ITB

Izolacje wodochronne tarasów

Izolacje wodochronne tarasów
Izolacje wodochronne tarasów

W niniejszym zeszycie warunków technicznych podano wymagania dotyczące wykonania i odbioru zabezpieczeń wodochronnych tarasów wykonywanych w tradycyjnym układzie warstw oraz w układzie odwróconym. Wymagania te obejmują: - dokumentację techniczną, - w...

Dostępność: dostępne

Cena:

43,00 zł

egz.
  • nowość

Azbest w budynkach

Azbest w budynkach
Azbest w budynkach

Dostępność: dostępne

Cena:

88,00 zł

egz.

Badania promieniotwórczości naturalnej wyrobów budowlanych

Badania promieniotwórczości naturalnej wyrobów budowlanych
Badania promieniotwórczości naturalnej wyrobów budowlanych

Poradnik zawiera rekomendowane procedury badawcze i zasady oceny wyników badań naturalnych izotopów promieniotwórczych w wyrobach budowlanych, wytwarzanych z surowców pochodzenia mineralnego i z odpadów przemysłowych. Ponadto omówiono podstawy naukow...

Dostępność: dostępne

Cena:

42,00 zł

egz.

Diagnostyka wytrzymałości betonu w konstrukcji

Diagnostyka wytrzymałości betonu w konstrukcji
Diagnostyka wytrzymałości betonu w konstrukcji

W monografii przedstawiono problematykę diagnostyki wytrzymałości betonu na ściskanie in situ, uwzględniając możliwości bezpośrednich badań próbek rdzeniowych oraz pośrednich metod badań nieniszczących. Poddano w niej krytycznej analizie i skorygowan...

Dostępność: dostępne

Cena:

71,00 zł

egz.

Dobór i mocowanie okuć budowlanych do drzwi i okien o podwyższonej odporności na włamanie

Dobór i mocowanie okuć budowlanych do drzwi i okien o podwyższonej odporności na włamanie
Dobór i mocowanie okuć budowlanych do drzwi i okien o podwyższonej odporności na włamanie

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. 458/2010. SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Terminy 3. Dokumenty normatywne i wymagania dotyczące elementów otworowych i okuć budowlanych 4. Dobór okuć do drzwi i okien 4.1. Okucia do drzwi 4.2. Okucia do okien i drzwi balkonow...

Dostępność: dostępne

Cena:

27,00 zł

egz.

Elastyczne wodochronne wyroby podkładowe. komentarz do norm PN-EN 13859-1:2010 I PN-EN 13859-2:2010

Elastyczne wodochronne wyroby podkładowe. komentarz do norm PN-EN 13859-1:2010 I PN-EN 13859-2:2010
Elastyczne wodochronne wyroby podkładowe. komentarz do norm PN-EN 13859-1:2010 I PN-EN 13859-2:2010

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. 465/2011 SPIS TREŚCI: 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Zakres stosowania norm 2. Komentarz do przyjętych w normach wymagań odnośnie do właściwości technicznych wyrobów 3. Zalecenia ITB w zakresie wymagań dla w...

Dostępność: dostępne

Cena:

29,00 zł

egz.

Elastyczne wyroby wodochronne z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przciwwilgociowej i przeciwwodnej części podziemnych budynków.

Elastyczne wyroby wodochronne z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przciwwilgociowej i przeciwwodnej części podziemnych budynków.
Elastyczne wyroby wodochronne z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przciwwilgociowej i przeciwwodnej części podziemnych budynków.

Wymagania i zalecenia dla wyrobów objętych normą PN-EN 13967:2012 Normy europejskie dotyczące wyrobów hydroizolacyjnych grupują wyroby w zależności od ich przeznaczenia. Dlatego też często te same wyroby są przedmiotem kilku norm, ponieważ mogą być s...

Dostępność: dostępne

Cena:

29,00 zł

egz.

Elewacje wentylowane

Elewacje wentylowane
Elewacje wentylowane

Niniejsze opracowanie zawiera warunki techniczne wykonania i odbioru elewacji wentylowanych, wykonanych z okładzin elewacyjnych montowanych do ścian zewnętrznych budynków z wykorzystaniem podkonstrukcji. Warunki obejmują elewacje z okładzinami cerami...

Dostępność: dostępne

Cena:

44,00 zł

egz.

Elewacje wentylowane. Diagnostyka stanu technicznego. Poradnik

Elewacje wentylowane. Diagnostyka stanu technicznego. Poradnik
Elewacje wentylowane. Diagnostyka stanu technicznego. Poradnik

Elewacje wentylowane należą do grupy najczęściej stosowanych rozwiązań elewacyjnych we współczesnym budownictwie. Niestety, wraz ze wzrostem powierzchni zrealizowanych elewacji zwiększa się również liczba ich awarii.

Dostępność: dostępne

Cena:

47,00 zł

egz.

Hałas niskoczęstotliwościowy w budynkach mieszkalnych

Hałas niskoczęstotliwościowy w budynkach mieszkalnych
Hałas niskoczęstotliwościowy w budynkach mieszkalnych

Źródła, skutki oddziaływania i metody oceny uciążliwości. W monografii przedstawiono wyniki badań uciążliwego hałasu niskoczęstotliwościowego występującego W budynkach mieszkalnych. Omówiono oddziaływanie infradżwięków i hałasów niskoczęstotliwościowy...

Dostępność: dostępne

Cena:

42,00 zł

egz.

Konstrukcje drewniane

Konstrukcje drewniane
Konstrukcje drewniane

Dostępność: dostępne

Cena:

59,00 zł

egz.

Konstrukcje murowe

Konstrukcje murowe
Konstrukcje murowe

Dostępność: brak towaru

Cena:

58,00 zł

Kraty zwijane żaluzjowe z napędem elektromechanicznym

Kraty zwijane żaluzjowe z napędem elektromechanicznym
Kraty zwijane żaluzjowe z napędem elektromechanicznym

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z instalowaniem krat zwijanych żaluzjowych z napędem elektromechanicznym. Kraty takie zaliczane są do bram - zgodnie 2 normą [4] i jednocześnie do maszyn -...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

45,00 zł

egz.

Metody określania sztywności gruntów w badaniach geotechnicznych

Metody określania sztywności gruntów w badaniach geotechnicznych
Metody określania sztywności gruntów w badaniach geotechnicznych

Przedmiotem poradnika jest przegląd dostępnych metod badań geotechnicznych służących do określania charakterystyk sztywności gruntów. Opisano tu głównie (choć nie wyłącznie) metody, które wykorzystują pomiar prędkości fal sejsmicznych jako podstawy d...

Dostępność: dostępne

Cena:

49,00 zł

egz.

O przemarzaniu gruntu w Polsce

O przemarzaniu gruntu w Polsce
O przemarzaniu gruntu w Polsce

Dostępność: dostępne

Cena:

66,00 zł

egz.

Obciążenie śniegiem w Polsce w projektowaniu i diagnostyce konstrukcji

Obciążenie śniegiem w Polsce w projektowaniu i diagnostyce konstrukcji
Obciążenie śniegiem w Polsce w projektowaniu i diagnostyce konstrukcji

W monografii przedstawiono wyniki analizy statystycznej i probabilistycznej obciążenia śniegiem gruntu na obszarze Polski jako wielkości odniesienia w ocenie obciążenia śniegiem dachów.

Dostępność: dostępne

Cena:

65,00 zł

egz.

Ocena przydatności terenów górniczych do zabudowy

Ocena przydatności terenów górniczych do zabudowy
Ocena przydatności terenów górniczych do zabudowy

Podziemna eksploatacja kopalin powoduje zmiany W pierwotnej rzeźbie terenu oraz wstrząsy pochodzenia górniczego. W konsekwencji, na skutek deformacji i/lub drgań podłoża gruntowego, niekorzystnie oddziałuje na obiekty oraz urządzenia znajdujące w obs...

Dostępność: brak towaru

Cena:

47,00 zł

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
Poradnik przedstawia metody oszacowania zagrożeń podczas eksploatacji materiałów zawierających azbest. Ocena różnych rodzajów materiałów z azbestem w budynkach została opisana w odniesieniu do aktualnych regulacji prawnych, w szczególności „Oceny sta...

Dostępność: dostępne

Cena:

65,00 zł

egz.

Ocena stanu technicznego budynków murowanych na terenach górniczych

Ocena stanu technicznego budynków murowanych na terenach górniczych
Ocena stanu technicznego budynków murowanych na terenach górniczych

W pracy przedstawiono zalecenia odnoszące się do metodyki oceny stanu technicznego istniejących budynków o konstrukcji murowej, zlokalizowanych na terenach poddawanych wpływom podziemnej eksploatacji gómiczej, w szczególności ciągłym deformacjom podł...

Dostępność: brak towaru

Cena:

57,00 zł

Ochrona powierzchniowa betonu w warunkach agresji chemicznej

Ochrona powierzchniowa betonu w warunkach agresji chemicznej
Ochrona powierzchniowa betonu w warunkach agresji chemicznej
Przedmiotem wytycznych są wymagania techniczne ochrony powierzchniowej konstrukcji z betonu, uwzględniające przepisy norm europejskich. Wytyczne dotyczą: - impregnacji hydrofobizującej, - impregnacji, - powłok, - izolacji chemoodpomych. W opracowaniu...

Dostępność: dostępne

Cena:

25,00 zł

egz.
  • nowość

Podłogi sportowe w obiektach krytych

Podłogi sportowe w obiektach krytych
Podłogi sportowe w obiektach krytych

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podłóg sportowych, przeznaczonych do uprawiania wielu dyscyplin sportowych, z wyłączeniem tenisa halowego. SPIS TREŚCI: Przedmowa 1. Wstęp 1.1. Przedmio...

Dostępność: dostępne

Cena:

26,00 zł

egz.

Podstawy reologii konstrukcji z betonu

Podstawy reologii konstrukcji z betonu
Podstawy reologii konstrukcji z betonu

Dostępność: dostępne

Cena:

62,00 zł

egz.

Pomiary zapachów i odczuwalnej jakości powietrza w pomieszczeniach

Pomiary zapachów i odczuwalnej jakości powietrza w pomieszczeniach
Pomiary zapachów i odczuwalnej jakości powietrza w pomieszczeniach

Monografia podaje informacje o środkach technicznych i urządzeniach do ograniczania w pomieszczeniach stężeń odorantów powodujących uciążliwe zapachy powietrza wewnętrznego. Opisano też koszty pogorszonej jakości powietrza w pomieszczeniach, zarówno ...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

97,00 zł

egz.

Posadzki mineralne i żywiczne

Posadzki mineralne i żywiczne
Posadzki mineralne i żywiczne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część b: roboty wykończeniowe. Zeszyt 3. Posadzki mineralne i żywicznenr B3/2012 Spis treści: Przedmowa 1. Wstęp 1.1. Przedmiot i zakres stosowania 1.2. Terminy i definicje 1.3. Rodzaje posadze...

Dostępność: dostępne

Cena:

39,00 zł

egz.

Projektowanie konstrukcji drewnianych z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 5

Projektowanie konstrukcji drewnianych z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 5
Projektowanie konstrukcji drewnianych z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 5

W pracy omówiono problematykę bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji drewnianych. Scharakteryzowano termiczne i mechaniczne oddziaływania na konstrukcje, właściwości drewna oraz elementów drewnopochodnych w warunkach pożarowych. Przedstawiono zasady i...

Dostępność: dostępne

Cena:

55,00 zł

egz.

Projektowanie konstrukcji murowych z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 6

Projektowanie konstrukcji murowych z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 6
Projektowanie konstrukcji murowych z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 6

Eurokody stanowią zestaw Norm Europejskich dotyczących projektowania konstrukcji budowlanych. Zostały one opracowane, aby służyć jako „dokumenty odniesienia do wskazania zgodności budynków i budowli z wymaganiami podstawowymi zawartymi w Dyrektywie 8...

Dostępność: dostępne

Cena:

42,00 zł

egz.

Projektowanie konstrukcji z betonu z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 2

Projektowanie konstrukcji z betonu z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 2
Projektowanie konstrukcji z betonu z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 2

W pracy omówiono problematykę bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji z betonu. Scharakteryzowano termiczne i mechaniczne oddziaływania na konstrukcje, właściwości betonu oraz elementów żelbetowych i sprężonych w warunkach pożarowych. Przedstawiono zas...

Dostępność: dostępne

Cena:

77,00 zł

egz.

Projektowanie prefabrykowanych konstrukcji zespolonych z uwzględnieniem podatności styku i elementów podporowych

Projektowanie prefabrykowanych konstrukcji zespolonych z uwzględnieniem podatności styku i elementów podporowych
Projektowanie prefabrykowanych konstrukcji zespolonych z uwzględnieniem podatności styku i elementów podporowych

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. 476/2012. W pracy przedstawiono metodykę i przykład obliczeniowy kontroli warunku na ścinanie stropu, uwzględniające, przy szacowaniu naprężeń głównych, składnik związany z oddziaływaniem poprzecznym w stosunku do roz...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

29,00 zł

egz.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Realizacja: N4K.eu
Sklep internetowy Shoper.pl