Zabytki

Leksykon zabytków architektury Mazowsza i Podlasia

Leksykon zabytków architektury Mazowsza i Podlasia
Leksykon zabytków architektury Mazowsza i Podlasia

Autor, historyk i pasjonat-regionalista, przedstawia w układzie alfabetycznym zabytki architektury z województwa mazowieckiego i podlaskiego. W 720 miejscowościach opisane zostały budowle sakralne, świeckie budowle publiczne, pałace i dwory, domy mie...

Dostępność: dostępne

Cena: 109,00 zł
egz.

Leksykon zabytków architektury Pomorza Zachodniego i Ziemi Lubuskiej

Leksykon zabytków architektury Pomorza Zachodniego i Ziemi Lubuskiej
Leksykon zabytków architektury Pomorza Zachodniego i Ziemi Lubuskiej

Album przedstawia w układzie alfabetycznym zabytki architektury położone na terenie Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej. W 1200 hasłach dotyczących historii miast, zespołów urbanistycznych i pojedynczych zabytków architektury opisane zostały m.in. ...

Dostępność: dostępne

Cena: 109,00 zł
egz.

Loos: Ornament i zbrodnia Wybrane eseje

Loos: Ornament i zbrodnia Wybrane eseje
Loos: Ornament i zbrodnia Wybrane eseje
Pierwsza polskojęzyczna antologia tekstów legendarnego teoretyka i architekta, prekursora modemizmu. Od pantofla do wieżowca - 30 klasycznych esejów o architekturze, urbanistyce, sztuce, meblarstwie, wnętrzach, modzie i nie tylko. Wielu powtarza “orna...

Dostępność: dostępne

Cena: 55,00 zł
egz.

Łódzki modernizm i inne nurty przedwojennego budownictwa Tom 1 Obiekty użyteczności publicznej

Łódzki modernizm i inne nurty przedwojennego budownictwa Tom 1 Obiekty użyteczności publicznej
Łódzki modernizm i inne nurty przedwojennego budownictwa Tom 1 Obiekty użyteczności publicznej
Dla polskiej architektury pierwsze lata po odzyskaniu niepodległości były czasem, gdy starano się nadać nowo budowanym obiektom cechy nawiązujące m.in. do klasycznych, dworkowych ideałów. Odrodzenie się polskiej państwowości sprzyjało rozkwitowi trad...

Dostępność: dostępne

Cena: 61,00 zł
egz.

Mazurskie cmentarze. Symbole w krajobrazie

Mazurskie cmentarze. Symbole w krajobrazie
Mazurskie cmentarze. Symbole w krajobrazie

Książka o mazurskich cmentarzach, jednym z najbardziej charakterystycznych elementów ewangelickich Mazur. Zakładane na skraju wsi, wśród pól albo na leśnych polanach wyróżniały się atrakcyjnym położeniem i kompozycją. Dziś, pozbawione stałej opieki p...

Dostępność: dostępne

Cena: 65,00 zł
egz.

Metasieci w proaktywnym podejściu do planowania rewaloryzacji zabytkowych obiektów budowlanych

Metasieci w proaktywnym podejściu do planowania rewaloryzacji zabytkowych obiektów budowlanych
Metasieci w proaktywnym podejściu do planowania rewaloryzacji zabytkowych obiektów budowlanych

Głównym celem publikacji jest opracowanie proaktywnego, systemowego podejścia do planowania rewaloryzacji zabytkowego obiektu budowlanego. Podejście to uwzględniać będzie analizę podatności planowanego przedsięwzięcia na czynniki ryzyka oraz ocenę jego zdolności do adaptacji po ewentualnych perturbacjach

Dostępność: dostępne

Cena: 39,00 zł
egz.

Między profesją i pasją. Życie i twórczość Bohdana Kelles-Krauzego

Między profesją i pasją. Życie i twórczość Bohdana Kelles-Krauzego
Między profesją i pasją. Życie i twórczość Bohdana Kelles-Krauzego
Książka przedstawia życie i twórczość Bohdana Kelles-Krauzego, architekta i malarza, w okresie dwudziestolecia międzywojennego związanego z Lublinem i Lubelszczyzną. Ta magiczna, choć stosunkowo krótka epoka cieszy się coraz większym zainteresowaniem...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 66,00 zł
egz.

Mistrz Benedykt królewski architekt Zygmunta I

Mistrz Benedykt królewski architekt Zygmunta I
Mistrz Benedykt królewski architekt Zygmunta I
W historiografii istnieje długa tradycja monografii poświęconych architektom. Niniejsza praca stanowi próbę wpisania się w tę tradycję, a przyjęcie jako obiektu badań postaci mistrza Benedykta podejmującego szereg zleceń na dworze Zygmunta I, wynika ...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 59,00 zł
egz.

Modernizm między budynkami

Modernizm między budynkami
Modernizm między budynkami

Dostępność: dostępne

Cena: 55,00 zł
egz.
  • nowość

Modernizm zapoznany. Architektura Poznania 1919-1939

Modernizm zapoznany. Architektura Poznania 1919-1939
Modernizm zapoznany. Architektura Poznania 1919-1939
Pierwsza przekrojowa publikacja na temat architektury międzywojennego Poznania – miasta, które po odzyskaniu niepodległości świadomie szukało nowego oblicza, własnego miejsca wewnątrz odrodzonego państwa i swojego pomysłu na nowoczesność. Autor przed...

Dostępność: dostępne

Cena: 79,00 zł
egz.

Modernizmy 2. Katowice i województwo śląskie

Modernizmy 2. Katowice i województwo śląskie
Modernizmy 2. Katowice i województwo śląskie
Publikacja opowiada o przedwojennym województwie śląskim. Autorzy szczegółowo omawiają zagadnienia związane z architekturą mieszkaniową Katowic, a także budownictwem szkolnym i wojskowym. Obszerny tekst przybliża architekturę przemysłową, która stano...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 139,00 zł
egz.

Moja pasja architektura Fakty-hipotezy

Moja pasja architektura Fakty-hipotezy
Moja pasja architektura Fakty-hipotezy
Książka jest efektem wieloletnich poszukiwań, głównie w materiałach archiwalnych i stanowi uzupełnienie wydanego w 1954 roku dzieła Stanisława Łozy Architekci i budowniczowie w Polsce . Autor prezentuje blisko siedemdziesiąt nazwisk znanych i mniej z...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 50,00 zł
egz.

MOK Ilustrowany atlas architektury północnego Mokotowa

MOK Ilustrowany atlas architektury północnego Mokotowa
MOK Ilustrowany atlas architektury północnego Mokotowa
Kolejny po, SAS-sie i ŻOL-u, ilustrowany atlas architektury po dzielnicach Warszawy. Tym razem, Centrum Architektury zachęca nas do zapoznania się z architekturą północnego Mokotowa. Na część drugą [Mokotów południowy] trzeba będzie niestety poczekać...

Dostępność: dostępne

Cena: 49,00 zł
egz.

Monografia Wielkiego Pomorza i Gdyni Reprint 1939

Monografia Wielkiego Pomorza i Gdyni Reprint 1939
Monografia Wielkiego Pomorza i Gdyni Reprint 1939

Reprint publikacji wydanej w XX rocznicę odzyskania Pomorza. "... Monografia zawiera zarysy historyczne wszystkich miast powiatowych Wielkiego Pomorza ze specjalnym uwzględnieniem Torunia jako miasta wojewódzkiego, Gdynia jako portu polskiego, Bydgos...

Dostępność: dostępne

Cena: 55,00 zł
egz.

Naprawa tynków. Aspekty budowlane i konserwatorskie

Naprawa tynków. Aspekty budowlane i konserwatorskie
Naprawa tynków. Aspekty budowlane i konserwatorskie

Książka porusza temat naprawy tynków w ujęciu łączącym aspekty budowlane i konserwatorskie. Zawiera przegląd zarówno tradycyjnych, jak i nowatorskich metod, technologii oraz systemów naprawy uszkodzeń tynków, zwłaszcza spowodowanych destrukcyjnym dzi...

Dostępność: dostępne

Cena: 59,00 zł
egz.

Nekropolie Pomorza

Nekropolie Pomorza
Nekropolie Pomorza

Książka zawiera czterdzieści artykułów z konferencji naukowej, będącej częścią projektu Nekropolie Pomorza, realizowanego przez Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku w latach 2010-2012.

Problem trwałości pamięci o tych co odeszli, pamięci o cmentarzach, należy do bardzo istotnych. Należy jednak podkreślić mocno, iż miejsca pochówków kolejnych ludów czy kolejnych pokoleń danego narodu, ulegają niemal zawsze nieuniknionej erozji. Stąd właśnie takie badania, które są przedmiotem omawianej publikacji, są szczególnie istotne dla dokumentacji stanu nekropolii dzisiejszych i dawniejszych, najczęściej znanych już tylko z pozostałej dokumentacji i nielicznych zazwyczaj śladów materialnych.

Omawiane materiały, zgodnie z tytułem, dotyczą generalnie różnych aspektów tematu Nekropolie Pomorza, ale zawierają także istotne teksty o charakterze uniwersalnym z tej tematyki, przedstawianej z różnych punktów widzenia: teologia i filozofia, w tym semantyka, antropologia, etnologia, czy też historia sztuki.

Proponowany zbiór autorstwa specjalistów różnych dyscyplin, w tym autorów o autorytecie międzynarodowym, zasługuje na pełne uznanie.


Z recenzji Profesora Stanisława Salmonowicza

SPIS TREŚCI:

Mieczysław Struk: Konferencja Nekropolie Pomorza 9
Józef Borzyszkowski: Wstęp 11
Zygmunt Bauman: Na szańcach wieczności 16

Od semantyki do antropologii cmentarza

Jean-Didier Urbain: Semantyka cmentarza. Prolegomena do semiotyki porównawczej miejsc (i nie-miejsc) zmarłych 27
Ks. Jan Perszon: Cmentarz jako „przestrzeń spotkania" 41
Stanisław Rosiek: Cmentarz i idea (nie)równości 60
Magdalena Gajewska: Cmentarz poza cmentarzem 76
Krzysztof Kowalik: Między lękiem i nadzieją. Symbolika religijna w przestrzeni funeralnej 86
Małgorzata Gnyś-Nidecka: Cmentarze w odczycie międzykulturowym 92
Katarzyna E. Kość-Ryżko: Zwyczajowe sposoby wyprawiania zmarłych w zaświaty w polskiej kulturze tradycyjnej XIX i XX wieku 106

Cmentarz w tekście zatrzymany

Jacek Woźny: Nekropolie pradziejowe Pomorza w tradycji językowej i badawczej 131
Adela Kuik-Kalinowska: Grób czy mogiła? Symbolika tanatyczna w literaturze kaszubskiej 140
Józef Borzyszkowski: Ks. Szczepan Keller (1827-1872), jego „Zbiór pieśni nabożnych..." a kaszubska „Pusta noc" dawniej i dziś 150
Krystyna Marta Laskowska: Kilka tekstów pieśni na uroczystości pogrzebowe mennonitów w drukach ulotnych z II poł. XIX w. 167

Nekropolia w metropolii

Katarzyna Rozmarynowska: Cmentarz-ogród w urbanistyce XIX i XX wieku 175
Maria Michalak: Cmentarz Centralny w Szczecinie jako przykład realizacji idei przeniesienia cmentarzy z miast i kościołów do ogrodów 207
Jakub Szczepański, Piotr Samól: Wędrówki gdańskich cmentarzy. Przemiany miejsc pochowków w metropolii od średniowiecza do czasów współczesnych 227
Edmund Kizik: Zakazy grzebania zmarłych w gdańskich kościołach i na cmentarzach przykościelnych w 1816 r. Początki zmian w kulturze funeralnej XIX wieku 245
Tomasz Rembalski: Nekropolie „gdyńskie" przed 1926 rokiem 264
Anna Kriiger: Z dziejów cmentarza Świętej Katarzyny przy Wielkiej Alei w Gdańsku w XIX wieku 299
Małgorzata Omilanowska: Kremacja w kulturze europejskiej doby nowoczesnej a gdańskie krematorium przy dawnej drodze Świętomichalskiej (ul. Traugutta) w Gdańsku 309
Jacek Bielak: Przerwana pamięć. Translokacja płyt nagrobnych w kościele NMP w Gdańsku 325
Klaudiusz Grabowski: Ekshumacje i pochówki w powojennym Gdańsku (1945-1950) 347
Anna Wancław: Problemy rewitalizacji zabytkowych cmentarzy na przykładzie Cmentarza Garnizonowego w Gdańsku. Szanse i zagrożenia 355 Zuzanna Wiśniewska, Karol Sargalski: Gdańskie cmentarze jako źródło wiedzy o społeczności lokalnej — komunikat z badań 370

Cmentarze Pomorza

Stanisław Flis: Źródła do badań nad rozmieszczeniem pomorskich cmentarzy oraz miejsc pamięci 385
Jerzy Domino: Zespół oznaczonych kamieni polnych (nagrobnych?) z lapidarium w Zelichowie Cyganku 407
Wiesława Rynkiewicz-Domino: Trzy podelbląskie cmentarze mennonickie: Władysławowo (Wikrowo), Kępniewo, Rozgart 424
Violetta Tkacz-Laskowska: Cmentarze ziemi słowińskiej 443
Mirosław Kuklik: Nekropolie rybackie Półwyspu Helskiego 456
Marian Fryda: Przewodnik po zabytkowych cmentarzach ziemi człuchowskiej 470
Andrzej Lubiński: Nekropole ziemiańskie na Powiślu 497
Anna Czapczyk: Analiza i stan cmentarzy powiatu chojnickiego 512
Bogdan Libich, Zachariasz Frącek: Zapomniane cmentarze Ziemi Lęborskiej 536
Warcisław Machura: Niemieckie pomniki żołnierskie na Pomorzu środkowym od wojen napoleońskich do II wojny światowej 553
Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk: Odpominania na pograniczu. Cmentarze żydowskie na Kaszubach jako przestrzeń (nie)pamięci? 580
Daniel Kalinowski: Być, nie będąc. Buddyjskie „pogrzeby" na Pomorzu 597

Współczesność i cmentarze sztuką upamiętniane

Sławoj Tanaś: Znaczenie przestrzeni sepulkralnej w turystyce 609
Nicoletta Diasio: Pamięć nietrwała. Estetyzacja żałoby prywatnej w przestrzeniach publicznych 619
Lucyna Przybylska: Krzyże powypadkowe w pomorskim krajobrazie 629
Agnieszka Gębczyńska-Janowicz: Bezimienne nekropolie — udział gdańskich artystów w procesie organizowania założeń pomnikowych na terenach masowych eksterminacji z czasów II wojny światowej 637
Piotr Józefowicz: Sztuka upamiętniania, upamiętnianie sztuką 648

Streszczenia/Summaries 660
Spis ilustracji 685

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 88,00 zł
egz.

Niepodległość i nowoczesność

Niepodległość i nowoczesność
Niepodległość i nowoczesność

Dostępność: dostępne

Cena: 67,00 zł
egz.

Nowe funkcje w zabytkach

Nowe funkcje w zabytkach
Nowe funkcje w zabytkach

Dostępność: dostępne

Cena: 55,00 zł
egz.

O przyszłości miast historycznych. Zapis debaty

O przyszłości miast historycznych. Zapis debaty
O przyszłości miast historycznych. Zapis debaty
Niniejsza książka powstała z zapisu debaty na temat przyszłości miast historycznych, która odbyła się w ramach międzynarodowej konferencji naukowej "Miasto historyczne w dialogu ze współczesnoścíą", zorganizowanej przez Nadbałtyckie Centrum Kultury i...

Dostępność: dostępne

Cena: 18,00 zł
egz.

Oblicza secesji w Katowicach i na obszarze woj. śląskiego

Oblicza secesji w Katowicach i na obszarze woj. śląskiego
Oblicza secesji w Katowicach i na obszarze woj. śląskiego

Tematem tego tomu są mało do tej pory znane, a godne większej uwagi, dzieła sztuki secesyjnej z obszaru województwa śląskiego. Obiektem zainteresowania autorów referatów były zabytki architektoniczne, zarówno sakralne jak i świeckie, a także witraże,...

Dostępność: dostępne

Cena: 59,00 zł
egz.

Oblicza sztuki 20-lecia międzywojennego na obszarze obecnego woj. śląskiego

Oblicza sztuki 20-lecia międzywojennego na obszarze obecnego woj. śląskiego
Oblicza sztuki 20-lecia międzywojennego na obszarze obecnego woj. śląskiego
Wyjątkowo ciekawa i bogato ilustrowana książka, dedykowana zarówno osobom zainteresowanym modernizmem i stylem art deco, jak i miłośnikom kultury i historii Śląska. Publikacja jest materiałem z sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki w Katowicach, któ...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 79,00 zł
egz.

Ocalić dla przyszłości Studia ofiarowane profesorowi Ryszardowi Brykowskiemu

Ocalić dla przyszłości Studia ofiarowane profesorowi Ryszardowi Brykowskiemu
Ocalić dla przyszłości Studia ofiarowane profesorowi Ryszardowi Brykowskiemu
SPIS TREŚCI: HISTORIA: ANDRZEJ STELMACHOWSKI Stowarzyszenie „Wspólnota Polska", Warszawa Tajemnice kościoła św. Prokopa w Strzelnie 7 JERZY LILEYKO Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa. Dwór kancler...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 77,00 zł
egz.

Od wozowni do katedry. Hala peronowa w architekturze dworców. Tom 1 i 2 + CD

Od wozowni do katedry. Hala peronowa w architekturze dworców. Tom 1 i 2 + CD
Od wozowni do katedry. Hala peronowa w architekturze dworców. Tom 1 i 2 + CD
Monografia poświęcona halom peronowym. Historia i współczesność. Architektura i rozwiązania konstrukcyjne. W globalnej perspektywie nie można mówić o historii architektury dworców bez hal peronowych. Ambicją autora było nie tylko określenie typowych ...

Dostępność: dostępne

Cena: 125,00 zł
egz.

Odbudowanie wsi i miast na ziemi naszej

Odbudowanie wsi i miast na ziemi naszej
Odbudowanie wsi i miast na ziemi naszej
Jedna z pierwszych polskojęzycznych publikacji poświęcona regulacji i projektowaniu miast i wsi. „Celem niniejszej książeczki jest podać najpotrzebniejsze wiadomości i zasady, które znać powinni techniczni i administracyjni pracownicy przy wielkiem d...

Dostępność: dostępne

Cena: 68,00 zł
egz.

Ogród przy dworze wiejskim

Ogród przy dworze wiejskim
Ogród przy dworze wiejskim

Ogród przy dworze wiejskim, jak sam autor zaznaczył we wstępie, powstał z potrzeby zebrania w jednym woluminie wiadomości o ogrodnictwie, uwspółcześnienia zgromadzonego materiału ponieważ „[...] o zasadach urządzania ogrodu spacerowego nie przemawiał...

Dostępność: dostępne

Cena: 109,00 zł
egz.

Olgierd Czerner. Architektury istnienie i zachowanie

Olgierd Czerner. Architektury istnienie i zachowanie
Olgierd Czerner. Architektury istnienie i zachowanie
Profesor Olgierd Czemer przybył do Wrocławia W 1947 roku, jak wielu młodych ludzi szukających swojego miejsca w powojennej Polsce. To kiedyś piękne miasto, zniszczone prawie doszczętnie w ostatnich tygodniach wojny, dało mu wykształcenie na wydziale ...

Dostępność: dostępne

Cena: 39,00 zł
egz.

Organizacja i technika średniowiecznego budownictwa ceglanego w Prusach

Organizacja i technika średniowiecznego budownictwa ceglanego w Prusach
Organizacja i technika średniowiecznego budownictwa ceglanego w Prusach

Imponująca monografia budownictwa ceglanego w Prusach autorstwa prof. Mariana Arszyńskiego wybitnego historyka sztuki, zabytkoznawcy i konserwatora zabytków. CZĘŚĆ I MATERIAŁY UŻYWANE W BUDOWNICTWIE -ICH POZYSKIWANIE I OBRÓBKA 1.DREWNO 2.CERAMIKA 2.1...

Dostępność: dostępne

Cena: 99,00 zł
egz.

ORNAMENT WIELKA KOLEKCJA - Reprint 1898

ORNAMENT WIELKA KOLEKCJA -  Reprint 1898
ORNAMENT WIELKA KOLEKCJA - Reprint 1898

Monumentalny wzornik ornamentów! W XIX wieku, epoce powrotu do historycznych stylów, zaczęto publikować, przeznaczone dla architektów, artystów, dekoratorów i rzemieślników, ilustrowane wzorniki klasyfikujące motywy zdobnicze różnych czasów. W 1898 r...

Dostępność: dostępne

Cena: 119,00 zł
egz.

Osiedla mieszkaniowe w krajobrazie wałbrzyskiego okręgu górniczo-przemysłowego (1850-1945)

Osiedla mieszkaniowe w krajobrazie wałbrzyskiego okręgu górniczo-przemysłowego (1850-1945)
Osiedla mieszkaniowe w krajobrazie wałbrzyskiego okręgu górniczo-przemysłowego (1850-1945)

W zróżnicowanym przyrodniczo, górzystym krajobrazie aglomeracji wałbrzyskiej wyróżnia się jeden rodzaj zespołów urbanistycznych - osiedla mieszkaniowe. Analiza tego jednego regionu pozwala prześledzić zarówno mechanizmy powstawania, sposoby projektow...

Dostępność: dostępne

Cena: 79,00 zł
egz.

Osiemnastowieczny piec kaflowy z pałacu w Wilanowie Prace restauratorskie i konserwatorskie w świetle współczesnych rozwiązań rekonstrukcji pieców kaflowych

Osiemnastowieczny piec kaflowy z pałacu w Wilanowie Prace restauratorskie i konserwatorskie w świetle współczesnych rozwiązań rekonstrukcji pieców kaflowych
Osiemnastowieczny piec kaflowy z pałacu w Wilanowie Prace restauratorskie i konserwatorskie w świetle współczesnych rozwiązań rekonstrukcji pieców kaflowych
Publikacja dotyka problemu konserwacji i rekonstrukcji pieców kaflowych, znanego nielicznemu gronu specjalistów. Jacek Martusewicz, pracujący na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych gdzie kieruje pracownią konserwacji ceramiki, zajmuje się tą tematyk...

Dostępność: dostępne

Cena: 53,00 zł
egz.

Oskara Sosnowskiego świat architektury. Twórczość i dzieła

Oskara Sosnowskiego świat architektury. Twórczość i dzieła
Oskara Sosnowskiego świat architektury. Twórczość i dzieła

Publikacja ma charakter monografii naukowej. Wybitna twórczość architektoniczna, plastyczna i naukowa Oskara Sosnowskiego, profesora Politechniki Warszawskiej w latach 1919-1939, została opracowana przez naukowców z Wydziału Architektury PW i trzech ...

Dostępność: dostępne

Cena: 69,00 zł
egz.

Ostatni transatlantyk "Stefan Batory"

Ostatni transatlantyk "Stefan Batory"
Ostatni transatlantyk "Stefan Batory"
Album poświęcony jest „Stefanowi Batoremu” - ostatniemu transatlantykowi pływającemu pod polską banderą, który przeszedł również do historii żeglugi światowej. Był bowiem jednym z dwóch, ostatnich pasażerskich liniowców, utrzymujących stałe, regularn...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 70,00 zł
egz.

Pałac Królewski Zygmunta I na Wawelu jako dzieło renesansowe

Pałac Królewski Zygmunta I na Wawelu jako dzieło renesansowe
Pałac Królewski Zygmunta I na Wawelu jako dzieło renesansowe
Badania nad renesansowym pałacem wawelskim mają już przeszło stuletnią historię. Zapoczątkowane w związku z odzyskaniem budowli zamkowych przezspołeczeństwo polskie (1905) - pierwszą wielką monografią zamku autorstwa Stanisława Tomkowicza były przez ...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 87,00 zł
egz.

Pałace miejskie Krakowa

Pałace miejskie Krakowa
Pałace miejskie Krakowa

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 47,00 zł
egz.

Papierowe obicia ścienne. Historia, technologia i konserwacja

Papierowe obicia ścienne. Historia, technologia i konserwacja
Papierowe obicia ścienne. Historia, technologia i konserwacja
Zajmujący wykład o historii dekoracyjnych, ściennych obić papierowych na przykładzie tapet z Pokoi Chińskich w pałacu wilanowskim. Szeroko zarysowane w opracowaniu tło porównawcze zagadnienia jest inspirujące do refleksji nad ulotnością stwierdzeń o ...

Dostępność: dostępne

Cena: 69,00 zł
egz.

Pielęgnacja świątyni i innych zabytków

Pielęgnacja świątyni i innych zabytków
Pielęgnacja świątyni i innych zabytków
Kompendium dla konserwatorów zabytków! "Z jednej strony obserwujemy wiele pozytywów dotyczących badań jak i nowych technik konserwatorskich. Z drugiej strony spostrzegamy coraz więcej zjawisk negatywnych. Po 10 latach prof. Bogumiła Rouba wznawia swo...

Dostępność: dostępne

Cena: 73,00 zł
egz.

Piękno ołtarza i świątyni gotyckiej

Piękno ołtarza i świątyni gotyckiej
Piękno ołtarza i świątyni gotyckiej

Dostępność: brak towaru

Cena: 47,00 zł
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Realizacja: N4K.eu
Sklep internetowy Shoper.pl