Urbanistyka

Urbanistyka a la francaise. Tom I: Modele średniowiecznej organizacji przestrzeni południowej Francji

Urbanistyka a la francaise. Tom I: Modele średniowiecznej organizacji przestrzeni południowej Francji
Urbanistyka a la francaise. Tom I: Modele średniowiecznej organizacji przestrzeni południowej Francji
Praca, skonstruowana jako publikacja trzytomowa, stanowi próbę uchwycenia najbardziej specyficznych i oryginalnych aspektów urbanistyki francuskiej, upoważniających do zastosowania określenia „à la française”, które przez swój innowacyjny charakter o...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 49,00 zł
egz.

Urbanistyka i architektura w zintegrowanym gospodarowaniu wodami

Urbanistyka i architektura w zintegrowanym gospodarowaniu wodami
Urbanistyka i architektura w zintegrowanym gospodarowaniu wodami
Opracowanie dotyczy zagadnień hydrologicznych, które powinni brać pod uwagę w swoich planach urbaniści i architekci. Decyzje planistyczne i projektowe mają często kluczowy wpływ na funkcjonowanie całych systemów przyrodniczych, poszczególnych zlewni ...

Dostępność: dostępne

Cena: 47,00 zł
egz.

Urbanistyka operacyjna. Zarys teorii

Urbanistyka operacyjna. Zarys teorii
Urbanistyka operacyjna. Zarys teorii

Dostępność: dostępne

Cena: 59,00 zł
egz.

Urbanistyka XXI wieku

Urbanistyka XXI wieku
Urbanistyka XXI wieku

Dostępność: dostępne

Cena: 59,00 zł
egz.
  • nowość

Uspołecznienie procesu zrównoważonego projektowania architektonicznego

Uspołecznienie procesu zrównoważonego projektowania architektonicznego
Uspołecznienie procesu zrównoważonego projektowania architektonicznego
Problematyka pracy jest nad wyraz aktualna. Zarówno system architektonicznej edukacji, jak i teoria architektury oraz praktyka projektowa W Polsce w znikomym stopniu uwzględniają kwestie społeczne w procesie projektowania. Dzieje się tak pomimo rosną...

Dostępność: dostępne

Cena: 24,00 zł
egz.

Ustawa krajobrazowa, rewitalizacyjna i metropolitalna. Komentarz do przepisów

Ustawa krajobrazowa, rewitalizacyjna i metropolitalna. Komentarz do przepisów
Ustawa krajobrazowa, rewitalizacyjna i metropolitalna. Komentarz do przepisów
Komentarz do przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Stan prawny: czerwiec 2016 r. Praktyczny komentarz do ustawy o rewitalizacji, ustawy o związkach metropolitalnych oraz zmian wprowadzonych ustawą krajobrazową Niniejszy komentarz t...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 169,00 zł
egz.

Uwarunkowania kulturowe i społeczne kształtowania zabudowy w różnych obszarach klimatycznych

Uwarunkowania kulturowe i społeczne kształtowania zabudowy w różnych obszarach klimatycznych
Uwarunkowania kulturowe i społeczne kształtowania zabudowy w różnych obszarach klimatycznych
Praca dotyczy zagadnień kreowania przestrzeni zurbanizowanej oraz kształtowania form architektonicznych w warunkach klimatu podzwrotnikowego i zwrotnikowego w Syrii, w kontekście uwarunkowań polskich. Przedmiotem badawczym ujętym w niniejszym opracow...

Dostępność: dostępne

Cena: 26,00 zł
egz.

Uwarunkowania rozwoju turystyki postindustrialnej

Uwarunkowania rozwoju turystyki postindustrialnej
Uwarunkowania rozwoju turystyki postindustrialnej
Niniejsza praca koncentruje się na ewidencji, kategoryzacji i waloryzacji zabytków techniki związanych z górnictwem węgla kamiennego znajdujących się na obszarze Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. Wyróżniono w niej najcenniejsze przyrodniczo i ...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 49,00 zł
egz.

Walka o ulice. Jak odzyskać miasto dla ludzi

Walka o ulice. Jak odzyskać miasto dla ludzi
Walka o ulice. Jak odzyskać miasto dla ludzi

Dostępność: brak towaru

Cena: 79,00 zł

Wartość przestrzeni kulturowych współczesnego miasta w europejskim obszarze poznawczym

Wartość przestrzeni kulturowych współczesnego miasta w europejskim obszarze poznawczym
Wartość przestrzeni kulturowych współczesnego miasta w europejskim obszarze poznawczym

Przestrzeń życia współczesnego człowieka składa się z wielu elementów i stref wzajemnego oddziaływania, odniesień, reakcji – zdarzeń i zderzeń. To przestrzeń Natury, Kultury i wszystkich aspektów działalności ludzkiej, które są ściśle ze sobą związan...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 57,00 zł
egz.

Wielki Kraków

Wielki Kraków
Wielki Kraków
Pod względem prawnym Wielki Kraków ukształtował się w przedziale czasowym od Sejmu Wielkiego do pierwszej wojny światowej, ściślej . 1791 r., kiedy włączono do gminy krakowskiej Kazimierz i Kleparz, do 1915 r., kiedy przyłączono do niej Podgórze. Zna...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 30,00 zł
egz.

Wodne dylematy urbanizacji

Wodne dylematy urbanizacji
Wodne dylematy urbanizacji
W książce zostały omówione problemy związane z przebiegiem procesów urbanizacyjnych na świecie. Wskazano zagrożenia wynikające z gwałtownego procesu urbanizacji: niekożystne zmiany w procesie wodnym cieków i zbiorników wodnych oraz ich skutki, wzrost...

Dostępność: dostępne

Cena: 87,00 zł
egz.

Wpływ dorobku II Rzeczpospolitej na urbanistykę i architekturę powojenną

Wpływ dorobku II Rzeczpospolitej na urbanistykę i architekturę powojenną
Wpływ dorobku II Rzeczpospolitej na urbanistykę i architekturę powojenną

Zbiór opracowań omawiających dokonania w dziedzinie urbanistyki i architektury w II Rzeczpospolitej i ich wpływ na realizacje architektoniczne w III RP. SPIS TREŚCI: Od redaktora 9 CZĘŚĆ I POLSKA SZKOŁA PLANOWANIA URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Tadeusz B...

Dostępność: dostępne

Cena: 77,00 zł
egz.

Wpływ planowania przestrzennego na rozwój strefy zurbanizowanej Łodzi w okresie powojennym

Wpływ planowania przestrzennego na rozwój strefy zurbanizowanej Łodzi w okresie powojennym
Wpływ planowania przestrzennego na rozwój strefy zurbanizowanej Łodzi w okresie powojennym
Specyficzne uwarunkowania rozwojowe - a w konsekwencji niedostatki formy przestrzennej i architektonicznej - sprawiły, że w połowie XX wieku Łódź została nazwana przez Adama Ginsberta miastem in statu nascendi- nie w pełni ukształtowanym i w znacznej...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 56,00 zł
egz.

Wpływ zasobów dziedzictwa przemysłowego na atrakcyjność turystyczną miasta. Przykład Łodzi

Wpływ zasobów dziedzictwa przemysłowego na atrakcyjność turystyczną miasta. Przykład Łodzi
Wpływ zasobów dziedzictwa przemysłowego na atrakcyjność turystyczną miasta. Przykład Łodzi
Praca dotyczy tematyki leżącej na pograniczu geografii miast oraz geografii turyzmu. Przemiany cywilizacyjne, jakie wystąpiły na świecie w 2. połowie XX w. i na początku XXI w. spowodowały, że wiele miast i obiektów przemysłowych utraciło swoją dotyc...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 46,00 zł
egz.

Współogród

Współogród
Współogród
Katalog wystawy, prezentujący spotkanie artystów polskich i japońskich, którzy zbudowali wewnątrz galerii Centrum Manggha kompozycje przestrzenne dedykowane ogrodom. Publikacja zawiera eseje o idei ogrodu w sztuce i filozofii Wschodu i zachodu.

Dostępność: dostępne

Cena: 16,00 zł
egz.

Współpraca miejsko-wiejska w Polsce. Uwarunkowania i potencjał

Współpraca miejsko-wiejska w Polsce. Uwarunkowania i potencjał
Współpraca miejsko-wiejska w Polsce. Uwarunkowania i potencjał
Publikacja (...) wychodzi na przeciw nie tylko aktua|nym kierunkom podejmowanym w ramach UE, ale tez procesom dokonującym się spontanicznie w naszym kraju. (...) Autorzy poszczegolnych części opracowania omawiają poszczególne zagadnienia zarówno w uj...

Dostępność: dostępne

Cena: 44,00 zł
egz.

Wybrane problemy gospodarki przestrzennej Podlasia

Wybrane problemy gospodarki przestrzennej Podlasia
Wybrane problemy gospodarki przestrzennej Podlasia
Przedstawiony zbiór tekstów zawiera charakterystyczne współzależności, wyróżniają trzy rodzaje przestrzeni, tj. geodezyjną z nowoczesną geodezja sztucznych satelitów geograficzną jako powłoką Ziemi oraz społeczno-ekonomiczną. W obszarze prezentowanyc...

Dostępność: dostępne

Cena: 41,00 zł
egz.

Wybrane zagadnienia urbanistyki i architektury w woj. pomorskim w latach 1920-1939

Wybrane zagadnienia urbanistyki i architektury w woj. pomorskim w latach 1920-1939
Wybrane zagadnienia urbanistyki i architektury w woj. pomorskim w latach 1920-1939

W książce "Wybrane zagadnienia urbanistyki i architektury w województwie pomorskim w latach 1920-1939" autor omawia inicjatywy władz Torunia i udział w projektach i realizacjach wysokiej klasy architektów, np. Mariana Lalewicza, Czesława Przybylskieg...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 63,00 zł
egz.

Wykorzystanie wybranych metod zarządzania w rozwoju regionalnym

Wykorzystanie wybranych metod zarządzania w rozwoju regionalnym
Wykorzystanie wybranych metod zarządzania w rozwoju regionalnym
Celem monografii jest wskazanie sposobu wykorzystania metod zarządzania przedsiębiorstwem w sterowaniu jednostkami samorządu terytorialnego (JST). By zrealizować przedstawiony cel, przyjęto następującą hipotezę badawczą: wykorzystanie metod zarządzan...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 52,00 zł
egz.

Wyróżniki krajobrazu i architektury wsi Polski południowo-zachodniej

Wyróżniki krajobrazu i architektury wsi Polski południowo-zachodniej
Wyróżniki krajobrazu i architektury wsi Polski południowo-zachodniej
Pionierska monografia poświęcona ochronie i kształtowaniu krajobrazu wiejskiego z uwzględnieniem jego charakterystycznych cech i wartości materialnych i niematerialnych. W pracy poddano analizie przemiany krajobrazu wsi na terenie Dolnego Śląska; okr...

Dostępność: dostępne

Cena: 79,00 zł
egz.

Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne

Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne
Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne
Książka została napisana z myślą o studentach kierunku turystyka i rekreacja, niemniej będzie ona przydatna osobom zainteresowanym problematyką organizacji turystyki, hotelarstwa, planowania miast czy gospodarki przestrzennej. Szczególnie rozdziały p...

Dostępność: dostępne

Cena: 34,00 zł
egz.

Zagroda. Zagadnienia planowania i projektowania ruralistycznego

Zagroda. Zagadnienia planowania i projektowania ruralistycznego
Zagroda. Zagadnienia planowania i projektowania ruralistycznego
Geneza, struktura i zasady ksztatowania zagrody. SPIS TREŚCI: Od Autorki 1. Geneza, struktura i zasady ksztatowania zagrody 2. Zagroda i wieś 3. Wspóczesne funkcjonowanie zagrody 4. Kontynuowanie ukadu przestrzennego zagrody Zakoczenie Bibliografia

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 21,00 zł
egz.

Zaniedbane dzielnice w polityce wielkich miast

Zaniedbane dzielnice w polityce wielkich miast
Zaniedbane dzielnice w polityce wielkich miast
W polskich miastach w coraz większym stopniu można wyróżniać enklawy bogactwa i obszary zaniedbane. Te ostatnie są przedmiotem szczególnego zainteresowania w tej książce. Podstawowymi celami publikacji są: - ocena roli, jaką w polityce miejskiej odgr...

Dostępność: dostępne

Cena: 49,00 zł
egz.

Zarządzanie rozwojem aglomeracji miejskich

Zarządzanie rozwojem aglomeracji miejskich
Zarządzanie rozwojem aglomeracji miejskich

Książka poświęcona została zarządzaniu rozwojem miasta na poziomie planowania strategicznego, gospodarowania przestrzenią miejską, promocją miasta oraz koordynowaniem działań gmin wchodzących w skład obszarów metropolitalnych. Tom ma wyraźne przeznac...

Dostępność: dostępne

Cena: 49,00 zł
egz.

Zespoły mieszkaniowe z lat 1945-1970

Zespoły mieszkaniowe z lat 1945-1970
Zespoły mieszkaniowe z lat 1945-1970
Celem niniejszego podręcznika jest określenie cech miejskiej wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z lat 1945-19708, wzniesionej przed wejściem W życie technologii uprzemysłowionych, przybliżenie problematyki jej modernizacji oraz zaproponowanie dzia...

Dostępność: dostępne

Cena: 44,00 zł
egz.

Zielona infrastruktura na przykładzie Olsztyna

Zielona infrastruktura na przykładzie Olsztyna
Zielona infrastruktura na przykładzie Olsztyna
W monografii autorka przedstawiła definicje związane z zieloną infrastrukturą, jej rodzaje i funkcje. Opisała również sposoby zarządzania terenami zieleni, przedstawiła model infrastruktury miejskiej. Przeanalizowała strukturę terenów zielonych w Ols...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 33,00 zł
egz.

Zintegrowane planowanie zrównoważonego rozwoju. Zarys metodyki

Zintegrowane planowanie zrównoważonego rozwoju. Zarys metodyki
Zintegrowane planowanie zrównoważonego rozwoju. Zarys metodyki
Publikacja jest wynikiem realizacji projektu badawczego własnego, finansowanego ze środków na naukę w latach 2010-2012. Tytuł projektu: Rola zintegrowanego planowania w osiąganiu zrównoważonego rozwoju. Model jego procesu oraz procedur. Metodyczne uza...

Dostępność: dostępne

Cena: 36,00 zł
egz.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Realizacja: N4K.eu
Sklep internetowy Shoper.pl