Współczesna

Rozważania o dynamice przemian architektury XX wieku. Kontrasty metamorfozy styl

Rozważania o dynamice przemian architektury XX wieku. Kontrasty metamorfozy styl
Rozważania o dynamice przemian architektury XX wieku. Kontrasty metamorfozy styl
Tekst w formie ostatecznej składa się z korpusu głównego oraz przypisów stanowiących uzupełniającą opowieść opartą na faktach z literatury tematu, na cytatach wypowiedzi znamienitych autorów dzieł architektonicznych oraz autorów tekstów o architektur...

Dostępność: dostępne

Cena: 33,00 zł
egz.

RZUT #6: BŁĘDY

RZUT #6: BŁĘDY
RZUT #6: BŁĘDY
Błędy są nieodłącznym elementem procesu powstawania architektury. Problem z ich czytelnym zdefiniowaniem sprawia, że często nieuświadomione pozostają w „strefie cienia” i powtarzane są bezwiednie przez kolejne pokolenia. W szóstym numerze Kwartalnika...

Dostępność: dostępne

Cena: 10,00 zł
egz.

RZUT +3: EKSPERYMENT

RZUT +3: EKSPERYMENT
RZUT +3: EKSPERYMENT
Jeśli posługując się naszymi obserwacjami i uczestnictwem, nie będziemy w stanie objąć naszymi badaniami przestrzeni na zewnątrz laboratorium, grozi nam ryzyko ponownego popadnięcia w hermetyczną wizję nauki. Bruno Latour W jakim stopniu projektant m...

Dostępność: dostępne

Cena: 17,00 zł
egz.

RZUT +4: EKONOMIA

RZUT +4: EKONOMIA
RZUT +4: EKONOMIA

W połowie dwudziestego wieku duże miasta znajdowały się na skraju upadku spowodowanego przez spadek liczby ludności, aktywności ekonomicznej i utratę znaczenia w kontekście narodowej ekonomii i produkcji. W dwudziestym pierwszym wieku miasta na nowo ...

Dostępność: dostępne

Cena: 20,00 zł
egz.

RZUT +5: PERFORMATYWNOŚĆ

RZUT +5: PERFORMATYWNOŚĆ
RZUT +5: PERFORMATYWNOŚĆ
W piątym numerze RZUT-u chcielibyśmy połączyć refleksję architektoniczną z badaniami performatywnymi, które w ostatnich dekadach zawojowały światową humanistykę. W jaki sposób kategoria performansu, wywodząca się z badań teatru, może przysłużyć się p...

Dostępność: dostępne

Cena: 10,00 zł
egz.

RZUT+9: WŁADZA

RZUT+9: WŁADZA
RZUT+9: WŁADZA

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 17,00 zł
egz.

Sacrum w architekturze i przestrzeni zyciowej człowieka

Sacrum w architekturze i przestrzeni zyciowej człowieka
Sacrum w architekturze i przestrzeni zyciowej człowieka
Tom III serii ZACHOWANIE, ŚRODOWISKO, ARCHITEKTURA SPIS TREŚCI: AUGUSTYN BAŃKA Psychologia sacrum w sztuce i architekturze GEORGE ELVIN Rytualny dom. Rytuał, organizacja, przestrzeń i struktura w indygenistycznej architekturze ceremonialnej ALEKSANDE...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 33,00 zł
egz.

Słynne wille Polski

Słynne wille Polski
Słynne wille Polski

Pięknie wydana i bogato ilustrowana książka prezentuje wille polskie w szerokim ujeciu czasowym, począwszy od renesansu, przez barok, klasycyzm, historyzm i eklektyzm XIX wieku, aż po kolejne nurty: ruch Arts nad Crafts, art nouveau, modernizm, postm...

Dostępność: dostępne

Cena: 88,00 zł
egz.

Smart City. Informacja przestrzenna w zarządzaniu inteligentnym miastem

Smart City. Informacja przestrzenna w zarządzaniu inteligentnym miastem
Smart City. Informacja przestrzenna w zarządzaniu inteligentnym miastem

W książce po raz pierwszy w kompleksowy sposób przedstawiono bardzo istotną rolę informacji przestrzennej i systemów geoinformacyjnych jako elementów niezbędnych do budowy informacyjnych fundamentów smart city. Autorzy analizują istniejące zasoby geo...

Dostępność: dostępne

Cena: 59,90 zł
egz.

Studia z architektury nowoczesnej Tom 4. Architektura współczesna

Studia z architektury nowoczesnej Tom 4. Architektura współczesna
Studia z architektury nowoczesnej Tom 4. Architektura współczesna
Czwarty tom „Studiów z architektury nowoczesnej" w całości poświęcony jest zagadnieniom architektury współczesnej i po raz pierwszy przygotowany jest w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej) oraz nowej formule graficznej. SPIS TREŚCI: Prz...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 42,00 zł
egz.

Szkło we współczesnej architekturze

Szkło we współczesnej architekturze
Szkło we współczesnej architekturze

Przedmiotem monografii są wizualne aspekty wykorzystania szkła w obiektach zrealizowanych na przełomie XX i XXI wieku. Monografia skupia się na cechach mających istotny wpływ na budowanie zewnętrznego i wewnętrznego wizerunku budynku i postrzegania s...

Dostępność: dostępne

Cena: 69,00 zł
egz.

Sztuka budowania. Współczesny paradygmat

Sztuka budowania. Współczesny paradygmat
Sztuka budowania. Współczesny paradygmat
Celem tej pracy jest osadzenie współczesnej architektury w continuum cywilizacji, dlatego autor pozostaje przy renesansowym terminie: sztuka budowania - res aedificatoria. Stawia tezę o istnieniu współczesnego paradygmatu, który pozwala porozumiewać ...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 56,00 zł
egz.

Środowisko mieszkaniowe. Woda i zieleń w architekturze

Środowisko mieszkaniowe. Woda i zieleń w architekturze
Środowisko mieszkaniowe. Woda i zieleń w architekturze

Publikacja poświęcona zagadnieniom związanym z kształtowaniem z udziałem wody i zieleni współczesnych miejskich przestrzeni oraz środowiska mieszkaniowego. 

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 57,00 zł
egz.

Teatry interferencji. Współczesna architektura teatralna a nieformalna przestrzeń teatru

Teatry interferencji. Współczesna architektura teatralna a nieformalna przestrzeń teatru
Teatry interferencji. Współczesna architektura teatralna a nieformalna przestrzeń teatru
Celem pracy jest, na bazie doświadczeń własnych i analizy zebranego materiału badawczego, odnaj dywanie odpowiedzi architektury na potrzeby współczesnego teatru. Polegać ma ono na odczytywaniu idei reprezentowanych w formie i treści architektury teat...

Dostępność: dostępne

Cena: 59,00 zł
egz.

Technika jako czynnik inspirujący w architekturze

Technika jako czynnik inspirujący w architekturze
Technika jako czynnik inspirujący w architekturze
Praca obejmuje wybrane pola relacji pomiędzy architekturą a techniką, w szczególności demonstruje znaczenie czynnika techniki w postaci cech struktur budowlanych dla twórczości architektonicznej. Podjęta tematyka dotyczy najaktualniejszych pod względ...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 29,00 zł
egz.

Technologie budowlane Tom 1 i 2

Technologie budowlane Tom 1 i 2
Technologie budowlane Tom 1 i 2

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 99,00 zł
egz.

Tendencje ekspresjonistyczne w architekturze współczesnej

Tendencje ekspresjonistyczne w architekturze współczesnej
Tendencje ekspresjonistyczne w architekturze współczesnej
Opracowanie dotyczy obszaru architektury z okresu od XX wieku do dziś i tła sztuki z obszaru tendencji ekspresjonistycznej, malarstwa i rzeźby. Praca odnosi się do wybranych dzieł architektury, które mogą uzyskać status przykładu ilustrującego tezę. ...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 59,00 zł
egz.

Teoria i praktyka iluminacji obiektów

Teoria i praktyka iluminacji obiektów
Teoria i praktyka iluminacji obiektów

Dostępność: dostępne

Cena: 67,00 zł
egz.

Tożsamość a wizerunek obszarów poprzemysłowych

Tożsamość a wizerunek obszarów poprzemysłowych
Tożsamość a wizerunek obszarów poprzemysłowych
Przedmiotem monografii "Tożsamość a wizerunek obszarów poprzemysłowych. Przykład aglomeracji górnośląskiej" jest problematyka związana z kształtowaniem wizerunku obszarów poprzemysłowych, rozważana pod kątem ich znaczenia dla trwających procesów prze...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 57,00 zł
egz.

UNStudio

UNStudio
UNStudio

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 45,00 zł
egz.

Urbanistyka i architektura w zintegrowanym gospodarowaniu wodami

Urbanistyka i architektura w zintegrowanym gospodarowaniu wodami
Urbanistyka i architektura w zintegrowanym gospodarowaniu wodami
Opracowanie dotyczy zagadnień hydrologicznych, które powinni brać pod uwagę w swoich planach urbaniści i architekci. Decyzje planistyczne i projektowe mają często kluczowy wpływ na funkcjonowanie całych systemów przyrodniczych, poszczególnych zlewni ...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 47,00 zł
egz.

Uspołecznienie procesu zrównoważonego projektowania architektonicznego

Uspołecznienie procesu zrównoważonego projektowania architektonicznego
Uspołecznienie procesu zrównoważonego projektowania architektonicznego
Problematyka pracy jest nad wyraz aktualna. Zarówno system architektonicznej edukacji, jak i teoria architektury oraz praktyka projektowa W Polsce w znikomym stopniu uwzględniają kwestie społeczne w procesie projektowania. Dzieje się tak pomimo rosną...

Dostępność: dostępne

Cena: 24,00 zł
egz.

Uwarunkowania kulturowe i społeczne kształtowania zabudowy w różnych obszarach klimatycznych

Uwarunkowania kulturowe i społeczne kształtowania zabudowy w różnych obszarach klimatycznych
Uwarunkowania kulturowe i społeczne kształtowania zabudowy w różnych obszarach klimatycznych
Praca dotyczy zagadnień kreowania przestrzeni zurbanizowanej oraz kształtowania form architektonicznych w warunkach klimatu podzwrotnikowego i zwrotnikowego w Syrii, w kontekście uwarunkowań polskich. Przedmiotem badawczym ujętym w niniejszym opracow...

Dostępność: dostępne

Cena: 26,00 zł
egz.

Warszawa jako struktura emergentna. Ekspektatywa_3

Warszawa jako struktura emergentna. Ekspektatywa_3
Warszawa jako struktura emergentna. Ekspektatywa_3

Publikacja wprowadza nowe pojęcia oraz horyzonty myślenia o mieście w kontekście systemów złożonych oraz ontologii. Zawarte w niej teksty przybliżają pojęcie emergencji, w kontekście badań nad złożonością, odnoszą się do nieprzewidywalnego procesu tr...

Dostępność: dostępne

Cena: 27,00 zł
egz.

Widoki władzy

Widoki władzy
Widoki władzy
Seria fotograficznych przedstawień widoków z okien gabinetów najważniejszych / najbardziej wpływowych ludzi w Warszawie i w Krakowie. Co widzą z okien swoich gabinetów ludzie, którzy mają władzę polityczną, ekonomiczną, symboliczną? Projekt Widoki wł...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 33,00 zł
egz.

Widzialne niewidzialnego. Nowe kościoły warszawskie

Widzialne niewidzialnego. Nowe kościoły warszawskie
Widzialne niewidzialnego. Nowe kościoły warszawskie
Autor książki, wybitny architekt i twórca wielu zaprezentowanych w opracowaniu obiektów, poszukuje odpowiedzi na pytanie – jaka jest nowa architektura sakralna Warszawy? Pytanie, które utrudnia zbyt wielka jej różnorodność stylistyczna, skrajne częst...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 42,00 zł
egz.

Współczesna architektura proekologiczna

Współczesna architektura proekologiczna
Współczesna architektura proekologiczna

Publikacja poświęcona rozwiązaniom proekologicznym stosowanym we współczesnej architekturze z uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań stosowanych w krajach najbardziej rozwiniętych. W sposób usystematyzowany i przystępny przedstawia problematykę związa...

Dostępność: dostępne

Cena: 59,00 zł
egz.
  • nowość

Wykorzystać kamień

Wykorzystać kamień
Wykorzystać kamień
Wiedza dwóch autorów oraz połączenie teorii i praktyki umożliwiły powstanie publikacji adresowanej do wszystkich, którzy mają do czynienia z kamieniem. Do tych, którzy chcieliby poszerzyć zasób swoich wiadomości na temat skał, ich pochodzenia, wydoby...

Dostępność: dostępne

Cena: 39,00 zł
egz.

Zarządzanie silną marką

Zarządzanie silną marką
Zarządzanie silną marką

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 69,00 zł
egz.

Zawód - Architekt. O etyce zawodowej i moralności architektury

Zawód - Architekt. O etyce zawodowej i moralności architektury
Zawód - Architekt. O etyce zawodowej i moralności architektury
W książce omówiono zawód architekta przez pryzmat etyki zawodowej i "moralności architektury" – nowego, XX-wiecznego pojęcia w etyce i teorii architektury. Omawia podstawowe problemy zawodu: pojęcie odpowiedzialności, cechy zawodu, role etyki w warsz...

Dostępność: dostępne

Cena: 46,00 zł
egz.

Zielone dachy jako element zrównoważonych systemów odwadniających na terenach zurbanizowanych

Zielone dachy jako element zrównoważonych systemów odwadniających na terenach zurbanizowanych
Zielone dachy jako element zrównoważonych systemów odwadniających na terenach zurbanizowanych

Niniejsza praca prezentuje oryginalne wyniki badań prowadzonych na modelach zielonych dachów w latach 2009-2012. Celem badań było określenie możliwości retencyjnych zielonych dachów oraz ocena wpływu tego typu rozwiązań na dynamikę i jakość odpływu. ...

Dostępność: dostępne

Cena: 57,00 zł
egz.

Zielone dachy. Zrównoważona gospodarka wodna na terenach zurbanizowanych

Zielone dachy. Zrównoważona gospodarka wodna na terenach zurbanizowanych
Zielone dachy. Zrównoważona gospodarka wodna na terenach zurbanizowanych
Niniejsze opracowanie zawiera wiele interesujących informacji dotyczących tematyki zielonych dachów oraz wyniki badań przeprowadzonych na doświadczalnych zielonych dachach na terenie Wrocławia. Publikacja w sposób ciekawy i rzeczowy przybliża tematyk...

Dostępność: dostępne

Cena: 57,00 zł
egz.

Zintegrowany proces projektowania prośrodowiskowego. Projektant a środowisko

Zintegrowany proces projektowania prośrodowiskowego. Projektant a środowisko
Zintegrowany proces projektowania prośrodowiskowego. Projektant a środowisko
Publikacja powstała w efekcie potrzeby stosowania spójnego zapisu metodologicznego, wyjaśniającego zintegrowany pro środowiskowy proces projektowania. Nie jest to skończony zbiór informacji, a raczej swoisty zapis aktualnego stanu wiedzy, będącego pu...

Dostępność: dostępne

Cena: 33,00 zł
egz.

Zrównoważone środowisko Wnętrza biurowe

Zrównoważone środowisko Wnętrza biurowe
Zrównoważone środowisko Wnętrza biurowe

Konstrukcja książki oparta jest na przedstawieniu w pierwszej kolejności szerszego kontekstu dla projektowania architektonicznego wnętrz architektonicznych i włączeniu go w obszar aktywności wpływającej istotnie na kształtowanie środowiska naturalneg...

Dostępność: dostępne

Cena: 87,00 zł
egz.

Żywe architektury. Analogia biologiczna w architekturze końca XX wieku

Żywe architektury. Analogia biologiczna w architekturze końca XX wieku
Żywe architektury. Analogia biologiczna w architekturze końca XX wieku

Wśród ogłaszanych w ostatnich latach konkursów na istotne budynki użyteczności publicznej, zwłaszcza muzea, trudno byłoby wskazać taki, w którym nie pojawiłoby się przynajmniej kilka „blobów” – obłych, kojarzących się z formami natury, generowanych k...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 46,00 zł
egz.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Realizacja: N4K.eu
Sklep internetowy Shoper.pl