Mieszkalnictwo

22 lata polskiego rynku nieruchomości Monitoring za lata 1990-2011

22 lata polskiego rynku nieruchomości Monitoring za lata 1990-2011
22 lata polskiego rynku nieruchomości Monitoring za lata 1990-2011
Opracowanie zostało wykonane w Zakładzie Ekonomiki Przestrzeni Instytutu Rozwoju Miast zgodnie z kierunkowym planem tematycznym zadań (badawczych i innych) w 2012 r. SPIS TREŚCI: Wprowadzenie 5 1. Rynek nieruchomości w Polsce w 2011 roku 7 1.1. Ogóln...

Dostępność: dostępne

Cena:

35,00 zł

egz.

Badania jakościowe środowiska zbudowanego

Badania jakościowe środowiska zbudowanego
Badania jakościowe środowiska zbudowanego

Publikacja z serii ZACHOWANIE, ŚRODOWISKO, ARCHITEKTURA (4) SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE ELŻBIETA NIEZABITOWSKA, ANDRZEJ NIEZABITOWSKI Badania jakościowe środowiska zbudowanego w dydaktyce i pracach badawczych Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

49,00 zł

egz.

Betonia. Dom dla każdego

Betonia. Dom dla każdego
Betonia. Dom dla każdego

Dostępność: dostępne

Cena:

69,90 zł

egz.

Czy miasto jest niepotrzebne? (Nowe) przestrzenie życiowe młodych mieszkańców

Czy miasto jest niepotrzebne? (Nowe) przestrzenie życiowe młodych mieszkańców
Czy miasto jest niepotrzebne? (Nowe) przestrzenie życiowe młodych mieszkańców
Ostatnia dekada to okres wyraźnych zmian społeczno-przestrzennych w polskich miastach. Inwestycje w miejskim centrum, powstawanie nowych deweloperskich osiedli mieszkaniowych, ekspansja wielopowierzchniowych obiektów handlowo-usługowych i powiększani...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

38,00 zł

egz.

Dom polski

Dom polski
Dom polski
Książka prezentuje fenomen domu - budowli, ale również terminu o dużej, uniwersalnej pojemności znaczeniowej i funkcjonalnej, zarówno w znaczeniu architektonicznym, jak też wnikającym w inne dziedziny szeroko pojmowanej kultury i obyczajowości. Szero...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

44,00 zł

egz.

Dostępność sąsiedzka i jej zgeometryzowana struktura przestrzeni zurbanizowanej

Dostępność sąsiedzka i jej zgeometryzowana struktura przestrzeni  zurbanizowanej
Dostępność sąsiedzka i jej zgeometryzowana struktura przestrzeni zurbanizowanej
Monografia Dostępność sąsiedzka i jej zgeometryzowana struktura przestrzeni zurbanizowanej jest rezultatem poszukiwań przez autora najbardziej czułych wskaźników identyfikacji przestrzennych kierunków postępującej urbanizacji w środowisku człowieka. ...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

58,00 zł

egz.

Elementy strategii rozwoju jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego w Polsce

Elementy strategii rozwoju jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego w Polsce
Elementy strategii rozwoju jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego w Polsce
Doświadczenia autora po wielu latach projektowania i realizowania budynków w technologii szkieletu drewnianego zmobilizowały go do podzielenia się nimi a efektem tego jest zaprezentowana w pracy koncepcja społecznych jednostek osiedleńczych i mieszka...

Dostępność: dostępne

Cena:

49,00 zł

egz.

Energia słońca w kształtowaniu środowiska mieszkaniowego - ewolucja koncepcji na przestrzeni wieków

Energia słońca w kształtowaniu środowiska mieszkaniowego - ewolucja koncepcji na przestrzeni wieków
Energia słońca w kształtowaniu środowiska mieszkaniowego - ewolucja koncepcji na przestrzeni wieków
Praca stanowi zbiór autorskich badań oraz poglądów skoncentrowanych na problematyce kształtowania środowiska mieszkaniowego w ujęciu historycznym, a także uwzględniających współczesne rozwiązania. Wyodrębniono trzy główne zadania badawcze: - badania ...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

49,00 zł

egz.

Gospodarka nieruchomościami w gospodarce przestrzennej

Gospodarka nieruchomościami w gospodarce przestrzennej
Gospodarka nieruchomościami w gospodarce przestrzennej
Celem opracowania jest wskazanie interakcji między gospodarką nieruchomościami a gospodarką przestrzenną. Niniejsza publikacja została przygotowana przede wszystkim z myślą o studentach kierunku gospodarka przestrzenna. Ma być ona pomocna w ugruntowa...

Dostępność: dostępne

Cena:

46,00 zł

egz.

Gospodarowanie gruntami w polskich miastach

Gospodarowanie gruntami w polskich miastach
Gospodarowanie gruntami w polskich miastach

Publikacja została wykonana w Zakładzie Analiz Rynku Nieruchomości Instytutu Rozwoju Miast w ramach projektu rozwojowego dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 7 1 – ŹRÓDŁA INFORMACJI O GRUNTACH W MIASTACH 17...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

37,00 zł

egz.

Habitaty – architektura socjalna

Habitaty – architektura socjalna
Habitaty – architektura socjalna

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

79,00 zł

egz.

Habitaty: Reaktywacja małych społeczności lokalnych

Habitaty: Reaktywacja małych społeczności lokalnych
Habitaty: Reaktywacja małych społeczności lokalnych

Jednym z ważnych obszarów badawczych Konferencji Naukowej pt. ,,Reaktywacja małych społeczności lokalnych” będzie próbą znalezienia i scharakteryzowania wybranych przykładów, w których zagadnienia rozwoju przestrzenno-społecznego potwierdzają znacząc...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

84,00 zł

egz.

Habitaty. Mój piękny habitat

Habitaty. Mój piękny habitat
Habitaty. Mój piękny habitat

Dostępność: dostępne

Cena:

67,00 zł

egz.

Kierunki rozwoju polskiego katastru na tle rozwiązań światowych

Kierunki rozwoju polskiego katastru na tle rozwiązań światowych
Kierunki rozwoju polskiego katastru na tle rozwiązań światowych
Przedstawiona monografia ma na celu zwrócenie uwagi na różne koncepcje dotyczące funkcjonowania i rozwoju systemów katastralnych w ujęciu chronologicznym oraz aktualne wymagania stawiane katastrom. W opracowaniu przedstawiono ocenę obecnego stanu kat...

Dostępność: dostępne

Cena:

35,00 zł

egz.

Koncepcja taniego mieszkania społecznego dla rodzin najuboższych

Koncepcja taniego mieszkania społecznego dla rodzin najuboższych
Koncepcja taniego mieszkania społecznego dla rodzin najuboższych

Praca jest poświęcona zagadnieniom taniego, społecznego budownictwa mieszkaniowego ze szczególnym uwzględnieniem warunków polskich. Naświetlono w niej dążenia do poszukiwania rozwiązań mieszkań i osiedli społechnych na przestrzeni wieków w Europie. M...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

59,00 zł

egz.

Koordynacja środowiska w kształtowaniu zrównoważonych inwestycji mieszkaniowych

Koordynacja środowiska w kształtowaniu zrównoważonych inwestycji mieszkaniowych
Koordynacja środowiska w kształtowaniu zrównoważonych inwestycji mieszkaniowych
Praca, mając wymiar naukowy, może stanowić przyczynek do stworzenia systemu pomocy inwestorom, użytkownikom inwestycji mieszkaniowych w zakresie ich zrównoważonego charakteru. Stawia więc sobie za cele: - poszerzenie stanu wiedzy na temat koniecznośc...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

57,00 zł

egz.

Kształtowanie mikrośrodowiska jako miejsca wspólnoty

Kształtowanie mikrośrodowiska jako miejsca wspólnoty
Kształtowanie mikrośrodowiska jako miejsca wspólnoty
Wspólnota mieszkańców - termin związany ze środowiskiem lokalnym, sąsiedztwem - wydaje się mało atrakcyjny dla architektów. Dziś, po latach narzucanego kolektywizmu, możemy jednak obserwować oddolne próby budowy lokalnych wspólnot mieszkańców. Badani...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

72,00 zł

egz.

Kształtowanie środowiska mieszkaniowego dla seniorów

Kształtowanie środowiska mieszkaniowego dla seniorów
Kształtowanie środowiska mieszkaniowego dla seniorów

W monografii przedstawiono szeroki opis środowiska dla osób starych. Tematyka w niej zawarta jest związana z dwoma głównymi blokami: zagadnieniami dotyczącymi osób starych i ich funkcjonowania w środowisku zbudowanym oraz problemami starzejącego się ...

Dostępność: dostępne

Cena:

97,00 zł

egz.

Miasta wielokulturowe: Łódź, Wilno, Lwów. Śródmiejska zabudowa mieszkaniowa z przełomu XIX/XX wieku Podobieństwa i różnice

Miasta wielokulturowe: Łódź, Wilno, Lwów. Śródmiejska zabudowa mieszkaniowa z przełomu XIX/XX wieku Podobieństwa i różnice
Miasta wielokulturowe: Łódź, Wilno, Lwów. Śródmiejska zabudowa mieszkaniowa z przełomu XIX/XX wieku Podobieństwa i różnice

Tematem monografii jest śródmiejska zabudowa mieszkaniowa, a konkretnie kamienica czynszowa, która stanowi główny cel opracowania. Kamienica czynszowa na przełomie XIX/XX wieku stanowiła najczęstsze rozwiązanie zabudowy mieszkaniowej, która powstawała...

Dostępność: brak towaru

Cena:

69,00 zł

Miejskie środowisko mieszkaniowe

Miejskie środowisko mieszkaniowe
Miejskie środowisko mieszkaniowe

Dostępność: brak towaru

Cena:

69,00 zł

Mieszkać w mieście. Wyzwania współczesności tom 2

Mieszkać w mieście. Wyzwania współczesności tom 2
Mieszkać w mieście. Wyzwania współczesności tom 2
W książce zamieszczono trzynaście artykułów, które można podzielić na cztery główne bloki tematyczne: Suburbanizacja, Depopulacja a rynek nieruchomości, Tendencje globalne i Ekorozwój miast. SPIS TREŚCI: WSTĘP 7 Starość w mieście Katarzyna ASANOWICZ ...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

66,00 zł

egz.

Modernizm między budynkami

Modernizm między budynkami
Modernizm między budynkami

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

55,00 zł

egz.
  • nowość

Na przykład. Nowy dom polski

Na przykład. Nowy dom polski
Na przykład. Nowy dom polski
W książce zaprezentowane zostały projekty domów jednorodzinnych autorstwa następujących pracowni architektonicznych: Grzegorz Stiasny, Piotr Brzoza/Marcin Kwietowicz, Hayakawa/Kowalczyk, HS99, Robert Konieczny, Piotr Kuczia, Jojko+Nawrocki, MAAS, Med...

Dostępność: dostępne

Cena:

37,00 zł

egz.

Nowe wspaniałe światy. Współczesne projekty doskonałego społeczeństwa

Nowe wspaniałe światy. Współczesne projekty doskonałego społeczeństwa
Nowe wspaniałe światy. Współczesne projekty doskonałego społeczeństwa

Książka jest oryginalną analizą kilku najbardziej popularnych współczesnych wizji funkcjonowania przyszłych społeczeństw. Autorka analizuje powstałe w ostatnim dwudziestoleciu projekty, przedstawiane zwykle jako optymalne lub pozbawione istotnych wad...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

47,00 zł

egz.

Nowoczesne mieszkanie

Nowoczesne mieszkanie
Nowoczesne mieszkanie

Dostępność: dostępne

Cena:

99,00 zł

egz.

Ocena jakości środowiska zamieszkania w wybranych miastach województwa podkarpackiego po okresie "transformacji" w pierwszej dekadzie XXI wieku

Ocena jakości środowiska zamieszkania w wybranych miastach województwa podkarpackiego po okresie "transformacji" w pierwszej dekadzie XXI wieku
Ocena jakości środowiska zamieszkania w wybranych miastach województwa podkarpackiego po okresie "transformacji" w pierwszej dekadzie XXI wieku
Praca: Jakość środowiska zamieszkania w wybranych miastach województwa podkarpackiego po okresie transformacji w pierwszej dekadzie XXI wieku łączy cztery obszary zagadnień składających się na jedną całość. Pierwszy i najważniejszy dotyczy warunków z...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

57,00 zł

egz.

Osiedla mieszkaniowe w krajobrazie wałbrzyskiego okręgu górniczo-przemysłowego (1850-1945)

Osiedla mieszkaniowe w krajobrazie wałbrzyskiego okręgu górniczo-przemysłowego (1850-1945)
Osiedla mieszkaniowe w krajobrazie wałbrzyskiego okręgu górniczo-przemysłowego (1850-1945)

W zróżnicowanym przyrodniczo, górzystym krajobrazie aglomeracji wałbrzyskiej wyróżnia się jeden rodzaj zespołów urbanistycznych - osiedla mieszkaniowe. Analiza tego jednego regionu pozwala prześledzić zarówno mechanizmy powstawania, sposoby projektow...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

97,00 zł

egz.

Osiedle mieszkaniowe w strukturze miasta XX wieku

Osiedle mieszkaniowe w strukturze miasta XX wieku
Osiedle mieszkaniowe w strukturze miasta XX wieku
Książka stanowi próbę syntezy praktycznie wszystkich znaczących dla historii rozwoju urbanistyki nowożytnej modeli teoretycznych i rozwiązań praktycznych aż do koncepcji budowy współczesnego miasta na kanwie wydzielonych zespołów mieszkaniowo-usługow...

Dostępność: dostępne

Cena:

40,00 zł

egz.

Podstawy i procedury gospodarowania publicznymi zasobami nieruchomości

Podstawy i procedury gospodarowania publicznymi zasobami nieruchomości
Podstawy i procedury gospodarowania publicznymi zasobami nieruchomości
Monografia naukowa obejmuje łącznie 11 rozdziałów dotyczących poszczególnych zagadnień gospodarowania zasobami nieruchomości W Polsce i innych wybranych krajach. Wybrane procedury gospodarowania oraz analizy szczegółowe dotyczą głównie nieruchomości ...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

57,00 zł

egz.

Polsko-angielski, angielsko-polski słownik terminów z zakresu geodezji, map i nieruchomości. Nowe wydanie

Polsko-angielski, angielsko-polski słownik terminów z zakresu geodezji, map i nieruchomości. Nowe wydanie
Polsko-angielski, angielsko-polski słownik terminów z zakresu geodezji, map i nieruchomości. Nowe wydanie

Słownik polsko-angielski i angielsko-polski terminów z zakresu geodezji, map, planów i nieruchomości jest rozszerzoną wersją edycji z 1997 roku. Aktualna edycja słownika zawiera około 35 tysięcy haseł z 17 specjalistycznych działów. Będzie pomocna ni...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

69,00 zł

egz.

Przedwojenny Mokotów

Przedwojenny Mokotów
Przedwojenny Mokotów

Dostępność: dostępne

Cena:

49,00 zł

egz.

Warszawa. Czyje jest miasto?

Warszawa. Czyje jest miasto?
Warszawa. Czyje jest miasto?
Książka jest dziełem Autorów wywodzących się z trzech dyscyplin naukowych: antropologii kulturowej, geografii i socjologii. Jest to więc praca interdyscyplinarna, której wspólny mianownik stanowi Warszawa. Zamysł jest jednak szerszy, ponieważ na konk...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

38,00 zł

egz.

Zespoły mieszkaniowe z lat 1945-1970

Zespoły mieszkaniowe z lat 1945-1970
Zespoły mieszkaniowe z lat 1945-1970
Celem niniejszego podręcznika jest określenie cech miejskiej wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z lat 1945-19708, wzniesionej przed wejściem W życie technologii uprzemysłowionych, przybliżenie problematyki jej modernizacji oraz zaproponowanie dzia...

Dostępność: dostępne

Cena:

49,00 zł

egz.

Zmiany społecznych praktyk zamieszkiwania

Zmiany społecznych praktyk zamieszkiwania
Zmiany społecznych praktyk zamieszkiwania
Celem tej książki jest bliższe przyjrzenie się zjawisku zamieszkiwania. Wydawałoby się, że dla socjologa jest to jeden z prostszych i przyjemniejszych tematów: materiału do badania nie brakuje, bo właściwie każdy gdzieś mieszka i może o zamieszkiwani...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

53,00 zł

egz.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Realizacja: N4K.eu
Sklep internetowy Shoper.pl