Instalacje elektryczne, piorunochronne i telekomunikacyjne w budynkach użyteczności publicznej

Instalacje elektryczne, piorunochronne i telekomunikacyjne w budynkach użyteczności publicznej.jpg
  • nowość
Dostępność: dostępne
Wysyłka w: 24 godziny
Cena: 91,00 zł 91.00
ilość egz.

towar niedostępny

dodaj do schowka

Opis

Opracowanie zawiera warunki techniczne wykonywania i odbioru instalacji elektrycznych, piorunochronnych i telekomunikacyjnych w budynkach użyteczności publicznej.

Wymagania stawiane instalacjom elektrycznym i piorunochronnym w budynkach użyteczności publicznej są bardzo różnorodne. Związane jest to z charakterem występujących w budynkach instalacji elektrycznych, a przede wszystkim z: rodzajem użyteczności spełnianej przez budynek, zastosowaną w budynku klasą pewności zasilania w energię elektryczną, zakresem mocy i rodzajem zainstalowanych odbiorników oraz warunkami środowiskowymi, w jakich są zainstalowane. Do budynków użyteczności publicznej zaliczamy: biura, hotele, domy akademickie, szkoły, przedszkola, żłobki, szpitale, różnego rodzaju i wielkości obiekty handlowe.

Przedstawione w niniejszym opracowaniu wymagania dotyczą w szczególności wykonania i odbioru instalacji elektrycznych wnętrzowych o napięciu do 1 kV. Z uwagi na to, że część instalacji elektrycznych zasilających budynki użyteczności publicznej (np. duże zakłady usługowe, galerie handlowe) wymaga zastosowania napięć wyższych niż 1 kV, niezbędne było określenie wymagań także dla tych instalacji zasilających oraz zastosowanych urządzeń elektrycznych.

Praca swoim zakresem obejmuje wymagania dotyczące: dokumentacji niezbędnej do wykonania i odbioru instalacji elektrycznych, piorunochronnych i telekomunikacyjnych, podstawowych wyrobów stosowanych przy wykonywaniu tych instalacji, wykonania instalacji elektrycznych, piorunochronnych i telekomunikacyjnych, technologii montażu ww. instalacji oraz ich odbiorów częściowych i odbioru końcowego, a także zakresu badań i sprawdzeń odbiorczych stosowanych przy odbiorach prac wykonanych w części oraz końcowych.

Spis treści
Przedmowa / 7

1. Wstęp / 9
1.1. Przedmiot i zakres opracowania / 9
1.2. Terminy i definicje / 11
1.3. Oznaczenia i skróty / 25
1.4. Uczestnicy procesu budowlanego / 27
1.5. Wymagania BHP przy wykonywaniu robót elektrycznych / 29

2. Dokumentacja techniczna / 32

3. Materiały i wyroby stosowane w instalacjach elektrycznych budynków / 33
3.1. Wymagania formalne / 33
3.2. Wymagania techniczne / 36
3.3. Zalecane wymagania w zakresie reakcji na ogień elementów instalacji elektrycznych kabli i przewodów / 49

4. Wykonanie instalacji elektrycznej. Wymagania ogólne / 57

5. Urządzenia zasilające budynki użyteczności publicznej w energię elektryczną / 62
5.1. Wymagania ogólne dotyczące zasilania budynków / 62
5.2. Wymagania ogólne dotyczące urządzeń zasilających / 63
5.3. Rezerwowanie zasilania / 66
5.4. Budynki zasilane napięciem do 1 kV / 67
5.5. Budynki zasilane napięciem powyżej 1 kV 69
5.6. Wymagania dotyczące lokalizacji urządzeń zasilających / 71
5.7. Wymagania dotyczące konstrukcji urządzeń zasilających / 73
5.8. Urządzenia rozdzielcze / 73
5.9. Przygotowanie budowlane pomieszczeń do instalacji rozdzielnic / 77
5.10. Ustawienie i zamocowanie rozdzielnic prefabrykowanych 80
5.11. Montaż uzupełniający rozdzielnic średnionapięciowych / 80
5.12. Stacja usytuowana na zewnątrz budynku użyteczności publicznej w oddzielnym prefabrykowanym budynku (stacja wolno stojąca) / 81
5.13. Uziemienie stacji / 83
5.14. Podział urządzeń na części transportowe / 84
5.15. Ochrona urządzeń zasilających przed działaniem łuku elektrycznego / 85
5.16. Instalacje elektryczne zasilające aparaturę kontrolno-pomiarową i automatykę oraz urządzenia regulacji instalacji i urządzeń sanitarnych (AKPIA) / 85

6. Instalacje odbiorcze / 92
6.1. Wymagania ogólne / 92
6.2. Instalacje odbiorcze w pomieszczeniach suchych / 93
6.3. Instalacje odbiorcze w pomieszczeniach przejściowo wilgotnych, wilgotnych i mokrych (bardzo wilgotnych) / 93
6.4. Instalacje odbiorcze w pomieszczeniach z wyziewami żrącymi / 95
6.5. Instalacje odbiorcze w pomieszczeniach gorących / 96
6.6. Instalacje odbiorcze w pomieszczeniach niebezpiecznych pod względem pożarowym / 96
6.7. Instalacje odbiorcze w pomieszczeniach niebezpiecznych pod względem wybuchowym / 98
6.8. Wymagania dla instalacji oświetleniowych w różnych pomieszczeniach budynków użyteczności publicznej / 98
6.9. Instalacje odbiorcze w pomieszczeniach niebezpiecznych pod względem narażeń (uszkodzeń) mechanicznych / 103
6.10. Instalacje odbiorcze w pomieszczeniach z urządzeniami przetwarzania danych (serwerownie) / 104
6.11. Instalacje odbiorcze na klatkach schodowych i korytarzach / 112
6.12. Instalacje odbiorcze w pomieszczeniach kondygnacji podziemnych / 113
6.13. Instalacje elektryczne na zewnątrz pomieszczeń / 114
6.14. Instalacje elektryczne w pomieszczeniach medycznych / 115

7. Ochrona i zabezpieczenia w instalacjach elektrycznych budynku / 126
7.1. Instalacje ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym / 126
7.2. Wymagania dotyczące układów sieci i elementów instalacyjnych / 150
7.3. Instalacje elektryczne w warunkach zwiększonego zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym / 167
7.4. Urządzenia i instalacje ochrony przed skutkami prądów przetężeniowych / 175
7.5. Instalacje ochrony przed skutkami oddziaływania cieplnego / 180
7.6. Instalacje elektryczne funkcjonujące w warunkach pożaru / 183
7.7. Instalacje ochrony przed skutkami obniżenia napięcia / 186
7.8. Instalacje ochrony przed skutkami doziemień w sieciach wysokiego napięcia / 187

8. Montaż instalacji elektrycznych według różnych systemów wykonania / 192
8.1. Wymagania ogólne / 192
8.2. Trasowanie / 195
8.3. Instalacje wykonywane przewodami szynowymi / 196
8.4. Instalacje elektryczne w korytkach i na drabinkach kablowych oraz na uchwytach, wspornikach i wieszakach / 197
8.5. Instalacje w rurach instalacyjnych z tworzyw sztucznych / 199
8.6. Instalacje elektryczne w kanałach (listwach) naściennych / 200
8.7. Instalacje elektryczne w kanałach podłogowych / 202
8.8. Instalacje pod tynkiem – instalacje wykonywane przewodami jednożyłowymi w rurach instalacyjnych (osłonowych) / 204
8.9. Instalacje w tynku / 205
8.10. Instalacje zatapiane – instalacje wykonywane przewodami jednożyłowymi w rurach instalacyjnych zatapianych w ścianach i stropach budynku monolitycznego / 206
8.11. Montaż elementów instalacji elektrycznych / 207

9. Budynkowa instalacja telekomunikacyjna / 217
9.1. Wymagania ogólne / 217
9.2. Budynkowa kanalizacja telekomunikacyjna / 218
9.3. Podstawowe elementy budynkowej instalacji telekomunikacyjnej / 221
9.4. Wymagania szczegółowe dla podstawowych elementów budynkowej instalacji telekomunikacyjnej / 221
9.5. Wymagania szczegółowe dla instalacji telekomunikacyjnych / 231
9.6. Wymagania instalacyjne / 233
9.7. Wymagania dotyczące sieci i urządzeń komputerowych / 241
9.8. Instalacje telefonii lokalnej stacjonarnej / 245
9.9. Instalacje radiowo-telewizyjne / 259

10. Wykonanie instalacji piorunochronnej budynku / 264
10.1. Wymagania ogólne / 264
10.2. Wymagania dotyczące instalacji piorunochronnej zewnętrznej (zewnętrzny LPS). 266
10.3. Układy uziomów w warunkach ogólnych / 273
10.4. Wewnętrzny LPS / 280
10.5. Wykonywanie prac montażowych przy łączeniu naturalnych części instalacji piorunochronnej z innymi metalowymi częściami / 287
10.6. Montaż sztucznych zwodów na obiekcie / 287
10.7. Zasady montażu elementów instalacji piorunochronnej / 293

11. Odbiór instalacji elektrycznej w budynku / 296
11.1. Warunki odbioru robót budowlanych niezbędnych do wykonania instalacji elektrycznych w budynku / 296
11.2. Warunki odbioru wykonanej instalacji elektrycznej / 296
11.3. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych / 300
11.4. Warunki odbioru instalacji urządzeń zasilających / 306
11.5. Warunki odbioru pozostałych instalacji i urządzeń elektrycznych / 310
11.6. Odbiór instalacji piorunochronnej budynku / 310
11.7. Odbiór instalacji telekomunikacyjnych / 312
11.8. Warunki przekazania instalacji elektrycznej i piorunochronnej do eksploatacji / 316

Bibliografia / 318
Załącznik 1. Dokumentacja / 327
Załącznik 2. Wzór protokołu odbioru końcowego instalacji elektrycznej w budynku (obiekcie budowlanym) / 332
Załącznik 3. Wzór protokołu badań odbiorczych instalacji elektrycznej / 334
Załącznik 4. Protokół badań urządzenia piorunochronnego / 344
Załącznik 5. Metryka urządzenia piorunochronnego / 345
Załącznik 6. Druki stosowane na budowiev347
Załącznik 7. Stanowisko inwestora / 348
Załącznik 8. Protokół odbioru końcowego instalacji telekomunikacyjnej w budynku (obiekcie budowlanym) / 349
Załącznik 9. Budowa i instalacja stacji ładowania (ładowarek) do samochodów elektrycznych dla zewnętrznych stanowisk postojowych na parkingach i wewnętrznych w budynkach użyteczności publicznej (garażach wielostanowiskowych) / 351

Dane techniczne

Autor Radosław Lenartowicz
Wydanie 2022
Liczba stron 365
Okładka miękka
Format B5

Tytuły polecane

Koszty dostawy
Paczkomaty InPost Kwota zakupów Koszt przesyłki przedpłata
  powyżej 450 zł 0 zł
  do 250 zł 6,5 zł
  do 250 zł 13 zł

Kurier DPD Przedpłata Płatność za pobraniem
  11 zł 15 zł
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Realizacja: N4K.eu
Sklep internetowy Shoper.pl