnologie 174

2.2. Obiekty służby zdrowia 176 2.2.1. Ośrodki opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia 176 2.2.2. Szpitale 179

2.3. Kształtowanie przestrzeni dla osób o specyficznych wymaganiach 185 2.3.1. Przestrzeń dla dzieci 185 2.3.2. Niepełnosprawni i projektowanie uniwersalne 186 2.3.3. Przestrzeń dla osób w trzecim wieku 189 2.3.4. Ośrodki specjalistyczne 193

2.4. Kształtowanie przestrzeni związane z profilaktyką zdrowotną 194 2.4.1. Kształtowanie środowiska o cechach prozdrowotnych 194 2.4.2. Ośrodki sportu i rekreacji 196

2.5. Wydawnictwa ciągłe, czasopisma i strony internetowe 197

Tytuły polecane

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Realizacja: N4K.eu
Sklep internetowy Shoper.pl