Budownictwo

Współczesne metody naprawcze w obiektach budowlanych

Współczesne metody naprawcze w obiektach budowlanych
Współczesne metody naprawcze w obiektach budowlanych
Książka ta aktualizuje wiedzę o najnowszych krajowych i wybranych zagranicznych osiągnięciach w dziedzinie metodyki napraw obiektów budowlanych . W związku z tym książkę podzielono na dwa główne działy. W pierwszym zawarto podstawy naukowe, w drugim ...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 69,00 zł
egz.

Współczesne technologie budowy mostów

Współczesne technologie budowy mostów
Współczesne technologie budowy mostów
Zbiór referatów przedstawionych na seminarium "Współczesne technologie budowy mostów" we Wrocławiu w 2014r. Celem Seminarium jest przegląd stosowanych w Polsce technologii budowy obiektów mostowych w odniesieniu do osiągnięć zagranicznych. Seminarium...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 69,00 zł
egz.

Wybrane metody analizy eksperckiej w wielokryterialnej ocenie parametrów determinujących bezpieczeństwo w pożarze

Wybrane metody analizy eksperckiej w wielokryterialnej ocenie parametrów determinujących bezpieczeństwo w pożarze
Wybrane metody analizy eksperckiej w wielokryterialnej ocenie parametrów determinujących bezpieczeństwo w pożarze
Niniejsze opracowanie monograficzne należy wiązać z projektem badawczym N N506 243938 „Miary bezpieczeństwa i ich wzajemne relacje w wyjątkowej sytuacji projektowej pożaru rozwiniętego”, realizowanym przez autorów W latach 2010--2013 i finansowanym prz...

Dostępność: dostępne

Cena: 39,00 zł
egz.

Wybrane metody badawcze we współczesnym laboratorium geotechnicznym: od podłoża do parametrów gruntowych

Wybrane metody badawcze we współczesnym laboratorium geotechnicznym: od podłoża do parametrów gruntowych
Wybrane metody badawcze we współczesnym laboratorium geotechnicznym: od podłoża do parametrów gruntowych

Podręcznik jest adresowany do studentów wydziałów budownictwa lądowego i wodnego, inżynierii lądowej, inżynierii środowiska i geologii o specjalnościach: geotechnika, budownictwo podziemne, budownictwo hydrotechniczne oraz geologia inżynierska. Może ...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 35,00 zł
egz.

Wybrane zagadnienia zaawansowanej mechaniki budowli

Wybrane zagadnienia zaawansowanej mechaniki budowli
Wybrane zagadnienia zaawansowanej mechaniki budowli
Książka jest przeznaczona dla osób, które posiadają podstawową wiedzę z zakresu mechaniki budowli i teorii sprężystości. Zaprezentowano w niej zastosowanie równania pracy wirtualnej do obliczania przemieszczeń układów prętowych statycznie wyznaczalny...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 77,00 zł
egz.

Wykonywanie robót budowlanych w okresie obniżonej temperatury

Wykonywanie robót budowlanych w okresie obniżonej temperatury
Wykonywanie robót budowlanych w okresie obniżonej temperatury

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. 282/2011. W wytycznych podano zalecenia dotyczące wykonywania w okresach obniżonej temperatury robót budowlanych - ziemnych, betonowych, murowych, hydroizolacyjnych i wykończeniowych. SPIS TREŚCI: Streszczenie 5 Summa...

Dostępność: dostępne

Cena: 69,00 zł
egz.

Wykorzystać kamień

Wykorzystać kamień
Wykorzystać kamień
Wiedza dwóch autorów oraz połączenie teorii i praktyki umożliwiły powstanie publikacji adresowanej do wszystkich, którzy mają do czynienia z kamieniem. Do tych, którzy chcieliby poszerzyć zasób swoich wiadomości na temat skał, ich pochodzenia, wydoby...

Dostępność: dostępne

Cena: 39,00 zł
egz.

Wykorzystanie wód deszczowych w budownictwie

Wykorzystanie wód deszczowych w budownictwie
Wykorzystanie wód deszczowych w budownictwie

Przedmiotem poradnika są zalecenia dotyczące możliwości wykorzystania wód deszczowych i roztopowych wewnątrz budynków mieszkalnych i obiektów budownictwa ogólnego oraz w ich najbliższym otoczeniu. Opracowanie zawiera podstawowe informacje dotyczące j...

Dostępność: dostępne

Cena: 56,00 zł
egz.

Wymagania w zakresie projektowania wykonania i odbioru pokryć dachowych z wyrobów rolowych

Wymagania w zakresie projektowania wykonania i odbioru pokryć dachowych z wyrobów rolowych
Wymagania w zakresie projektowania wykonania i odbioru pokryć dachowych z wyrobów rolowych

Zalecenia zawarte w niniejszym poradniku nie są obligatoryjne i mają stanowić pomoc dla projektantów, wykonawców robót dekarskich oraz inspektorów nadzoru w procesie projektowania, wykonywania i odbioru robót dekarskich. Podane w poradniku wartości w...

Dostępność: dostępne

Cena: 33,00 zł
egz.

Wyroby hydroizolacyjne z tworzyw sztucznych i kauczuku stosowane w częściach podziemnych budynków i budowli ujęte w normie PN-EN 13967:2012

Wyroby hydroizolacyjne z tworzyw sztucznych i kauczuku stosowane w częściach podziemnych budynków i budowli ujęte w normie PN-EN 13967:2012
Wyroby hydroizolacyjne z tworzyw sztucznych i kauczuku stosowane w częściach podziemnych budynków i budowli ujęte w normie PN-EN 13967:2012

Niniejszy poradnik dotyczy normy PN-EN 13967:2012 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej części podziemnych. W ...

Dostępność: dostępne

Cena: 26,00 zł
egz.

Wzmacnianie konstrukcji budowlanych

Wzmacnianie konstrukcji budowlanych
Wzmacnianie konstrukcji budowlanych
Publikacja porusza tematy rozbudowy, przebudowy, wzmacniania, modernizacji bądź remontu konstrukcji stalowych, żelbetowych lub drewnianych. W książce podano przykłady obliczeń, zamieszczono tablice ułatwiające projektowanie, scharakteryzowano specyfi...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 69,00 zł
egz.

Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych

Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych
Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych

Dostępność: dostępne

Cena: 65,00 zł
egz.

Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych metodami tradycyjnymi

Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych metodami tradycyjnymi
Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych metodami tradycyjnymi
Książka dotyczy tradycyjnych metod wzmacniania konstrukcji żelbetowych takimi materiałami, jak beton i zbrojenie metaliczne (stal). Autor reprezentuje punkt widzenia konstruktora, który przede wszystkim dba o to, żeby konstrukcja zapewniała spełnieni...

Dostępność: dostępne

Cena: 49,00 zł
egz.

Wznoszenie budynków z gliny. Poradnik 1930

Wznoszenie budynków z gliny. Poradnik 1930
Wznoszenie budynków z gliny. Poradnik 1930

Po ponad osiemdziesięciu latach przywracamy Czytelnikowi jeden z najbardziej niezwykłych - i niestety zapomnianych - poradników budowlanych, napisany przez genialnego samouka, ziemianina z okolic miasteczka Soływ ówczesnym powiecie oszmiańskim (dziś ...

Dostępność: dostępne

Cena: 57,00 zł
egz.

Zagadnienia stateczności konstrukcji metalowych

Zagadnienia stateczności konstrukcji metalowych
Zagadnienia stateczności konstrukcji metalowych
Publikacja stanowi podstawowe kompendium wiedzy z zakresu stateczności sprężystych ustrojów prętowych i powierzchniowych. Zostały w niej przedstawione definicje i kryteria ustalania statecznych położeń równowagi ustrojów nośnych, metody wyznaczania o...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 63,00 zł
egz.

Zagrożenia biologiczne w budynku

Zagrożenia biologiczne w budynku
Zagrożenia biologiczne w budynku
Wyczerpujący opis zagrożeń biologicznych w obiektach budowlanych i sposobów zapobiegania im. Książka przeznaczona dla projektantów, studentów uczelni technicznych i wszystkich, którzy chcą mieszkać i pracować w zdrowych pomieszczeniach. SPIS TREŚCI: ...

Dostępność: dostępne

Cena: 49,00 zł
egz.

Zarys geologii i geomorfologii

Zarys geologii i geomorfologii
Zarys geologii i geomorfologii

Dostępność: dostępne

Cena: 49,00 zł
egz.

Zasady budowy składowisk odpadów

Zasady budowy składowisk odpadów
Zasady budowy składowisk odpadów
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. 444/2009. SPIS TREŚCI: Przedmowa 1. Wprowadzenie 1.1. Informacje wstępne 1.2. Definicje 1.3. Symbole i oznaczenia 2. Lokalizacja składowiska 2.1. Informacje wstępne 2.2. Zespół uwarunkowań 2.3. Studia przedprojektowe ...

Dostępność: dostępne

Cena: 57,00 zł
egz.

Zasady projektowania wodnych węzłów ciepłowniczych

Zasady projektowania wodnych węzłów ciepłowniczych
Zasady projektowania wodnych węzłów ciepłowniczych

Autorka przedstawia zasady projektowania wodnych pośrednich węzłów ciepłowniczych. W pierwszej części przedstawiono klasyfikację węzłów oraz omówiono zasadę działania i parametry obliczeniowe układów pośrednich. Zamieszczone schematy ideowe prezentuj...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 33,00 zł
egz.

Zastosowanie badań termowizyjnych w budownictwie

Zastosowanie badań termowizyjnych w budownictwie
Zastosowanie badań termowizyjnych w budownictwie
Książka jest przeznaczona dla inżynierów i techników, którzy używają kamer termowizyjnych w swojej pracy w diagnostyce termicznej budynków i innych obiektów budowlanych, dla studentów wyższych uczelni na kierunkach: budownictwo, architektura i inżyni...

Dostępność: dostępne

Cena: 89,00 zł
egz.

Zastosowanie metod matematycznych w wybranych problemach zarządzania w budownictwie

Zastosowanie metod matematycznych w wybranych problemach zarządzania w budownictwie
Zastosowanie metod matematycznych w wybranych problemach zarządzania w budownictwie
Dekada, która dzieli nas od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, stała się okresem kontynuacji znaczących przemian W sektorze budowlanym, zapoczątkowanych po 1989 roku. Przemiany te to istotny wpływ kapitału zagranicznego powodujący przeję...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 27,00 zł
egz.

Zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła w ogrzewnictwie i wentylacji

Zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła w ogrzewnictwie i wentylacji
Zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła w ogrzewnictwie i wentylacji
W podręczniku przedstawiono informacje, dotyczące wykorzystania ciepła (energii) odnawialnego w indywidualnych źródłach ciepła, współpracujących z instalacjami centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i układami przygotowania ciepłej wody użyt...

Dostępność: dostępne

Cena: 45,00 zł
egz.

Zbrojarz

Zbrojarz
Zbrojarz
Treścią niniejszej książki są wybrane wiadomości niezbędne do wykonywania w sposób prawidłowy i bezpieczny zawodu zbrojarza. Książka adresowana jest do osób dorosłych pragnących zdobyć zawód zbrojarza. Może być też pomocna uczniom szkół zawodowych bu...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 27,00 zł
egz.

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych

Przedmiotem opracowania są ogólne warunki techniczne wykonania i odbioru zbrojenia konstrukcji żelbetowych realizowanych jako monolityczne lub prefabrykowane. SPIS TREŚCI: Przedmowa 1 . Wstęp 2. Dokumentacja 3. Materiały do wykonania zbrojenia 3.1. W...

Dostępność: dostępne

Cena: 38,00 zł
egz.

Zginanie i skręcanie cienkościennych elementów konstrukcji metalowych

Zginanie i skręcanie cienkościennych elementów konstrukcji metalowych
Zginanie i skręcanie cienkościennych elementów konstrukcji metalowych
Cienkościenne kształtowniki metalowe o przekroju otwartym, także lekkie elementy budowlane wykorzystujące blachy profilowane na zimno, są coraz szerzej stosowane w różnych dziedzinach budownictwa, zwłaszcza w lekkiej obudowie. Nowa książka prof. dr. ...

Dostępność: dostępne

Cena: 47,00 zł
egz.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Realizacja: N4K.eu
Sklep internetowy Shoper.pl