Krajobraz

Alina Scholtz. Projektantka warszawskiej zieleni

 Alina Scholtz. Projektantka warszawskiej zieleni
Alina Scholtz. Projektantka warszawskiej zieleni

Alina Scholtz (ur. 24 września 1908 w Lublinie, zm. 25 lutego 1996 w Warszawie) to pionierka polskiej architektury krajobrazu i jedna z najważniejszych projektantek zieleni Warszawy.

Dostępność: dostępne

Cena:

55,00 zł

egz.

Badania krajobrazowe jako podstawa oceny możliwości wykorzystania terenu w procesie planowania zrównoważonego rozwoju obszarów lessowych

Badania krajobrazowe jako podstawa oceny możliwości wykorzystania terenu w procesie planowania zrównoważonego rozwoju obszarów lessowych
Badania krajobrazowe jako podstawa oceny możliwości wykorzystania terenu w procesie planowania zrównoważonego rozwoju obszarów lessowych
Publikację można zaliczyć do nurtu tzw. geografii stosowanej (applied geography), a więc geograficznych prac naukowych, których wyraźnie i dokładnie określonym celem jest bezpośrednie wykorzystanie w praktyce. Ciągle rzadko spotyka się opracowania, w...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

39,00 zł

egz.

Dolina zamków i ogrodów. Kotlina Jeleniogórska - wspólne dziedzictwo

Dolina zamków i ogrodów. Kotlina Jeleniogórska - wspólne dziedzictwo
Dolina zamków i ogrodów. Kotlina Jeleniogórska - wspólne dziedzictwo
Monumentalne opracowanie będące efektem międzynarodowego projektu badawczego DOLINA ZAMKÓW I OGRODÓW - DAS TAL DER SCHLOESSER UND GAERTNER mającego przybliżyć dziedzictwo kulturowe Kotliny Jeleniogórskiej. SPIS TREŚCI: 8. Słowa wstępne 15. Klaus Bźdz...

Dostępność: dostępne

Cena:

109,00 zł

egz.

Działalność projektowa architekta krajobrazu Petera Josepha Lennego na ziemiach polskich w XIX w.

Działalność projektowa architekta krajobrazu Petera Josepha Lennego na ziemiach polskich w XIX w.
Działalność projektowa architekta krajobrazu Petera Josepha Lennego na ziemiach polskich w XIX w.
W książce przedstawiono działalność projektową na ziemiach polskich Petera Josepha Lennègo (1789-1966), jednego z najznakomitszych dziewiętnastowiecznych architektów krajobrazu. Zachowane plany oraz szczegółowa analiza warsztatu planistycznego pozwol...

Dostępność: dostępne

Cena:

77,00 zł

egz.

Ekologia Krajobraz Energia

Ekologia Krajobraz Energia
Ekologia Krajobraz Energia
Książka przedstawia podstawowe sposoby rozumienia pojęcia krajobrazu, prezentowane przez kilka wybranych szkół ekologii krajobrazu. Zawiera opis podstaw struktury i funkcjonowania krajobrazu oraz charakterystykę jego głównych typów. Szczególną uwagę ...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

57,00 zł

egz.

Fitosocjologia stosowana w ochronie i kształtowaniu krajobrazu

Fitosocjologia stosowana w ochronie i kształtowaniu krajobrazu
Fitosocjologia stosowana w ochronie i kształtowaniu krajobrazu
Fitosocjologia jako nauka o zbiorowiskach roślinnych w coraz szerszym zakresie jest wykorzystywana w praktyce. Wiedza z tego zakresu odgrywa szczególną rolę w procesie kształtowania i ochrony krajobrazu, co jest głównym tematem tej publikacji. SPIS T...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

79,00 zł

egz.

Gospodarka terenami zieleni na obszarach zurbanizowanych

Gospodarka terenami zieleni na obszarach zurbanizowanych
Gospodarka terenami zieleni na obszarach zurbanizowanych
W pracy przybliżono problematykę gospodarowania terenami zieleni w mieście, zaprezentowano rodzaje zieleni miejskiej, scharakteryzowano warunki i techniki sadzenia, przesadzania oraz konserwacji zieleni, a także usuwania drzew w miastach. Część teore...

Dostępność: dostępne

Cena:

37,00 zł

egz.

Gospodarowanie zasobami środowiska. Podstawy ekonomiki środowiska

Gospodarowanie zasobami środowiska. Podstawy ekonomiki środowiska
Gospodarowanie zasobami środowiska. Podstawy ekonomiki środowiska
Skrypt przeznaczony jest dla studiujących na wszystkich wydziałach wyższych uczelni, których programy nauczania zawierają treści z zakresu ekonomiki ochrony środowiska, ale dla których ta dyscyplina nie stanowi głównego kierunku nauczania. Celem jaki...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

31,00 zł

egz.

Howard: Miasta ogrody przyszłości / Trzewia Lewiatana

Howard: Miasta ogrody przyszłości / Trzewia Lewiatana
Howard: Miasta ogrody przyszłości / Trzewia Lewiatana
Pierwsze krytyczne wydanie przekładu Garden Cities of To-Morrow na język polski. Poprzedzająca to tłumaczenie książka Adama Czyżewskiego, Trzewia Lewiatana. Miasta-ogrody i narodziny przedmieścia kulturalnego pełni funkcję komentarza oraz szeroko int...

Dostępność: dostępne

Cena:

77,00 zł

egz.

Inżynieria krajobrazu

Inżynieria krajobrazu
Inżynieria krajobrazu

Dostępność: dostępne

Cena:

42,00 zł

egz.

Kierunki rozwoju architektury krajobrazu w Stanach Zjednoczonych

Kierunki rozwoju architektury krajobrazu w Stanach Zjednoczonych
Kierunki rozwoju architektury krajobrazu w Stanach Zjednoczonych
Książka pomaga zrozumieć uwarunkowania, które przyczyniły się do powstania dziedziny wiedzy, jaką jest architektura krajobrazu w Stanach Zjednoczonych od przełomu XIX i XX wieku do pierwszej dekady XXI wieku. Czym Ameryka zasłużyła na miano prekursor...

Dostępność: brak towaru

Cena:

64,00 zł

Krajobraz kulturowy

Krajobraz kulturowy
Krajobraz kulturowy
„Krajobraz kulturowy" pod redakcją Beaty Frydryczak i Mieszka Ciesielskiego, kolejny tom serii Krajobrazy, wpisuje się w ożywione dziś zainteresowanie humanistyki problematyką krajobrazu. Składająca się z dwóch części („Krajobraz i jego sensy” oraz „...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

69,00 zł

egz.
  • nowość

Krajobraz. Od estetyki the picturesque do doświadczenia topograficznego

Krajobraz. Od estetyki the picturesque do doświadczenia topograficznego
Krajobraz. Od estetyki the picturesque do doświadczenia topograficznego
Celem książki jest przedstawienie ,szerokich, interdyscyplinarnych badań nad krajobrazem kulturowym, rozumianym jako przestrzeń doświadczenia i środowisko życia podlegające zmianom historycznym, kulturowym i przyrodniczym. Seria ta uzupełnia odczuwal...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

77,00 zł

egz.

Krajobrazowy wymiar ruralistyki

Krajobrazowy wymiar ruralistyki
Krajobrazowy wymiar ruralistyki

Monografia Krajobrazowy wymiar ruralistyki podejmuje istotny społecznie problem postępującej degradacji przestrzeni wielu polskich wsi. Książka stanowi uzupełnienie ubogiej polskiej literatury przedmiotu. Autorka dowodzi znaczenia pojęcia i instrumen...

Dostępność: dostępne

Cena:

57,00 zł

egz.

Krajobrazy Antologia tekstów

Krajobrazy Antologia tekstów
Krajobrazy Antologia tekstów

Dostępność: dostępne

Cena:

79,00 zł

egz.

Krajobrazy i ogrody. Ujęcie interdyscyplinarne

Krajobrazy i ogrody. Ujęcie interdyscyplinarne
Krajobrazy i ogrody. Ujęcie interdyscyplinarne

„Krajobrazy i ogrody. Ujęcie interdyscyplinarne” to druga pozycja w nowej serii wydawniczej "Krajobrazy", którą inicjujemy kulturowe badania nad krajobrazem rozumianym jako zjawisko estetyczne i przyrodnicze, jak i środowisko życia podlegające zmiano...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

59,00 zł

egz.

Krajobrazy Lublina. Rzeki

Krajobrazy Lublina. Rzeki
Krajobrazy Lublina. Rzeki

Dostępność: dostępne

Cena:

66,00 zł

egz.
  • nowość

Krajobrazy winiarskie Europy

Krajobrazy winiarskie Europy
Krajobrazy winiarskie Europy

Dostępność: brak towaru

Cena:

49,00 zł

  • nowość

Miejsce i przestrzeń Krajobraz w doświadczeniu mieszkańców

Miejsce i przestrzeń Krajobraz w doświadczeniu mieszkańców
Miejsce i przestrzeń Krajobraz w doświadczeniu mieszkańców
Autor zebrał bardzo bogaty materiał dokumentacyjny, utrwalający ciekawe zjawiska zachodzące w społecznościach lokalnych Bieszczadów. Książka napisana jest z pasją. Autor stara się znaleźć odpowiednie sposoby badania krajobrazu jako kategorii kulturow...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

32,00 zł

egz.

Modernizm między budynkami

Modernizm między budynkami
Modernizm między budynkami

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

57,00 zł

egz.
  • nowość

Ochrona krajobrazu

Ochrona krajobrazu
Ochrona krajobrazu

Dostępność: dostępne

Cena:

45,00 zł

egz.
  • nowość

Ochrona krajobrazu i zasobów przyrodniczych gminy

Ochrona krajobrazu i zasobów przyrodniczych gminy
Ochrona krajobrazu i zasobów przyrodniczych gminy
Celem niniejszej ksiązki jest przybliżenie zarządzającym gminami, a także mieszkańcom informacji o tym, jak kształtować i chronić krajobraz i zasoby przyrodnicze gminy. Potrzeba jest ogromna, gdyż żle skonstruowane prawo powoduje, że w zastraszającym...

Dostępność: dostępne

Cena:

37,00 zł

egz.

Patologie/wyzwania architektoniczno-planistyczne we wsi małopolskiej

Patologie/wyzwania architektoniczno-planistyczne we wsi małopolskiej
Patologie/wyzwania architektoniczno-planistyczne we wsi małopolskiej
Bogato ilustrowana książka wydana w większym formacie poświęcona została problematyce zagospodarowania wsi małopolskiej i porównaniu istniejącego stanu z transformacją, jaką przeszły obszary wiejskie na zachodzie Europy. Praca podzielona została na c...

Dostępność: dostępne

Cena:

47,00 zł

egz.

Planowanie przestrzeni turystycznej

Planowanie przestrzeni turystycznej
Planowanie przestrzeni turystycznej
Prezentowane opracowanie jest pierwszą od dłuższego czasu na polskim rynku książką, w której omówiono kompleksowo, także w przekroju historycznym, zagadnienia związane z aspektami zrównoważonego planowania przestrzeni turystycznej w Polsce. Dlatego a...

Dostępność: dostępne

Cena:

37,00 zł

egz.

Prawodawstwo w ochronie środowiska z elementami ocen oddziaływania na środowisko

Prawodawstwo w ochronie środowiska z elementami ocen oddziaływania na środowisko
Prawodawstwo w ochronie środowiska z elementami ocen oddziaływania na środowisko
W podręczniku przedstawiono zasady i przepisy prawne w ochronie środowiska. Prawodawstwo jest rozumiane jako "zbiór praw" obowiązujących aktualnie w tej dziedzinie, ale zostały także omówione podstawy prawodawstwa w znaczeniu "ustanawianie praw" w Un...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

39,00 zł

egz.

Projektowanie architektury na terenach o szczególnych walorach krajobrazowych i uzdrowiskowych

Projektowanie architektury na terenach o szczególnych walorach krajobrazowych i uzdrowiskowych
Projektowanie architektury na terenach o szczególnych walorach krajobrazowych i uzdrowiskowych
Tworzenie projektów zagospodarowania przestrzennego obszarów cennych pod względem przyrodniczym czy kulturowym wymaga wrażliwości i wielowątkowego podejścia. Ich degradacja mogłaby bowiem przynieść nieodwracalne skutki nie tylko dla środowiska natura...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

57,00 zł

egz.

Przemiany krajobrazowe wybranych dolin rzecznych w Polsce

Przemiany krajobrazowe wybranych dolin rzecznych w Polsce
Przemiany krajobrazowe wybranych dolin rzecznych w Polsce

Opracowanie ma charakter poznawczy. Jego przedmiotem jest analiza przemian krajobrazu wybranych dolin rzecznych w okresie XIX-XXI wieku. Głównym motywem podjęcia badań była chęć wypełnienia luki poznawczej w badaniach krajobrazowych, dotyczącej zarów...

Dostępność: dostępne

Cena:

54,00 zł

egz.

Przyroda i miasto. Tom X - cz. 1 i 2

Przyroda i miasto. Tom X - cz. 1 i 2
Przyroda i miasto. Tom X - cz. 1 i 2

Dostępność: dostępne

Cena:

97,00 zł

egz.
  • nowość

Przyrodnicze podstawy gospodarowania przestrzenią

Przyrodnicze podstawy gospodarowania przestrzenią
Przyrodnicze podstawy gospodarowania przestrzenią
Procesy rozwoju zagospodarowania przestrzennego w kilku ostatnich dekadach mają w Polsce szczególnie dynamiczny przebieg. Gospodarowanie przestrzenią wymaga nie tylko głębokiej wiedzy o strukturze, funkcjonowaniu i przekształceniach zachodzących w sy...

Dostępność: dostępne

Cena:

74,00 zł

egz.

Rola ocen oddziaływania na środowisko w systemie planowania przestrzennego

Rola ocen oddziaływania na środowisko w systemie planowania przestrzennego
Rola ocen oddziaływania na środowisko w systemie planowania przestrzennego
Planowanie przestrzenne to świadome działanie człowieka mające na celu wprowadzenie określonego porządku w zagospodarowaniu przestrzeni. Jednakże celem planowania przestrzennego nie jest porządek sam w sobie, ale taki, który jest środkiem do celu zna...

Dostępność: dostępne

Cena:

19,00 zł

egz.

Systemy krajobrazowe. Struktura, funkcjonowanie, planowanie

Systemy krajobrazowe. Struktura, funkcjonowanie, planowanie
Systemy krajobrazowe. Struktura, funkcjonowanie, planowanie

Podręcznik łączy wiedzę z zakresu geografii krajobrazu, ekologii krajobrazu, architektury krajobrazu oraz planowania przestrzennego i stanowi syntezę wiadomości o strukturze, funkcjonowaniu i metodach planowania systemów krajobrazowych. Książka ma ta...

Dostępność: dostępne

Cena:

74,00 zł

egz.
  • nowość

Topole w krajobrazie Polski

Topole w krajobrazie Polski
Topole w krajobrazie Polski

Dostępność: dostępne

Cena:

80,00 zł

egz.

Turystyka i rekreacja na obszarach niezurbanizowanych

Turystyka i rekreacja na obszarach niezurbanizowanych
Turystyka i rekreacja na obszarach niezurbanizowanych
Turyści coraz częściej poszukują niepowtarzalnych ofert wypoczynku z dala od zgiełku znanych kurortów. Cechy turystyki na terenach niezurbanizowanych poszukiwane przez turystów to możliwość wypoczynku w środowisku odmiennym od warunków życia i pracy ...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

57,00 zł

egz.

Turystyka i wypoczynek w zabytkowych parkach Warszawy

Turystyka i wypoczynek w zabytkowych parkach Warszawy
Turystyka i wypoczynek w zabytkowych parkach Warszawy
Wobec stosunkowo nielicznych opracowań dotyczących zabytkowych parków i ogrodów warszawskich, szczególnie tych mniej znanych i popularnych, niniejsza praca, choć z pewnością nie wyczerpuje tego rozległego tematu, pozwoli uzupełnić istniejącą lukę. In...

Dostępność: dostępne

Cena:

37,00 zł

egz.

Urządzanie i rekreacyjne zagospodarowanie lasu

Urządzanie i rekreacyjne zagospodarowanie lasu
Urządzanie i rekreacyjne zagospodarowanie lasu
Zagospodarowanie rekreacyjne lasu jest osobną pozycją w „Planie urządzenia lasu". Traktuje on m.in. o działalności zmierzającej do takiego udostępnienia lasu ludziom, aby ich obecność w lesie oddziaływała jak najmniej negatywnie na ekosystem leśny. S...

Dostępność: dostępne

Cena:

70,00 zł

egz.

Ustawa krajobrazowa, rewitalizacyjna i metropolitalna. Komentarz do przepisów

Ustawa krajobrazowa, rewitalizacyjna i metropolitalna. Komentarz do przepisów
Ustawa krajobrazowa, rewitalizacyjna i metropolitalna. Komentarz do przepisów
Komentarz do przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Stan prawny: czerwiec 2016 r. Praktyczny komentarz do ustawy o rewitalizacji, ustawy o związkach metropolitalnych oraz zmian wprowadzonych ustawą krajobrazową Niniejszy komentarz t...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

169,00 zł

egz.

Warstwy krajobrazu klucza wilanowskiego

Warstwy krajobrazu klucza wilanowskiego
Warstwy krajobrazu klucza wilanowskiego

Klucz wilanowski i rezydencja wilanowska to miejsce wyjątkowe, które przyciągnęło do siebie pradziejowych osadników, założycieli wsi Milanów i wreszcie króla Jana Ill, który w pełni docenił nie tylko praktyczne walory podstołecznego położenia Milanow...

Dostępność: dostępne

Cena:

53,00 zł

egz.

Widok z drogi. Krajobraz w percepcji dynamicznej

Widok z drogi. Krajobraz w percepcji dynamicznej
Widok z drogi. Krajobraz w percepcji dynamicznej
Książka poświęcona jest zagadnieniu, które może i powinno interesować osoby podróżujące samochodem, a zwłaszcza tych wszystkich, którzy uprawiają zmotoryzowaną turystykę. Powinni po tę pozycję sięgnąć także ci wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób są ...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

69,00 zł

egz.

Wyróżniki krajobrazu i architektury wsi Polski południowo-zachodniej

Wyróżniki krajobrazu i architektury wsi Polski południowo-zachodniej
Wyróżniki krajobrazu i architektury wsi Polski południowo-zachodniej
Pionierska monografia poświęcona ochronie i kształtowaniu krajobrazu wiejskiego z uwzględnieniem jego charakterystycznych cech i wartości materialnych i niematerialnych. W pracy poddano analizie przemiany krajobrazu wsi na terenie Dolnego Śląska; okr...

Dostępność: dostępne

Cena:

79,00 zł

egz.

Zielona infrastruktura na przykładzie Olsztyna

Zielona infrastruktura na przykładzie Olsztyna
Zielona infrastruktura na przykładzie Olsztyna
W monografii autorka przedstawiła definicje związane z zieloną infrastrukturą, jej rodzaje i funkcje. Opisała również sposoby zarządzania terenami zieleni, przedstawiła model infrastruktury miejskiej. Przeanalizowała strukturę terenów zielonych w Ols...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

33,00 zł

egz.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Realizacja: N4K.eu
Sklep internetowy Shoper.pl