Inżynieria środowiska

Wody opadowe. Odprowadzanie, zagospodarowanie, podczyszczanie i wykorzystanie

Wody opadowe. Odprowadzanie, zagospodarowanie, podczyszczanie i wykorzystanie
Wody opadowe. Odprowadzanie, zagospodarowanie, podczyszczanie i wykorzystanie

Książka stanowi kompendium wiedzy dotyczący wód opadowych. Autorzy zebrali i uporządkowali badania współczesne i współczesną wiedzę tematyczną związaną z tytułem książki. […] „Wśród nielicznych podręczników na polskim rynku wydawniczym dotyczącym wód...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

129,00 zł

egz.

Analiza i optymalizacja metod klasyfikacji siedlisk i kryteriów oceny rekultywacji leśnej na terenach pogórniczych

Analiza i optymalizacja metod klasyfikacji siedlisk i kryteriów oceny rekultywacji leśnej na terenach pogórniczych
Analiza i optymalizacja metod klasyfikacji siedlisk i kryteriów oceny rekultywacji leśnej na terenach pogórniczych
Na terenach pogórniczych prognozowanie siedlisk dla rekultywacji leśnej oparte jest na metodach, które umownie dzieli się na tzw. glebowe, fitosocjologiczno-glebowe i fitosocjologiczne. Metody te, czerpiące z wieloletnich doświadczeń, podają ogólne w...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

42,00 zł

egz.

Biogeotechnika. Przyrodnicze aspekty bezpiecznego budownictwa

Biogeotechnika. Przyrodnicze aspekty bezpiecznego budownictwa
Biogeotechnika. Przyrodnicze aspekty bezpiecznego budownictwa

Publikacja omawia sposoby stabilizacji gruntów, skarp, zboczy, uzyskanych metodami naturalnymi, dzięki nasadzeniom określonych gatunków roślin...

Dostępność: dostępne

Cena:

73,00 zł

egz.

Ekologia Krajobraz Energia

Ekologia Krajobraz Energia
Ekologia Krajobraz Energia
Książka przedstawia podstawowe sposoby rozumienia pojęcia krajobrazu, prezentowane przez kilka wybranych szkół ekologii krajobrazu. Zawiera opis podstaw struktury i funkcjonowania krajobrazu oraz charakterystykę jego głównych typów. Szczególną uwagę ...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

57,00 zł

egz.

Energetyka słoneczna budynku

Energetyka słoneczna budynku
Energetyka słoneczna budynku
W pracy przedstawiono w sposób usystematyzowany wiedzę dotyczącą zjawisk pozyskiwania, konwersji, magazynowania i wykorzystania energii promieniowania słonecznego, zachodzących w budynku, tj. w elementach jego obudowy i wnętrza, a także w rozwiązania...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

69,00 zł

egz.

Fitosocjologia stosowana w ochronie i kształtowaniu krajobrazu

Fitosocjologia stosowana w ochronie i kształtowaniu krajobrazu
Fitosocjologia stosowana w ochronie i kształtowaniu krajobrazu
Fitosocjologia jako nauka o zbiorowiskach roślinnych w coraz szerszym zakresie jest wykorzystywana w praktyce. Wiedza z tego zakresu odgrywa szczególną rolę w procesie kształtowania i ochrony krajobrazu, co jest głównym tematem tej publikacji. SPIS T...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

77,00 zł

egz.

Geodezja z fotogramaterią i geomatyką dla inżynierów ochrony środowiska i budownictwa

Geodezja z fotogramaterią i geomatyką dla inżynierów ochrony środowiska i budownictwa
Geodezja z fotogramaterią i geomatyką dla inżynierów ochrony środowiska i budownictwa
Rozwój gospodarczy wymaga racjonalnego zarządzania i gospodarowania terenami oraz zasobami (np. wodnymi czy glebowymi). Do realizacji tych celów niezbędna jest odpowiednia informacja przestrzenna. Podstawowymi metodami pozyskiwania, przetwarzania i u...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

49,00 zł

egz.

Geosyntetyki w budownictwie wodnym

Geosyntetyki w budownictwie wodnym
Geosyntetyki w budownictwie wodnym

Dostępność: dostępne

Cena:

84,00 zł

egz.

GIS w wodociągach i kanalizacji

GIS w wodociągach i kanalizacji
GIS w wodociągach i kanalizacji
Pierwsze na polskim rynku wydawniczym opracowanie prezentujące w sposób uporządkowany zagadnienia związane z wdrożeniem GIS do projektowania i zarządzania systemami dystrybucji wody i odprowadzania ścieków. W monografii omówiono sposoby tworzenia, gr...

Dostępność: dostępne

Cena:

69,00 zł

egz.

Gleby miejskie. Wybrane zagadnienia dla studentów kierunku ochrona środowiska

Gleby miejskie. Wybrane zagadnienia dla studentów kierunku ochrona środowiska
Gleby miejskie. Wybrane zagadnienia dla studentów kierunku ochrona środowiska

Opracowanie przeznaczono dla osób specjalizujących się w rekultywacji gleb i ich zagospodarowaniu. SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 5 1. WPŁYW DZIEJÓW HISTORYCZNYCH NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ ZMIENNOSCI GLEB W OBRĘBIE MIAST ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SZCZECINA...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

44,00 zł

egz.

Gospodarowanie wodą w krajobrazie

Gospodarowanie wodą w krajobrazie
Gospodarowanie wodą w krajobrazie
Skrypt przeznaczony jest dla studentów kierunku architektury krajobrazu na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W pracy scharakteryzowano cel gospodarowania wodą w krajobrazie, czynniki wpł...

Dostępność: dostępne

Cena:

39,00 zł

egz.
  • nowość

Grafika inżynierska w ochronie środowiska, architekturze krajobrazu i planowaniu przestrzennym

Grafika inżynierska w ochronie środowiska, architekturze krajobrazu i planowaniu przestrzennym
Grafika inżynierska w ochronie środowiska, architekturze krajobrazu i planowaniu przestrzennym
Głównym celem wydania tej książki jest przekazanie studentom różnych kierunków studiów uczelni nietechnicznych pomocy dydaktycznej do posługiwania się programem komputerowym Microstation V8 XM/i w tworzeniu dokumentacji, studiów, projektów, planów or...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

56,00 zł

egz.

Hydraulika z elementami hydrologii

Hydraulika z elementami hydrologii
Hydraulika z elementami hydrologii
Podręcznik w zamyśle autora skierowany jest przede wszystkim do studentów studiów technicznych kierunków budownictwa lądowego i inżynierii środowiska. Zawarty w nim materiał teoretyczny i przykłady obliczeniowe z hydrauliki i hydrologii dobrane zosta...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

59,00 zł

egz.

Infrastruktura wodno-ściekowa w planowaniu miast

Infrastruktura wodno-ściekowa w planowaniu miast
Infrastruktura wodno-ściekowa w planowaniu miast
Praktyczny poradnik poświęcony zasadom opracowywania i prezentowania problematyki technicznej infrastruktury wodno-ściekowej w planach zagospodarowania przestrzennego miast. Opisano zasady zaopatrzenia w wodę jednostek osadniczych, lokalizowania ujęć...

Dostępność: dostępne

Cena:

49,00 zł

egz.

Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza. Metody naziemne i geomatyczne

Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza. Metody naziemne i geomatyczne
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza. Metody naziemne i geomatyczne

SPIS TREŚCI: Przedmowa – A. Obidziński, J. Żelazo 5 Wstęp – A. Obidziński 7 Budowa geologiczna i rzeźba terenu – T. Falkowski 8 Wody powierzchniowe – L. Hejduk, K. Banasik 25 Gleby i chemizm wód – W. Stępień 38 Szata roślinna – A. Obidziński 55 Fauna...

Dostępność: dostępne

Cena:

57,00 zł

egz.

Inżynieria wiatrowa. Podstawy i zastosowania

Inżynieria wiatrowa. Podstawy i zastosowania
Inżynieria wiatrowa. Podstawy i zastosowania
Jest to pierwsza w Polsce monografia poświęcona inżynierii wiatrowej. Przedstawiono w niej zagadnienia związane m.in. z wpływem wiatru na środowisko naturalne i ludzi oraz na budowle i konstrukcje inżynierskie. Omówiono wykorzystanie wiatru jako źród...

Dostępność: dostępne

Cena:

69,00 zł

egz.

Mapa w praktyce inżynierskiej

Mapa w praktyce inżynierskiej
Mapa w praktyce inżynierskiej

Dostępność: dostępne

Cena:

65,00 zł

egz.

Miejska wyspa ciepła w Warszawie

Miejska wyspa ciepła w Warszawie
Miejska wyspa ciepła w Warszawie

Klimatem obszarów zurbanizowanych w Polsce zajmuje się - w różnym stopniu - większość klimatologów polskich. Analizowane są wszystkie aspekty wyjątkowości klimatu miasta, m.in.: bilans radiacyjny i cieplny, temperatura powietrza, pole wiatru, zachmurzenie, opady, zanieczyszczenie powietrza...

Dostępność: dostępne

Cena:

53,00 zł

egz.

Modelowanie systemów gospodarki odpadami komunalnymi

Modelowanie systemów gospodarki odpadami komunalnymi
Modelowanie systemów gospodarki odpadami komunalnymi
W pracy skoncentrowano się na wypracowaniu narzędzia umożliwiającego kompleksową ocenę systemów gospodarki odpadami. SPIS TREŚCI: Wprowadzenie 1. Wstęp 1.1. Integrowanie i analiza wyników obliczeń przy wykorzystaniu modeli do oceny systemów gospodark...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

34,00 zł

egz.

Nasypy budowlane

Nasypy budowlane
Nasypy budowlane

Dostępność: dostępne

Cena:

53,00 zł

egz.
  • nowość

Nawozowe zagospodarowanie odpadów

Nawozowe zagospodarowanie odpadów
Nawozowe zagospodarowanie odpadów
Publikacja jest poświęcona zagospodarowaniu odpadów organicznych z przemysłu rolno-spożywczego oraz odpadów komunalnych. W kolejnych rozdziałach omówiono: uwarunkowania odzysku odpadów poprzez rozprowadzanie ich na powierzchni ziemi w celu nawożenia ...

Dostępność: dostępne

Cena:

35,00 zł

egz.

Niekonwencjonalne systemy kanalizacji

Niekonwencjonalne systemy kanalizacji
Niekonwencjonalne systemy kanalizacji
Przy rozproszonej zabudowie budowa klasycznej kanalizacji grawitacyjnej nie jest opłacalna, stąd coraz częsciej stosuje się niekonwencjonalne systemy, głównie kanalizację ciśnieniową i podciśnieniową. Tym właśnie systemom poświęcona jest niniejsza pu...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

31,00 zł

egz.

Nowoczesny standard energetyczny budynków

Nowoczesny standard energetyczny budynków
Nowoczesny standard energetyczny budynków
Koszt ogrzewania to ok. 60% kosztów eksploatacji budynku. Książka omawia obowiązujące rygorystyczne wymagania techniczne, jakim powinny odpowiadać nowe i przebudowywane budynki mające na celu uzyskanie maksymalnej oszczędności energii. Nowoczesny sta...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

69,00 zł

egz.

Ochrona środowiska przed erozją wodną

Ochrona środowiska przed erozją wodną
Ochrona środowiska przed erozją wodną
Podręcznik z zakresu inżynierii i ochrony środowiska. Wykorzystano w nim materiały opracowania ,,Melioracje przeciwerozyjne. Wykłady” (P. Prochal, Akademia Rolnicza w Krakowie, 1984), które uzupełniono wiadomościami z nowszych publikacji oraz wynikam...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

39,00 zł

egz.

Oczyszczanie gleby w teorii i praktyce

Oczyszczanie gleby w teorii i praktyce
Oczyszczanie gleby w teorii i praktyce

Dostępność: dostępne

Cena:

47,00 zł

egz.

Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii
Odnawialne źródła energii
W prezentowanej publikacji przedstawiono w sposób kompleksowy problematykę związaną z wykorzystaniem energii słonecznej, energii wiatru, energii geotermalnej, energii wodnej i energii pochodzącej z biomasy. Podręcznik ten nie tylko stanowi integralną...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

65,00 zł

egz.

Odnawialne źródła energii. Przykłady obliczeniowe

Odnawialne źródła energii. Przykłady obliczeniowe
Odnawialne źródła energii. Przykłady obliczeniowe

Przykłady obliczeniowe pozwalają na lepsze zrozumienie zjawisk, poznanie praktycznych uwarunkowań i zapoznanie się z zasadami doboru odpowiednich urządzeń. W pierwszej części skryptu przedstawiono informacje wprowadzające w zagadnienia praktyczne dot...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

39,00 zł

egz.

Odpady hutnicze jako antropogeniczne grunty budowlane. Właściwości geotechniczne

Odpady hutnicze jako antropogeniczne grunty budowlane. Właściwości geotechniczne
Odpady hutnicze jako antropogeniczne grunty budowlane. Właściwości geotechniczne

Przedmiotem niniejszej monografii są wyniki badań właściwości geotechnicznych kruszyw żużlowych, a także nieprzetworzonych odpadów (żużli pocynkowych). Badania prowadzono w aspekcie oceny możliwości wykorzystania przedmiotowych materiałów do celów bu...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

44,00 zł

egz.

Podstawy gospodarki komunalnej. Współczesne zagadnienia sektorów inżynieryjnych

Podstawy gospodarki komunalnej. Współczesne zagadnienia sektorów inżynieryjnych
Podstawy gospodarki komunalnej. Współczesne zagadnienia sektorów inżynieryjnych
Niniejszy podręcznik stanowi pierwszą próbę całościowego ujęcia zagadnień dotyczących sektorów inżynieryjnych gospodarki komunalnej. Jest zbiorem wybranych, współczesnych zagadnień dotyczących sektorów inżynieryjnych gospodarki komunalnej ze szczegól...

Dostępność: dostępne

Cena:

58,00 zł

egz.

Podstawy nowoczesnej eksploatacji układów wodociągowych i kanalizacyjnych

Podstawy nowoczesnej eksploatacji układów wodociągowych i kanalizacyjnych
Podstawy nowoczesnej eksploatacji układów wodociągowych i kanalizacyjnych
Książka prezentuje nowoczesne podejście do problemu eksploatacji układów wodociągowych i kanalizacyjnych. Autorzy wykorzystali w niej osiągnięcia naukowe z zakresu teorii inżynierii systemów, niezawodności funkcjonowania i bezpieczeństwa działania, j...

Dostępność: dostępne

Cena:

49,00 zł

egz.

Podstawy projektowania zabudowy potoków górskich

Podstawy projektowania zabudowy potoków górskich
Podstawy projektowania zabudowy potoków górskich
Praca, którą Czytelnik włączył do swojej biblioteki technicznej, dotyczy zagadnień związanych z zabudową potoków górskich. Woda, jako jedna z sił przyrody skoncentrowała się w ciekach wodnych, poczynając od ich źródeł poprzez potoki górskie i rzeki, ...

Dostępność: dostępne

Cena:

39,00 zł

egz.

Podstawy renaturyzacji rzek

Podstawy renaturyzacji rzek
Podstawy renaturyzacji rzek

Renaturyzacja rzek jest zespołem działań, które odgrywają istotną rolę w ochronie i kształtowaniu środowiska rzek i dolin, poddanych w przeszłości znacznym wpływom antropogenicznym. Celem tych działań jest poprawa warunków ekologicznych w zdegradowan...

Dostępność: dostępne

Cena:

57,00 zł

egz.

Pomiary sytuacyjne w praktyce inżynierskiej

Pomiary sytuacyjne w praktyce inżynierskiej
Pomiary sytuacyjne w praktyce inżynierskiej

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

49,00 zł

egz.

Potencjał leczniczy klimatu Polski

Potencjał leczniczy klimatu Polski
Potencjał leczniczy klimatu Polski

Dostępność: dostępne

Cena:

49,00 zł

egz.

Prawodawstwo w ochronie środowiska z elementami ocen oddziaływania na środowisko

Prawodawstwo w ochronie środowiska z elementami ocen oddziaływania na środowisko
Prawodawstwo w ochronie środowiska z elementami ocen oddziaływania na środowisko
W podręczniku przedstawiono zasady i przepisy prawne w ochronie środowiska. Prawodawstwo jest rozumiane jako "zbiór praw" obowiązujących aktualnie w tej dziedzinie, ale zostały także omówione podstawy prawodawstwa w znaczeniu "ustanawianie praw" w Un...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

39,00 zł

egz.
  • nowość

Przeciwdziałanie konfliktom wokół ochrony i kształtowania krajobrazu

Przeciwdziałanie konfliktom wokół ochrony i kształtowania krajobrazu
Przeciwdziałanie konfliktom wokół ochrony i kształtowania krajobrazu

Projektanci są przekonani o swojej racji wynikającej z profesjonalnego przygotowania. Władze irytują bariery utrudniające realizowanie przedsięwzięć. Protestujący uważają, że ich racje są lekceważone, co pozostaje w sprzeczności z ich obywatelskimi p...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

55,00 zł

egz.

Przemiany krajobrazowe wybranych dolin rzecznych w Polsce

Przemiany krajobrazowe wybranych dolin rzecznych w Polsce
Przemiany krajobrazowe wybranych dolin rzecznych w Polsce

Opracowanie ma charakter poznawczy. Jego przedmiotem jest analiza przemian krajobrazu wybranych dolin rzecznych w okresie XIX-XXI wieku. Głównym motywem podjęcia badań była chęć wypełnienia luki poznawczej w badaniach krajobrazowych, dotyczącej zarów...

Dostępność: dostępne

Cena:

54,00 zł

egz.

Rekreacyjne wykorzystanie wód geotermalnych w krajach Grupy Wyszehradzkiej

Rekreacyjne wykorzystanie wód geotermalnych w krajach Grupy Wyszehradzkiej
Rekreacyjne wykorzystanie wód geotermalnych w krajach Grupy Wyszehradzkiej
Dwujęzyczna publikacja przedstawiająca historię, stan i perspektywy rozwoju sektora basenów geotermalnych. W pierwszej części publikacji przedstawiono uwarunkowania rozwoju branży w poszczególnych krajach V4, porównując sytuację oraz wskazując najnow...

Dostępność: dostępne

Cena:

30,00 zł

egz.

Słoma - energetyczne paliwo

Słoma - energetyczne paliwo
Słoma - energetyczne paliwo

Książka ma charakter poradnika adresowanego do przyszłych inwestorów zainteresowanych wykorzystaniem słomy na cele energetyczne, służb doradztwa rolniczego itp. Poradnik służy pomocą w określeniu zasobów słomy, organizacji jej zbioru i dostaw, w wybo...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

35,00 zł

egz.

Starorzecza jako istotny element ekosystemu rzecznego

Starorzecza jako istotny element ekosystemu rzecznego
Starorzecza jako istotny element ekosystemu rzecznego

Monografia ta jest pierwszym opracowaniem prezentującym wyniki badań prowadzonych na zbiornikach wodnych powstałych w starych korytach rzek w Polsce. Starorzecza to niewielkie i trochę zapomniane zbiornik wodne, jednak ze względu na ich walory przyro...

Dostępność: dostępne

Cena:

33,00 zł

egz.

System powierzchniowej retencji miejskiej w adaptacji miast do zmian klimatu – od wizji do wdrożenia

System powierzchniowej retencji miejskiej w adaptacji miast do zmian klimatu – od wizji do wdrożenia
System powierzchniowej retencji miejskiej w adaptacji miast do zmian klimatu – od wizji do wdrożenia

W ostatnich latach problematyka gospodarowania wodami opadowymi staje się zagadnieniem coraz bardziej wielowymiarowym i wielodyscyplinarnym. W Polsce przeważają systemy kanalizacji rozdzielczej i większość sieci deszczowych odpro­wadza wody opadowe bezpośrednio do odbiornika, bez jakiegokolwiek oczysz­czania, co stwarza poważne zagrożenie dla jakości tych wód

Dostępność: dostępne

Cena:

57,00 zł

egz.

Technologia nawadniania roślin na rekultywowanych składowiskach odpadów komunalnych

Technologia nawadniania roślin na rekultywowanych składowiskach odpadów komunalnych
Technologia nawadniania roślin na rekultywowanych składowiskach odpadów komunalnych
Technologia nawadniania roślin na rekultywowanych składowiskach odpadów komunalnych SPIS TREŚCI: 1. Wstęp 5 2. Technologia nawodnień składowisk odpadów 7 3. System nawadniający 11 4. Ilość i jakość wody do nawodnień 13 5. Dawka polewowa 15 5.1. Okreś...

Dostępność: brak towaru

Cena:

37,00 zł

Urbanistyka i architektura w zintegrowanym gospodarowaniu wodami

Urbanistyka i architektura w zintegrowanym gospodarowaniu wodami
Urbanistyka i architektura w zintegrowanym gospodarowaniu wodami
Opracowanie dotyczy zagadnień hydrologicznych, które powinni brać pod uwagę w swoich planach urbaniści i architekci. Decyzje planistyczne i projektowe mają często kluczowy wpływ na funkcjonowanie całych systemów przyrodniczych, poszczególnych zlewni ...

Dostępność: dostępne

Cena:

49,00 zł

egz.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Realizacja: N4K.eu
Sklep internetowy Shoper.pl