Urbanistyka

Małe Miasta. Gospodarka

Małe Miasta. Gospodarka
Małe Miasta. Gospodarka
Analiza dotycząca ośrodków miejskich ewidentnie pokazuje, że sposoby gospodarowania, a także stan rozwoju gospodarczego wpływają na liczne dziedziny życia miasta oraz na cechy jego mieszkańców. Są zatem jednym z ważniejszych obszarów aktywności człow...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 32,00 zł
egz.

Małe Miasta. Tradycje walk o niepodległość

Małe Miasta. Tradycje walk o niepodległość
Małe Miasta. Tradycje walk o niepodległość
SPIS TREŚCI: Utrata niepodległości i powstania narodowe Marek Rutkowski - Komisja Rządowa Wojny oraz Wojsko Polskie w protokołach posiedzeń Rządu Tymczasowego i Rady Administracyjnej w początkowym okresie epoki paskiewiczowskiej Grzegorz Ryżewski - M...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 40,00 zł
egz.

MDM między utopią a codziennością

MDM między utopią a codziennością
MDM między utopią a codziennością
Ideowe założenia socrealizmu. MDM jako przykład realizacji tych koncepcji w architekturze. Książka napisna bogatym językiem, ułatwiającym poznanie realiów minionej epoki. SPIS TREŚCI: Miasto jako przedmiot badań. Odkrywanie miasta Miasto w historii k...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 37,00 zł
egz.

Mecenat artystyczny a oblicze miasta

Mecenat artystyczny a oblicze miasta
Mecenat artystyczny a oblicze miasta

Dostępność: dostępne

Cena: 56,00 zł
egz.

Metropolia i jej region w gospodarce informacyjnej

Metropolia i jej region w gospodarce informacyjnej
Metropolia i jej region w gospodarce informacyjnej
Książka przedstawia procesy metropolizacji zachodzące we współczesnej gospodarce informacyjnej. Ich najistotniejszym przejawem jest powstawanie sieci wielkich miast – ośrodków koordynacji, zarządzania i działalności innowacyjnej w skali globalnej. Pr...

Dostępność: dostępne

Cena: 33,00 zł
egz.

Metropolie problemy rozwoju

Metropolie problemy rozwoju
Metropolie problemy rozwoju
Praca zawiera wiele artykułów, prezentujących różne poglądy w zakresie kształtowania i funkcjonowania metropolii (obszarów metropolitalnych) i ich wpływu na rozwój społeczny, gospodarczy i przestrzenny regionów i kraju. Przedstawiono je w czterech ro...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 38,00 zł
egz.

Miasta przyjazne rzekom

Miasta przyjazne rzekom
Miasta przyjazne rzekom

Dostępność: dostępne

Cena: 77,00 zł
egz.

Miasta, aglomeracje, metropolie w nurcie globalnych przemian

Miasta, aglomeracje, metropolie w nurcie globalnych przemian
Miasta, aglomeracje, metropolie w nurcie globalnych przemian
Celem dociekań autorów, których artykuły składają się na tom, jest diagnoza i określenie uwarunkowań oraz perspektyw rozwoju ośrodków miejskich. Istotne stało się również wskazanie czynników, które umożliwiają tworzenie warunków rozwojowych, generowa...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 49,00 zł
egz.

Miasto i muzeum

Miasto i muzeum
Miasto i muzeum

Dostępność: dostępne

Cena: 30,00 zł
egz.

Miasto jako fenomen społeczny i kulturowy

Miasto jako fenomen społeczny i kulturowy
Miasto jako fenomen społeczny i kulturowy

Miasto i jego mieszkańcy stanowią przedmiot zainteresowania bez mała wszystkich dziedzin humanistyki. Prezentowany tom jest zbiorem prac młodych badaczy - historyków, archeologów, historyków sztuki, filologów, socjologów, etnologów i architektów kraj...

Dostępność: dostępne

Cena: 46,00 zł
egz.

Miasto to nie architektoniczna zabawa

Miasto to nie architektoniczna zabawa
Miasto to nie architektoniczna zabawa
Książka próbuje zwrócić uwagę na istotne zagadnienia związane z kreowaniem, użytkowaniem i przeżywaniem miasta — ważnymi aspektami determinującymi jakość przyjaznego człowiekowi środowiska zbudowanego SPIS TREŚCI: Wstęp I. Miasto i architektura - czy...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 67,00 zł
egz.

Miejsce, nie - miejsce Marca Auge'a

Miejsce, nie - miejsce Marca Auge'a
Miejsce, nie - miejsce Marca Auge'a
Niniejsza publikacja ma na celu zwrócenie uwagi, jak ważnym tematem projektowym jest przestrzeń miejska, której znaczenie i charakter ulega ciągłym zmianom. Transformacje miejsc mogą przyczyniać się do ożywienia ośrodków miejskich lub ich części, ale...

Dostępność: dostępne

Cena: 37,00 zł
egz.

Miejska wyspa ciepła w Warszawie

Miejska wyspa ciepła w Warszawie
Miejska wyspa ciepła w Warszawie

Klimatem obszarów zurbanizowanych w Polsce zajmuje się - w różnym stopniu - większość klimatologów polskich. Analizowane są wszystkie aspekty wyjątkowości klimatu miasta, m.in.: bilans radiacyjny i cieplny, temperatura powietrza, pole wiatru, zachmurzenie, opady, zanieczyszczenie powietrza...

Dostępność: dostępne

Cena: 53,00 zł
egz.

Miejskie wojny. Edukacyjne dyskursy przestrzeni

Miejskie wojny. Edukacyjne dyskursy przestrzeni
Miejskie wojny. Edukacyjne dyskursy przestrzeni
Autorom książki przyświecało poszukiwanie dyskursów obecnych w przestrzeni miejskiej, nierzadko zagłuszanych przez dominujące narracje. W tomie m.in. artykuły: Katarzyny Kokot Niepełnosprawni ruchowo a architektura, czyli szkic o upośledzeniu w przes...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 44,00 zł
egz.

Międzymieście

Międzymieście
Międzymieście
Jesteśmy w stanie przejściowym – międzymieściu. Pojęcie to odnosi się dzisiaj przede wszystkim do przestrzeni miejskiej i opisuje nową strukturę miejską, nie będącą ani miastem, ani wsią. To przestrzeń zlokalizowana między tradycyjnym śródmieściem a ...

Dostępność: dostępne

Cena: 20,00 zł
egz.

Mikropolis socjologia miasta osobistego

Mikropolis socjologia miasta osobistego
Mikropolis socjologia miasta osobistego
Książka jest jednym z pierwszych w polskiej literaturze naukowej z dziedziny socjologii miasta przykładem zastosowania perspektywy antropologiczno­socjologicznej oraz paradygmatów interpretacyjnego i socjologii życia codziennego, czyli metodologii ja...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 45,00 zł
egz.

Modele zarządzania gospodarką przestrzenną w obszarach metropolitalnych i aglomeracjach

Modele zarządzania gospodarką przestrzenną w obszarach metropolitalnych i aglomeracjach
Modele zarządzania gospodarką przestrzenną w obszarach metropolitalnych i aglomeracjach
Kompendium jest wynikiem realizacji projektu badawczego rozwojowego finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków na naukę w latach 2010-2012. Kierownik Projektu: prof. nadzw. dr hab. arch. Zygmunt Ziobrowski SPIS TREŚCI: WPROWADZENI...

Dostępność: dostępne

Cena: 32,00 zł
egz.

Modernizm między budynkami

Modernizm między budynkami
Modernizm między budynkami

Dostępność: dostępne

Cena: 55,00 zł
egz.
  • nowość

Mówi Warszawa

Mówi Warszawa
Mówi Warszawa
„Mówi Warszawa” to pierwsza wielogłosowa powieść o współczesnej Warszawie. Na książkę pod redakcją Marka Kochana składa się 21 opowiadań. Autorki i autorzy reprezentują różne pokolenia, różne style, wrażliwości, punkty widzenia. Co innego ich ciekawi...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 37,00 zł
egz.

Narodziny Nowej Huty

Narodziny Nowej Huty
Narodziny Nowej Huty

Dostępność: dostępne

Cena: 39,00 zł
egz.

Natura i miasto. Publiczna zieleń miejska we Wrocławiu od schyłku XVIII do początku XX wieku

Natura i miasto. Publiczna zieleń miejska we Wrocławiu od schyłku XVIII do początku XX wieku
Natura i miasto. Publiczna zieleń miejska we Wrocławiu od schyłku XVIII do początku XX wieku
Praca stanowi syntezę zagadnień związanych z zielenią miejską, projektowaną i tworzoną w tym najważniejszym okresie, kiedy tworzył się kształt współczesnego Wrocławia. Autorka zajmuje się teoriami i problemami związanymi z tym procesem, analizuje rel...

Dostępność: dostępne

Cena: 99,00 zł
egz.

Nowa Huta. Przestrzeń tożsamości

Nowa Huta. Przestrzeń tożsamości
Nowa Huta. Przestrzeń tożsamości

Nowa Huta, mimo swego "złego pochodzenia" okazała się miastem idealnym również na nowe czasy, stanowiąc wzorcowy przykład realizacji założeń miasta zwartego...

Dostępność: dostępne

Cena: 49,00 zł
egz.

Nowe funkcje w zabytkach

Nowe funkcje w zabytkach
Nowe funkcje w zabytkach

Dostępność: dostępne

Cena: 55,00 zł
egz.

Nowe mechanizmy rozwoju obszarów wiejskich

Nowe mechanizmy rozwoju obszarów wiejskich
Nowe mechanizmy rozwoju obszarów wiejskich
Książka Nowe mechanizmy rozwoju obszarów wiejskich jest zbiorem opracowań autorstwa młodych adeptek socjologii z zakresu podjętej przez nie (…) problematyki badawczej (…) Zainteresowania Autorek łączy nie tylko teren badań – obszary wiejskie – ale ta...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 43,00 zł
egz.

Nowe zadania planowania miejscowego w kształtowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obszarów wiejskich

Nowe zadania planowania miejscowego w kształtowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obszarów wiejskich
Nowe zadania planowania miejscowego w kształtowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obszarów wiejskich
Wprowadzenie 5 Zygmunt Ziobrowski, Jacek M. Pijanowski Cele i metodyka opracowania 7 Jacek M. Pijanowski Zarys ewolucji struktur przestrzennych obszarów wiejskich w Polsce 9 Piotr Krzyk, Jacek M. Pijanowski 1. IDENTYFIKACJA I OCENA PROBLEMÓW ROZWOJU ...

Dostępność: dostępne

Cena: 44,00 zł
egz.

O Krakowie raz jeszcze. Szkice do portretu miasta

O Krakowie raz jeszcze. Szkice do portretu miasta
O Krakowie raz jeszcze. Szkice do portretu miasta
Na czym polega wyjątkowość Krakowa? Jakie znaczenie ma przestrzeń symboliczna tego miasta? Kto i jak ją interpretuje, jaki nadaje jej sens? Jakie przemiany dokonują się w Krakowie współcześnie? Książka, którą oddajemy do rąk czytelnika, pomoże zrozum...

Dostępność: dostępne

Cena: 29,00 zł
egz.

O orientacji w przestrzeni miasta

O orientacji w przestrzeni miasta
O orientacji w przestrzeni miasta
Przedmiotem pracy jest miasto w swoim wymiarze przestrzennym, który, zmienny w czasie, zbiera i scala wiele innych jego wymiarów i wątków. Celem pracy jest określenie istotnych relacji pomiędzy czytelnością formy urbanistycznej a uwarunkowaniami orie...

Dostępność: dostępne

Cena: 47,00 zł
egz.

O przyszłości miast historycznych. Zapis debaty

O przyszłości miast historycznych. Zapis debaty
O przyszłości miast historycznych. Zapis debaty
Niniejsza książka powstała z zapisu debaty na temat przyszłości miast historycznych, która odbyła się w ramach międzynarodowej konferencji naukowej "Miasto historyczne w dialogu ze współczesnoścíą", zorganizowanej przez Nadbałtyckie Centrum Kultury i...

Dostępność: dostępne

Cena: 18,00 zł
egz.

Obiekty mostowe w infrastrukturze miejskiej

Obiekty mostowe w infrastrukturze miejskiej
Obiekty mostowe w infrastrukturze miejskiej
Zbiór referatów przedstawionych na seminarium "Obiekty mostowe w infrastrukturze miejskiej" 21 - 22 listopada 2013 we Wrocławiu. Celem seminarium jest przedstawienie różnych obszarów działań naukowych i technicznych związanych z budownictwem mostowym...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 77,00 zł
egz.

Obraz współczesnej metropolii a metropolie przyszłości - między przełomem a kontynuacją

Obraz współczesnej metropolii a metropolie przyszłości - między przełomem a kontynuacją
Obraz współczesnej metropolii a metropolie przyszłości - między przełomem a kontynuacją
Publikacja poświęcona rozważaniom na temat obrazu miasta metropolii i jego zmian w wyniku procesów globalnych wyraźnie przyspieszających w XXI wieku. Autorzy odnoszą się do istniejącej tożsamości miasta współczesnego i zastanawiają nad tym, w jakim m...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 39,00 zł
egz.

Obszary kulturowe współczesnego miasta – funkcje i pogranicza

Obszary kulturowe współczesnego miasta – funkcje i pogranicza
Obszary kulturowe współczesnego miasta – funkcje i pogranicza
Wspólnym rysem zamieszczonych w tomie tekstów jest próba uchwycenia oraz zinterpretowania semantycznego krajobrazu miasta, wraz z wielowymiarową analizą dynamicznych przemian, którym podlegają miejskie obszary kulturowe. Zebrane artykuły pokazują, iż...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 31,00 zł
egz.

Obszary rolne jako element struktury przestrzennej miast - problemy planistyczne

Obszary rolne jako element struktury przestrzennej miast - problemy planistyczne
Obszary rolne jako element struktury przestrzennej miast - problemy planistyczne
Praca wykonana w ramach projektu badawczego: „Obszary rolne jako element struktury przestrzennej miast – problemy planistyczne”, finansowanego ze środków na naukę w latach 2011-2013. Przedmiotem badań szczegółowych w projekcie były miasta wojewódzkie:...

Dostępność: dostępne

Cena: 49,00 zł
egz.

Odbudowanie wsi i miast na ziemi naszej

Odbudowanie wsi i miast na ziemi naszej
Odbudowanie wsi i miast na ziemi naszej
Jedna z pierwszych polskojęzycznych publikacji poświęcona regulacji i projektowaniu miast i wsi. „Celem niniejszej książeczki jest podać najpotrzebniejsze wiadomości i zasady, które znać powinni techniczni i administracyjni pracownicy przy wielkiem d...

Dostępność: dostępne

Cena: 68,00 zł
egz.

Oddziaływanie warunków miejskich na parametry fizjologiczne drzew

Oddziaływanie warunków miejskich na parametry fizjologiczne drzew
Oddziaływanie warunków miejskich na parametry fizjologiczne drzew

Żywotność drzew na obszarach zurbanizowanych jest krótsza niż w innych środowiskach. Problem zamierania setek tysięcy drzew miejskich rocznie, szczególnie rosnących przy ulicach, dotyczy całej Europy. Uznano zatem za zasadne podjęcie badań, których c...

Dostępność: dostępne

Cena: 41,00 zł
egz.

Okruchy miast Bohdana Jałowieckiego

Okruchy miast Bohdana Jałowieckiego
Okruchy miast Bohdana Jałowieckiego
Okruchy miast to opowieści krótkie, migawkowe, utkanevz rzeczywistości, książek, anegdot, obrazów, filmów i piosenek, ze snów. Są także zapisem biografii autora związanej z niektórymi miastami. Są wreszcie rodzajem przewodnika pisanym dla flaneurki, nom...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 49,00 zł
egz.

Orientacja rynkowa we współrządzeniu miastem

Orientacja rynkowa we współrządzeniu miastem
Orientacja rynkowa we współrządzeniu miastem
W publikacji przedstawiono praktyki dużych miast polskich, które wpisują się w nowy model zarządzania publicznego – współrządzenie. Analiza licznych przykładów współdziałania menedżerów publicznych z interesariuszami instytucjonalnymi w procesach prz...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 53,00 zł
egz.

Osadnictwo wiejskie

Osadnictwo wiejskie
Osadnictwo wiejskie
W publikacji uwzgledniono problemy pojawiające się w trakcie obecnej transformacji rolnictwa, m.in. uporządkowanie zabudowy pozostałej po państwowych gospodarstwach rolnych. Określono wpływ, który terytorialny podział kraju wywiera na funkcje i kompo...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 37,00 zł
egz.

Paradygmat miasta 21 wieku

Paradygmat miasta 21 wieku
Paradygmat miasta 21 wieku

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 45,00 zł
egz.

Plac jako zagadnienie urbanistyczne

Plac jako zagadnienie urbanistyczne
Plac jako zagadnienie urbanistyczne

Dostępność: dostępne

Cena: 53,00 zł
egz.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jako instrument zarządzania rozwojem regionalnym

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jako instrument zarządzania rozwojem regionalnym
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jako instrument zarządzania rozwojem regionalnym
"Celem monografii jest określenie roli, jaką wprocesie rozwoju regionalnego pełni plan zagospodarowania przestrzennego województwa, zwłaszcza w kontekście realizacji inwestycji drogowych celu publicznego oznaczeniu ponadlokalnym. W pracy dokonano rów...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 55,00 zł
egz.

Planowanie inwestycji publicznych. Aspekty prawne, ekonomiczne i środowiskowe

Planowanie inwestycji publicznych. Aspekty prawne, ekonomiczne i środowiskowe
Planowanie inwestycji publicznych. Aspekty prawne, ekonomiczne i środowiskowe

Autorzy szczegółowo przedstawiają problemy wynikające z wdrażania w życie przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem roli organów administracyjnych. Zwracają także uwagę na specyfikę wykorzystywania w Polsce przepisów ustawy o partnerstwie public...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 49,00 zł
egz.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Realizacja: N4K.eu
Sklep internetowy Shoper.pl