Inżynieria środowiska

Słoma - energetyczne paliwo

Słoma - energetyczne paliwo
Słoma - energetyczne paliwo
Książka ma charakter poradnika adresowanego do przyszłych inwestorów zainteresowanych wykorzystaniem słomy na cele energetyczne, służb doradztwa rolniczego itp. Poradnik służy pomocą w określeniu zasobów słomy, organizacji jej zbioru i dostaw, w wybo...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 31,00 zł
egz.

Starorzecza jako istotny element ekosystemu rzecznego

Starorzecza jako istotny element ekosystemu rzecznego
Starorzecza jako istotny element ekosystemu rzecznego

Monografia ta jest pierwszym opracowaniem prezentującym wyniki badań prowadzonych na zbiornikach wodnych powstałych w starych korytach rzek w Polsce. Starorzecza to niewielkie i trochę zapomniane zbiornik wodne, jednak ze względu na ich walory przyro...

Dostępność: dostępne

Cena: 33,00 zł
egz.

System powierzchniowej retencji miejskiej w adaptacji miast do zmian klimatu – od wizji do wdrożenia

System powierzchniowej retencji miejskiej w adaptacji miast do zmian klimatu – od wizji do wdrożenia
System powierzchniowej retencji miejskiej w adaptacji miast do zmian klimatu – od wizji do wdrożenia

W ostatnich latach problematyka gospodarowania wodami opadowymi staje się zagadnieniem coraz bardziej wielowymiarowym i wielodyscyplinarnym. W Polsce przeważają systemy kanalizacji rozdzielczej i większość sieci deszczowych odpro­wadza wody opadowe bezpośrednio do odbiornika, bez jakiegokolwiek oczysz­czania, co stwarza poważne zagrożenie dla jakości tych wód

Dostępność: dostępne

Cena: 57,00 zł
egz.

Środowiskowe uwarunkowania procesu inwestycyjnego

Środowiskowe uwarunkowania procesu inwestycyjnego
Środowiskowe uwarunkowania procesu inwestycyjnego
Opracowanie jest uzupełnieniem i rozszerzeniem wiedzy z obszaru funkcjonowania budowlanego procesu inwestycyjnego i jego związków z ekologią oraz środowiskiem naturalnym. Publikacja stanowi podstawę, dla kontynuowania nauczania z zakresu środowiska z...

Dostępność: dostępne

Cena: 25,00 zł
egz.

Techniczne i przestrzenne aspekty rekultywacji gruntów

Techniczne i przestrzenne aspekty rekultywacji gruntów
Techniczne i przestrzenne aspekty rekultywacji gruntów
Rekultywacja gruntów stanowi jeden z elementów szeroko rozumianej rekultywacji środowiska. Jakość zaś środowiska, zdegradowanego wskutek wieloletniej rabunkowej działalności człowieka - głównie przemysłowej - coraz powszechniej jest rozumiana jako kw...

Dostępność: dostępne

Cena: 33,00 zł
egz.

Technologia nawadniania roślin na rekultywowanych składowiskach odpadów komunalnych

Technologia nawadniania roślin na rekultywowanych składowiskach odpadów komunalnych
Technologia nawadniania roślin na rekultywowanych składowiskach odpadów komunalnych
Technologia nawadniania roślin na rekultywowanych składowiskach odpadów komunalnych SPIS TREŚCI: 1. Wstęp 5 2. Technologia nawodnień składowisk odpadów 7 3. System nawadniający 11 4. Ilość i jakość wody do nawodnień 13 5. Dawka polewowa 15 5.1. Okreś...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 25,00 zł
egz.

Technologie bezwykopowe w inżynierii środowiska

Technologie bezwykopowe w inżynierii środowiska
Technologie bezwykopowe w inżynierii środowiska

Pierwszy na polskim rynku podręcznik - kompendium wiedzy - z technologii bezwykopowych stosowanych obecnie przy inwestycjach w dziedzinie inżynierii środowiska. Książka została opracowana na Politechnice Świętokrzyskiej, uczelni wiodącej w dziedzinie...

Dostępność: dostępne

Cena: 189,00 zł
egz.

Urbanistyka i architektura w zintegrowanym gospodarowaniu wodami

Urbanistyka i architektura w zintegrowanym gospodarowaniu wodami
Urbanistyka i architektura w zintegrowanym gospodarowaniu wodami
Opracowanie dotyczy zagadnień hydrologicznych, które powinni brać pod uwagę w swoich planach urbaniści i architekci. Decyzje planistyczne i projektowe mają często kluczowy wpływ na funkcjonowanie całych systemów przyrodniczych, poszczególnych zlewni ...

Dostępność: dostępne

Cena: 47,00 zł
egz.

Ustawa krajobrazowa, rewitalizacyjna i metropolitalna. Komentarz do przepisów

Ustawa krajobrazowa, rewitalizacyjna i metropolitalna. Komentarz do przepisów
Ustawa krajobrazowa, rewitalizacyjna i metropolitalna. Komentarz do przepisów
Komentarz do przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Stan prawny: czerwiec 2016 r. Praktyczny komentarz do ustawy o rewitalizacji, ustawy o związkach metropolitalnych oraz zmian wprowadzonych ustawą krajobrazową Niniejszy komentarz t...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 169,00 zł
egz.

Uwarunkowania geologiczno-inżynierskie i geotechniczne w planowaniu przestrzennym z uwzględnieniem obszarów osuwiskowych

Uwarunkowania geologiczno-inżynierskie i geotechniczne w planowaniu przestrzennym z uwzględnieniem obszarów osuwiskowych
Uwarunkowania geologiczno-inżynierskie i geotechniczne w planowaniu przestrzennym z uwzględnieniem obszarów osuwiskowych

Praca jest wynikiem projektu badawczego pn.: "Wybrane zagadnienia geotechniczne w planowaniu przestrzennym", zrealizowanego w ramach Działalności Statutowej Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie w 2009 r., następnie uzupełnionego i rozszerzonego o badan...

Dostępność: dostępne

Cena: 49,00 zł
egz.

Uwarunkowania kulturowe i społeczne kształtowania zabudowy w różnych obszarach klimatycznych

Uwarunkowania kulturowe i społeczne kształtowania zabudowy w różnych obszarach klimatycznych
Uwarunkowania kulturowe i społeczne kształtowania zabudowy w różnych obszarach klimatycznych
Praca dotyczy zagadnień kreowania przestrzeni zurbanizowanej oraz kształtowania form architektonicznych w warunkach klimatu podzwrotnikowego i zwrotnikowego w Syrii, w kontekście uwarunkowań polskich. Przedmiotem badawczym ujętym w niniejszym opracow...

Dostępność: dostępne

Cena: 26,00 zł
egz.

Wyznaczanie wezbrań powodziowych w małych zlewniach zurbanizowanych

Wyznaczanie wezbrań powodziowych w małych zlewniach zurbanizowanych
Wyznaczanie wezbrań powodziowych w małych zlewniach zurbanizowanych
W małych zlewniach rzecznych wezbrania mieszczące się w korytach cieków pozostają z reguły niezauważane. Duże znaczenie, zwykle negatywne, mają wezbrania powodujące wystąpienie wody z brzegów, które zgodnie z terminologią „Dyrektywy Powodziowej” okre...

Dostępność: dostępne

Cena: 37,00 zł
egz.

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe pojęcia i elementy systemu wodociągowego 5 2. Zapotrzebowanie na wodę 8 2.1. Zasady obliczania zapotrzebowania na wodę 8 2.2. Przykład obliczenia zapotrzebowania na wodę 22 3. Ujęcia wód podziemnych 26 3.1. Wiadomości wprow...

Dostępność: dostępne

Cena: 47,00 zł
egz.

Zarys geologii i geomorfologii

Zarys geologii i geomorfologii
Zarys geologii i geomorfologii

Dostępność: dostępne

Cena: 49,00 zł
egz.

Zarys geologii i hydrogeologii

Zarys geologii i hydrogeologii
Zarys geologii i hydrogeologii

Dostępność: dostępne

Cena: 58,00 zł
egz.

Zarys hydrogeologii

Zarys hydrogeologii
Zarys hydrogeologii

Dostępność: dostępne

Cena: 38,00 zł
egz.

Zasady budowy składowisk odpadów

Zasady budowy składowisk odpadów
Zasady budowy składowisk odpadów
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. 444/2009. SPIS TREŚCI: Przedmowa 1. Wprowadzenie 1.1. Informacje wstępne 1.2. Definicje 1.3. Symbole i oznaczenia 2. Lokalizacja składowiska 2.1. Informacje wstępne 2.2. Zespół uwarunkowań 2.3. Studia przedprojektowe ...

Dostępność: dostępne

Cena: 57,00 zł
egz.

Zastosowanie systemów informacji geograficznej (GIS) w analizie i kształtowaniu środowiska

Zastosowanie systemów informacji geograficznej (GIS) w analizie i kształtowaniu środowiska
Zastosowanie systemów informacji geograficznej (GIS) w analizie i kształtowaniu środowiska
Ćwiczenia SPIS TREŚCI: Wstęp 7 1. Podstawowe moduły programu Idrisi i wykorzystanie palet barwnych 9 1.1. Wstęp 9 1.2. Okno główne programu 11 1.3. Moduł DISPLAY LAUNCHER 12 1.4. Okno Composer 13 1.5. Moduł SYMBOL WORKSHOP 19 1.6. Zadania 21 2. Konwe...

Dostępność: dostępne

Cena: 28,00 zł
egz.

Zielone dachy jako element zrównoważonych systemów odwadniających na terenach zurbanizowanych

Zielone dachy jako element zrównoważonych systemów odwadniających na terenach zurbanizowanych
Zielone dachy jako element zrównoważonych systemów odwadniających na terenach zurbanizowanych

Niniejsza praca prezentuje oryginalne wyniki badań prowadzonych na modelach zielonych dachów w latach 2009-2012. Celem badań było określenie możliwości retencyjnych zielonych dachów oraz ocena wpływu tego typu rozwiązań na dynamikę i jakość odpływu. ...

Dostępność: dostępne

Cena: 57,00 zł
egz.

Zrównoważone systemy odwodnienia miast

Zrównoważone systemy odwodnienia miast
Zrównoważone systemy odwodnienia miast

fragment wstępu: Na terenach nieprzekształconych przez działalność człowieka istnieje dynamiczna i naturalna równowaga ilościowa pomiędzy zjawiskami opadu z jednej strony a procesami spływu, wsiąkania i parowania wody opadowej z drugiej strony. Urban...

Dostępność: dostępne

Cena: 70,00 zł
egz.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Realizacja: N4K.eu
Sklep internetowy Shoper.pl