Analiza i optymalizacja metod klasyfikacji siedlisk i kryteriów oceny rekultywacji leśnej na terenach pogórniczych

Dostępność: ostatnie egzemplarze
Wysyłka w: 24 godziny
Cena: 42,00 zł 42.00
ilość egz.

towar niedostępny

dodaj do schowka

Opis

Na terenach pogórniczych prognozowanie siedlisk dla rekultywacji leśnej oparte jest na metodach, które umownie dzieli się na tzw. glebowe, fitosocjologiczno-glebowe i fitosocjologiczne. Metody te, czerpiące z wieloletnich doświadczeń, podają ogólne wzorce i kierunki postępowania diagnostycznego, które następnie powinny być uszczegółowione w odniesieniu do konkretnych obiektów
przeznaczonych do zagospodarowania leśnego.

Cele przedstawionych w niniejszej książce badań były następujące:
- ocena przydatności wybranych wskaźników ekologicznych i wskaźników „jakości” gleb w diagnozie siedlisk poprzez ich weryfikację na wybranych obiektach pogórniczych rekultywowanych dla leśnictwa oraz ocena stanu rekultywacji leśnej ze szczególnym uwzględnieniem dynamiki procesu pedogenezy i rozwoju fitocenoz;
- opracowanie wskaźnika jakości gleb umożliwiającego diagnozowanie siedlisk na terenach rekultywowanych dla leśnictwa;
- określenie akumulacji biogenów, w tym głównie węgla i azotu, w glebie oraz biomasie roślinnej jako kryterium oceny rekultywacji leśnej.
 
SPIS TREŚCI:

Wstęp i cel pracy
Marcin Pietrzykowski

1. Podstawy teoretyczne i ogólny przegląd stanu wiedzy w przedmiocie badań
1.1. Ocena warunków siedliskowych na obiektach pogórniczych rekultywowanych dla leśnictwa
Marcin Pietrzykowski, Wojciech Krzaklewski
1.1.1. Zalecenia instrukcji urządzania lasu i opracowań dotyczących typowania siedlisk na terenach poprzemysłowych
1.1.2. Klasyfikacje terenów poprzemysłowych dla potrzeb rekultywacji oparte
na właściwościach gruntów
1.1.3. Roślinność jako wskaźnik w diagnozie warunków siedliskowych
na obiektach pogórniczych
1.1.4. Żyzność gleb w diagnozie siedlisk
1.1.5. Diagnoza siedlisk na terenach poprzemysłowych rekultywowanych
dla leśnictwa
1.2. Ekologiczno-glebowe kryteria oceny stanu rekultywacji
Marcin Pietrzykowski, Wojciech Krzaklewski
1.2.1. Ocena sukcesu rekultywacji na podstawie kryteriów ekologicznych
1.2.2. Interakcje w układzie gleba-roślinność w procesie sukcesji ekosystemu na terenach pogórniczych
1.2.3. Ocena efektów rekultywacji na podstawie cech roślinności
1.2.4. Ocena rekultywacji na podstawie dynamiki procesu glebotwórczego oraz klasyfikacja gleb na terenach pogórniczych
1.2.5. Ocena rekultywacji i stanu powstających ekosystemów na podstawie akumulacji i wzajemnych relacji biogenów w fitocenozach i glebach
1.2.6. Bilans efektywności energetycznej rekultywacji

2. Założenia, obiekty, zakres i metody badań
Marcin Pietrzykowski
2.1. Założenia badawcze
2.2. Charakterystyka terenów badań
2.3. Metodyka badań terenowych
2.4. Metodyka oznaczeń laboratoryjnych materiału glebowego i roślinnego
2.5. Opracowanie wyników badań

3. Wyniki i omówienie badań gleb, drzewostanów i roślinności 
3.1. Charakterystyka gleb 
Marcin Pietrzykowski
3.1.1. Morfologia, uziarnienie, struktura i klasyfikacja gleb
3.1.2. Wybrane właściwości fizyczne gleb 
3.1.3. Wartości pH i niektóre właściwości chemiczne gleb
3.1.4. Aktywność enzymatyczna gleb na przykładzie dehydrogenaz 
3.2. Cechy drzewostanów 
Marek Pająk, Wojciech Ochał, Marcin Pietrzykowski
3.3. Charakterystyka fitosocjologiczna zbiorowisk 
Wojciech Krzaklewski
3.3.1. Budowa zbiorowisk 
3.3.2. Charakterystyka syntaksonomiczna zbiorowisk
3.4. Ocena zróżnicowania fitocenoz 
Marcin Pietrzykowski, Wojciech Krzaklewski
3.5. Biomasa fitocenoz 
Marcin Pietrzykowski, Jarosław Socha
3.5.1. Opracowanie i testowanie wzorów empirycznych dla określenia biomasy drzew 
3.5.2. Wielkość i dystrybucja biomasy zbiorowisk 
3.6. Skład chemiczny aparatu asymilacyjnego i ocena stanu zaopatrzenia w makroelementy sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) 
Marcin Pietrzykowski
3.6.1. Zawartość makroelementów w tegorocznych igłach sosny
3.6.2. Ocena zaopatrzenia sosny w składniki pokarmowe 

4. Ocena siedlisk na terenach pogórniczych rekultywowanych dla leśnictwa z wykorzystaniem ekologicznych liczb wskaźnikowych roślin naczyniowych i wybranych wskaźników jakości gleb
Marcin Pietrzykowski
4.1. Ocena siedlisk na terenach pogórniczych z wykorzystaniem ekologicznych liczb wskaźnikowych roślin naczyniowych 
4.2. Diagnoza siedlisk z wykorzystaniem wybranych wskaźników jakości gleb i gruntów
4.2.1. Próba oceny siedlisk z zastosowaniem liczby bonitacyjnej (LB) 
4.2.2. Ocena siedlisk z zastosowaniem wskaźnika zasobności gleb (Wzgl).
4.2.3. Ocena możliwości wykorzystania Indeksu Trofizmu Gleb Leśnych (ITGL) 

5. Propozycja nowego wskaźnika jakości gleb pogómiczych (WJGP) i analiza możliwości jego zastosowania w diagnozie siedlisk na terenach rekultywowanych dla leśnictwa 

Marcin Pietrzykowski
5.1. Podstawy teoretyczne i metodyka opracowania wskaźnika
5.2. Uzasadnienie rodzaju i parametryzacji wskaźników cząstkowych składających się na wycenę jakości gleb
5.3. Diagnoza siedlisk na obiektach badawczych z wykorzystaniem W JGP

6. Akumulacja i wzajemne relacje biogenów w fitocenozach i glebach jako kryteria oceny rekultywacji leśnej 
Marcin Pietrzykowski
6.1. Akumulacja węgla i azotu w glebach i biomasie zbiorowisk 
6.2. Pula i wzajemne relacje makroelementów (S, Ca, Mg, K, P, Na) w glebach
6.3. Relacje pomiędzy pulą makroskladników w glebach a akumulacją w fitocenozach

7. Podsumowanie i wnioski końcowe 
Marcin Pietrzykowski

Aneks - Dokumentacja profili glebowych 
Marcin Pietrzykowski

Piśmiennictwo 
Summary 

Dane techniczne

Autor red. Marcin Pietrzykowski
Wydanie 2010
Liczba stron 2014
Okładka miękka
Format B5

Tytuły polecane

Koszty dostawy
Paczkomaty InPost Kwota zakupów Koszt przesyłki przedpłata
  powyżej 450 zł 0 zł
  do 250 zł 6,5 zł
  do 250 zł 13 zł

Kurier DPD Przedpłata Płatność za pobraniem
  11 zł 15 zł
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Realizacja: N4K.eu
Sklep internetowy Shoper.pl