Urbanistyka

Polis Urbs Metropolis

Polis Urbs Metropolis
Polis Urbs Metropolis
Problematyka miasta i jego rozwoju - czytamy w nocie określającej tematykę tego tomu – oraz wpływu wywieranego przez najrozmaitsze organizmy miejskie na wszelkie możliwe formy artystyczne czy rodzaje sztuk należy do kluczowych zagadnień historii sztu...

Dostępność: dostępne

Cena: 61,00 zł
egz.

Polityka przestrzenna obszarów wiejskich - w kierunku wielofunkcyjnego rozwoju

Polityka przestrzenna obszarów wiejskich - w kierunku wielofunkcyjnego rozwoju
Polityka przestrzenna obszarów wiejskich - w kierunku wielofunkcyjnego rozwoju
Przestrzeń jako dobro ograniczone powinna być kształtowana w odpowiedni sposób przez władze lokalne. Kluczowe znaczenie w zarządzaniu prze­strzenią ma prowadzona polityka przestrzenna, która dzięki swoim instrumentom możliwe jest osiąganie celów zało...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 49,00 zł
egz.

Polska geografia osadnictwa Dotychczasowy dorobek Program badań

Polska geografia osadnictwa Dotychczasowy dorobek Program badań
Polska geografia osadnictwa Dotychczasowy dorobek Program badań
Geografia osadnictwa ma w Polsce długą tradycję i znaczące osiągnięcia badawcze, co nie oznacza, iż w okresie wzmożonego zainteresowania problematyką miejską przez reprezentantów wielu dyscyplina naukowych nie musi wyraźnie artykułować własnego pola ...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 45,00 zł
egz.

Problemy rewitalizacji w gospodarce przestrzennej XXI wieku

Problemy rewitalizacji w gospodarce przestrzennej XXI wieku
Problemy rewitalizacji w gospodarce przestrzennej XXI wieku
Publikacja prezentuje różne strategie rewitalizacyjne i opisuje przykłady takich działań zakończonych sukcesem, a także relacjonuje trudności i zagrożenia. Autorzy żywią nadzieję, że przyczyni się do podjęcia dojrzalszego namysłu nad stanem polskiej ...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 69,00 zł
egz.

Projektowanie architektury na terenach o szczególnych walorach krajobrazowych i uzdrowiskowych

Projektowanie architektury na terenach o szczególnych walorach krajobrazowych i uzdrowiskowych
Projektowanie architektury na terenach o szczególnych walorach krajobrazowych i uzdrowiskowych
Tworzenie projektów zagospodarowania przestrzennego obszarów cennych pod względem przyrodniczym czy kulturowym wymaga wrażliwości i wielowątkowego podejścia. Ich degradacja mogłaby bowiem przynieść nieodwracalne skutki nie tylko dla środowiska natura...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 57,00 zł
egz.

Projektowanie krajobrazu miasta

Projektowanie krajobrazu miasta
Projektowanie krajobrazu miasta

Dostępność: dostępne

Cena: 67,00 zł
egz.

Przemiany przestrzenne w dużych miastach Polski i Europy Środkowo-Wschodniej

Przemiany przestrzenne w dużych miastach Polski i Europy Środkowo-Wschodniej
Przemiany przestrzenne w dużych miastach Polski i Europy Środkowo-Wschodniej
Podstawowe założenie leżące u podstaw tej książki sprowadzić można do stwierdzenia, że przestrzeń miejska jest zarówno zasobem, o który toczy się swoista gra między różnymi uczestnikami życia miejskiego, oraz sceną, na której ta gra się toczy i która...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 55,00 zł
egz.

Przestrzeń publiczna miast

Przestrzeń publiczna miast
Przestrzeń publiczna miast
Celem książki jest wszechstronne przedyskutowanie problematyki związanej ze współczesnym pojmowaniem (definiowaniem), organizacją i funkcjonowaniem przestrzeni publicznej w miastach. Szczególny nacisk położono na analizę miejskiej przestrzeni publicz...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 55,00 zł
egz.

Przestrzeń publiczna Warszawy w pierwszej połowie XIX wieku

Przestrzeń publiczna Warszawy w pierwszej połowie XIX wieku
Przestrzeń publiczna Warszawy w pierwszej połowie XIX wieku

Autor poddaje wielostronnej analizie funkcjonowanie przestrzeni publicznej Warszawy, czerpiąc metody badania przedmiotu z nauk historycznych, z historii sztuki, antropologii, socjologii, psychologii społecznej i urbanistyki. Próbuje skonfrontować wsp...

Dostępność: dostępne

Cena: 49,00 zł
egz.

Przestrzeń publiczna Wrocławia

Przestrzeń publiczna Wrocławia
Przestrzeń publiczna Wrocławia
Prezentowana monografia jest próbą interdyscyplinamego spojrzenia na przestrzeń publiczną Wrocławia, która od lat 90. podlega ciągłej modemizacji. W publikacji (stanowiącej zbiór szkiców wielu autorów) redaktorzy wydania postawili sobie za cel zwrócen...

Dostępność: dostępne

Cena: 42,00 zł
egz.

Przestrzeń rekreacji dziecka w mieście

Przestrzeń rekreacji dziecka w mieście
Przestrzeń rekreacji dziecka w mieście
"Przestrzeń rekreacji dziecka w mieście" przedstawia historię organizowania przestrzeni wypoczynku dla dzieci w Europie i Polsce oraz współczesne tendencje w urządzaniu osiedlowych placów zabaw i miejskich ogrodów dziecięcych. Powstała w wyniku wielo...

Dostępność: dostępne

Cena: 37,00 zł
egz.

Przestrzeń społeczna miasta w okresie transformacji. Przypadek Gdyni

Przestrzeń społeczna miasta w okresie transformacji. Przypadek Gdyni
Przestrzeń społeczna miasta w okresie transformacji. Przypadek Gdyni
Autorka książki analizuje przeobrażenia przestrzeni społecznej współczesnej Gdyni, odwołując się do dwojakiego rodzaju implementacji. Z jednej strony opisuje i wyjaśnia przemiany dokonujące się w przestrzeni miejskiej, stanowiącej tło zachodzących pr...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 32,00 zł
egz.

Przestrzeń Warszawy. Tożsamość miasta a urbanistyka

Przestrzeń Warszawy. Tożsamość miasta a urbanistyka
Przestrzeń Warszawy. Tożsamość miasta a urbanistyka
Od ponad siedemdziesięciu lat rozwojowi Warszawy towarzyszy burzliwa dyskusja nad jej kształtem przestrzennym. Zmieniali się decydenci, zmieniały się doktryny, poglądy i cele, nie powinno więc dziwić, że we współczesnej stolicy dominują rozmaite, czę...

Dostępność: dostępne

Cena: 69,00 zł
egz.

Przyroda i miasto, Tom IX

Przyroda i miasto, Tom IX
Przyroda i miasto, Tom IX
SPIS TREŚCI: Wstęp – Jan Rylke ... 7 Introduction Dylematy projektanta krajobrazu – Marek Piwowarski ... 11 Dilemmas of landscape designer Komfort dalekiego patrzenia jako czynnik wartościujący przestrzeń publiczną Warszawy – Janusz Skalski ... 25 Th...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 41,00 zł
egz.

Przyroda i miasto, Tom VI

Przyroda i miasto, Tom VI
Przyroda i miasto, Tom VI
Pytając dziś o sens przestrzeni miasta, trzeba wrócić do jego początków, czyli do drugiej połowy lat czterdziestych XX wieku. W 1948 roku w "Kalendarzu Warszawskim" opublikowano odpowiedzi na ankietę : Dlaczego właśnie Warszawa?. SPIS TREŚCI: Noty o ...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 41,00 zł
egz.

Regionalizm : idea, tradycje, perspektywy rozwoju w muzealnictwie

Regionalizm : idea, tradycje, perspektywy rozwoju w muzealnictwie
Regionalizm : idea, tradycje, perspektywy rozwoju w muzealnictwie
Materiały sesji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Mazowieckie w Płocku z okazji jubileuszu 185-lecia muzeum płockiego 19 i 20 września 2006 roku. SPIS TREŚCI: LEONARD SOBIERAJ Dlaczego regionalizm 5 ADAM KOSESKI Wprowadzenie 7 HENRYK SKOROWSKI Wsp...

Dostępność: dostępne

Cena: 47,00 zł
egz.

Rekreacyjne wykorzystanie wód geotermalnych w krajach Grupy Wyszehradzkiej

Rekreacyjne wykorzystanie wód geotermalnych w krajach Grupy Wyszehradzkiej
Rekreacyjne wykorzystanie wód geotermalnych w krajach Grupy Wyszehradzkiej
Dwujęzyczna publikacja przedstawiająca historię, stan i perspektywy rozwoju sektora basenów geotermalnych. W pierwszej części publikacji przedstawiono uwarunkowania rozwoju branży w poszczególnych krajach V4, porównując sytuację oraz wskazując najnow...

Dostępność: dostępne

Cena: 30,00 zł
egz.

Rewitalizacja centrum Białegostoku jako problem rozwoju miasta u progu XXI wieku

Rewitalizacja centrum Białegostoku jako problem rozwoju miasta u progu XXI wieku
Rewitalizacja centrum Białegostoku jako problem rozwoju miasta u progu XXI wieku
Na obszarze Polski obecnie istnieje około 500 miast, w których przetrwały walory zabytkowe, dające podstawę do objęcia ochroną i stworzenia dla nich programów postępowania, zmierzających do ożywienia i nadania im charakteru zgodnego z wymogami współc...

Dostępność: dostępne

Cena: 33,00 zł
egz.

Rewitalizacja i dygitalizacja zespołu pałacowo-ogrodowego w Wilanowie. Wilanowski Informator Konserwatorski 2014

Rewitalizacja i dygitalizacja zespołu pałacowo-ogrodowego w Wilanowie. Wilanowski Informator Konserwatorski 2014
Rewitalizacja i dygitalizacja zespołu pałacowo-ogrodowego w Wilanowie. Wilanowski Informator Konserwatorski 2014
Kolejny Wilanowski Informator Konserwatorski Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie prezentuje wybrane prace badawczo-konserwatorskie, wykonane w projekcie „Rewitalizacja i digitalizacja zespołu pałacowo-ogrodowego w Wilanowie – etap III” w latach ...

Dostępność: dostępne

Cena: 44,00 zł
egz.

Rewitalizacja miast polskich - diagnoza T.8

Rewitalizacja miast polskich - diagnoza T.8
Rewitalizacja miast polskich - diagnoza T.8
Ksiązka stanowi VIII tom z 12-tomowej publikacji REWITALIZACJA MIAST POLSKICH. SPIS TREŚCI: Wstęp – Zygmunt Ziobrowski ..... 9 1. Procedura badawcza i wyniki prac prowadzonych w ramach diagnozy – Wojciech Jarczewski 13 1.1. Schemat postępowania badaw...

Dostępność: dostępne

Cena: 36,00 zł
egz.

Rewitalizacja miast polskich T. 7 Finansowanie i gospodarka nieruchomościami w procesach rewitalizacji

Rewitalizacja miast polskich T. 7 Finansowanie i gospodarka nieruchomościami w procesach rewitalizacji
Rewitalizacja miast polskich T. 7 Finansowanie i gospodarka nieruchomościami w procesach rewitalizacji
Rewitalizacja to celowe przekształcanie stosunków społecznych i gospodarczych na obszarach zdegradowanych, działania te odbywają się na rynku nieruchomości, gdyż właśnie przekształcanie nieruchomości i przestrzeni jest również jednym z celów rewitali...

Dostępność: dostępne

Cena: 36,00 zł
egz.

Rewitalizacja miast polskich T. 9 Założenia polityki rewitalizacji w Polsce

Rewitalizacja miast polskich T. 9 Założenia polityki rewitalizacji w Polsce
Rewitalizacja miast polskich T. 9 Założenia polityki rewitalizacji w Polsce
Ksiązka stanowi IX tom z 12-tomowej publikacji REWITALIZACJA MIAST POLSKICH. SPIS TREŚCI: Wstęp 9 Synteza 13 1. Możliwości wykorzystania doświadczeń zagranicznych w zakresie rewitalizacji miast w Polsce – Robert Guzik, Bolesław Domański 21 1.1. Cele ...

Dostępność: dostępne

Cena: 36,00 zł
egz.

Rewitalizacja miast polskich T.11 System monitorowania rewitalizacji

Rewitalizacja miast polskich T.11 System monitorowania rewitalizacji
Rewitalizacja miast polskich T.11 System monitorowania rewitalizacji
Prezentowany system monitorowania został przygotowany jako narzędzie komplementarne do książki "Model rewitalizacji miast", opublikowanej jako tom 10 serii Rewitalizacja Miast Polskich. Książka stanowi XI tom z 12-tomowej publikacji REWITALIZACJA MIA...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 36,00 zł
egz.

Rewitalizacja miast polskich. T. 1 Rewitalizacja miast w Wielkiej Brytanii

Rewitalizacja miast polskich. T. 1 Rewitalizacja miast w Wielkiej Brytanii
Rewitalizacja miast polskich. T. 1 Rewitalizacja miast w Wielkiej Brytanii
Celem opracowania jest przedstawienie w zwięzłej formie problematyki rewitalizacji miast w Wielkiej Brytanii oraz ocena możliwości wykorzystania rozwiązań brytyjskich do warunków polskich. Studium jest oparte na przeglądzie literatury naukowej, mater...

Dostępność: dostępne

Cena: 36,00 zł
egz.

Rewitalizacja miast polskich. T. 2 Rewitalizacja we Francji Zarządzanie przekształceniami obszarów kryzysowych w miastach

Rewitalizacja miast polskich. T. 2 Rewitalizacja we Francji Zarządzanie przekształceniami obszarów kryzysowych w miastach
Rewitalizacja miast polskich. T. 2 Rewitalizacja we Francji Zarządzanie przekształceniami obszarów kryzysowych w miastach
W dyskusji na temat skutecznego zarządzania rozwojem miasta na obszarach kryzysowych: w historycznych dzielnicach mieszkaniowych, na osiedlach-blokowiskach i na obszarach poprzemysłowych autor opowiada się za francuską szkołą myślenia i działania. Ni...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 36,00 zł
egz.

Rola inżynierii miejskiej w rozwoju Krakowa

Rola inżynierii miejskiej w rozwoju Krakowa
Rola inżynierii miejskiej w rozwoju Krakowa
SPIS TREŚCI: Jan Małecki „Problemy badawcze inżynierii miejskiej Krakowa” Andrzej Rudnicki „Rozwój sieci drogowo-ulicznej a rozwój przestrzenny Krakowa” Jacek Purchla „Rola mostów w rozwoju Krakowa” Jacek Hennig „Wpływ zabudowy hydrotechnicznej Wisły...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 27,00 zł
egz.

Rola miast średnich w kształtowaniu systemu osadniczego Polski

Rola miast średnich w kształtowaniu systemu osadniczego Polski
Rola miast średnich w kształtowaniu systemu osadniczego Polski
Wśród licznych prac dotyczących miast dużych i małych rzadko podejmowana jest problematyka miast średniej wielkości. Tymczasem miasta średnie pełnią ważną funkcję regionotwórczą oraz stabilizują system osadniczy, zapobiegając narastaniu dysproporcji ...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 42,00 zł
egz.

Rola rewitalizacji w kształtowaniu układów przestrzennych osiedli wiejskich na Warmii

Rola rewitalizacji w kształtowaniu układów przestrzennych osiedli wiejskich na Warmii
Rola rewitalizacji w kształtowaniu układów przestrzennych osiedli wiejskich na Warmii

W krajobrazie oraz funkcjonowaniu wsi warmińskich zachodzą ogromne zmiany. Wsie stają się osiedlami wielofunkcyjnymi, z coraz mniejszym udziałem funkcji rolniczej. Tereny wiejskie leżące w pobliżu dużych miast ulegają przeobrażeniu wskutek ekspansji ...

Dostępność: dostępne

Cena: 29,00 zł
egz.

Rozproszenie zabudowy na obszarach małopolski a kryzys kreatywności opracowań planistyczno-przestrzennych

Rozproszenie zabudowy na obszarach małopolski a kryzys kreatywności opracowań planistyczno-przestrzennych
Rozproszenie zabudowy na obszarach małopolski a kryzys kreatywności opracowań planistyczno-przestrzennych
Rozproszenie zabudowy na obszarach małopolski a kryzys kratywności opracowań planistyczno-przstrzennych SPIS TREŚCI: 1. wielofunkcyjność a przeludnienie wsi 11 1.1. małopolska wieś tradycyjnie wielofunkcyjna i tradycyjnie przeludniona 11 1.2. ekspans...

Dostępność: dostępne

Cena: 49,00 zł
egz.

Rozwój obszarów wiejskich w Polsce po integracji z Unią Europejską w opinii lokalnych elit

Rozwój obszarów wiejskich w Polsce po integracji z Unią Europejską w opinii lokalnych elit
Rozwój obszarów wiejskich w Polsce po integracji z Unią Europejską w opinii lokalnych elit
Niniejsza książka to obecnie jedna z nielicznych analiz socjologicznych o ogólnokrajowym charakterze. Największą zaletą pracy jest sięgnięcie do głębi opisanej problematyki i wyeksponowanie oprócz pozytywnych cech integracji także problemów z nią zwi...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 48,00 zł
egz.

Rykwert: Pokusa miejsca. Przeszłość i przyszłość miast

Rykwert: Pokusa miejsca. Przeszłość i przyszłość miast
Rykwert: Pokusa miejsca. Przeszłość i przyszłość miast

Pierwsza przełożona na polski publikacja autorstwa prof. Josepha Rykwerta, światowej sławy historyka sztuki i krytyka architektury, profesora emerytowanego University of Pennsylvania. Pokusa miejsca jest jedną z najważniejszych prac w jego dorobku, e...

Dostępność: dostępne

Cena: 89,00 zł
egz.
  • nowość

Sacrum in civitas. Wybrane zagadnienia

Sacrum in civitas. Wybrane zagadnienia
Sacrum in civitas. Wybrane zagadnienia

Dostępność: dostępne

Cena: 69,00 zł
egz.

Skierniewice. Struktura przestrzenna i uwarunkowania rozwoju

Skierniewice. Struktura przestrzenna i uwarunkowania rozwoju
Skierniewice. Struktura przestrzenna i uwarunkowania rozwoju
Przygotowany przez zespół pracowników Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego tom poświęcony Skierniewicom ma charakter monografii geograficznej, podejmującej analizę wybranych aspektów historycznych, społecznych i gospodarczych rozwoju m...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 37,00 zł
egz.

Słownik patronów ulic Warszawy

Słownik patronów ulic Warszawy
Słownik patronów ulic Warszawy
Życiorysy patronów ulic w dzisiejszym nazewnictwie — osób realnych, historycznych i postaci mityczno–literackich z uwzględnieniem wątków varsavianistycznych. Biogramom towarzyszą wizerunki — malarskie, rzeźbiarskie, także pomnikowe, fotograficzne, ta...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 59,00 zł
egz.

Smart City. Informacja przestrzenna w zarządzaniu inteligentnym miastem

Smart City. Informacja przestrzenna w zarządzaniu inteligentnym miastem
Smart City. Informacja przestrzenna w zarządzaniu inteligentnym miastem

W książce po raz pierwszy w kompleksowy sposób przedstawiono bardzo istotną rolę informacji przestrzennej i systemów geoinformacyjnych jako elementów niezbędnych do budowy informacyjnych fundamentów smart city. Autorzy analizują istniejące zasoby geo...

Dostępność: dostępne

Cena: 59,90 zł
egz.

Społeczno-kulturowe podstawy gospodarowania przestrzenią

Społeczno-kulturowe podstawy gospodarowania przestrzenią
Społeczno-kulturowe podstawy gospodarowania przestrzenią
Wybór tekstów SPIS TREŚCI: Słowo wstępne 5 1. Punkt wyjścia. Wartości i paradygmaty 7 Wprowadzenie 7 Fragmenty konstytucji duszpasterskiej „O Kościele w świecie współczesnym” – Gaudium et spes 10 Józef Tischner – Ludzki świat otoczenia 12 Danuta Bene...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 36,00 zł
egz.

Sto lat planowania przestrzeni polskich miast (1910-2010)

Sto lat planowania przestrzeni polskich miast (1910-2010)
Sto lat planowania przestrzeni polskich miast (1910-2010)

Podręcznik jest całościowym ujęciem rozwoju planowania miast polskich w ciągu ostatnich stu lat. Okres ten był czasem kształtowania się nowych idei, metod i technik gospodarowania przestrzenią miast nie tylko w Polsce ale i na całym świecie – stopnio...

Dostępność: dostępne

Cena: 80,00 zł
egz.

Strategia dla Krakowa - koncepcja rozwoju przestrzeni publicznych. Monolog o polskiej urbanistyce

Strategia dla Krakowa - koncepcja rozwoju przestrzeni publicznych. Monolog o polskiej urbanistyce
Strategia dla Krakowa - koncepcja rozwoju przestrzeni publicznych. Monolog o polskiej urbanistyce
Praca jest próbą przedstawienia współczesnego obrazu urbanistyki w Polsce, a w nim usytuowania projektowania urbanistycznego w procesie przekształceń struktury miasta. Zaproponowana forma przestrzeni publicznych jako centralny element strategii rozwo...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 36,00 zł
egz.

Szata informacyjna miasta

Szata informacyjna miasta
Szata informacyjna miasta
Ludzie zapisują przestrzeń miasta swoimi wyobrażeniami, marzeniami o harmonii i pięknie, chcą także rozpoznawać w niej siebie. Choć rzeczywistość – uwikłana w bylejakość i nieciągłość czasu – odbiega od tych marzeń, usiłujemy odnaleźć w niej sens. I ...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 33,00 zł
egz.

Sztetl Rozkwit i upadek żydowskich miasteczek na Kresach Wschodnich

Sztetl Rozkwit i upadek żydowskich miasteczek na Kresach Wschodnich
Sztetl Rozkwit i upadek żydowskich miasteczek na Kresach Wschodnich
Sztetl był w XVIII i XIX wieku domem dla dwóch trzecich Żydów w Europie Wschodniej, przez długi czas jednak pozostawał jednym z najbardziej zaniedbanych i niezrozumianych rozdziałów żydowskiej historii. Tym razem czytelnik otrzymuje pierwszą społeczn...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 59,00 zł
egz.

Tożsamość a wizerunek obszarów poprzemysłowych

Tożsamość a wizerunek obszarów poprzemysłowych
Tożsamość a wizerunek obszarów poprzemysłowych
Przedmiotem monografii "Tożsamość a wizerunek obszarów poprzemysłowych. Przykład aglomeracji górnośląskiej" jest problematyka związana z kształtowaniem wizerunku obszarów poprzemysłowych, rozważana pod kątem ich znaczenia dla trwających procesów prze...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 57,00 zł
egz.

Uniwersytety i ich rola w organizacji przestrzeni

Uniwersytety i ich rola w organizacji przestrzeni
Uniwersytety i ich rola w organizacji przestrzeni
Przedmiotem pracy jest analiza rozwoju i czasowo-przestrzennej zmienności uniwersytetów europejskich. Pojawienie się uniwersytetów, a co za tym idzie uzyskanie przez miasto funkcji akademickiej, funkcji kreatywnej, jest nowym elementem w organizacji ...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 36,00 zł
egz.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Realizacja: N4K.eu
Sklep internetowy Shoper.pl